Etikett: Union

 • Euro försvinner som valuta?

  Jag tror att vi EU-kritiska och EU-skeptiker kommer att bli bönhörda, Euron kommer inte att överleva den nu pågående ekonomiska krisen. Idag berättar man i P1-morgon att Frankrike också måste vidta extraordinära åtgärder, ett land som tidigare ansetts stå över krisen. P1-Morgon: ”Frankrike är det senaste landet i raden av EU-länder som pekas ut för […]

 • Bildandet av EU ett historiskt misstag

  Idag blir det alltmer tydligt för varje dag som går, bildandet av EU och påhittet med en gemensam valuta var det enskilt största misstaget som skett sedan Andra Världskriget startades. Idag ser vi hur krisen gräver ur Grekland och andra länder verkar följa i spåren efter Grekland. Det handlar givetvis om Portugal, Spanien, Irland och […]

 • Avskaffa Euron

  Idag skriver Ingvar Persson en ledare i Aftonbladet med rubriken ”Europas löntagare får betala för krisen”, jag läser den samtidigt som att Ekot eller P1-morgon i bakgrunden berättar om nya demonstrationer i Grekland, taktfasta talkörer blir därmed en bakgrund till artikeln. Själv har jag varit EU-motståndare, eller EU-skeptiker, ända sedan jag första gången hörde talas […]

 • Skattebetalarna, nästa till rakning

  Nu berättar tidningarna att hela Eurosamarbetet riskerar att söndertrasas, och allt beroende på att Euron får svårt att överleva utan ett större inslag av gemensam finanspolitik. Det var senast igår som vi chockades av regeringens planer på att låta de andra EU-ländernas polisstyrkor härja i Sverige iklädda sina egna uniformer, man var beredd att förbereda […]

 • EU:s frikostiga finansministrar

  [column width=”49%” padding=”2%”] Runt 7 500 miljarder (!) sägs EU:s finansministrar lovat att ordna som stöd för länder i EU som hamnar i en liknande situation som Greklands. I klartext betyder det att att EU:s skattebetalare garanterar pengarna eftersom den sortens varor aldrig växt på träd. AB: Efter långa förhandlingar kunde EU:s finansministrar under natten […]

 • EU och det Romerska Imperiet

  [column width=”49%” padding=”2%”] Hela idén med den Europeiska Unionen krackelerar i en takt som borde skrämma alla länder som infört Euron. Men dessvärre så kommer varje medlemsland att påverkas på sikt, svenska skattebetalare också. Europas politiker har varit alltför angelägna att få med sig alla länder, något som vi kommer att tvingas betala priset för. […]

 • EU på obestånd

  Idag så får vi allt fler nyheter som rör Greklands agerande i EU, det handlar om lögner om sin egen ekonomiska situation och innefattar också en fortgående förfalskning av sin ekonomiska statistik. Man har dessutom fuskat med EU-bidrag och gjort gällande att man varit berättigad till EU-stöd då man inte har varit det. Som försvårande […]

 • Begränsa riksdagens ledamöter till 79

  [column width=”49%” padding=”2%”] Med tanke på Europeiska Unionens utveckling och det faktum att den numera utvecklas alltmer i federativ riktning så börjar det väl bli dags att begränsa antalet riksdagsledamöter? Idag är det 349 ledamöter men till valet 2014 så bör man sänka antalet till 249. Sedan kan man successivt avveckla antalet så att man […]