Tag Archive for Union

Euro försvinner som valuta?

Jag tror att vi EU-kritiska och EU-skeptiker kommer att bli bönhörda, Euron kommer inte att överleva den nu pågående ekonomiska krisen. Idag berättar man i P1-morgon att Frankrike också måste vidta extraordinära åtgärder, ett land som tidigare ansetts stå över krisen. P1-Morgon: ”Frankrike är det senaste landet i raden av EU-länder som pekas ut för…

Bildandet av EU ett historiskt misstag

Idag blir det alltmer tydligt för varje dag som går, bildandet av EU och påhittet med en gemensam valuta var det enskilt största misstaget som skett sedan Andra Världskriget startades. Idag ser vi hur krisen gräver ur Grekland och andra länder verkar följa i spåren efter Grekland. Det handlar givetvis om Portugal, Spanien, Irland och…

Avskaffa Euron

Idag skriver Ingvar Persson en ledare i Aftonbladet med rubriken ”Europas löntagare får betala för krisen”, jag läser den samtidigt som att Ekot eller P1-morgon i bakgrunden berättar om nya demonstrationer i Grekland, taktfasta talkörer blir därmed en bakgrund till artikeln. Själv har jag varit EU-motståndare, eller EU-skeptiker, ända sedan jag första gången hörde talas…

Skattebetalarna, nästa till rakning

Nu berättar tidningarna att hela Eurosamarbetet riskerar att söndertrasas, och allt beroende på att Euron får svårt att överleva utan ett större inslag av gemensam finanspolitik. Det var senast igår som vi chockades av regeringens planer på att låta de andra EU-ländernas polisstyrkor härja i Sverige iklädda sina egna uniformer, man var beredd att förbereda…

EU på obestånd

Idag så får vi allt fler nyheter som rör Greklands agerande i EU, det handlar om lögner om sin egen ekonomiska situation och innefattar också en fortgående förfalskning av sin ekonomiska statistik. Man har dessutom fuskat med EU-bidrag och gjort gällande att man varit berättigad till EU-stöd då man inte har varit det. Som försvårande…