Övergreppen i Irak – med USA:s och svenska regeringens goda minne


Sverige framstår som en osjälvständig stat utrikes- och försvarspolitiskt. Underordnad USA med dess folkrättsvidriga och brutala krig. Protestera!

Denna artikel publicerades första gången för precis ett år sedan.

Expressen 28/7 2017: ”I dag kan Expressen i ett världsexklusivt avslöjande berätta om de krigsbrott som begås av irakiska styrkor mot tillfångatagna IS-krigare.
Avslöjandet har väckt stor uppmärksamhet i flera medier – och har fått utrikesminister Margot Wallström att reagera.
– Det här avslöjandet är en världsnyhet som bekräftar att övergrepp sker av den USA-stödda irakiska armén, och att det sker systematiskt, säger SVT Nyheters programledare Martina Nord.”

Expressen
SvT 28/7 skriver ”ANALYS · Redan när Irak inledde offensiven mot IS-kontrollerade Mosul i november, kom de första larmen om övergrepp mot civila. Under våren har bland tyska der Spiegel visat hur irakiska regeringsstyrkor torterar fångar tagna under offensiven. Reportaget som Expressen i dag publicerar och som SVT Nyheter tagit del av, bekräftar att övergreppen, utförda av den USA-stödda irakiska armén, snarare är ett mönster än enskilda undantag.” …”Utbildade av amerikaner
USA har betalat 20 miljarder dollar för att bygga upp den irakiska armén sedan invasionen 2003. Och det amerikanska stödet till de irakiska säkerhetsstyrkorna är helt avgörande för att offensiven mot IS ska lyckas. Många av de specialförband som nu pekas ut som förövare av oskyldiga civila har också tränats av amerikanska officerare.
Irak tortyr Bild från Expressen: Brutala tortyrbilderna från kriget mot IS i Irak
Människorättsorganisationer som Amnesty och Human Rights Watch frågar sig därför om inte också den amerikanska regeringen, och alla de länder som stöder de irakiska säkerhetsstyrkorna, egentligen borde ses som medskyldiga till övergreppen mot civila i de befriade områdena.Mosuls befriare begår vidriga övergrepp mot civila

Frågan är berättigad, på mer än ett sätt. USA har inte bara utbildat Iraks armé utan även angripit Irak tillsammans med Storbritannien 2003, i ett brutalt i strid med folkrätt och FN-stadga och motiverat av påståenden om att Irak hade massförstörelsevapen. FN-inspektörer hade just innan rapporterat att det ej fanns belägg för massförstörelsevapen – och sådana fann man inte heller senare I kriget som följde dog flera hundra tusen människor, fler skadades och miljoner irakier har sedan lämnat landet. Vad händer i Irak?
USA har ju blivit ”tortyren ansikte” i ”västvärlden” – minns t.ex. Abu Ghraib-fängelset. Och inte bara det. USA har med stor sannolikhet använt uranvapen, som innehåller utarmat uran ”(depleted uranium”, DU).
Tortyr IrakUSA i Abu Ghraib-fänngelset

Och det är ingen nyhet. I juni 2016 skrev Sigyn Meder detta i ett brev till utrikesminister Wallström ”Fruktansvärda berättelser om mord och tortyr återges av flykting-och andra organisationer som tar hand om traumatiserade flyktingar, livrädda för både IS och sekteristiska miliser. Hit hör den ökända Badr-milisen som med USA:s goda minne spred död och förintelse bland sunnimuslimer och andra oppositionella under ockupationsåren. De kontrollerar nu Iraks inrikesministerium. FN:s högkommissionär varnade 6 juni för milisernas olagliga övergrepp på de flyende och krävde att förövarna skall ställas till ansvar. Öppet brev till Wallström: Varför stöder Sverige USA:s folkrättsstridiga bombningar av irakiska städer

Ett annat exempel är USA:s insatser i Fallujah

År 2004 angrep USA staden i två stora angrepp i april och november. USA angav terroristen Al-Sarqawi som förevändning för ren kollektiv bestraffning av stadens civilbefolkning med 1000-tals döda och stor förstörelse som följd. Representanter för Fallujas befolkning vände sig i ett rörande brev till FN:s generalsekreterare och bad om hjälp för att inte bombas. Ingen hade sett al-Sarqawi och man lovade döda honom om han dök upp.

Falluja hade gjort sig ett namn som motståndsstad mot ockupationen. Motståndet uppstod när USA intog en skola och gjorde om den till militärbas i mars 2003. Föräldrar och barn demonstrerade fredligt utanför skolan, när USA öppnade eld och sköt ihjäl 17 barn och föräldrar. Därefter kom angreppen på staden. Det handlade snarare om att tillintetgöra motstånd.

USA använde vid angreppen kemiska vapen mot civilbefolkningen: såväl utarmat uran som vit fosfor.

Efter nio månader föddes allt fler barn med svåra missbildningar av en art som läkarna inte sett tidigare.
2007 blev dr. Samira Alani ansvarig för den avdelning där många av dess barn föddes. Hon förde noggrann statistik, beskrev och fotograferade barnen och publicerade det skrämmande resultatet.
Hon deltog i forskning om orsakerna till dessa missbildningar med andra fristående forskare. IrakSolidaritets Fallujainsamling har bidragit till forskningen som skett med insamlade medel.
Irak-möte 141126
Denna och annan forskning tyder på att uranvapen är orsak till långsiktiga hälsoproblem för befolkningen. Även cancer-och neurologiska sjukdomar har ökat dramatiskt i Falluja, Basra, Bagdad, Hawija och andra drabbade städer. Även USA-veteranerna har drabbats.

Det finns en del uppgifter, men det är uppenbart är att forskningen om dessa frågor i stor utsträckning tystas ner.

Fredliga protester under 2013 och tidigare slogs ner med stort våld. Det ledde slutligen till visst väpnat självförsvar. IS lyckades ändå infiltrera staden och kontrollera de flesta infartsvägar. Civilbefolkningen kunde hållas som gisslan.

Med motiveringen att IS kunnat ta sig in i Falluja, började regeringen att bomba staden i januari 2014 och USA började bomba i augusti samma år. Under perioden av strider om staden, bombades eller raketbesköts Falluja allmänna sjukhus 41 gånger. Stora delar av personalen flydde och några kvarvarande läkare försökte med stor svårighet att behandla akuta skador. Flera tusen civila, varav många kvinnor och barn dödades under denna tid. Kropparna räknades in på sjukhuset och en för oss bekant läkare publicerade statistik. Skrämmande statistik.
I Falluja kunde du konstatera den stora förstörelse staden åsamkats under de gångna åren av strider mot IS. Falluja låg i ruiner när irakisk militär erövrade den sommaren 2016. Behoven av återuppbyggnad är enorma. Du besökte även ett sjukhus i Falluja och kunde där konstatera stor förstörelse.
Fallujah 131112 newimageFalluja hösten 2013

Stora områden av Irak är bokstavligen förgiftade. Barn leker med utbrända tanks, andas in partiklar och blir sjuka och det är en långsiktigt pågående, förödande förgiftning, skadlig för folkhälsan. Kvinnorna och barnen drabbas värst. Dessa vapen måste förbjudas. Där det går, måste marken rensas! Det är vår uppfattning att USA måste betala skadestånd, men hela världen måste hjälpa till.

Jag har tillsammans med kolleger publicerat artiklar om USA:s mycket sannolika användning av utarmat uran i bl.a. Aftonbladet, Göteborgsposten och Läkartidningen. Ganska nyligen har Pentagon medgivit att man använt dessa bestialiska uranvapen i Irak och Syrien. USA har använt utarmat uran i Syrien och Irak enligt Pentagon och Pentagon bekräftar användning av utarmat uran i Irak och Syrien

I sitt öppna brev till utrikesminister Wallström i juni 2016 skriver Sigyn Meder följande mycket relevanta ord avslutningsvis:

USA begick under ockupationen 2003-2011 alla tänkbara krigsbrott. Ingen ansvarig har ställts inför rätta. Folkrätten tillämpas inte på USA. Det är svårt att tro att Fallujas befolkning nu välkomnar dessa nya bombningar av deras stad, som USA till stor del förstörde vid två stora angrepp 2004, då tusentals civila dödades. Kollektiv bestraffning är ett krigsbrott!

Terrorbombningar kan aldrig bidra till en lösning av Iraks problem! Är det rimligt att tro att Iraks folk välkomnar bombningar utförda av den stat som genomdrev förödande sanktioner och ödelade landet under Gulfkriget och som gick i spetsen för den folkrättsstridiga invasionen och ockupationen?

Varför uttrycker regeringen stöd för de väpnade miliser som begår fruktansvärda övergrepp mot delar av befolkningen och som regeringen inte kontrollerar eller ställer till ansvar för begångna krigsbrott?

Svensk militär bör inte blanda sig i det pågående kriget i Irak, utan Sverige bör istället satsa än mer på humanitär hjälp till Iraks internflyktingar, inte minst de flyende från Falluja!

Sverige bör i FN och andra internationella samfund gå i spetsen för politiska och diplomatiska lösningar och göra stora insatser för att en nationell icke-sekteristisk irakisk enhetsregering ska komma till stånd, en regering som arbetar för alla irakiska etniska och religiösa gruppers bästa.
Ansvariga i USA och Storbritannien bör ställas till ansvar för det olagliga angreppet på Irak och för begångna krigsbrott! Folkrätten måste försvaras i Irak och Iraks folk få rättvisa!

De aktuella krigsbrotten i Irak är sedan länge kända av Sveriges regering. Ändå deltar Sverige utan kända protester i USA:s imperialistiska krig i Irak.

Lars-Gunnar Liljestrand har nyligen skrivit klokt och med hänsyn till internationell rätt.Fortsatt svenskt militärt deltagande i Irak?
Som alliansfritt land måste det ligga i Sverige intresse att endast delta i internationella operationer med ett klart FN-mandat. Alternativet till svenskt militärt deltagande i den USA-ledda koalitionen är att bidra till att uppfylla FN:s säkerhetsråds resolution 2249 från den 20 november 2015 om bekämpandet av terrorism som syftar till en bred samling mot Isil/Daesh med tonvikten på att stoppa vapenleveranser, hindra rekrytering, stoppa IS oljeförsäljning med mera.

i Andra om: , ,, , Syrien, , , , , , , , ,


6 svar till “Övergreppen i Irak – med USA:s och svenska regeringens goda minne”

 1. Fejk-expressen borde även skriva om fasansfulla övergreppen som begås i apartheid israels ökända fängelser. Att USAs soldater i Irak fick läsa ”The Arab Mind” skriven av zionisten Bernard Lewis, eller att israels soldater opererar i Irak under andra länders beteckning, skulle inte fejk-expressen ens viska om.

 2. ”On 29 June 2017, Geneva International Centre for Justice (GICJ) addressed a letter to the High Commissioner for Human Rights providing new evidence of the abysmal abuses committed by the Iraqi security forces in their fight against ISIS. The violations committed by the Iraqi governmental forces and their affiliated militias include torture, arbitrary detention, summary executions, and all forms of barbarous acts against alleged terrorists – who often are defenseless civilians.

  As further evidence of the appalling crimes committed by the Iraqi forces, on 28 June 2017, the Swedish newspaper EXPRESSEN published a video (see link below) – with related article – showing Iraqi police officers beating, torturing and arbitrarily killing alleged ISIS fighters in Mosul. The shocking images show blindfolded men with their hands tied behind their backs beaten with whips and metallic cables, and suffocated by the soldiers.” (http://www.gicj.org/un-special-procedures-appeals/iraq/1147-mosul-iraqi-police-slaughter-people-in-shocking-video)

 3. Att USA som enligt Annie Löövs utsago är en ”fulländad demokrat” visar sitt sanna jag – en mördande, rasist regime som springer ärenden åt israel i MÖ, d v s förstora ”israels finder”. Om detta må vi inte berätta, eller hur?

 4. Då stödjer alltså USA både IS och den irakiska regimen, och skulle indirekt tortera sina egna.

  Den fientliga våldsreligionen islam har alltid mördat och torterat, att alla inblandade i mellanöstern utom Israel dyrkar och lyder någon av dess olika inriktningar. Alla inblandade irakier är uppfostrade av Saddams regim.

 5. Muslimska länder har aldrig tillverkade sina egna vapen så därför är alla krig i mellanöstern sponsrade och förda av väst.
  USA lever på andras misär. Skillnaden mellan mellanöstern och väst är ändå inte så stor. I väst byts ledarna ut var fjärde år men utrikespolitiken gentemot mellanöstern är densamma så vad spelar det för roll då.
  Och för er alla som tror på Karma, Sverige säljer vapen till diktaturer( i hemlighet) och andra länder smugglar in vapen till Sverige olagligt.