”Main Stream Media” och Jemen: I förvirringens och likgiltighetens tjänst


Denna artikel har skrivits av Roland Hedayat, ordföranden i föreningen Jemensolidaritet (www.jemensolidaritet.se), som berikat bloggen med många artiklar, bland dessa som nämns i slutet av artikeln. Just dagens ämne har diskuterats i en artikel 6/5. Motsägelsefullt och missledande om Jemen i SR/’Konflikt’ Rekommenderas att den läses som viktigt komplement.

Artikeln.
Sedan över två år har Saudiarabien & Co stödda av USA/UK/EU ödelagt Jemen i ett oprovocerat angrepp som har framkallat världens största nuvarande humanitära katastrof. Det råder likgiltighet inför detta inferno i den västliga opinionen. Det är till synes svårt att framkalla empati för lemlästade, förbrända, sjuka, svältande och döende barn när katastrofen är skapad av våra ”allierade”.

Den selektiva cynismen återspeglas i massmedierna. Ett ”likgiltighetsvaccin” som hindrar uppkomst av en opinion mot Jemen-kriget förmedlas. Myter görs till fakta som inte behöver beläggas eller granskas. Fakta och händelser som inte passar in i narrativen utelämnas. De egna kraven på faktakontroll och källkritik är som bortblåsta. Ett inslag från SR/Ekot är ett typexempel på detta:
Jemen 170326 thumbnail_SaudiStarveYemen
’… I Jemen har 10 barn dödats och 28 skadats i en bombräd mot en skola enligt Läkare utan gränser. Attacken skedde i går och utfördes av flygplan från den Saudiledda sunnimuslimska alliansen som stöder den internationellt erkända regeringen i konflikten med de Iranstödda shiamuslimska rebellerna…’

Det framställs som ett intraislamiskt religionskrig där det internationella samfundet och ”den sunni-muslimska alliansen” stödjer ”regeringen” mot ”Iranstödda rebeller”. Saudiarabiens ”stöd” legitimeras, medan Iran stöder Houthi-”rebellerna”, alltså ett illegitimt stöd, dessutom sekteristisk, underblåsande en shia/sunni konflikt. Berättelsen är som klippt och klistrad från Saudiarabiens propagandaministerium.

Manipulationens myter

Man förklarar konflikten med hjälp av några standardmyter: Det skall röra sig om ett ”religionskrig” och dessutom ett ”inbördeskrig”, alternativt ett ”proxykrig”. Den ena sidan är ”Iranstödd” medan den andra sidan representeras av den ”internationellt erkända regeringen”. Vilseledande begrepp varvade med tystnad har hindrat en opinionsbildning mot angriparna och deras krigsförbrytelser.

Att konflikten skulle vara driven av antagonism mellan sunni- och shia-grenarna av islam stämmer med saudiernas världsbild. Grundläggande i deras propaganda är tesen att allt ont i Mellanöstern kommer från de shiitiska ”avfällingarna”. Detta passar också för att manipulera den västliga opinionen. Varför bry sig om ett intra-islamiskt religionskrig? Verkligheten är emellertid inte så enkel.
Zaidismen uppstod från shiaislam för ca ett tusen två hundra år sedan och fick tidigt fäste i Jemen. Trots ursprunget har den också mycket gemensamt med sunniislam. Zaidierna utgör runt 40% av Jemens befolkning och håller till i norra Jemen. De har för det mesta levt i fredlig samexistens med den sunnimuslimska majoriteten i landet.

Saudiarabien har i nyare tid försökt exportera sin intoleranta version av islam, wahabbismen till de zaidiska kärnområdena i norr genom att bland annat finansiera byggandet av ett stort antal koranskolor i dessa områden vilket har lett till lokala konflikter, då denna tappning av islam har varit främmande där. Houthi-rörelsen kommer från de zaidiska områdena, men deras ideologi handlar först och främst om frigörelse och kamp mot förtryck och bygger inte på zaidi islam. Det finns många sunni-muslimer i Ansarullah, det parti som har utvecklat sig från Houthi-rörelsen.
Jemen-krigsbildBombningar i Jemen 2015

Jemen-kriget kallas för ett ett inbördeskrig, men det domineras totalt av det Saudiledda, väststödda luftkriget, marinblockaden och en markinvasion med legosoldater. Det är ett angrepps- respektive försvarskrig.


Beteckningen ”de Iranstödda Houthirebellerna” används konsekvent. Det finns inga övertygande belägg för att stödet går utöver det diplomatiskt/politiska, men vandringshistorien tas nu för en sanning. Det är ytterst tendentiöst att jämställa Saudiarabiens sönderbombning och utsvältning av Jemen med Irans stöd till Houthirörelsen.

Saudiarabien har fått stöd från USA och UK för att genomföra angreppet mot Jemen. Utöver vapenexporten har de direkt medverkat i kriget. Sverige har under hela kriget exporterat vapen till Saudiarabien och andra i ”koalitionen”. Beteckningen den väst-stödda, Saudi-ledda angreppskoalitionen” ger därför en bild som är mer rättvisande.

Det hävdas vidare att det rör sig om ett proxykrig. Houthirebellerna vore då nickedockor åt Iran medan saudierna skulle ha någon annan aktör som för krig åt dem. Detta är absurt. Belägringen av Jemen omöjliggör Iranstyrda nickedockor. För angriparnas del finns det ingen mellanhand mellan de som fäller bomberna och de som blir söndertrasade under ruiner på marken.
Jemen HadiHadi, president i Jemen 2012-januari 2015. Avgick 2 månader före Saudis angrepp. Sitter i Riad
En Quislingpresident som har flytt till Saudiarabiens huvudstad med sitt entourage kallas för ”den internationellt erkända regeringen”. ”President Hadi” blev aldrig vald i ett demokratiskt val och satt på övertid i ett affärsministerium frampressat av Saudi/GCC länderna. Han är avskydd av majoriteten av jemeniterna för att ha bett sauiderna bomba hans eget land. Hans legitimitet är lika med noll.

När information framkommer som skulle kunna störa den den falska narrativen så använder man det gamla tricket att ljuga genom underlåtenhet. Man håller helt enkelt tyst. Därför har t.ex. miljonmarscherna som befolkningen i Sanaa har genomfört i protest mot den väststödda, Saudiledda angreppskoalitionens krig mot Jemen inte visats i TV eller i våra tidningar. Det skulle ha kunnat
få folk att börja fundera över omfånget av motståndet mot angriparna och måste därför undvikas.

Massmedierna stödjer en hårdvinklad version av katastrofen i Jemen som passar angriparna. Detta ställer anspråken från dessa om monopol på oberoende, grundlig och högkvalitativ journalistik i en (tragi)komisk dager.

Jemendemo20160820Demonstration i Jemens huvudstad Saana mot kriget

Några artiklar om Jemen på bloggen.
Stopp utsvältningen av Jemen. Häv blockaden nu!
Jemensolidaritet besöker UD
USA är djupt involverat i det brutala kriget i Jemen
SOS-Jemen 13/11
Twitterstorm mot folkmordet i Jemen: Svenska vapen troliga 14/11
Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen 10/19
Glenn Greenwald och Roland Hedayat om USA:s och UK:s aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning 10/19
Varför stödjer USA Saudiarabiens krig i Jemen? Pål Steigan 12/10
Destruktionen av Jemen 10/10 Roland Hedayat
Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA 10/4
Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden. Roland Hedayat 28/4
Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne Roland Hedayat 24/3
USA djupt engagerat i det brutala kriget i Jemen 2/1
Jemen:Brutalt USA-stött krig dödar barn och skapar svält 21/8 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Interventionen Roland Hedayat 24/7 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Bakgrunden Roland Hedayat 23/7 2015
Protestera mot Saudiarabiens USA-stödda anfallskrig mot Jemen 17/5 2015
Saudiarabien anfaller Jemen med stöd av Obama, al-Qaida och ISIS 26/3 2015

intressant Andra om:
, , , , , , , ,


Ett svar till “”Main Stream Media” och Jemen: I förvirringens och likgiltighetens tjänst”