Om Trump, Merkel, Tysklands ekonomiska rumpa och klimatet


Världen reagerar bra nog på på president Trumps beslut att USA ska hoppa av klimatavtalet från Paris – må det vara mycket svagt och icke bindande.

* ”Trumpadministrationen ansluter sig till den handfull länder som avfärdar framtiden genom att dra sig ur klimatavtalet”, säger Obama till AP.
* ”Jag respekterar hans beslut, men jag anser att det är ett misstag – både för USA och för vår planet” säger Emanuel Macron. (Varför respektera beslutet)?
* ”När USA lämnar #ParisAvtalet måste resten av världssamfundet lägga i en ännu högre växel i klimatarbetet. Sverige står redo att leda vägen!” skriver finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund, MP, på Twitter.
* Teslas Elon Musk hoppar av som rådgivare till Trump. Världen reagerar på Trumps klimatbeslut
* EU och Kina att öka sina insatser för att bekämpa klimathotet. EU och Kinas markering mot Trump: Klimatpakt

Merkel och Xi PingMerkel och Xi Ping

Igår hade jag förmånen att presentera en artikel ”klimatfrågan” av Ulf Karlström. Klimatkatastrofen som kom av sig.

Jag har nu åter förmånen att få publicera en artikel av Per-Olov Käll, som skrevs för några dagar sedan. Han är professor emeritus i oorganisk kemi vid Linköpings universitet, på senare år alltmer intresserad av resurs- och energifrågor. Han försöker kombinera det yrkesmässiga naturvetenskapliga intresset med intresset för kultur och historia. Han har tidigare skrivit en viktig analys av Macchiarini-affären, en av de största skandalerna i landet under senare år. Kommentar till KI-rapporten om Macchiarini. En mycket intressant artikel i november förra året behandlade just klimatfrågan Svenskt genombrott i energiforskningen kan gynna klimatet!

Artikeln.
Efter att president Trump nyligen lämnat G7-mötet i Taormina i Italien utan att ge klart besked om huruvida USA avser att ställa sig bakom Parisavtalet om klimatet – alltså det politiska dokument som utarbetades på den internationella konferensen COP21 i Paris i månadsskiftet november-december 2015 – har förbundskansler Angela Merkel gjort ett uppmärksammat utspel. Utspelet kom på ett valupptaktsmöte för CSU i Bayern och den utan tvivel kunniga Dr. Merkel (hon är disputerad i teoretisk kemi vid Vetenskapsakademin i Berlin i dåvarande DDR) verkar ha siktet inställt på ännu en kanslersperiod. Utspelet kan läsas i SPIEGEL ONLINE och har det senaste dagarna refererats i svensk press och TV.
cop21-1-jpg
Kärnpunkterna i den tyska förbundskanslerns utspel är dessa:

”Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt.” [De tider då vi fullständigt kunde förlita oss på varandra är i viss utsträckning förbi. Det har jag upplevt de sista dagarna.]

Hon framhöll också att:

”Es müsse natürlich bei der Freundschaft zu den USA und Großbritannien bleiben.” [Vi måste naturligtvis hålla fast vid vår vänskap med USA och Storbritannien.]

Samtidigt manade hon Europa:

”Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen.” [Vi européer måste (nu) verkligen ta vårt öde i egna händer.] Artikeln i Der Spiegel

Dessa till synes smått ödesmättade ord från en förbundskansler som gjort en något kylslagen lågmäldhet till sitt signum väckte naturligtvis stor uppmärksamhet. Massmedia kopplade snabbt ihop Merkels uttalande med Trumps flera gånger uttryckta skepsis till Parisavtalet.
Merkel och Trump
Enligt min mening var det nog inte så mycket Trumps syn på klimatavtalet som låg bakom Merkels utspel, även om många journalister verkar tro det. (Om de nu inte bara låtsas och spelar med i det europeiska sällskapsspelet.) Alla insiktsfulla vet att det så kallade Parisavtalet är av mycket begränsad betydelse för klimatet. Möjligen har avtalet betydelse för POLITIKEN kring klimatfrågan. Vilket är en annan sak. Jag återkommer strax till den frågan.

Det för Tyskland känsligaste uttalandet från Trumps sida under G7 var nog istället följande:

”The Germans are very bad” – syftande på Tysklands enorma exportöverskott, runt hälften av landets BNP.

Den amerikanske presidenten tillade att om tyskarna inbillade sig att de kunde sätta upp en bilfabrik i Mexiko och exportera bilarna till USA utan att räkna med att den amerikanska regeringen i så fall skulle lägga en 35%-ig skatt på importen kunde Tyskland ”forget about it”.

Här lyfte den vulgäre och oborstade Trump (två karaktärsdrag han får sägas dela med sin ryska kollega) på förbundskanslerns kjol och blottade Tysklands ekonomiska rumpa! Tyskland, EU:s dominerande ekonomi och vars industriella kompetens som är obestridlig, njuter frukterna av en närmast merkantil handelspolitik av ett slag som var på modet före 1776, (då Adam Smith teoretiskt gjorde upp med denna politik).

Enkelt sammanfattad: Exportera så mycket som möjligt! Importera så litet som möjligt!

I detta läge blev det antagligen en närmast tvingande för Merkel att stiga fram och försöka rikta uppmärksamheten åt ett annat håll!

I jämförelse med Trumps ”taktlösa” uppförande kan man nästan säga att president Obama och dåvarande utrikesministern Hillary Clinton var försynta, när de bara ägnade sig åt att avlyssna Merkels privata mobiltelefon. När den tyska säkerhetstjänsten omsider upptäckte detta inskränkte sig en irriterad Merkel med att offentligt säga:

”Das Ausspähen von Freunden geht gar nicht!” [Att vänner spionerar på varandra duger då rakt inte!]

Beträffande klimatavtalet i Paris har rapporteringen i media varit så ofullständig att folk i allmänhet tror att man där beslutade att i framtiden minska på användningen av fossila bränslen, dvs. olja, kol och naturgas. Inget kan vara mer felaktigt. Vad man kom överens om är att försöka minska på UTSLÄPPEN AV VÄXTHUSGASEN KOLDIOXID (CO2). Detta sägs kunna ske genom att den CO2, som produceras vid förbränningen av fossila bränslen – och även biobränslen – samlas in och lagras under marken och/eller under haven. Tekniken går under namnet CCS, (Carbon Capture and Storage).

CCS koldioxidförvaring

Ingen har ännu kunnat visa att denna teknik är möjlig att genomföra i den skala som är nödvändig för att den ska få betydelse för mängden CO2 i atmosfären. Överslagsberäkningar pekar på att projektet rent volymmässigt förmodligen blir det i största mänskligheten försökt hantera. Den mängd CO2 (komprimerad till vätskeform, densitet 0.77 g/cm3) som måste pumpas ned i marken varje år är i storleksordningen 3 gånger Mälarens vattenvolym. Eller närmare 10 gånger den volym olja som årligen produceras (= 30 miljarder fat per år, där 1 fat = 159 liter).

Är Parisavtalet en bluff? Nej, så enkelt är det inte. Men man måste förstå att politikerna inte vågar gå med på att minska på användningen av fossila bränslen av fruktan för att den ekonomiska tillväxten då riskerar att bryta samman. Skräcken för att (ekonomiskt) råka ur askan i elden torde vara reell.
LomborgBjörn Lomborg
Den danske klimatforskaren och debattören Bjørn Lomborg framförde nyligen i SvD (27.04.2017) ett liknande resonemang. Han påpekande bl.a.:

”Denna absurda situation visar att avtalet [Parisavtalet; min anm.] inte är något annat än en papperstiger: dess enda rättsliga grund är att alla nationer har gett sina löften – men dessa löften behöver inte hållas. I själva verket blottlägger bara Trumps handlande vad vi har vetat ett tag: Parisavtalet är inte den rätta vägen för att lösa problemet med den globala uppvärmningen.

Även om alla nationer infriade allt som utlovats – inkluderat Obamas åtagande – skulle det inte föra oss i närheten av att uppnå avtalets upphaussade, orealistiska löfte att hålla temperaturökningen under 1,5°C.

FN självt har uppskattat att även om alla länder levde upp till varenda utlovad koldioxidminskning mellan 2016 och 2030, skulle utsläppen ändå bara minska med en hundradel av vad som behövs för att hålla temperaturökningen under 2°C.

Min forskning, som utgår från FN:s modeller för klimatförändring, når likartade resultat som vad forskare vid MIT kommit fram till. Den visar att även om dessa löften skulle förlängas till att gälla i ytterligare 70 år, så skulle det endast sänka temperaturökningen till omkring 0,17 °C år 2100.” SvD: Bjørn Lomborg: Parisavtalet är bara en tandlös papperstiger

Några tidigare artiklar om klimatfrågan här.
Bra klimatavtal? Eller ett ”avtal” som inte är ett avtal
Hur bör socialister och andra diskutera klimatfrågan?
Bill Gates: Kapitalismen kan inte rädda klimatet. Är han socialist?
Svenskt genombrott i energiforskningen kan gynna klimatet!
Hur går klimatet? Åt skogen!Jorden slår klimatrekord – under tystnadEtt klimatavtal för de rika till skada för de fattiga?Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen??

i Andra om: , ,, , , , kapitalism, , , , , , kapitalism, ,


12 svar till “Om Trump, Merkel, Tysklands ekonomiska rumpa och klimatet”

 1. Tyskarnas ”merkantilism” är påhittad, de är teknikledande, med högre tekniskt innehåll i sina produkter, som de tillverkar i tillräckligt stora serier för att erhålla skalfördelar. Den tyska staten är delägare i vissa företag, tex VW, på ett sätt det hade varit bra om tex Scania också varit. Tysklands problem är inte att näringslivet, baserat på många medelstora familjeägda välskötta klenoder drar in pengar på marknader de inte kontrollerar utan bara lyckas hävda sig på. Tysklands problem är att tyska politiker demonterar energiförsörjningen och importerar muslimer i ohanterlig skala.

  Tyska bilföretag har sammansättningsfabriker i USA, tyskar och amerikaner har samma konkurrent, nämligen asiatisk produktion med så högt teknikinnehåll och så stora serier att det inte kan mötas effektivt. Stopp för import av kinesiska solceller är talande. Kineserna har lärt sig av oss hur man gör, nu får vi stryk.

  Trump har en fot i munnen och trampar i klaveret samtidigt.

 2. Tysklands bytesbalansöverskott beror inte på ”merkantilism”. Det beror på att privat och offentligt finansiellt sparande överstiger privata och offentliga investeringar. Om Tyskland investerar mer så kommer bytesbalansunderskottet att minska.

  Trump förstår inte att produktion idag sker genom att produktionsprocesser sker i olika länder enligt komparativa fördelar för de olika länderna. USA har komparativa fördelar i produktion med högt förädlingsvärde. FoU inom t.ex. den amerikanska tillverkningsindustrin sker i USA medan sammansättning av delar äger rum i andra delar av världen. Den mexikanska bilindustrin är ett talande exempel på detta. Detta innebär att en vara består av insatsvaror och komponenter från många olika delar av världen och dessa delar passerar många gränser ännu fler gånger innan den färdiga produkten levereras till marknaderna. Om Trump tvingar amerikanska producenter att förlägga all produktion i USA leder detta till en lägre produktivitet och högre kostnader för de amerikanska producenterna.

  Slutsats: Trump har båda fötterna och klampar i klaveret.

 3. Trump gör bara som Gustav Vasa, enrollerar bönder som fotsoldater. Deras belöning blir att slippa extra beskattning på energi. Tråkigt nog har demokraterna satt ambitionen så tarvligt att det räcker.

 4. Tack för en utmärkt artikel som visar på illusionen med hela klimathotshysterin. Vi kan uppenbarligen inte göra särskilt mycket åt halten koldioxid i atmosfären. Det är evident. Frågan är nu således vilket miljöfokus som är mer rimligt på lång sikt?

  Fokuset bör enligt min egen mening ligga på långsiktig ekologisk hållbarhet och balans med naturen lokalt i alla nationer så att vi skyddar artrikedomen och balanserar lokal folkmängd med tillgängliga och långsiktigt hållbara resurser, något som tyvärr genom monopolkapitalets kortsiktiga tillväxtvurm, monopolkapitalistisk frihandel, fri rörlighet och deras illusionisters lögner via medierna helt hamnat i skymundan.

  Varken det smygborgerliga Miljöpartiet eller det till synes massmedialt vilseledda Vänsterpartiet är några trovärdiga hästar att satsa på i dessa frågor…än, tyvärr. De saknar antingen kompetensen, eller hederligheten, eller förmågan tänka kritiskt och långsiktigt för att skapa en vetenskapligt grundad politik…än, tyvärr.

  Jag tror inte att V eller MP är rent ondskefulla, tvärtom. Det blir helt enkelt oftast fel för dem när de försöker tänka med de medvetet ljugande massmedierna som underlag och det kan de inte rå för. De måste hjälpas ut ur sin belägenhet med hjälp av bättre medier med bättre ägarförhållanden.

 5. Återigen står ämnet ”klimathot” högt på Anders Romelsjös agenda…
  Jag ställer mig dock frågan.. Klimatförnekare.. finns det verkligen någon som förnekar att vår planet har ett mångskiftande klimat?
  Inte ens USA:spresident förnekar att det finns klimat.
  Hur som helst.. Här nedan några forskare som ej delar IPCCs eller Romeksjös klimathots-tro.
  http://www.tjust.com/2016/scientists-believe.pdf
  https://www.frihetsportalen.se/2013/08/ian-plimer-forklarar/

  • Det finns säkert flera med annan uppfattning – men är den vetenskapligt belagd?

   Wikipedia har en hygglig beskrivning:
   Mycket av solljuset når därför ända ned till jordytan, där en del av det absorberas. Den energi som jordytan därigenom tar emot återutsänds mot rymden som infraröd strålning, långvågigare än solljuset och osynlig för ögat. Luftens dominerande beståndsdelar, kvävgas (N2) och syrgas (O2), är praktiskt taget genomskinliga även för sådan strålning.
   I mindre kvantiteter innehåller atmosfären emellertid också gaser som absorberar infraröd strålning. Viktigast bland dessa så kallade växthusgaser är vattenånga[1] (H2O) och koldioxid (CO2).[2] Växthusgaserna absorberar det mesta av värmestrålningen från jordytan innan den hunnit ut i rymden. De strålar sedan ut den uppfångade strålningen igen, men inte bara vidare mot rymden utan åt alla håll, även nedåt. En betydande del av den värmestrålning som sänds ut från jordytan kommer på så sätt i retur.
   Jordytan tar emot strålningsenergi inte bara från solen utan också från luften (denna energi kommer dock också från solen ursprungligen). Den är därigenom mer än 30 grader varmare än den skulle ha varit om jorden inte haft någon atmosfär (eller om luften uteslutande hade bestått av gaser som inte absorberar infraröd strålning). Den globala medeltemperaturen vid jordytan, som i dag uppgår till +14°, skulle utan växthuseffekten ha legat kring -19°. Under sådana omständigheter hade liv knappast varit möjligt på jorden.[3]
   Växthuseffekten på jorden är till största delen naturlig – atmosfären har innehållit växthusgaser så länge den funnits. Människan är emellertid på väg att förstärka växthuseffekten, främst genom utsläpp av koldioxid i samband med avskogning och användning av fossila bränslen. Dessa utsläpp anses vara huvudorsak till senare decenniers globala uppvärmning[4] – jordens medeltemperatur har sedan början av 1900-talet stigit med drygt 0,7 grader.[5] När man i dagligt tal förklarar den pågående uppvärmningen som ”ett resultat av växthuseffekten” menar man alltså egentligen att den beror på en antropogen (av människan orsakad) förstärkning av den redan befintliga växthuseffekten.

   Med snabbt ökande koldioxid ökar värmestrålningen tillbaka till jorden.

   Klimatet 170605

 6. Den förklaringen opponerar sig ingen emot. IPCC´s statistikfuskande datamodeller och apokalyptiska scenarios är någonting helt annat. Klimathysterikerna kopplar ogenerat ihop vad som finns i verkligheten med modeller utan verklighetsförankring de själva producerat mot ersättning, och försöker sen med guilt by association låtsas som om klimatmodellskeptikerna förnekar klimatet och växthuseffekten. Så är inte fallet.

  Den korrumperade sidan är den den statistikfuskande skrämsellinjen, där återfinns alla politiker och företag, de positionerar sig för ökad politisk konsumtionsstyrning, högre skatt, monopolvinster och stigande energipriser. De hjältemodiga forskare som riskerar sin egen karriär och finansiering genom att peka på felaktigheter i klimathysterin beskylls däremot grundlöst för korruption.

 7. Religion är alltid svårt att diskutera med troende på ett sansad sätt. Alltid har det varit lika meningslöst. Att argumenten helt tryter spelar ingen roll. Folk håller bergfast vid sin svurna Klimat-miljötro ändå.
  Kristendomens tid var 1000 år i Sverige och Skandinavien. Blir Klimat-miljö-religionens tid kortare beror det väl på att den nya istiden tvingar oss bort härifrån innan dess.