EU och det Romerska Imperiet


[column width=”49%” padding=”2%”]
Hela idén med den Europeiska Unionen krackelerar i en takt som borde skrämma alla länder som infört Euron. Men dessvärre så kommer varje medlemsland att påverkas på sikt, svenska skattebetalare också. Europas politiker har varit alltför angelägna att få med sig alla länder, något som vi kommer att tvingas betala priset för. Att man sedan fått in länder som har förfalskat sina egna nationella räkenskaper för att få medlemskap kommer drabba allas plånböcker.

AB: ”Vad ska utgöra grunden för EU:s framtida utveckling? Det är alldeles uppenbart att den frustration som den ekonomiska osäkerheten i allmänhet och den akuta krisen i Grekland orsakat måste kanaliseras i djupgående diskussioner om vägval och strategier. Toppmötets beslut natten till fredagen att ge den grekiska regeringen en option på ekonomisk hjälp är förvisso ett slags nyordning. Den så kallade kompromissen om ett stödpaket som i grova drag går ut på hälften-hälften-insatser från euroländerna respektive Internationella valutafonden, IMF, innebär ett klart avsteg från det regelverk som hittills ansetts som heligt.”

För många EU-kritiker blir det tydligare för varje dag som går. Ett strukturerat samarbete mellan de europeiska länderna, ett samarbete där man hade satt upp klara gränser mot en federativ utveckling som innebar gemensam lagstiftning, gemensamt försvar och en gemensam valuta hade kunnat få ett massivt stöd i alla medlemsländer. Men nu har politikerna istället byggt ett Europa på samma sätt som man byggde imperier förr. Europas länder inte är homogena, de talar inte samma språk och steget från en Kol och Stålunion till dagens EU blev alltför stort.

EU:s Stabilitetspakt: ”Huvuddragen i stabilitets- och tillväxtpakten är att medlemsländerna anslutit sig till målet att på medellång sikt ha stabila offentliga finanser. Det innebär att underskottet i ett medlemsland inte får vara större än 3 procent av BNP ett enskilt år.

Stabilitetspakten innehåller en förebyggande och en avskräckande del. Den förebyggande delen går ut på att rådet och kommissionen övervakar medlemsländernas offentliga finanser och utfärdar tidiga varningar till länder som har växande underskott.”

Idag kan vi räkna upp fyra eller fem länder i EU som är särskilt drabbade, delvis beroende på egen korruption och att man från början inte har haft den samhällsekonomi som krävts för att ingå i bygget av en union, man har medvetet dolt sin egen ekonomiska instabilitet. Att man nu talar om ett stöd-
paket till Grekland som kräver ekonomisk hjälp från alla

[/column]
[column width=”49%” padding=”0″]Grekland

skattebetalare i EU, och som dessutom behöver extern hjälp från den Internationella Valutafonden visar klart och tydligt att grunden för det grekiska medlemskapet saknas, och har saknats hela tiden.

Men det visar också att fler länder följer, ska vi skatte-
betalare finansiera den politiska lekstuga som byggts upp så kommer vi alla att skruvas ner i ekonomisk misär, inte på grund av solidaritetskrav med misskötta länder utan på grund av att Europas politiker drabbats av hybris och velat bygga ett imperium likt det gamla Romerska riket.

Att bygga upp ett Europeiskt samarbete är inte fel, det är när man börjar bygga ett imperium som Romarriket som allt går överstyr. Det är nog dags att börja tänka på en avveckling och en omstart, och ett nytt samarbete som från början exkluderar gemensam lagstiftning, armé och valuta.

i Tag: , , , , , , , , ab1 svd1 dn12 e24b t

[/column]


6 svar till “EU och det Romerska Imperiet”

 1. Problemet är att dessa ekonomiska kollapser är riggade, precis som på 30-talet i USA och framåt, varje gång nåt sånt här händer så centraliserar man den ekonomiska makten hos nån diffus organisation ( IMF/BIS m.m.) Nån insyn i dessa organisationers verksamhet kan varken medborgarna eller för den delen politikerna få, utöver detta så kan folket och/eller politikerna inte ens påverka deras policys eller penningpolitik på demokratisk väg..

  Detta är på väg långt bort från vad demokrati bör vara, vänta så får du se vart detta slutar, nån av dessa organisationer kommer att få makt över alla EU-länders ekonomier just för att nåt sånt här inte skall kunna hända igen, när samma gäng ( Lehman/Citibank/Bernanke/Geithner ) är dom som mer eller mindre varit orsaken till densamma.. I USA så hotade centralbankschefen hela kongressen med undantagstillstånd om dom inte fick mer makt och mer pengar.. Flera kongressledamöter har uttalat sig om detta.

 2. Artikeln är klockren.
  Och inte att förglömma krigsrisken när länderna har samma valuta.
  före detta jugoslavien är ju ett bra och nära exempel.(ironi)

 3. Att ha dessa liberala krav på aldrig under 3% underskott var ett fruktansvärt misstag ifrån första början, ej dock förvånande ity som säkerligen allombekant är så har den Europeiska Unionen från sina dagar som en ”gemenskap” varit ett högerprojekt att institutionalisera högervärderingar och odemokratisk ekonomisk/politisk separatism. Många direktiv påtvingar t.ex. privatiseringar med hot om vite (EU direktiv 91/440 som kräver avreglering av ”järnvägsmarknaden” är ett bra exempel). Naturligtvis är det ingenting fel med samarbeten som sådana inom EU, men den Europeiska Unionen är en katastrof sedd från alla håll. Den europeiska monetära policyn är också den typiskt nyliberal med sitt fokus på att upprätthålla värdet på euron och att kontrollera inflationen, kosta vad det kosta vill för arbetslösheten eller exporten.

  Den Internationella Maffiafinansen (IMF’s) härjningar i världen måste få ett slut. IMF’s mål i världen är att förhindra att fattiga länder någonsin resa sig ur sin svåra situation. Detta gör man genom att förneka dem de metoder som de flesta industrialiserade länder själva använde sig av för att nå dit de nådde och att påtvinga dem nedskärningar i det heliga utgiftstakets namn, förhindra att de devalverar sina valutor, osv. Om IMF blandar sig i Greklands ekonomi väntar förlorade årtionden.

  Den Europeiska centralbanken (ECB) är dessutom mer eller mindre politiskt oberoende i klassiskt liberala manér, då man lever under den falska illusionen att ekonomi och politik är skilda sfärer. Tyvärr är ekonomi politik hur mycket dogmatiska österrikiska ekonomer än detta förneka med sina som de kallar ”självklara axiom”.

 4. Vad folk missar är att man inte behöver gå så långt söder ut som till Italien, Grekland för att se att europa krackelerar som Jinge utrycker det. Titta i stället på Storbritanniens stadsbudget. Fjolårets budgetunderskott var 12,7 procent, lika mycket som Greklands katastrofsiffror. Och detta för ett land som är Europas tredje största ekonomi. Detta talas det tyst om. Landet har en svag tillväxt (egen valuta) med en ökande inflation som i sin tur pressar upp räntan. Ingen trevligt sits för något land; men varför talas det inte om detta???