Folkmordet i Jemen accelererar!

Denna aktuella rapport kommer från föreningen Jemensolidaritet med parollerna:


”Stoppa utsvältningen av Jemen – Häv blockaden nu!
Erkänn Jemens nya regering!
Stöd till Saudi är stöd till terrorism!
Inga svenska vapen till Jemens bödlar!
Återuppbygg Jemen!”

Artikeln


Åren av matbrist orsakade av det illegala bombkriget och den illegala blockaden börjar nu skörda sina offer i en fasansfull takt.


De civila som dödats av bombkriget har i februari 2017 efter 700 dagars bombningar räknats ihop till 12.041.

Alldeles före jul rapporterade Unicef att i Jemen dör ett barn av svält var tionde minut.Den 11 januari rapporterade Unicef i Sanaa att under 2016 hade 63.000 barn i Jemen dött av svält. Nästan en halv miljon barn är nu på väg att dö av svält.


jemen-161114
Dessutom är 3,3 miljoner människor i Jemen, därav 2,2 miljoner barn, akut undernärda. 80 procent av befolkningen har brist på mat. Det betyder att 20 miljoner jemeniter behöver nödhjälp för att överleva.

Det är FN:s resolution 2216 som möjliggjort både allvarliga krigsbrott och nu den största svältkatastrofen i världen. Tillämpningen av resolutionen har gått långt utöver det som sägs i själva texten och är därför illegal.

Enligt resolutionstexten gäller blockaden vapen, men tillämpningen har stoppat importen av mat, medicin, drivmedel, jordbruksförnödenheter och andra nödvändighetsvaror.

Det är kravet på att all import skall godkännas av ”Jemens” transportministerium som inte finns i Jemen utan i Saudiarabien, som stoppar nästan all import. Import till hamnen Aden tillåts eftersom den kontrolleras av den Saudistödda Hadiregeringen, men där gör säkerhetshot från miliser och rena terroriströrelser (AQAP och Daesh) det omöjligt för FN att leverera den mängd mat som behövs.
Jemen - Saudiangrepp II

Tillämpningen av resolution 2216 måste ändras så att matimport även tillåts till hamnen Hudaydah som kontrolleras av Jemens nuvarande fungerande regering i Sanaa bestående av en koalition av olika partier med anhängare till bl.a. Huthirörelsen och en tidigare president Saleh. Då kan svälten börja hävas redan nu Den brittiska biståndsorganisationen Oxfam krävde den 6 december 2016 att importrestriktionerna för mat, medicin och bränsle hävs: Mark Goldring, chef för Oxfam i Storbritannien, sa: ’Jemen svälts sakta ihjäl. Först kom restriktionerna på importen – inklusive den helt nödvändiga importen av livsmedel; när dessa delvis lättades bombades lyftkranarna i hamnarna, sedan lagerbyggnaderna, vägarna och broarna. Detta är ingen tillfällighet – det är systematiskt. Landets ekonomi, dess institutioner, dess förmåga att livnära och ta hand om befolkningen är överallt på randen till kollaps. Det finns fortfarande tid att ro upp det innan vi ser den kroniska hungern bli en omfattande svält. Striderna måste upphöra och hamnarna måste öppnas helt för den livsnödvändiga försörjningen med mat, bränsle och mediciner.'”

Hamnen i Hudaydah blockeras illegalt och har alltså även bombats. World Food Program har fört dit fyra mobila kranar men dessa hade i slutet på januari inte tillåtits av Hadiregeringen att komma i land och väntade ute på Röda havet. Förutom importen via hamnarna, har den Saudiledda koalitionen också stoppat användningen av flygplatsen i Sanaa genom illegala bombningar. 20.000 människor som behöver komma utomlands för specialistvård, hindras av detta. Svårigheterna att komma till Jemen drabbar också journalister, så att väldigt lite oberoende information kommer ut.
Den 14 augusti 2016 krävde tolv internationella hjälporganisationer att restriktionerna för den civila flygtrafiken till Jemen hävs. Organisationerna var ACF International, ACTED, Care, Danska Flyktingrådet, Global Communities, Handicap International, International Rescue Committee, Intersos, Mercy Corps, Norska Flyktingrådet, Oxfam och Rädda Barnen.
Kriget mot Jemen är ett brott mot folkrätten FN-stadgan tillåter inte de krigshandlingar som den Saudiledda koalitionen begår mot Jemen. Bombkriget är illegalt eftersom det systematiskt inriktas på 1) civila mål, bostäder, hälsovård, skolor, marknader, begravningar och 2) livsmedelsförsörjning, livsmedelsimport, livsmedelsproduktion, lagring av livsmedel, vattendammar, 3) historiska minnesmärken och världsarv. T.o.m. det brittiska försvarsdepartementet har konstaterat 252 brott mot folkrätten begångna av den internationella koalitionen mot Jemen. 4) Saudiarabien har dessutom öppet samarbetat med både AQAP och Daesh i kriget mot Jemen. De Saudiledda bombningarna startade redan tre veckor innan FN-resolutionen 2216 antogs. Ingen av representanterna i FN:s säkerhetsråd som citeras i resolution 2216 nämner något om militära åtgärder.

Det framgår också av den ryska positionen. I en artikel i Sputniknews den 2 maj 2015 konstaterade den dåvarande ryske FN-ambassadören Vitalij Tjurkin att ”resolution 2216 inte auktoriserade några flygattacker av den Saudiledda koalitionen… Några kollegor sa att den Saudiledda koalitionen försöker försäkra sig om att resolution 2216 implementeras. Detta är inte fallet. Deras handlingar är helt vid sidan av resolutionen.”

Den Saudiledda interventionen i Jemen står inte i överensstämmelse med FN-stadgan, eftersom president Hadi INTE var någon legitim president när han tvingades bort.

Hadi var en interimspresident och hans mandat löpte ut år 2014; hänvisningen i resolution 2216 till att Hadi har begärt interventionen mot Jemen är därför inte giltig. Den pakistanske akademikern Sikander Ahmed Shah var framgångsrik i sina försök att övertyga sin regering att inte gå med i kriget mot Jemen. Han pekade på att den förre presidenten Hadi hade förlorat kontrollen över huvudstaden Sanaa och territoriet, när han från Aden inkallade den Saudiledda militära interventionen mot sitt eget land. Den 6 april 2015, en vecka innan resolution 2216 antogs, skrev Shah: ”… en intervention skulle inte bryta mot Jemens suveränitet om den sittande regeringen medger den eller begär en främmande militär intervention. …Emellertid kan ett sådant bistånd vara lagligt endast om den sittande regeringen som begär det utövar ’verklig kontroll’ över sitt territorium. … Emellertid är det så att enligt internationell lag så utövar den inte verklig kontroll om den förlorar kontrollen över huvudstaden och står inför ’en nära förestående kollaps’.
Jemen är mitt i en sådan, eftersom huvudstaden och väsentliga delar av territoriet står under kontroll av rebellerna. Hadis kontroll begränsas till Aden och det är inte långt från kollaps. Därför är lagligt talat hänvisningen till presidentens medgivande till en militär intervention ytterst problematisk.”

Sverige måste omedelbart erkänna Jemens nya regering på följande grunder: (a) En majoritet av parlamentet, som valdes innan kriget började, har återsamlats och godkände den 17 augusti 2016 den nya regeringen under ledning av Saleh Al Samad som ställföreträdande president i avvaktan på det nyval som krävs enligt Jemens konstitution; En ny regering bildades den 28.11 och godkändes av parlamentet den 10.12 (b) Regeringen har den administrativa kontrollen över landets ministerier och myndigheter, inklusive Jemens nationella försvarsstyrkor, och mer än en majoritet av befolkningen; (c) Folket visade ett brett stöd för presidenten och regeringen med den makalösa demonstrationen i Sanaa den 20 augusti 2016 där två miljoner jemeniter deltog trots att de riskerade att bli bombade och blev bombade; (d) Regeringen och dess myndigheter är de enda som kan ta emot nödhjälp utifrån, eftersom hamnstaden Aden och dess omgivning har gjorts för osäker av irreguljära miliser och terrorister för att FN skall kunna komma i land; (e) Regeringen har en plan för landets återuppbyggnad och framtida utveckling.
lofven-och-saudis-kung-161025
Den svenska försäljningen av vapen till Saudiarabien och dess allierade måste omedelbart upphöra. Detta gäller i synnerhet Saabs försäljning av det luftburna övervakningssystemet Erieye till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten: (a) eftersom de är i krig och (b) eftersom de bryter mot de mänskliga rättigheterna i kriget mot Jemen. Svensk lag motsätter sig försäljning av vapen i sådana fall, liksom det av Sverige nyligen ratificerade fördraget om vapenhandel ATT. Den 25 februari 2016 beslutade Europaparlamentet om en resolution som krävde att Europeiska Unionens Höga Representant för utrikesfrågor Federica Mogherini “skall ta ett initiativ med syftet att EU skall införa ett vapenembargo mot Saudiarabien” på grund av dess krigshandlingar i Jemen. Sverige måste redan nu börja förbereda en återuppbyggnad av Jemen. Planeringen för återuppbyggnad är en viktig del av en fredsprocess för att samla landet runt ett framtidsperspektiv i fredligt samarbete mellan alla parter. Potentialen i regionen visas tydligt av att den av Kina initierade Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken (AIIB) den 8 december 2016 anslog 36 miljoner USD till Omans järnvägsmyndighet för att projektera en järnväg tvärs genom Oman ända fram till gränsen mot Jemen. Det betyder att Kina är på väg att genomföra den länge föreslagna järnvägen genom först Oman och sedan Jemen för att skapa en viktig förbindelse mellan Asien och Afrika.

Föreningen Jemensolidaritet c/o Hedayat, Långsjövägen 8, 131 33 Nacka, info@jemensolidaritet.se Ordförande Roland Hedayat 0708180769, vice ordförande Walid Almufti 0735574444 och på Facebook.
Jemen-krigsbild

För dokumentation på engelska och bilder av den fruktansvärda förstörelsen av människor och byggnader långa glömda kriget se: http://www.yemenwar.info och Yemen´s Legal Center for Rights and Development: http://lcrdye.org/Eng/Default.aspx
* Föreningen Jemensolidaritet demonstrerade utanför svenska Riksdagen den 10 november 2016 trots snökaoset. Läs mer påhttp://jinge.se/allmant/fin-protest-mot-saudiarabiens-av-usa-och-sverige-stodda-angrepp-pa-fattiga-jemen.htm
* Läs ordförande Roland Hedayats tal: SOS Jemen! http://jinge.se/allmant/sos-jemen.htm och: http://jinge.se/allmant/destruktionen-av-jemen.htm Tal av Roland Hedayat, Alvik, Stockholm, 22.1 2017, ”Situation i Jemen, varför svältkatastrof i Jemen?”: https://www.youtube.com/watch?v=V8RREIPwawU&feature=share och https://www.youtube.com/user/frasse2221 Jemensolidaritet on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCILVSdMhWTzSPQZ0B7CS9GQ Jemensolidaritet on Twitter: @yemensol #Jemen, #Yemen
* Anders Romelsjös blog: http://jinge.se/tag/jemen Facebookgruppen:
* Information om kriget mot Jemen: https://www.facebook.com/groups/142576616772497
* International Yemen activists on facebook: https://www.facebook.com/StopTheWarOnYemen/
* Pål Steigan blog: http://steigan.no/tag/jemen/

Några artiklar om Jemen på bloggen.
Stopp utsvältningen av Jemen. Häv blockaden nu!
Jemensolidaritet besöker UD
USA är djupt involverat i det brutala kriget i Jemen
SOS-Jemen 13/11
Twitterstorm mot folkmordet i Jemen: Svenska vapen troliga 14/11
Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen 10/19
Glenn Greenwald och Roland Hedayat om USA:s och UK:s aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning 10/19
Varför stödjer USA Saudiarabiens krig i Jemen? Pål Steigan 12/10
Destruktionen av Jemen 10/10 Roland Hedayat
Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA 10/4
Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden. Roland Hedayat 28/4
Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne Roland Hedayat 24/3
USA djupt engagerat i det brutala kriget i Jemen 2/1
Jemen:Brutalt USA-stött krig dödar barn och skapar svält 21/8 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Interventionen Roland Hedayat 24/7 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Bakgrunden Roland Hedayat 23/7 2015
Protestera mot Saudiarabiens USA-stödda anfallskrig mot Jemen 17/5 2015
Saudiarabien anfaller Jemen med stöd av Obama, al-Qaida och ISIS 26/3 2015

intressant Andra om:
, , , , , , , ,

  9 comments for “Folkmordet i Jemen accelererar!

 1. Christian
  1 mars, 2017 at 09:27

  Jag ser bombningarna av Jemen och bombningar av Al-Qaida där civila förstås drabbas som en beklaglig men nödvändig del i kampen mot terrorismen.

  • 1 mars, 2017 at 10:22

   Du är tyvärr mycket desinformerad i denna fråga. Saudiarabiens USA-stödda brutala och folkrättsvidriga krig stärker al-Qaida (vid sidan av det stöd man direkt får från USA och Saudiarabien).

  • Martin Kullberg
   1 mars, 2017 at 10:42

   Här får Al-Qaida ett ”care package”, Alluh akbar.
   https://imgur.com/a/IeM0F

   Att bekämpa Al-Qaida är ju inte ens koalitionens officiella position, det är liksom något du hittat på själv.

   • Martin Kullberg
    1 mars, 2017 at 10:45

    Här har vi wikipediasidan om Saudis invasion. Al-Qaida nämns inte en enda gång. Man kan tycka om det var för att bekämpa Al-Qaida, så hade man nämnt det någonstans.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabian-led_intervention_in_Yemen

    • Christian
     1 mars, 2017 at 14:45

     Martin du tror inte det är så att det är en medveten strategi? Att om man klart och tydligt säger att man skall bekämpa Al-Qaida så är Al-Qaida mera på sin vakt. Genom att inte nämna dem så invaggar men dem istället i en falsk trygghet?

 2. Martin Kullberg
  1 mars, 2017 at 10:23

  Sanktioner skall alltid kallas vid sitt riktiga namn: Svältkrig

  Hela världen upprätthåller belägringen åt Saudi, medan Sverige räknar blodspengar.

 3. Vidgar
  1 mars, 2017 at 10:53

  Det finns stor variation inom islam. Den mest översittaraktiga uttolkningen, som sitter vid makten i eländets ursprungliga områden, är sannolikt värst. Den utbombade shiamuslimska Iran-besläktade minoriteten är initialt utsedda till offer. Detta är krig via ombud mellan Saudi och Iran.

 4. Jan Nybondas
  1 mars, 2017 at 11:59

  Obama var värst hittills. Krig varje dag, två mandatperioder i sträck. Dessutom slog han ett annat rekord enligt färsk statistik. Han levererade Saudiarabien i dollar räknat mer krigsmateriel än någon annan president hittills. Som nu används i Jemen. Bara att gratulera Nobelkomittén i Oslo.

  Medan Obama bör ställas till svars för Jemen och mycket annat, bör man dock observera följande. I en starkt antirysk artikel som tidningen The New Yorker nyligen givit ut framkommer att kretsarna runt Obama var ännu värre och att han vägrade att efterkomma deras rekommendationer. Om Hillary Clinton hade vunnit valet hade dessa rådgivare suttit vid hennes sida. Och då hade krigen i Ukraina och Syrien blossat upp till full styrka med USA och Ryssland i direkt konfrontation.

  De liberala kretsarnas paranoia tycks inte veta av några gränser. De är räddare för ryssar än Joe Mc Carthy för kommunister på 50-talet. Ett socialpsykologiskt fenomen som har många bottnar varav en är att de mentalt isolerat sig på sin kontinent och inte inser sin begränsning.

Comments are closed.