Syriens regering tillbakavisar helt Amnestys påståenden

In English further down.

AP rapporterar vid lunchtid idag att Syriens justitieminister avfärdar Amnestys rapport som ”helt osann”, och som en del av en smutskastningskampanj. AP. Jag har tidigare granskat rapporten och funnit den mycket bristfällig, och att den inte alls ger bevis för att 5 000 – 13 000 dödats i Saydnaya fängelset nära Damaskus. Kan vi lita på Amnestys nya rapport om Syrien

* Intressant om och hur media rapporterar detta i jämförelse med Amnestys rapport.

AP:s artikel.
Uttalandet, publicerat av Syriens statliga nyhetsbyrå SANA, kom en dag efter Amnesty släppt sin rapport, som bygger på ett år av undersökning och intervjuer med 31 före detta fångar i Saydnaya fängelset nära Damaskus och över 50 tidigare vakter, fängelsetjänstemän, domare och experter. Amnestys rapport innehåller skrämmande detaljer från vittnen om dödandet.
Kommentar, Anders:Jag hittar inte rapporten på SANA:s hemsidan

I Damaskus sade justitiedepartementet att ”vilseledande” medier förmedlade Amnestys rapport med avsikt att smutskasta den syriska regeringens rykte på världsscenen” särskilt efter dess militära segrar mot terroristgrupper”.
Justitiedepartementet kallade också påståendena ”grundlösa” och uppgav att avrättningar i Syrien sker efter en process och efter olika stadier av rättegångar. Departementet ifrågasatte också vittnesmål från överlevande som finns utanför Syrien. ”Varför avrättade de syriska myndigheterna inte dem och varför släppte de dessa om andra avrättades?”
Amnesty untitled
”Justitieministeriet förnekar och fördömer i de starkaste ordalag vad som rapporterades eftersom den inte grundar sig på korrekta bevis utan på personliga känslor som syftar till att uppnå välkända politiska mål”, sades det i uttalandet. Uttalandet sade också rapporten avser domare och advokater bland de avrättade. Det finns dock ingen sådan hänvisning i rapporten. Amnesty uppger bara att man intervjuat f.d. domare och advokater, och att människorättsförsvarare var bland de fängslade i Saydnaya.
Saydnaya har blivit den viktigaste politiska fängelse i Syrien sedan 2011, enligt vittnen. Amnesty sade att Damaskus inte besvarat dess förfrågan om kommentar innan rapporten offentliggjorts. Syriska regeringstjänstemän brukar sällan kommentera påståenden om tortyr och massmord. I det förflutna har de förnekat rapporter om massakrer som ”dokumenterats” av internationella människorättsgrupper, som beskriver dem som propaganda.
Kommentar, Anders: Jag har studerat en del av dessa rapporterat om dem. De jag har läst har mycket låg kvalitet. Starka påståenden utifrån alldeles otillräckliga bevis, varför jag skrivit ”dokumenterats”, inom citattecken. Och både Amnesty och Human Righst Watch går angriparen USA:s ärenden. Detta analyseras i detalj i boken ”Det smutsiga kriget mot Syrien” av Tim Anderson.
tim-anderson
Amnesty sade att dess undersökning visade att syriska myndigheterna hängde mellan 5000 och 13 000 personer under loppet av fyra år i Saydnaya. Hängningar ägde rum en gång, ibland två gånger i veckan, efter prövningar som bara varade några minuter, enligt rapporten.
Andra människorättsgrupper har funnit bevis för omfattande tortyr leder till döden i syriska fängelser. I en rapport förra året, Amnesty visade att mer än 17.000 människor har dött av tortyr och misshandel i häkte över Syrien sedan 2011, i genomsnitt mer än 300 per månad.
Kommentar: Denna rapport är också otillförlitlig enligt min granskning Amnesty-rapport om Syriens fängelser, augusti 2016 Läs även Caesar i Syrien – gammal otillförlitlig rapport dammas av

Uppgift står mot uppgift. Amnesty presenterar mycket grava anklagelser men saknar tillfredsställande bevis. Uppgifterna från Syriens regering innehåller inte heller bevis.

Propaganda 150223
Några artiklar om Amnestys rapporter om Syrien.
Kan vi lita på Amnestys nya rapport om Syrien
Fler konstigheter i Amnestys otillförlitliga Syrienrapport
Amnesty: Mycket tveksam organisation med dåliga rapporter om Syrien 5/11 2016
Tillförlitlig Amnesty-rapport om Syriens fängelser?22/5 2016
Amnesty:Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien 22/12 2015 och 1/1 2017
Åtta problem med Amnestys rapport om Syrien22/7 2015
Amnesty om Syrien 9/12 2012
Amnesty:Propagandaorgan för USA,UD och storfinansen 6/9 2012

i Andra om: , ,, , Syrien, , , , , , ,

IN ENGLISH


BEIRUT (AP) – Syria’s justice ministry on Wednesday rejected an Amnesty International report of mass hangings of as many as 13,000 people in a prison near Damascus, calling the allegations ”totally untrue” and part of a smear campaign.
The ministry’s statement, published by Syria’s state-run news agency, came a day after Amnesty released its report , based on a year of research and interviews with 31 former detainees of the Saydnaya prison near Damascus and over 50 former guards, prison officials, judges and experts. Amnesty’s report included chilling details from witnesses who saw various stages of the killings, down to the actual implementation and last- minute wishes of the men hanged, most of whom were civilians.
In Damascus, the justice ministry said ”misleading and inciting” media outlets carried the Amnesty report with the intention to smear the Syrian government’s reputation on the world stage – particularly after recent ”military victories against terrorists groups.” The government refers to all armed opposition as ”terrorists.”
It also called the allegations ”baseless” and stated that executions in Syria follow due process and various stages of litigations. It also questioned testimonies of a href=’https://apnews.com/598e200135e24dee822cfaf87ee4a0cc/Amnesty:-Up-to-13,000-hanged-in-Syria’s-’slaughterhouse”survivors/a who are currently outside of Syria. ”Why didn’t the Syrian authorities execute them and why were they released if others were executed?” it said.
”The justice ministry denies and condemns in the strongest terms what was reported because it is not based on correct evidence but on personal emotions that aim to achieve well-known political goals,” the statement said.
The statement also said the report refers to judges and lawyers among those executed. However, there is no such reference in the report – Amnesty only states that it interviewed former judges and lawyers and that human rights defenders were among those imprisoned in Saydnaya.
Saydnaya has become the main political prison in Syria since 2011, according to witnesses. Amnesty said Damascus did not respond to its own request for comment ahead of the report’s publication. Syrian government officials rarely comment on allegations of torture and mass killings. In the past, they have denied reports of massacres documented by international human rights groups, describing them as propaganda.
Amnesty said its investigation revealed that Syrian authorities hanged between 5,000 and 13,000 people over the course of four years in Saydnaya – known by detainees as the ’slaughterhouse’ and operated by the military police. The hangings took place once, sometimes twice a week, after trials that last only a few minutes, the report said. Other rights groups have found evidence of widespread torture leading to death in Syrian detention facilities. In a report last year, Amnesty found that more than 17,000 people have died of torture and ill-treatment in custody across Syria since 2011, an average rate of more than 300 a month.

  12 comments for “Syriens regering tillbakavisar helt Amnestys påståenden

 1. 8 februari, 2017 at 17:47

  SANA skrev 11/6 2014 (http://sana.sy/en/?p=2997). Regeringen hade väl viktigare uppgifter än att hålla reda på och föda fångar…

  ”Damascus, SANA. 274 inmates were released from Damascus Central Prison on Wednesday according to legislative decree no. 22 for the year 2014 whereby a general amnesty for the crimes committed prior to June 9, 2014 was granted.

  Prison Warden Brig. Gen. Nabil al-Ghajari said that inmates are released after receiving paperwork from the judiciary including the names of those covered by the manesty decree.

  Al-Ghajari called on all wanted individuals and those who were involved in unlawful acts to turn themselves in and benefit from the amnesty so that they can return to their normal lives, adding that the 274 inmates are the first batch to be released from the prison, with more to follow within a few days.

  A number of released inmates thanked the state for giving them a second chance and allowing them to return to their normal lives, calling on others who broke the law to seize this opportunity and turn themselves in.

 2. ruperto
  8 februari, 2017 at 19:20

  Helt oväntat nekar Syriens regim till anklagelser. Ibland blir man förvånad.

  • 8 februari, 2017 at 20:09

   Ja, verkligen.

 3. 8 februari, 2017 at 20:16

  Amnesty är verksam på flera områden. Även om denna bild inte avser Syrien tycker jag att den är intressant nog att visa. Apropå Amnestys ”oberoende”.

  Amnesty NATO

  • Martin Kullberg
   8 februari, 2017 at 21:39

   Det var en reklamkampanj för detta event:
   http://www.amnestyusa.org/news/multimedia/amnesty-s-shadow-summit-for-afghan-women-s-rights

   Nog kan man väl konstatera att denna grupp sökte använda ena förhandlingsparten i Afghanistan, NATO för att främja sin politiska vision. Man vill hindra kompromisser i förhandlingarna mellan de stridande parter på specifika grunder, alltså propagera kriget utifrån emot Afghanistan.

   Syftet är givetvis lovvärt.

   Men det är problematiskt med folk i exil som återvänder med NATOs krigsmaskineri. Det är tveksamt om en top-down lösning på frågor om värderingar är möjlig att genomföra med bomber. Man är i exakt samma situation som Sovjet, en mycket progressiv elit i Afghanistan blev omåttligt impopulär med sina nymodiga ideal, bjöd in Sovjet för att tvinga fram idealen. Det gick sisådär.

   Men en del av Amnestys agerande styrs uppenbarligen av exilgrupper med egna planer för sitt gamla hemland. Det visar sig här att dessa exilgrupper söker påverka NATOs våldsanvändning, sätta gränser för tillbakadragande och definiera NATOs krav i förhandlingar.

   • Martin Kullberg
    8 februari, 2017 at 21:45

    Ironiskt nog är det människor kring den elit som bjöd in Sovjet, som nu dragit in NATO. (Om ni kollar upp lite namn i videon.)

 4. Gunnar Johansson
  9 februari, 2017 at 01:27

  Uppgifterna är förfärliga! Det värsta är att de Syriska fängelserna har en synnerligen grym historia under Assad. Dock, kan jag inte ta uppgifterna för vattentäta. Det enda den Syriska regeringen kan göra är att kalla in ICC:s undersökningsdomare Och överlåta hela fallet till ICC:s prövning. Det blir på samma gång en test på Amnestys trovärdighet.

  • 9 februari, 2017 at 08:47

   En bra oberoende undersökning vore bra. Är ICC verkligen en oberoende instans? Vi vet nog föga om hur det var i de syriska fängelserna under Assad. Det sker en omfattande psykologisk krigföring med lögner, som mot Kadaffi, S Hussein, Putin, Maidan. Läs gärna http://jinge.se/mediekritik/false-flag-forleder-forvanskar-fakta.htm ”False flag förleder, förvanskar fakta” (pseudopoesi) och http://jinge.se/allmant/dodsskjutningarna-pa-maidan-vetenskaplig-rapport-usa-stodd-false-flag.htm ”Dödssjutningarna på Maidan: Vetenskaplig rapport; USA-stödd false flag”.

  • Martin Kullberg
   9 februari, 2017 at 10:48

   Jag visade ovan att Amnesty (och förmodligen andra NGO:er) styrs av exil-grupper. Alla exil-grupper är inte värda att stödja. Ukrainska exil-grupper är exempelvis inte sällan nazistiska revanschister. Inte alla exil-grupper nöjer sig med sanningen för att främja sin agenda.

   Så frågan man skall ställa sig är vad är det för exil-grupper, vilken revanschism är det de står för? Vilken revansch drog vi(i västvärlden) med NGO:ers stöd igång inbördeskrig i Syrien?

 5. Några godbitar från veckans lögnhandel
  9 februari, 2017 at 09:19

  Amnesty lögner nedmonteras i en utmärkt analys här

  http://www.activistpost.com/2017/02/amnesty-international-human-slaughterhouse-report-lacks-evidence-credibility-reeks-of-state-department-propaganda.html

  Vanessa Beeley avslöjar modus operandi för fejkmedia – en samlingsman för alla nyhetsmedier som slutar med C- t ex AB, BBC, CBC, MSNC, NBC samt CNN, alltså Crap News Network)

 6. F***K you, Amnesty!!!!
  9 februari, 2017 at 17:22

  Amnestys erkänner att dess rapport var helt fabricerad i lill-brittaminen. F***K you, Amnesty!!!!

  http://landdestroyer.blogspot.se/2017/02/amnesty-international-admits-syrian.html

Comments are closed.