Israel fängslar dödade palestinier


Denna artikel har skrivits av Gunnar Olofsson, en av landets främsta experter på Palestina. Som läkare har han arbetat där under ansenlig tid. Den ursprungliga titeln är ”Inget sätt att behandla ett barn på”.

Den 25 februari dödades fiskaren Ismail Saleh Abu Riyalah (18 år) när han fiskade innanför den av Israel godkända fiskegränsen på tre sjömil utanför Gaza. Fiskebåten anfölls utan förvarning av ett israeliskt militärfartyg och besköts med gummikulor och skarp ammunition. Förutom Ismail Saleh Abu Riyalah skadades två andra fiskare vid attacken. Alla tre arresterades sedan av militären, varefter de sårade småningom frigavs. Den dödes kropp behölls av militären.

Politiken att fängsla palestinier som dödats vid konfrontation med israelisk militär har knappast någon motsvarighet runt om i världen. Genom åren har hundratals dödade palestinier på detta sätt undanhållits sina familjer, som inte kunnat ta ett riktigt farväl av sina döda anhöriga och genomföra några anständiga begravningar – något mycket viktigt i det palestinska samhället.

Enligt Israels säkerhetsminister Gilad Erdan är motiveringen till politiken att ”denna typ av begravningar får folk att gå ut och utföra attacker”, och justitieminister Ayelet Shaked förklarar att situationen kan lösas på två sätt, ”antingen med diskussion, vilket är att föredra, eller med lagstiftning”. Israels Högsta domstol har uttalat att döda kroppar inte kan behållas som någon slags ”trumfkort” – men givit regeringen tid att förklara sig.

De dödade palestinierna grävs ner i anonyma numrerade gravar i stängda militära zoner dit anhöriga inte har tillträde. 2012 ”frigavs” 91 kroppar som legat i provisoriska gravar i Jordandalen och kunde återföras till sina anhöriga. Många trodde sig då se ett slut på denna bisarra ”tradition”, men från den senaste palestinska intifadan 2015 och framåt har fängslandet av dödade återupptagits, och planeras således att fortätta.

Både lokala och internationella människorättsorganisationer har protesterat mot hanteringen. Men från den svenska regeringen, politiker och media är det – som så ofta när det gäller Israel – alldeles tyst.

Ordförande i Borås Palestinagrupp

Senaste tio artiklarna av Gunnar Olofsson som har publicerats här är
20 000 – 40 000 asylsökande deporteras från Israel
Ännu ett uselt år för palestinska barn
Sjuka nekas vård i Israel
Israel torterar och misshandlar barn från Palestina
USA och EU beväpnar Israel
Hundra år med Balfour
Palestinsk försoning vägen till verklig fred 20/10
Gaza tio år senare
Krisen i Gaza måste lösas!, Blockaden av Gaza måste upphöra!,
Vem tillhör Jerusalem?
Dags att sätta punkt för israelisk apartheid.

i Andra om: , , , , , , , ,


Ett svar till “Israel fängslar dödade palestinier”

  1. israel är vårt tids värsta kriminelle enheten. Inte ens döda Palestinier skonas av sionisterna! Det är organhandel – det är vad sionisterna använder döda Palestinier kroppar – inte för att ”förhindra demonstrationer” . Denna organ-handel avslöjades av Donal Borgström

    https://www.aftonbladet.se/kultur/article11989763.ab