Protestera mot Sveriges vapenförsäljning till Saudiarabien, för kriget i Jemen bland annat!


Upprop från fredsälskande flykting från Jemen som bor i Sverige!

Vill du att Sverige ska prioritera:
Pengar före människoliv
Krig före fred
Diktatur före demokrati

Parlamentet kommer på onsdag diskutera fortsatt vapenförsäljning till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Dessa diktaturer använder vapen för att förtycka deras egna befolkning och skapar krig i närliggande länder bland annat Yemen, Syrien, Irak och Libanon.

Vill ni precis som jag att Sverige ska sluta stödja Saudiarabien med vapen som leder till krig, våld och blod då tycker jag att vi fredliga medborgare samlas och visar vår närvaro för ett en demokratisk värld utan vapen, förtryck och krig.

Datum: Onsdagen den 28 februari
Plats: Utanför parlamentet
Tid: 12.30 (Slut uppropet)

Min bakgrundsbeskrivning

I en artikel i Svenska Dagbladet 7/10 2014 ”Svenska vapen i grym saudisk krigföring”, dvs. för drygt 3 år sedan skriver Bo Forsberg, Diakonia ”I den saudiska krigföringen mot Jemen används det svenska stridsledningssystemet Erieye. Detta sker trots att svensk lagstiftning säger att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor för export.”
”Mellan 2010 och 2014 köpte Saudiarabien svensk krigsmateriel för 5,1 miljarder kronor. Att regeringen förra året beslöt att avbryta det militära samarbetsavtalet betyder inte att vapenexporten dit har upphört.”
Lövfen, flygplan-SaudiSvenska Erieye monterat upptill på planet

Han skriver också ”Militär fackpress beskriver det svenska luftburna radarsystemet Erieye från Saab som en hörnsten i Saudiarabiens krigsföring i regionen. Därför är det högst troligt att svenskt krigsmaterial medverkat till att svenskfinansierat bistånd till den jemenitiska civilbefolkningen förstörts.”

Förra året berättade utrikesminister Margot Wallström vid en konferens om att den humanitära krisen i Jemen hade ”alldeles för länge försummats och glömts av det globala samhället” och vad det jemenitiska folket gick igenom var ”svårt att föreställa sig”. PressTV
Sådana uttalanden, vid sidan av olika internationella fredsinsatser för att hjälpa till att lösa stora konflikter över hela världen, inklusive Saudiarabiens dödliga krig mot Jemen, har hjälpt Sverige att skapa bilden av ett fredsälskande land som bryr sig om andra.

Den svenska vapenexporten har ökat kraftigt under senare år. Uppgången har varit så snabb att Sverige enligt den amerikanska regeringen nu är världens tredje största vapenproducent per capita, nära Ryssland och Schweiz, samtidigt som Sverige gått förbi Frankrike, Storbritannien och USA.

Under de senaste åren har Saudiarabien och Förenade Arabemiraten (UAE) blivit två av de främsta kunderna för svenska vapen. Enligt Svenska Freds uppgick vapenförsäljningen till Saudiarabien till 6 miljarder kronor mellan 2010 och 2016.

Förenade Arabemiraten (United Arab Emirates, UAE), en annan saudisk allierad i det blodiga kriget, kunde i 2016 säkra en större överenskommelse, när den svenska förvaltningsmyndigheten, National Inspectorate of Strategic Products, godkände vapenförsäljning på 11 miljarder kronor (1,3 miljarder kronor) i vapenförsäljningen till det landet. Dessförinnan hade Sverige sålt vapen för 2,1 miljarder kronor till UAE.
Ett uttryck för önskan att utöka militära band med dessa repressiva arabiska regimer är att Saab öppnade ett nytt kontor i UAE-huvudstaden Abu Dhabi i slutet av 2017.

SAAB kringgår regeln om att behöva exportlicens genom att låta tillverka deras parad produkt GlobalEye i UAE!

Medan den saudiska invasionen av Jemen orsakar en humanitär katastrof, har amerikanska tjänstemän försökt att underrapportera USA:s militära engagemang i Jemen. Antiwar: USA 6-dubblar bombningarna i Jemen
DUSKpmtXcAEwyaR

Antalet amerikanska flygattacker har gradvis ökat, sedan president Trump tillträdde med 21 störningar på Jemen rapporterade 2016 och en mer än sexfaldig ökning (+624 procent) till 131 bombningar under 2017-talet. Tio har hittills rapporterats för januari 2018, vilket tyder på att eskaleringen fortsätter.

USA är den största leverantören av dessa vapen som används för att bomba Jemen. Klustervapen, som säljs till Saudiarabien av amerikanska bolaget Textron, har använts i flera av koalitionens strejker. Dessa fruktansvärda bomber utgör en särskild fara för civilbefolkningen på grund av sin omfattande effekt och det faktum att odetonerade bomber kan förbli farliga i decennier efter att de släppts. Därför är de förbjudna i mer än 115 länder. ”Saudi-ledda klusterbomber flyganfall har slagit till mot områden nära byar, och sätter lokalbefolkningen i fara”, säger Steve Goose, vapendirektör på Human Rights Watch. ”Dessa vapen får aldrig användas under några omständigheter. Saudiarabien och andra koalitionsmedlemmar – och leverantören, USA – trotsar den globala normen som förkastar klustervapen på grund av deras långsiktiga hot mot civilbefolkningen ”.
jemen-161106-5
USA:s direkta roll i samordningen av Saudis flygoperationer gör också USA delaktigt i krigsförbrytelserna. ”USA:s regering är väl medveten om den saudiska-ledda koalitionens urskillningslösa flygattacker som har dödat hundratals civila i Jemen”, säger Joe Stork, vice Mellanöstern och Nordafrika chef på Human Rights Watch. ”Att ge saudierna med fler bomber under dessa omständigheter är ett recept för större civila dödsfall, som USA kommer att vara delansvarig för.”
De fruktansvärda förhållanden på marken har lett till en förstärkning av extremistiska terroristgrupper som oundvikligen kommer att plåga att nationen i många år framöver. al-Qaida på den arabiska halvön (även känd som AQAP), som bildades 2009, har utnyttjat den nuvarande konflikten och ökat rekryteringsinsatserna. Det politiska och säkerhetsmässiga tomrummet har också banat väg för uppkomsten av en gren av ISIL, som har utfört dödliga attacker mot shiitiska moskéer och positionerat sig som ännu mer aggressivt än AQAP. Vissa fruktar att AQAP:s och ISIL:s rekryteringsinsatser kan leda till konkurrens mellan de båda radikala grupper, som kan innebära ännu fler attacker runt om i landet när grupperna försöker dra uppmärksamheten från varandra.

När Houthierna från norra Jemen, övertog Jemens huvudstad Sanaa i januari 2015 och tvingade förre president Hadi i exil, bildade Saudiarabien en koalition bland arabiska Gulfstater för att bekämpa de Houthierna. Naturligtvis, har USA kommit överens om att stödja dessa nära allierade i dess strävan att ”återinföra ordning” i Jemen genom att tillhandahålla spaningsinformation, vapen och tankning av flygplanen i luften. USA har också skickat amerikanska krigsfartyg för att genomdriva en blockad i Adenviken och södra Arabiska havet. Blockaden påstods vara för att förhindra vapentransporter från Iran till Houthierna, men den hindrade också humanitära transporter till stöd för belägrade, instängda jemenitiska medborgare. CIA och annan militär underrättelsetjänst är också på plats i Jemen, och ger information om militära mål och annat logistiskt stöd. USA:s drönare flyger ständigt och skickar underrättelseinformation till saudierna.

Det saknas belägg för att Iran är engagerat i kriget, men extremt okritiska media sprider Saudis och USA:s version som så ofta.


Latuffe YemenInte bara USA levererar vapen till anfallande Saudiarabien
”Världssamfundet” visar sin etiska och moraliska nivå samt illustrerar sin politik genom att mestadels tiga om kriget – och framför allt genom att undvika att kritisera USA:s engagemang och repetera USA:s och Saudiarabiens falska uppgifter om att kriget förs mot ”IRAN-STÖDDA Houthi-rebeller”. Denna artikel visar USA:s djupa engagemang. http://www.codepink.org/yemen_crisis
Viss bakgrund till kriget.

Ett svenskt lågvattenmärken är Björn von Sydows besök i Riyadh ett dygn efter att det folkrättsvidriga luftangreppet mot Jemen hade startat. Syftet med mötet var att — medbringande försoningsbrev från Kung och Regering — uppklara missförstånd nationerna emellan, så vapenexporten till Saudiarabien kunde fortgå obehindrat.
* Ett annat lågvattenmärke var statsminister Löfvéns besök hos de saudiska prinsarna i Riyadh tillsammans med Marcus Wallenberg, representant för den svenska vapenexportlobbyn.
saudi-lofven-161023Löfven säljer vapen till Saudis krig i Jemen
Detta möte ägde rum två veckor efter ”begravningsmassakern” i Sanaa, då Saudiarabien genomförde ett ”double tap” angrepp mot en begravningsceremoni som dödade minst 150 människor och skadade 500. Angreppet väckte global avsky och fick till och med USA att uttrycka viss bestörtning. Men statsminister Löfvén förblev tyst om detta, tillika den ”feministiska utrikespolitiken”-ministern.
Detta agerande är inget annat än medbrottslighet i Saudiarabiens brott mot mänskligheten i Jemen!

* Det är nödvändigt att ersätta FN-resolution 2216 med en ny resolution som inte som den nuvarande är jävig . Denna ger redan i utgångspunkten fullt stöd åt den ena sidan i en intern konflikt, medan den andra sidan får ta hela skuldbördan för krisen och konflikten. Resolution 2216 rimmar illa med FN:s anda och intention vid internationell konflikthantering. Problemet är att det är Storbritannien, som i FN:s säkerhetsråd, har ansvar för skrivningen av både den existerande resolutionen 2216 och en ändring av den.

* Behovet att, redan innan en ny resolution antas, ändra tillämpningen av resolution 2216. Resolutionen ger till exempel inget som helst stöd för de USA/UK stödda flygangreppen som begås av den Saudiledda koalitionen och givetvis än mindre för de massiva krigsbrotten som begås i denna resolutions namn. Det finns heller inget stöd för någon blockad mot import av mat, medicin och bränsle. Ändå görs dessa brott mot mänskligheten i namn av FN-resolution 2216. En samlad internationell aktion krävs nu för att få fram initiativ att genast ändra den nuvarande tillämpningen av resolution 2216.
Jemen-krigsbildFörstörelse i Jemen
* Behovet av omedelbart upphävande av den nästan totala marin- och flygblockaden mot Jemen så att mat, medicin och bränsle obehindrat kan importeras.

Men det är inte bara den svenska regeringen som inte kritiserar Saudiarabien för kriget, när svenska medier, inte minst public service, skildrar krigen så skiljer man inte på offer och angripare. Svenska medier blir på så vis imperialismens hantlangare nu precis som under Vietnamkrigets inledning, innan en folkrörelse växte fram mot kriget.

För den svenska regeringen borde det vara genant att landets nya militära allianspartner, USA och Storbritannien bistår Saudiarabien inte bara med vapen utan även med militära experter och elitsoldater i mordraider in i Jemen. Men som sagt man blundar.

Stoppa vapenexporten till Saudiarabien!
Stoppa bombkriget i Jemen!
Fördöm Saudiarabien!

Några artiklar om Jemen på bloggen.
Speech on Human Rights in Yemen at UN Human Rights Commission – Tal om Jemen i FN-organ
Stopp utsvältningen av Jemen. Häv blockaden nu!
Jemensolidaritet besöker UD
USA är djupt involverat i det brutala kriget i Jemen
SOS-Jemen 13/11
Twitterstorm mot folkmordet i Jemen: Svenska vapen troliga 14/11
Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen 10/19
Glenn Greenwald och Roland Hedayat om USA:s och UK:s aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning 10/19
Varför stödjer USA Saudiarabiens krig i Jemen? Pål Steigan 12/10
Destruktionen av Jemen 10/10 Roland Hedayat
Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA 10/4
Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden. Roland Hedayat 28/4
Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne Roland Hedayat 24/3
USA djupt engagerat i det brutala kriget i Jemen 2/1
Jemen:Brutalt USA-stött krig dödar barn och skapar svält 21/8 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Interventionen Roland Hedayat 24/7 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Bakgrunden Roland Hedayat 23/7 2015
Protestera mot Saudiarabiens USA-stödda anfallskrig mot Jemen 17/5 2015
Saudiarabien anfaller Jemen med stöd av Obama, al-Qaida och ISIS 26/3 2015

intressant Andra om:
, , , , , , , ,


13 svar till “Protestera mot Sveriges vapenförsäljning till Saudiarabien, för kriget i Jemen bland annat!”

 1. Nyanser av brunt.
  Vi är inne i en politisk förnekelseperiod som är mångfalt värre än någon tidigare historisk period, och det är EU-europa som å det grövsta går bort sig än en gång. Vår historia kantas av klantig klumpighet, och än en gång tar politiken tåget tillbaka till Europa och ett våldsmättat 30-tal. Man måste ljuga för att krig skall bli möjligt sägs det, och vi ser att den politiska bakgården står på scenen igen. Rasism och kulturförakt skapar minnesmärken som Libyen, Irak, Afghanistan, Ukraina och många fler världen över. EU är en femtekolonare som åker med i första vagnen bort från det Europa vi alla trodde var en möjlig framtid. Att kriga sig till fred, är som om strävan efter en bra ’vård och omsorg’ kräver en rejäl kollektiv grov misshandel för att man skall få glädje av den. Här ett exempel av många på det kollektiva hjärnsläpp som vi håller oss med :
  https://transnational.live/2018/02/27/marcus-papadopoulos-on-what-east-ghouta-is-really-about/

  • Marcus Papadopoulos, sju minuter raka besked om Syrien, tackar för det. Papadopoulos tillhör denna fantastiska krets exilgreker som talar klarspråk till makten. Sveriges mest kända duo på den internationella arenan är Bildt och Åslund eller Aslund som hans namn träffande omskrivs till. Och dessa sistnämnda nämns ständigt som varnande exempel på korrumperade rådgivare.

   Inget slaveri är tyngre än ortodoxins slaveri sade någon, om det var Samuel Johnson. Har det med Luther att göra att censuren i Norden är än mer total än i Storbritannien och Australien där intervjun är inspelad ? I Norden skulle ingen nyhetskanal ge ordet fritt åt en klartänkt och orädd person som Papadopoulos. I England har t.o.m. överhuset haft honom som sakkunnig.

    • Nej, vid närmare forskning på nätet så är de olika personer!
     Marcus P är en doktor. Kan också vara att han står nära den grekiska extremhögern. Det har dykt upp några artiklar som tyder på detta. Han verkar även flitig uttalare i ryska nyheter om Syrien.

     Makis P är allt annat än det!

 2. jag är glad att vår regering värnar om jobben i sverige och om goda relationer med usa och saudiarabien.
  så länge usa styr och spenderar pengar på krig bör vi anpassa vår politik.
  jag hoppas deras tid att leda västvärlden är över snart men innan kina tagit över måste vi se till vår industri och arbetstillfällen.

  • Vem är det som ropar på vem ?
   Ja, men vem ber våra politiker om att stå i första ledet i en galen utveckling. Man skall banne mig inte agera riktkarl åt den trend som är alltför tydlig i dag. Och vågar man inte säga ett flasklock eller nyansera politiken i internationella frågor så kan man undra vad man tillför i ett längre perspektiv, man bränner bron i bägge ändar. Om inget syns och inget hörs, då är det det vi får utgå i från och inget annat. Och det är så mycket mer än jobben som är i fara här, om man tänker mer än en gång. Hela denna historia är uppbyggd på rävspel och dubbelspel, vi ser ju redan vad det skövlat. Vem stod inte upp och påtalade att vi kommer att få en ”superekonomi”, vem viskade i det örat ? Är det bara att bomba lite till, eller vadå ?
   Så länge mynt inte enbart har en sida, så får vi hålla oss till fakta om vår omvärlden och utgå i från det.

 3. De verkar vara inne hos etablissemanget att stödja terrorstater,

  Saab bygger fabrik i Förenade Arabemiraten
  sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6894187

  För övrigt: Visar sossarnas krigspolitik. Igen.

 4. Det är liberalismen som är den stora krigsideologin. Därför den är kraftigt missionerande. En egenskap som den delar med politisk islam. Kommunisterna är också ytterst på krigsstigen därför de vill gör revolution med våld. Om dom bara kan alltså. Vem kan inte föreställa sig DN i stora rubriker, Vi är i krig!!! Vi är i krig!!! som om de skulle vara något som alla gick och önskade sig? Socialdemokrater är kraftigt liberala samtidigt som de är positiva till Islam och därför är de också positiva till en militarisering av Sverige och NATO medlemskap även om de inte vill visa det utåt för att blidka socialistiska delar av partiet. De här socialistiska delarna är mycket viktiga för Socialdemokraterna för att kunna locka till sig socialister som inte har något annat parti att rösta på liksom alla vänsterintellektuella som utgör partiets historiskt ideologiska grund.

  • Liberaler och liberaler… ”Svante Nycander, gammal ringräv från Dagens Nyheter kommer med en bok som analyserar det politiska spelet kring invandringen.

   Vad jag förstår av hans artikel i Dagens industri idag är boken en brandfackla mot den totalitära liberalism som bl.a. företräds av Sveriges mesta krönikör Johan Norberg.
   Timbrobroilern Norberg som nyss fick på pälsen i DN för sitt förhärligande av libertarianen Ayn Rand (även andlig gudfader till Federal Reserves f d chef Alan Greenspan) har medverkat i en bok där nyliberalerna tar bladet från munnen.
   De kräver obegränsad invandring därför att det kommer att bidra till att bryta upp fackets makt i Sverige. Det bör genast kombineras med ett strejkförbud, anser de. Och i förlängningen ska hela samhällssystemet göras om till en gränslös liberal megastat. I Norbergs m fl:s idealstat kommer bl.a. domare att få stor makt och deras beslutsprocesser kommer i stort sett att vara hemliga.”

   ”Öppna hjärtan”-projektet är alltså i sak ett angrepp på välfärdsstaten, den svenska modellen – och demokratin.

   Nycander drar även ut konsekvenserna.” Nyliberal attack på demokratin

   • Precis. Ett viktigt delmål för liberal invandring är att den skapar kaos hos vänstern. En rävsax mest tänkt åt Socialdemokraterna? Det intressanta är att en stor del av folket stödjer den sortens politik men inte av politiska skäl utan snarare humana. Alla bilder på lidande människor media lägger ut, fejkade eller inte, har en enorm påverkan så därför lär vi fortsätta få se dem på tidningsblad och webbsidor vare sig vi vill eller inte. Så funkar propagandan.

 5. Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist förklarade på en direkt fråga att det är förbjudet att sälja vapen till krigförande länder. Svensk försvarspolitik- nu och i framtiden, ABF Stockholm 27 februari 2018

 6. ”Den svenska vapenexporten fortsätter att öka kraftigt. Förra året steg försäljningen med hela 45 procent jämfört med 2015. Vapen och krigsmateriel säljs bland annat till diktaturer och som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Qatar.”…”Men den svenska exporten går också till Qatar, Pakistan, Saudiarabien, Oman, Brunei, Thailand och Förenade Arabemiraten. Hårda diktaturer och länder som kontinuerligt bryter mot mänskliga rättigheter. Totalt uppgick exporten till länder i Mellanöstern till 160 miljoner kronor. Detta trots att regeringen utlovat skärpta regler.

  – Det finns ingen trovärdighet för en feministisk utrikespolitik som tillåter vapenexport till länder som förtrycker sin egen befolkning, som till exempel Saudiarabien. Man kan inte kompromissa om kvinnors och flickors rättigheter, säger Linda Åkerström.

  En av de mer uppmärksammade och kritiserade svenska vapenaffärerna de senaste åren är den av Saabs radar- och stridsledningssystem Global Eye som gjordes med Förenade Arabemiraten. Landet är direkt delaktigt i de saudiledda flygattackerna i det blodiga kriget i Jemen som människorättsorganisationer som bland annat Human Rights Watch beskriver som krigsbrott.”
  Sveriges vapenexport till diktaturer ökar.