Öppet brev till Wallström: Varför stöder Sverige USA:s folkrättsstridiga bombningar av irakiska städer


Massmedia rapporterar att Fallujah i Irak nästa befriats från IS efter två år. Tioutusentals flyr från Fallujah: humanitär katastrof

Föreningen IrakSolidaritets ordförande Sigyn Meder har 16/6 sänt ett ”Öppet brev om Irak till Sveriges utrikesminister”, följt av ett pressmeddelande 18/6.
”Bästa Margot Wallström!”

Jag skriver detta brev för att uppmärksamma Dig och den svenska regeringen på den allvarliga situationen i den irakiska staden Falluja och övriga Irak och framföra synpunkter på Sveriges agerande i denna konflikt. Jag känner mig djupt berörd av den fruktansvärda situationen i Irak. Jag skriver till dig och regeringen för att jag är mycket bekymrad över Sveriges Irakpolitik. Det är mina personliga, men också IrakSolidaritets, ståndpunkter jag uttrycker.
”Falluja får inte bli ett nytt Ramadi”, skriver Internationella Röda Korset i ett uttalande om den växande humanitära katastrofen. En säck mjöl kostar 850 dollar, småbarn svälter ihjäl och människor äter gräs i den belägrade staden.
Fallujah
Ramadi ”befriades” genom att förstöras. Stadens civilbefolkning är internflyktingar. USA-koalitionens bomber bidrog till död och förstörelse.
Falluja intogs av IS för drygt två år sedan och har sedan dess bombats av regimen. Dessutom har USA-koalitionen nu bombat staden under 22 månader! Nästan 4000 dödade civila har under denna tid förts till Falluja allmänna sjukhus, som nu är det enda sjukhuset i Falluja. Många i personalen har flytt och läkemedelsbristen är stor. Sjukhuset är delvis förstört av regimens angrepp. Staden är sedan månader belägrad av USA-tränade regeringsstyrkor med militära rådgivare från både USA och Iran och av fruktade proiranska, okontrollerade paramilitära styrkor. Dessa begår brott mot folkrätten av samma slag som IS: fängslanden, mord, tortyr och etnisk rensning.
De svåra krigsförbrytelser och brott mot mänskliga rättigheter IS begår, både i områden som de kontrollerar och mot oskyldiga civila i många irakiska städer, får inte dölja eller förminska USA-koalitionens, regimens och milisernas brott.

En verklig seger över IS förutsätter även den sunnitiska befolkningens medverkan. Utan dem kan Irak inte enas och nå nationell försoning.

De människor som försöker fly från Falluja beskjuts av IS och råkar sedan i händerna på de sekteristiska miliserna, som skiljer pojkar och män från deras familjer och för bort dem. Milisernas närvaro förhindrar sunnibefolkningens deltagande i kampen mot IS.
IrakSol

Fruktansvärda berättelser om mord och tortyr återges av flykting-och andra organisationer som tar hand om traumatiserade flyktingar, livrädda för både IS och sekteristiska miliser. Hit hör den ökända Badr-milisen som med USA:s goda minne spred död och förintelse bland sunnimuslimer och andra oppositionella under ockupationsåren. De kontrollerar nu Iraks inrikesministerium.
FN:s högkommissionär varnade 6 juni för milisernas olagliga övergrepp på de flyende och krävde att förövarna skall ställas till ansvar.

Även Mosuls befolkning fruktar kommande försök att inta staden. Den har länge terrorbombats av USA-koalitionen och regimen. Infrastruktur som el- och vattenverk, ovärderliga för civilbefolkningen, har förstörts.
Den 19 mars i år bombade USA-koalitionen Mosuls universitet och dödade 95 civilpersoner, varav flera lärare med familjer. Ett 100-tal skadades. Såväl premiärminister Abadi som Badr-milisens chef har meddelat att miliserna ska delta i ”befriandet” av Mosul.

Det är uppenbart att Irak, till följd av USA:s invasion och ockupation 2003, är en kollapsad stat med en dysfunktionell regim där inga institutioner fungerar. Stora motsättningar råder inom den styrande politiska klassen. Befolkningen har fått nog och visat det i massiva demonstrationer över hela landet ända sedan 2011. Nu senast intogs det irakiska parlamentet av övervägande shiitiska, missnöjda demonstranter. Fyra demonstranter sköts ihjäl. Demonstranterna anklagar regeringen för den bristande säkerheten: fattiga i Sadr city, shiitiska marknader och kvarter utsätts för fruktansvärda attentat t.ex. med bilbomber.

FN:s biträdande högkommissionär för mänskliga rättigheter, Kate Gilmore, understryker att ”landet är politiskt förlamat” och varnade det internationella samfundet för att vara ”medskyldigt” till den irakiska regimens ointresse för det irakiska folkets lidande, att inte ha en plan för framtiden och bara fokusera på krig. Hon framför i sin rapport efter en Irakvistelse nyligen att Irak behöver en ”kompetent och konsekvent regering för nationell enighet”. Det behövs politiska och diplomatiska lösningar för hela Iraks folk och hon beklagar att Iraks internflyktingar får för lite internationell hjälp.

Vi i IrakSolidaritet vill liksom Du och regeringen bekämpa de blodbesudlade IS-krigarna. Många kända Mellanösternkännare avvisar dock massbombningarna som metod att förinta IS, medan USA betonar att ”kriget mot terrorn” kan pågå i årtionden och trappar upp sin militära närvaro i Irak. Det är i första hand civilbefolkningen som drabbas av död och förstörelse från luften.
Irak-möte 141126
Flera kända kommentatorer har citerat den romerske senatorn Tacitus: ”De skapar en öken och de kallar det fred”, och anser att detta är vad USA-bombningarna åstadkommer.

I propositionen ”Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak” anger regeringen tydligt sitt stöd för USA-koalitionens bombningar: ”De har varit en förutsättning för att irakiska försvarsstyrkor och med dem lierade väpnade miliser – så kallade folkliga mobiliseringsenheter – lyckats befria delar av Irak från Isil”, skriver regeringen, som är medveten om att delar av de väpnade styrkorna och miliserna begår krigsbrott mot civilbefolkningen.

I Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU12 skriver regeringen att utskottet stöder den ”internationella koalitionen mot Daish och välkomnar att Sverige ingår i koalitionens kärngrupp”.
Pentagon har nyligen uttalat att det är godtagbart med 10 dödade civila. Långt fler civila dödas, men tystnad råder i denna fråga och förnekelse från USA:s sida. Den stora förstörelsen av infrastruktur är det också tyst om.

USA begick under ockupationen 2003-2011 alla tänkbara krigsbrott. Ingen ansvarig har ställts inför rätta. Folkrätten tillämpas inte på USA. Det är svårt att tro att Fallujas befolkning nu välkomnar dessa nya bombningar av deras stad, som USA till stor del förstörde vid två stora angrepp 2004, då tusentals civila dödades. Kollektiv bestraffning är ett krigsbrott!

Terrorbombningar kan aldrig bidra till en lösning av Iraks problem! Är det rimligt att tro att Iraks folk välkomnar bombningar utförda av den stat som genomdrev förödande sanktioner och ödelade landet under Gulfkriget och som gick i spetsen för den folkrättsstridiga invasionen och ockupationen?

Varför uttrycker regeringen stöd för de väpnade miliser som begår fruktansvärda övergrepp mot delar av befolkningen och som regeringen inte kontrollerar eller ställer till ansvar för begångna krigsbrott?

Svensk militär bör inte blanda sig i det pågående kriget i Irak, utan Sverige bör istället satsa än mer på humanitär hjälp till Iraks internflyktingar, inte minst de flyende från Falluja!

Sverige bör i FN och andra internationella samfund gå i spetsen för politiska och diplomatiska lösningar och göra stora insatser för att en nationell icke-sekteristisk irakisk enhetsregering ska komma till stånd, en regering som arbetar för alla irakiska etniska och religiösa gruppers bästa.
Ansvariga i USA och Storbritannien bör ställas till ansvar för det olagliga angreppet på Irak och för begångna krigsbrott! Folkrätten måste försvaras i Irak och Iraks folk få rättvisa!

Med vänliga hälsningar

Sigyn Meder

Ordförande, IrakSolidaritet
info@iraksolidaritet.se

i Andra om: , ,, , Syrien, , , , , , , , ,

Sverige & USA går i krig i Irak SvD 20/3


7 svar till “Öppet brev till Wallström: Varför stöder Sverige USA:s folkrättsstridiga bombningar av irakiska städer”

 1. Det är ett behjärtansvärt brev, men det tar inte hänsyn till omständigheterna bakom kriget.

  Roten till problemet är den sekteristiska fascismen. Den skriker heligt krig, belägger författare med fatwor, kastar homosexuella från höghus och skär halsen av de som inte tror på fascismens sekteristiska bokstav, helt i enlighet med sektens bokstav. De har långa skägg och går i hucklen.

  Att tala dem till rätta verkar inte fungera, så för framtidens generationers väl, låtom oss i all välmening tillfredställa deras önskningar snarast.

 2. ”Ingen ansvarig har ställts inför rätta. Folkrätten tillämpas inte på USA.” (Citat från artikeln). Här har vi två nyckelmeningar. Av dessa skäl är våra egna sparvhökar så ivriga att stödja interventionspolitiken. De kan hänga med, få en klapp på kinden, framstå som tuffa inför hemmapubliken och allt detta straffritt, oavsett vilka övergrepp som begås mot försvarslösa motståndare.
  Under senaste presidentvalsdebatt i Finland tillfrågades kandidaterna vilka stora statsmän de personligen träffat. Priset kammades hem av de kristnas kandidat som hyllade Tony Blair som en stor ledare. Ingen annan hade något att invända, tvärtom, alla nickade instämmande. Dithän har vi alltså kommit, och det är inte bara de kristna, nej, det har igen blivit mode att skylta med kristenheten både bland socialdemokrater och många andra. Och utan att blinka hyllar man folkmördare. Vad skulle de kristnas profet ha sagt om sådant beteende ? Om jag inte tar helt fel skulle han ha tagit parti för dem som Tony Blairs trupper dödat och inte för någon annan. Med förakt skulle han ha blickat på de kristnas ordförande. De mäktigas självrättfärdighet och brist på moral är ett fenomen lika gammalt som historien.

 3. Mycket bra brev till Wallström. Det visar på hur hon skämmer ut Sverige i hejarklacken för massmord, folkmord, av USA samt av USAs vasaller. Wallström är oduglig representant för humanitära och medmänskliga Sverige.

 4. MW har inte tid med sådant ”trams” (ironi!), hon är på väg till NY/FN (eller är redan där) att slutföra sin viktigaste (?) PR kampanj enligt AB

 5. […] i Iraksolidaritet. Jag återgav 21/6 Iraksolidaritets öppna brev till Sveriges regering. Öppet brev till Margot Wallström: Varför stödjer Sverige USA:s folkrättsvidriga bombningar av i…. Hon menar bland annat att USA använder kamp mot ISIS för egna ändamål. Jag påminner om att IS […]