Tag Archive for Wanja Lundby-Wedin

Fördel högeralliansen

Nu har vi sett i tidningarna att de är euforiska på grund av att Demoskop hävdar att (M) är större än (S). Nu är tusen personer en alltför liten undersökning, och dessutom så har affären med Wanja Lundby-Wedin varit aktuell under mätperioden. Någon sosse hävdade i en nyhetssändning att det var dags för socialdemokraterna att…

Har LO försökt styra Aftonbladet?

Nu fortsätter drevet mot Wanja Lundby-Wedin, fast nu med en ny ingrediens. LO har nämligen försökt styra Aftonbladets redaktionella arbete, och de har synpunkter på Lotta Gröning och Lena Mellin. Expressen: ”Aftonbladets politiska chefredaktör Helle Klein har kritiserats för att gå LO:s ärenden. Nu träder förre chefredaktören Anders Gerdin fram och avslöjar hur LO försöker…

Nu kommer Wanja Lundby-Wedin tvingas avgå

Nu tar LO-tidningen Aftonbladet ställning i den skandal som uppdagats kring Wanja Lundby- Wedin och hennes obefintliga agerande i samband med AMF-skandalen. Man gör det trots att LO äger hälften av tidningen, man uppmanar således ägarens högsta chef att avgå, I vart fall från AMF:s styrelse. Lena Mellin skriver att bortförklaringarna ekar och att hela…

Låt Wanja stanna!

Jag börjar fundera på om det inte egentligen är lika bra att Wanja Lundby-Wedin klamrar sig fast vid sina förmåner och styrelseuppdrag. Det kanske vore en vitamininjektion för svensk politik om vi fick ytterligare fyra år med högerregering? Åsa Linderborg/AB: ”Bonushärvan kring Wanja Lundby-Wedin är ett symptom på socialdemokratins kris: ingen ideologi, ingen politik, ingen…

Offra damen LO!

Desto mer jag läser om detta debacle, alltmer övertygad blir jag om att det handlar om att täcka upp för LO-chefen och i andra hand för social- demokraterna. Man har antagligen, med viss rätt dessutom, insett att den här skandalen kan växa och på sikt skada partiet så svårt att det riskerar att bli en…

Wanja Lundby-Wedins arrogans

Jag tänkte citera Åsa Linderborgs artikel i Aftonbladet igår, men bättre sent än aldrig. Åsa Linderborg/AB: ”…jag minns ett panelsamtal jag deltog i för tre år sedan. Jag ville prata om de höga lönerna inom arbetarrörelsen, att de är en förklaring till avradikaliseringen. Wanja Lundby-Wedin förstod inte alls vad jag var ute efter. Det är…

Wanja får utlösa sin stora fallskärm

Wanja Lundby-Wedin gör en massa uttalanden med varierande innehåll, bland annat att hon ingenting visste, andra säger att hon inte är sanningsenlig. Sedan säger hon att papper har undanhållits henne, medan andra säger som det är – som styrelsemedlem har hon ett ansvar som hon inte kan undkomma. AB: ”Hon kände till att pensionsavtalet för…

Wanjas agerande en katastrof för oppositionen

Affären med Wanja Lundby-Wedin och hennes totala brist på omdöme i affären med AMF-chefens löne- och pensionsnivåer kommer med största sannolikhet att tvinga bort henne från posten som LO-chef. När det sedan visar sig att hon sitter med, och uppbär arvode i 24 olika styrelser, så har hon på mycket kort tid utvecklats till en…

Klarar Sahlin trycket?

Jag har tidigare tagit upp frågan om Mona Sahlins mediala motvind. Nu gäller den i lika hög grad LO:s Wanja Lundby-Wedin som får berättigad kritik för ett beslut om höjning av AMF-chefens pension med 32 miljoner. Lena Mellin skriver i en artikel att LO ägnar sig åt klassisk krishantering när de försöker flytta fokus från…