Trump fyrdubblar drönarattackerna – fokus på Jemen


Denna artikel av Micah Zenko, Senior Fellow, publicerades i början av mars i bloggform hos USA:s viktigaste tankesmedja Council on Forein Relations som står administrationen nära. Dess ”president” är Rickard Haass, som skriver kolumnar i DN utan att hans bakgrund närmare presenteras. Den ger stöd åt bedömningen av Trump fortsätter USA:s typiska krigspolitik. Concil of Foreign Relations
Artikeln på engelska följer längre ned.
Artikeln.
Som presidentkandidat påstod Donald Trump att han motsatt sig Irakkriget 2003 och anfallet mot Libyen 2011 när han faktiskt backade upp detta. Trump gav en bild av att han skulle vara mindre positiv till dyra och blodiga utländska krig, särskilt jämfört med president Obama, och i förlängningen, tidigare utrikesminister Hillary Clinton. Detta kan vara sant, men Vita huset överväger ändå att sända ännu fler amerikanska trupper till Syrien, och har mjukat upp reglerna för flyganfall, och ökat omfattningen av dödligt bistånd till syriska rebellgrupper.
Drönare ökning under Trump 170311Från artikeln
I ett mått på krigsaktivitet har Trump varit mer interventionistisk än Obama i godkännande attacker med drönare och särskilda räder i Pakistan, Jemen och Somalia). Under president Obamas två mandatperioder godkände han 542 sådana riktade attacker på 2920 dagar-en per 5,4 dagar. Från sitt tillträde fram till 2/3 har president Trump godkänt minst 36 drönarattacker eller räder på 45 dagar-en per 1,25 dagar. Nästa alla tillslag skedde i Jemen.

Notera då att under Obama tiodubblades antalet drönarattacker jämfört med under Bush. Det handlar inte bara om teknisk utveckling. Obama bedrev krig varje dag och fler krig än Bush – den främste krigspresidenten i USA:s historia. Att han fick Nobels fredspris säger ett och annat.

Folk som trodde att Trump skulle vara mindre aktiv med sådana olagliga krigsinsatser än Obama har fel. Denna kraftiga ökning av dödliga tillslag visar att de amerikanska ledarnas strategier överskrider presidenters olika förvaltningar. Som jag har noterat är USA:s kontraterrorism-ideologi virulent och extrem och kännetecknas av tuffa klichéer och helt omöjliga mål. Det har aldrig funnits någon allvarlig indikation att valda politiker eller att tjänstemän i den nationella säkerhetstjänsten är mottagliga för att lära strategi eller politiska justeringar. Vi är nu på vår tredje administration efter 9/11 och fortsätter i mångt och mycket med samma politik som har misslyckats med att minska antalet terrorister och dessas deras attraktionskraft bland potentiella rekryter till terrorism. Det globala kriget mot terrorismen fortsätter utan att ifrågasättas, oavsett vem som är i Vita huset.
Jemen-krigsbild

Kommentar: I Jemen pågår ett brutala angreppskrig av Saudiarabien med stöd av bl.a. USA. Det presenteras helt felaktigt som ett krig mellan Iranstödda Houthi-rebeller och en legitim regering med en president som nu flytt till Saudiarabien. Läs artiklarna nedan!

Jag återger början av den senaste artikeln:

Denna aktuella rapport kommer från föreningen Jemensolidaritet med parollerna:


”Stoppa utsvältningen av Jemen – Häv blockaden nu!
Erkänn Jemens nya regering!
Stöd till Saudi är stöd till terrorism!
Inga svenska vapen till Jemens bödlar!
Återuppbygg Jemen!”

Artikeln


Åren av matbrist orsakade av det illegala bombkriget och den illegala blockaden börjar nu skörda sina offer i en fasansfull takt.


De civila som dödats av bombkriget har i februari 2017 efter 700 dagars bombningar räknats ihop till 12.041.

Alldeles före jul rapporterade Unicef att i Jemen dör ett barn av svält var tionde minut.Den 11 januari rapporterade Unicef i Sanaa att under 2016 hade 63.000 barn i Jemen dött av svält. Nästan en halv miljon barn är nu på väg att dö av svält.


jemen-161114
Dessutom är 3,3 miljoner människor i Jemen, därav 2,2 miljoner barn, akut undernärda. 80 procent av befolkningen har brist på mat. Det betyder att 20 miljoner jemeniter behöver nödhjälp för att överleva.

Det är FN:s resolution 2216 som möjliggjort både allvarliga krigsbrott och nu den största svältkatastrofen i världen. Tillämpningen av resolutionen har gått långt utöver det som sägs i själva texten och är därför illegal.

Enligt resolutionstexten gäller blockaden vapen, men tillämpningen har stoppat importen av mat, medicin, drivmedel, jordbruksförnödenheter och andra nödvändighetsvaror. Folkmordet i Jemen accelererar

In English.


As a candidate, President Donald Trump was deeply misleading about the sorts of military operations that he would support. He claimed to have opposed the 2003 Iraq War when he actually backed it, and to have opposed the 2011 Libya intervention when he actually strongly endorsed it, including with U.S. ground troops. Yet, Trump and his loyalists consistently implied that he would be less supportive of costly and bloody foreign wars, especially when compared to President Obama, and by extension, former Secretary of State Hillary Clinton. This might be true, but nonetheless the White House is considering deploying even more U.S. troops to Syria, loosening the rules of engagement for airstrikes, and increasing the amount of lethal assistance provided to Syrian rebel groups.
By at least one measure at this point in his presidency, Trump has been more interventionist than Obama: in authorizing drone strikes and special operations raids in non-battlefield settings (namely, in Pakistan, Yemen, and Somalia). During President Obama’s two terms in office, he approved 542 such targeted strikes in 2,920 days—one every 5.4 days. From his inauguration through today, President Trump had approved at least 36 drone strikes or raids in 45 days—one every 1.25 days. These include three drone strikes in Yemen on January 20, 21, and 22; the January 28 Navy SEAL raid in Yemen; one reported strike in Pakistan on March 1; more than thirty strikes in Yemen on March 2 and 3; and at least one more on March 6.

Thus, people who believed that Trump would be less interventionist than Obama are wrong, at least so far and at least when it comes to drone strikes. These dramatically increased lethal strikes demonstrate that U.S. leaders’ counterterrorism mindset and policies are bipartisan and transcend presidential administrations. As I have noted, U.S. counterterrorism ideology is virulent and extremist, characterized by tough-sounding clichés and wholly implausible objectives. There has never been any serious indication among elected politicians or appointed national security officials of any strategic learning or policy adjustments. We are now on our third post-9/11 administration pursuing many of the same policies that have failed to meaningfully reduce the number of jihadist extremist fighters, or their attractiveness among potential recruits or self-directed terrorists. The Global War on Terrorism remains broadly unquestioned within Washington, no matter who is in the White House.

Några artiklar om Jemen på bloggen.
Stopp utsvältningen av Jemen. Häv blockaden nu!
Jemensolidaritet besöker UD
USA är djupt involverat i det brutala kriget i Jemen
SOS-Jemen 13/11
Twitterstorm mot folkmordet i Jemen: Svenska vapen troliga 14/11
Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen 10/19
Glenn Greenwald och Roland Hedayat om USA:s och UK:s aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning 10/19
Varför stödjer USA Saudiarabiens krig i Jemen? Pål Steigan 12/10
Destruktionen av Jemen 10/10 Roland Hedayat
Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA 10/4
Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden. Roland Hedayat 28/4
Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne Roland Hedayat 24/3
USA djupt engagerat i det brutala kriget i Jemen 2/1
Jemen:Brutalt USA-stött krig dödar barn och skapar svält 21/8 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Interventionen Roland Hedayat 24/7 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Bakgrunden Roland Hedayat 23/7 2015
Protestera mot Saudiarabiens USA-stödda anfallskrig mot Jemen 17/5 2015
Saudiarabien anfaller Jemen med stöd av Obama, al-Qaida och ISIS 26/3 2015

intressant Andra om:
, , , , , , , ,


6 svar till “Trump fyrdubblar drönarattackerna – fokus på Jemen”

 1. Jag ser bombningarna av Jemen och bombningar av Al-Qaida där civila förstås drabbas som en beklaglig men nödvändig del i kampen mot terrorismen

  • Till följd av Saudiarabiens brutala angreppskrig mot Jemen har terrorismen stärkts där. (Liksom i USA:s olagliga krig runtom i Mellanöstern). Saudiarabien och USA är inte i Jemen för att bekämpa terrorism utan för att hindra en demokratisk utveckling och få kontroll över naturtillgångarna.

 2. Det lär finnas massvis med olja i Jemen. Trump kritiserade inte direkt de imperialistiska krigen om jag minns rätt, men Obamas oförmåga att plocka hem den relativt lättillgängliga oljan.

  Jemen är förmodligen lättare att invadera och transportera bort olja från än vad både Syrien och Irak är. Anledningen att plocka bort jemeniternas ledare är väl förmodligen att tillsätta en ledare som ger ett bättre bud till den monopolkapitalistiska eliten.

  Det är väl lite som med Palme, som inte enbart var nationell vad gäller protektionismen. Han förstatligade en stor del av samhällets företag vilka genom sin avkastning som kassakor gynnade folkets välfärd.

  Detta ägs numera av monopolkapitalisterna även om de flesta människor inte förstått vad som skett p.g.a. att de läser monopolkapitalistisk press likt får som läser vargens press.

 3. Det spelar nog ingen roll vem som sitter i Vita Huset, precis som många påpekade när Trump blev vald. Vad gäller utrikespolitiken ligger den fast dvs krig och interventioner för att försvara petrodollarn ligger överst på agendan oavsett vilken sprattelgubbe som styrs av the Deep State. Trump skröt ju öppet innan valet om att han skulle tvätta byken i Washington och avslöja vilka som låg bakom 9/11 m.m. Av detta blir det nog inget, det ser man till från den styrande nomenklaturen i USA som ju med största säkerhet är inblandade. Och Trump tycker nog trots allt att hans eget och de anhörigas liv är viktigare än att hänga ut skurkarna. Jag hyser inga som helst tvivel om vad dessa gangsters är kapabla att göra för att slippa hängas ut och få sina straff. Inrikespolitiskt får Trump säkert igenom en del av sin politik men i urvattnat skick precis som Obama. Det är folket i USA som måste göra sig av med sitt korrumperade etablissemang för politikerna själva kommer definitivt inte att göra det. Sen kan man ju hoppas att Trump för tillfället bedriver ett taktiskt spel och slår till mot sina starka motståndare när de tror att de tämjt honom men det är bara en from förhoppning….troligtvis är det kört igen. Fast Trump har överraskat förr så osvuret är bäst…

  • Benny om nu inte Trump gör det kan kanske du då avslöja vem som låg bakom 9/11? Eller du väntade kanske lika spänt som jag på det avslöjandet?

   • När du förklarat hur WTC7 kunde falla ihop som den gör återkom! Som sagt inte många i USA tror på den officiella lögnen det är bara lättlurade som köper den sagan!