Svensson – antiimperialist?Den kände bloggaren Anders Svensson som sedan flera år driver bloggen ”Svensson”, ligger ofta i topp på Blogtoplist (www.blogtoplist.se/politik) då det gäller antalet besök. Han tillhör Socialistiska partiet (SP), publicerar 3-4 ganska korta inlägg per dag, medan denna blogg vanligen publicerar ett, ganska långt inlägg varje dag. Kan instämma i en del av hans åsikter. Han beskriver sig som en medelålders vänsteraktivist från Göteborg. Svensson publicerade 26 juli inlägget ”Kartan i Mellanöstern ritas om”, vilken fick mig att reagera, med ett par kommentarer. Jag har tidigare i några inlägg haft hård polemik mot SP Kildèn & Åsman i deras blogg och här om Syrien. Och konstaterar att SP inte tog ställning mot NATO:s illegala bombkrig mot Libyen.

Anders Svensson 26/7:
”Irak kommer med stor sannolikhet att splittras i tre länder. Jag kan inte se att det egentligen gör något. En formellt självständig kurdisk stat innebär säkerligen vissa spänningar gentemot Turkiet, men så här långt har det ju fungerat då irakiska Kurdistan i praktiken varit en självständig stat länge. Det är andra gången i den moderna historien som vi ser en självständig kurdisk stat. Jag tycker nog det kan betraktas som en ganska positiv utveckling. Kanske hamnar en bit av Syrien i denna stat också.
Imp Wikipedia 250px-Imperialism_Coverart

Södra Irak blir en stat med shia-muslimsk majoritet och nordvästra Irak med delar av Syrien en stat med sunni-muslimsk majoritet. Sådana stater har betydligt bättre förutsättningar att bli stabila konstruktioner än dagens Irak trots det stora demokratiska problem som kommer att finnas i den sunni-muslimska staten. Med islamistiskt styre finns det inga förutsättningar för en fungerande demokrati. Men med stabilitet i regionen kanske även det kan ändras. Stabilitet i regionen förutsätter dock att Assad-diktaturen i Syrien faller och att Israel i dess nuvarande apartheidform försvinner. En demokratisering av Egypten är naturligtvis också viktig.”

Min första kommentar.
Du skriver att ”stabilitet i regionen förutsätter att Assad-diktaturen faller”. Ja, en stabilitet på villkor från USA-imperialismen med allierade. Syrien för en hård strid mot USA-initierat ”krig via ombud (unconventional warfare), som Saudiarabien, Qatar, al-Qaida och IS (ISIS) och utgör de facto huvudkraften i kampen mot den internationella terrorismen och religiösa extremismen, vare sig man vill det eller inte. En splittring av Irak är utmärkt för imperialismen och dess jakt efter olja. Det är lättare att handskas med tre svagare stater än med en stark. Det är känt att USA sedan åratal just strävat efter att splittra Irak. Och Anders Svenssons ställningstagande är i praktiken lika klart som tragiskt – han stödjer USA-imperialismen i praktiken i dessa frågor.”

Anders Svenssons kommentar.
”Jag håller inte med dig. Min uppfattning är Assad-regimen är en reaktionär regim som det inte finns nån som helst anledning att ge stöd. Den tillför inget positivt.
Att imperialismen kan gynnas av ett splittrat Irak håller jag med om. Det gäller också för ett självständigt Ukraina. Jag är för ett självständigt Ukraina trots det och kan också tänka mig ett delat Irak. Jag är inte för ett delat Irak, men om folk därnere tycker det är bättre med ett delat Irak accepterar jag det om det ger fred, lugn och ro för människor i området.”

Obama president_official_portrait_hiresObama krigare syrian-revolution size-full wp-image-103759″ />

Epilog.
Ur grundsatserna för SP ”Imperialistiskt förtryck är den viktigaste faktorn bakom vår tids våldsamma konflikter och krig, inte bara i den fattiga världen. Vårt århundrades båda världskrig hade sin upprinnelse i rivaliteten mellan imperialistiska stormaktsintressen. Denna rivalitet mellan kapitalistiska makter, som tonades ner under efterkrigstidens USA-dominans och med Sovjetunionen som sammanhållande hotbild, skärps nu åter.” Detta kan jag instämma i. Av detta följer att kamp mot imperialismen bör stödjas, även om den utförs av en diktatur. Vi vet att USA (och Sovjetunionen) genom åren stött många diktaturer och att USA genom stöd till statskupper kunnat störa demokratier och upprätta ofta hårda diktaturer.

I många av de ”demokratiska” staterna i låg- och mellaninkomstländer finns en nationell borgarklass, ”compradorbourgeoisi” som har fördelar av USA-vänlig politik, på bekostnad av folket och på bekostnad av en sund nationell ekonomi. Detta diskuteras bland annat i boken ”USA som världspolis”, som kan beställas via bloggsidan. Att USA startat blodiga kritik mot Irak (tillsammans med Storbritannien), mot Libyen (via NATO och helt utöver ett missriktat FN-mandat) och mot Syrien (via Saudiarabien och allierade, inklusive USA:s skapelse al-Qaida och IS(IS) har inget att göra med att USA vill störta diktaturer och sprida demokrati (som minskat i USA enligt forskare) utan beror på att dessa länder försökt och kunnat föra en nationell stälvständig politik, och att där finns naturtillgångar. Detsamma gäller Afghanistan.
*( Och den demokrati som USA företräder är en mycket inskränkt demokrati då den inte omfattar det ekonomiska området, allmän kontroll av produktionsmedel och naturtillgångar.)
Men vår typ av demokrati är förstås bättre än diktatur

I sin blogg visar Anders Svensson att han inte förstår eller uppskattar detta, och att han inte framstår som en anti-imperialist i de viktiga frågor som behandlas. Beklagligtvis.

Bakgrund.

* Förre presidentkandidaten general Wesley Clark (D) uppgav i en intervju 2007 att han redan hösten 2001 fick uppgifter i Pentagon att USA planerade att destabilisera bl a Syrien och Libyen (http://www.youtube.com/watch?v=6ARihMrxdjU).
Wesley Clark untitled
* Libyen är en sönderslagen stat, som beskrivits i tidigare blogginlägg. Under 2011 när Muhammar Gaddafi vägrade att lämna över som ledare i Libyen lyckades USA få igenom en resolution i FN:s säkerhersråd om en flygförbudszon, som överträddes mycket kraftigt av NATO, där svenska Jas Gripen rekognoserade 25 procent av bombmålen. Man slog ut stora delar av Libyens infrastruktur och tiotusentals dödades .Detta var enligt doktrinen R2P ”Responsibility to Protect”, som användes för en så kallad ”humanitär intervention”. Det är samma doktrin som USA & Co velat tillämpa i Syrien, men som Ryssland och Kina stoppat till gagn för världsfreden och respekt för FN-stadgan och FN.

* USA har försökt att dämpa ISIS i Syrien och i stället mobiliserat och stött andra rebeller, inklusive al-Qaida-associerade Al Nusra-fronten, i sitt krig via ombud för ett regimskifte i Syrien.
* USA vill inte se att ISIS får ökat inflytande i Irak.
* Washington underblåste och utnyttjade medvetet sekteristiska strömningar i syfte att störta Saddam Husseins sunni-baserade regim och förstöra det politiska etablissemanget. USA uppmuntrade Shias förbittring mot den gamla sunni-baserade eliten och installerade en shia-sekteristisk regering för att blockera framväxten av en enad opposition mot sin nykoloniala ockupation. Detta skapade en fruktbar miljö för al-Qaida-kopplade krafter.
* Kan tillägga att också företrädare för Iraks regering gett mig en tydlig bild av att USA medvetet och tydligt sökt splittra befolkningen i Irak på basis av etnisk och religiös tillhörighet.

* USA-imperialismen är ansvarig för den katastrof som drabbat Irak, däribland uppkomsten av krafter såsom ISIS. Invasionen och den nästan tio år långa ockupationen dödade hundratusentals irakier, sårade otaliga fler, gjorde miljontals invånare till flyktingar och förstörde den ekonomiska och sociala infrastrukturen i landet.
IRAQ-UNREST-BAIJI

Syrien.
* I Syrien har USA på liknande sätt sekteristiskt försökt att hetsa sunnimajoriteten mot Assads regim. USA har tillåtit allierade som sunnitiska Saudiarabien att finansiera och beväpna Sunni-terroristiska krafter såsom ISIS.
* Förre CIA-agenten Philip Giraldi uppgav hösten 2011 att ”NATO är redan i hemlighet engagerat i Syrien under ledning av Turkiet som USA:s ställföreträdare” (www.theamericanconservative.com, 19 december 2011).
* Enligt dokument från Wikileaks har USA:s utrikesdepartement finansierat opposition mot Syriens regering i London sedan 2006.
* 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och med motsvarande 130–140 miljoner svenska kronor, varvid den största summan kom från USA vid ett möte i Istanbul
* Al-Qadia, ursprungligen en skapelse av CIA, deklarerade i februari 2012 via sin högste chef Ayman al-Zawahri att organisationen stödde de syriska rebellerna.
* Hillary Clinton medgav samma månad att al-Qadia också arbetade för att störta Assads regim.

* 24 mars förra året rapporterade New York Times om kraftigt ökat vapenstöd till rebellerna i Syrien från USA via Kroatien. Levererat av CIA och betalt av Saudiarabien.
* 27 januari rapporterade Reuters att USA:s kongress bakom lyckta dörrar nyligen godkänt ökat vapenstöd till rebellerna. Vem tror inte att en del av USA:s vapenstöd hamnar hos den dominerande rebellgruppen på marken.
* Los Angeles Times rapporterade 22 mars att USA ökat stödet till rebeller i södra Syrien som ”en sista chans” att vända inbördeskriget.
* New York Times rapporterade 26/6 att Obama begär 500 miljoner dollar av kongressen till ”lämpliga” rebeller i Syrien. Rebellerna på marken i Syrien domineras helt av al-Qaida-associerade Al Nusra och IS(IS) som nyss gått samman, och en del liknande grupper, och i praktiken kan man räkna med att huvuddelen av medlen stödjer al-Qaida och IS(IS)

Syriens armé utgör huvudstyrkan i den internationella kampen mot terrorismen, med stöd av Ryssland, Hizbollah och säkert många regeringar. Detta kan man medge även om man vill ha bort Assad.
* Talet om kamp mot terrorismen från USA, EU och Sverige är grundfalskt av flera skäl. Ett är det direkta och/eller indirekta stödet till den al-Qaidaassocierade terrorismen i Syrien. OM USA & ALLIERADE MENAR ALLVAR MED KAMPEN MOT TERRORISMEN SKULLE MAN STÖDJA DEN SYRISKA ARMÉNS KAMP MOT TERRORISMEN.
.i Andra om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Svensson-bloggen 26/7 New York Times 27/6 DN 26/6 SvD 26/6 John Kerry i Kairo Russia Today om ISIS DN 24/6 Globalresearch 18/6 2014 Globalresearch 11/6 DN 12/6 Iraksolidaritet Mike Powers, Iraksolidaritet DN 14/4 Seymour Hersh Blogginlägg om gasattacken 5 april Daily Star Dailykos om Turkiet Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken DN 13/12 Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9 ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  13 comments for “Svensson – antiimperialist?

 1. 2 augusti, 2014 at 16:26

  Om du kollar in hur många kommentarer han får på sin blogg så får du en mer rättvisande bild över hur många faktiska besökare han har på bloggen. Placeringen på diverse listor säger ingenting eftersom sådant kan fejkas. Har man Google Adsenseannonser så kan man inte fejka, för då blir man av med dessa annonser. Om det var därför som Svensson blev av med sina Google-annonser vet jag inte, och jag bryr mig inte heller om sanningen ska fram…

 2. 2 augusti, 2014 at 18:55

  Tack för viktig information. Har också sett att någon enstaka site någon vecka har haft mångdubbelt fler besökare än vanligt. Trist att Svensson inte vill besvara min kritik. Jag har mailat honom och länkat till honom, men han håller tyst. Han är väl en slags halvofficiell talesman för SP, och det är möjligt att en del från Socialistiska Partiet gör många besök hos honom – men det vet jag inte.

 3. Niklas Lindgren
  2 augusti, 2014 at 19:30

  Förstår att det kan vara tufft för den som tror sig sitta inne med all sanning i världen att inte hamna överst på listan. Jag läser en del politiska bloggar och måste säga att denna hör till de mer onyanserade och svartvita där all analys i förväg är bestämd att sluta i att all världens problem utgår från USA. För den som inte tror att världen är enbart svart-vit och sammansatt av enbart goda och enbart onda blir det nästan skrattretande då allt blir grunt och banalt.

  Betecknande är också att bloggandet hela tiden slutar i att de mest repressiva av nuvarande eller tidigare regimer på ena eller andra sättet tas i försvar, Irak, Libyen, Syrien och ett antal andra regimer där de mänskliga fri- och rättigheterna åsidosatts på de mest uppenbara sätt.

  Kanske övertygar denna typ av bloggande de redan övertygade men någon större påverkan på människors åsikter lär den knappas ha.

  Svenssons blogg är mycket mer läsvärd och nyanserad och han hamnar heller inte i samma reflexmässiga och svartvita ställningstaganden utan har förmågan att inse att världen inte enbart är svart eller vit. Syrienfrågan är endast ett exempel.

  • 2 augusti, 2014 at 21:02

   Men !?

   Anders Svensson citerar bara tidningar, han skriver aldrig någonting utifrån sin egen verklighet. Han berättar exakt samma sak som varenda idiot kan läsa i de tidningar som Svensson läser. Jag har slutat läsa hans tidningsreferat för flera år sedan, när läste du senast något som Anders S egentligen tycker ??

   Skämtare där!

   Eller är ”Niklas” återigen ett av Anders olika alias ??

   • 2 augusti, 2014 at 21:07

    Det innebär att budskapen inte stöter så många (Niklas). Svensson skriver 3-4 korta inlägg per dag, med få referenser.

 4. 2 augusti, 2014 at 19:37

  Kom gärna med konkret kritik i stället. Och läs gärna vår bok ”USA som världspolis”
  En skillnad mellan mig och t.ex. Svensson blogg är att jag har mycket mer fakta och referenser, och skriver längre, ofta mer utredande inlägg. Detta gör bloggen svårare att läsa.

  Man kan nog konstatera att situationen försämrats i Irak, Libyen och Syrien efter den folkrättsvidriga intervention (FN-stadgan, ”Lagen om krig”) av USA & Co.

  Välkommen alltså med sakliga kritiska kommentarer

  Har du någon åsikt alls om sakfrågor i debatten mellan mig och Svensson? Läs för resten gärna kommentaren av Jinge, en synnerligen erfaren bloggare.

 5. Niklas Lindgren
  3 augusti, 2014 at 10:33

  Anders Svensson har idag ett mycket läsvärt inlägg, ett inlägg som mycket bra beskriver det tvådimensionella och intill banalitet förenklade analys som kännetecknar denna blogg:

  http://blog.zaramis.se/2014/08/03/att-fastna-i-det-forgangna-maoister-imperialism-och-mellanostern/

  Slutraderna är värda att citeras:

  ”Världen är mer komplicerad än den tvådimensionella världsbild tidigare maoister tycks ha och jag är glad att de flesta av dem är gamla övervintrande stötar från vänsterns gyllene epok på 1970-talet. Deras konstiga, världsfrånvända, stelbenta och enkelspåriga uppfattningar kommer i stort sett att dö ut med dem. Det kommer att bli skönt, vänstern försvagas av dessa människor, kampen för demokrati och socialism förstörs av dessa människor och deras världsfrånvända teorier och resonemang medverkar till att ge borgerliga media ammunition för att kritisera vänstern.”

  • 3 augusti, 2014 at 12:48

   Vg se mitt snabba blogginlägg idag som svar på Svenssons tunna inlägg, utan något bemötande av de fakta jag presenterar, men med tom retorik.
   Vad har Svenssons syn på maoisters gamla världsbild med detta att göra?

   Återkom gärna med konkret kritik

   • 3 augusti, 2014 at 16:04

    Svensson: ”Vanligt bland de som en gång i tiden kunde betraktas som vänster, dvs de gamla maoisterna och stalinisterna är att de liksom fastnat i tiden. Deras världsbild är väldigt enkelspårig och väldigt stelbent. Tillämpad på vår egen region, Norden, för 100 år sen skulle den ha inneburit att de motsatta sig Norges självständighet då en sådan uppsplittring av dubbelkungadömet skulle inneburit ökad makt åt västimperialistiska länder som Storbritannien, Frankrike eller Tyskland på den tiden, genom att små länder blir svagare gentemot de stora.”

    Hahahaha :-) :-)

    Nu får jag höra att jag är ”gammal maoist” och att jag skulle ha motsatt mig opinionsupplösningen cirka fyrtio år innan jag föddes. Sådant är förstås kul, riktigt underhållande. F.ö. har jag aldrig varit med i vare sig SKP eller KFML som de kallades på 60-talet. Det enda parti som jag har varit med i är (V), och det var jag även tidigare när de hette VPK. Men har Anders Svensson sådan brist på argument så kanske jag snart blir anklagad för japanen som försvann vid Stockholms-OS :-P

    Och allt detta för att jag berättade att hans läsare kommer från hemsidor som genererar automatiska träffar, allt för att låtsas som den egna bloggen har tusentals besök varje vecka. Något som jag oxo tog upp med Svensson i samband med att Google stängde av honom från AdSense, deras reklamprogram. Nej sorry Anders Svensson, jag pallar inte för att få skulden för att Norge inte ville vara i union med svenskarna, det var faktiskt långt innan jag slog upp korpgluggarna på Allmänna BB i Lill-jansskogen nådens år 1946.

    Jag betackar mig för att kallas maoist, om Romelsjö är det får han svara för själv. Men jag har inte förmåga att ge mig in i debatter där jag får skäll för sådant som hände ett par mansåldrar innan jag föddes, sorry…

 6. 3 augusti, 2014 at 19:38

  Jag är också förvånad över att Svensson för in synpunkter på maoister. Har knappast med saken att göra.
  På sin bloggsida vägrar Svensson hittills att ta in min kommentar ovan under hänvisning till personangrepp. Beklagar

Comments are closed.