Tio områden där Iran är mer demokratiskt och modernt än USA-favoriten Saudiarabien

Denna artikel har skrivits av chefredaktören för siten ”TheDuran” 10 ways Iran is more democratic and modern that Saudi Arabia

Den publicerades här första gången 23/5 2017. Finner skäl att åter publicera den efter exakt ett år

Artikeln.
Även om både Iran och Saudiarabien definierar sig som islamiska stater, är Iran i allt väsentligt ett mer modernt och demokratiskt land och samhälle än Saudiarabien.
En av de mest deprimerande aspekterna av den amerikanska fejden med Iran – där Donald Trumps tal i Saudiarabien bara utgör ett exempel – är att med vilket objektivt mått som helst så är Iran ett långt mer demokratiskt och modernt samhälle, som följer västerländska politiska och sociala normer långt mer än Saudiarabien. Trump in Saudiarabia 170522

Här är några av skillnaderna mellan de två länderna:

(1) Saudiarabien är en autokratisk monarki medan Iran är en islamisk republik;
(2) Iran har ifrågasatta val – ett nyligen – medan Saudiarabien inte har val alls, och dessutom slår ned på protester mot den härskande familjen.
(3) Iran har en skriven konstitution, en vald president och ett nationellt parlament. Saudiarabien har inget av detta.

(4) Irans institutioner – den högsta ledaren, väktarrådet och expertförsamlingen – är föremål för en begränsad men verklig mått på ansvarstagande inför folket. Medlemmar av väktarrådet – vilka seniora kandidater till val som och till parlamentet – väljs av det iranska parlamentet från en lista som föreslagits av den högsta ledaren, medan medlemmarna i expertförsamlingen- som utser och kan avskeda den högsta ledaren – väljs direkt av den iranska allmänheten från en lista som också föreslagits av den högsta ledaren. Saudiarabien tillåter ingen rättslig eller annan kontroll över sitt etablissemang.

Rouhani-38-620x350Rouhani

(5) Andra religioner än islam som kristendomen och judendomen tolereras i Iran och skyddas och regleras enligt lag. I Saudiarabien har religiösa minoriteter inte alls rätt att utöva sin religion.
(6) I Iran har kvinnors tillgång till utbildning stadigt ökat, och kvinnor utgör nu majoriteten av universitetsstuderande.
I Iran kan kvinnor rösta, arbeta och till och med väljas till parlamentet. De får köra bil och kan vara ute på egen hand. Däremot är kvinnornas tillgång till utbildning i Saudiarabien allvarligt begränsad, liksom kvinnors rättigheter i allmänhet.
(7) Trots restriktioner har Iran ett mycket aktivt politiskt liv och civilsamhälle, och den politiska debatten är livlig och öppen. I Saudiarabien är den politiska aktiviteten och politiska åsikter noga kontrollerad.
(8) Iran har utvecklat sin egen betydande industri- och teknikbas. Saudiarabiens ekonomi är enbart en oljeekonomi.
(9) I motsats till upprepade påståenden exporterar Iran inte terrorism och är den tydliga fienden till de två farligaste islamistiska terrorgrupperna: Al Qaida och ISIS. Saudiarabien har vid olika tillfällen stött och finansierat ​​båda dessa grupper. Trump och Saudis kungUSA:s president och Saudiarabiens kung

intressant Andra om:
, , , , , , , ,

Några artiklar om Jemen på bloggen.
Destruktionen av Jemen
Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA
Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden (28/4)
Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne (24/3).
FN-sanktionerat folkmord i Jemen (23/7 2015)
Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen

  15 comments for “Tio områden där Iran är mer demokratiskt och modernt än USA-favoriten Saudiarabien

 1. Jan Nybondas
  23 maj, 2017 at 10:18

  Som en kommentator till den engelskspråkiga artikeln sade: Även om jämförelsen pekar i rätt riktning är skillnaderna i grunden så stora till Irans fördel att det hela utgör ett understatement.
  Irans historia är lång och obruten, det sätter sina spår. Saudiarabien är en skapelse av den brittiska kolonialmakten och skulle inte existera utan denna i sin nuvarande form.
  Kvinnor inte bara har tillgång till utbildning i Iran utan kan tillhöra spetskompetensen. För ett antal år sedan blev vinnaren för ett prestigefyllt internationellt matematikerpris en ung iransk kvinna.
  Irans brott är att landet är suveränt och vägrar att underkasta sig västmakternas diktat. Regeringsformen är ett resultat av landets kamp för att trygga sitt oberoende. Den kanske inte uppfyller krav från sentida Platon -dyrkares krav på fullkomlighet – men ideal och praktik är i detta sammanhang skilda områden. Nuvarande regeringsform är skyddad från ”färgrevolutioner” som styrs utifrån, i motsats till den iranska demokrati som CIA störtade 1953.

 2. NH
  23 maj, 2017 at 11:51

  Första resan utomlands som President, och Trump väljer Saudiarabien. Jan Öberg har en artikel i dag i Counterpunch där han har en del nyttiga tankar och åsikter på bland annat Danmarks huvudlösa inblandning, och hur NATO krackelerar till något betydligt fulare över tid:

  http://www.counterpunch.org/2017/05/23/trump-in-riyadh-an-arab-nato-against-syria-and-iran/

 3. Demos
  23 maj, 2017 at 13:06

  Alla punkterna är korrekta, men den viktigaste saknas. Irans statsbärande variant av islam är en minoritetsvariant, den har existerat sen 700-talet, i offrets roll. Det är därför den kan uthärda andra religioner, den har erfarneheten av att själv ifrågasättas och förföljas. Saudiarabiens variant av islam är majoritetsvarianten, som alltid förföljt andra, den blir förolämpad av varje avvikelse. Den är van att döma andra, och ser det som sin rättighet att bestämma i vilken utsträckning andra ska få leva.

  Dessa två versioner av islam ser varandra på olika sätt. Iranier är inte araber, de är perser, de har en studietradition, de ser i viss mån med förrakt ner mot sina erövrare, de våldsbenägna araberna från arabiska halvön. Araberna från arabiska halvön är islams urtrupp, dess kärna, som spred muhammeds ord med svärdet. De är stolta över sin historiska mission i samma utsträckning som offren avskyr den.

  Konflikten och hatet mellan muslimska perser och muslimska araber är mycket gammal, och allt britter, amerikaner och ryssar gör att beväpna olika stammar, som sen producerar flyktingsströmmar. Numera globala.

  När Trump talar om Irans terrorister menar han förstås Hizbollah och liknande, dvs minoritetsterrorismen. IS är majoritetsterrorismen, finansierade av saudi och Quatar.

 4. Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
  23 maj, 2018 at 19:38

  Nja, det går nog kvitt ut. I alla fall när det gäller kommunistiska partier. Det saudiska kommunistpartiet CPSA har funnits men de var tvungna av myndigheterna att upplösa partiet.
  Det iranska kommunistpartiet Tudeh, Wikipedia: ”Though since the Iranian Revolution the party is officially banned and individuals found to be affillisted with communist or socialist Groups risk imprisonment, active members have remained it sontinues to operate as underground political organization there.”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Tudeh_Party_of_Iran

  • Christian
   24 maj, 2018 at 08:06

   Så den, socialisten Anders Romelsjö hyllar prästdiktaturen i Iran, trots att socialism är förbjudet där. Mycket intressant.

   • 24 maj, 2018 at 13:07

    Jag hyllar inte prästdiktaturen i Iran, men jag stödjer Irans, Syrien, Sveriges Norges och alla andra länders rätt till oberoende, kamp mot terrorism och imperialism. Här en artikel av en statstjänsteman i Iran som uppskattar Iran därför att landet är socialistiskt enligt dennes uppfattning. The Saker: ran: Socialism’s ignored success story
    ” by Ramin Mazaheri

    Iran just completed their presidential election, but this article will not discuss the candidates, the result or the political consequences.
    I work for Iran’s Press TV, which essentially makes me a civil servant, and I think it is correct for me to not reveal who I voted for in order to preserve my independence within the government. I’m quite happy to work for “the people” instead of “a person” – as in private media – and I will support which ever candidate the people choose.

    Why will I support Iran’s government, whoever is in charge? Truly, it is not for my paycheck.
    I support Iran because I support socialism where ever I can find it, and Iran has socialism in abundance.
    Iranian Socialism has been so successful at redistributing wealth to the average person; has safeguarded the nation’s security despite being ringed by US military bases and repeated threats; has grown the economy despite an international blockade; has produced a foreign policy motivated on political principles; and has fought against the divisive identity politics which undermine human solidarity.”

 5. Helt fantastiskt
  24 maj, 2018 at 00:03

  Saudi halshugger offentligt, ayatollorna hänger offentligt i byggkranar. Islam är fantastiskt.

  • 24 maj, 2018 at 09:09

   När det gäller publika avrättningar så infördes ett moratorium mot det 2011 i Iran, men enligt Amnesty har det inte helt tagit slut i alla fall.

   Se denna artikel New York Times: Iran Eases Death Penalty for Drug Crimes, Saving Potentially Thousands of Lives

   Kristendomen är än mer fantastisk. Nu har kristna (mestadels ) USA i folkrättsvidriga krig dödat uppemot 2,5-3 milj i Mellanöstern, är framstående i tortyr, och Israel över 100 människor från Gaza, samt skadat tusentals. Ja, kristendom och judendom är ”fantastiskt”.

Comments are closed.