EU på obestånd


Idag så får vi allt fler nyheter som rör Greklands agerande i EU, det handlar om lögner om sin egen ekonomiska situation och innefattar också en fortgående förfalskning av sin ekonomiska statistik. Man har dessutom fuskat med EU-bidrag och gjort gällande att man varit berättigad till EU-stöd då man inte har varit det. Som försvårande faktor finns även att de bidrag man fått inte redovisats på ett riktigt sätt.

Dessutom, som lök på laxen, så visar det sig att EU som institution har hemligstämplat en hel del av den information man faktiskt haft vilket gör att EU-medborgarna vilseförts och att EU-parlamentarikerna inte haft rätt information då de tvingats ta ställning i olika frågor.

Dessutom syns det att ekonomierna i Italien, Spanien och Irland uppvisar symptom på liknande misshushållning, något som indikerar att enskilda länders hanterande av sina resurser kan komma att drabba varenda medborgare i Unionen. För oavsett vad regeringen säger i intervjuer och olika uttalanden så kommer notan i slutändan att hamna på skattebetalarnas bord, vilket råkar vara ditt och mitt bord. Dessutom finns det fler EU-länder än de nu nämnda som drabbats av ekonomiskt obestånd.

I efterhand kan vi konstatera att vissa av EU:s medlemmar redan i ansökningshandlingarna om medlemskap lämnat felaktiga uppgifter, man har förtigit fakta på ett sätt som klart visar att man gjort detta medvetet enbart i syfte att bli godkända som nya medlemmar. Om en av EU:s medborgare gör på samma sätt så hamnar vederbörande i fängelse för grovt bedrägeri, men när det gäller stater och deras politiska ledare så riskerar de aldrig straffansvar. De riskerar inte heller att bli utsparkade ur EU, och den främsta orsaken till detta är att det skulle minska omvärldens förtroende för EU.

Idag samlas EU:s ministerråd för att diskutera hur man ska agera när det gäller Grekland och andra EU-länder som befinner sig i en liknande situation. Det behövs, bara i Spanien är över femtio procent av dem som är under tjugotre år arbetslösa. Vad sådant kan leda till på sikt vet vi inte, men länder utanför EU kan implodera och kollapsa, att EU:s medlemsländer skulle vara skyddade är bara dumt att tro.

Dessutom ser vi hur rent fascistiska och till och med nazistiska grupperingar växer, och det är klart att de gör det när missnöjet bland vanliga EU-medlemmar ökar från år till år. Idag kanske vi på fullt allvar måste ta itu med en fråga som t.ex. när det blir dags att sparka ut ett land ur det ekonomiska skyddsnät som EU:s skattebetalare utgör, eller tillåta att EU-medlemmar säger upp sitt EU-medlemskap.

intressant Tags : , , , , , , , , , dn12 svd1 e24 ab ex ilsemarie t


9 svar till “EU på obestånd”

 1. Grekland har väl lärt sig av vårt eget finansministerium som numera under Anders Borgs ledning också håller på och fifflar med statistiken. Finansministeriet har t o m gått så långt att man blandat i hop statistiken direkt i från källan på SCB, så man kan numera inte längre lita på SCB:s statistik. Dessutom har det ju visat sig ett flertal ggr. att Finansministeriet själva sedan lägger till egna lögner.

 2. Det är skandal att länder inte kan utträda ur unionen. Det fattar politikerna, det är de som sett till att det är på det sättet.

 3. Den kris Europa befinner sig i hade kommit oavsett EU,s existens. Krisen orsaker är bland annat, fördelningen av pengar och sjunkande skatteintäkter och tjänstemannavälde.
  Ytterligare en orsak är att den beslutande makten sitter hos kommissionen och inte hos de folkvalda, det är tjänstemannavälde som styr Europa och nationerna. (även i de nationella parlamenten är det tjänstemännen som styr, politikerna röstar för att det ska se demokratiskt ut)
  Oavsett om eu spricker eller enskilda nationer avsäger sig sitt EU-medlemskap så kommer krisen fortgå tills det blir en annan ekonomisk politik.

 4. Bara för ordningens skull JInge.
  Giorgos A Papandreou(min gamle vän) var den som avslöjade dumheterna som hans företrädare vid makten ägnat sig åt, låt ingen skugga falla över honom.

  KAS

  PS snygg bild :)

 5. Din kommentar 10.37 var bland de roligaste, fast samtidigt gör det mig urförbannad.

  • Ja inte blir man glad av det inte. Alliansen skiter fullständigt i allt utom att skapa fasta och välbetalda arbeten åt sig själva. Vanligt folk får väl ta sig i kragen och bli företagare…

 6. Å andra sidan – låt oss glädjas över att idiotpro … ursäkta fredsprojektet sannolikt havererar tack vare dessa länder, alltid något.

  Nu är det nog bara folkpartister som kan tala för en EMU-anslutning skulle jag tro.