Israel torterar och misshandlar barn från Palestina


Denna artikel har skrivits av Gunnar Olofsson, en av landets främsta experter på Palestina. Som läkare har han arbetat där under ansenlig tid. Den ursprungliga titeln är ”Inget sätt att behandla ett barn på”.

Senaste åtta artiklarna av Gunnar Olofsson som har publicerats här är
USA och EU beväpnar Israel
Hundra år med Balfour
Palestinsk försoning vägen till verklig fred 20/10
Gaza tio år senare
Krisen i Gaza måste lösas!, Blockaden av Gaza måste upphöra!,
Vem tillhör Jerusalem? 20/4 och dessförinnan
Dags att sätta punkt för israelisk apartheid 27/3.

Artikeln.
Palestinska barn misshandlas och torteras inom det militära rättssystemet i Israel. Behandlingen av barnen sker i strid med internationella regler om mänskliga rättigheter och en rad konventioner som Israel undertecknat, och måste omedelbart ändras.
Det är slutsatserna i en rapport – ”No way to treat a child” – av organisationen Defense for Children International – Palestine (DCIP), som likt svenska Rädda Barnen verkar för barns rättigheter.

Palestina barnPalestinska barn – vad väntar dem?

Israel har i praktiken två skilda rättssystem. Ett civilt för israeliska barn och ett militärt för palestinska barn på det ockuperade Västbanken. I det civila systemet är man, som i Sverige, barn upp till 18 års ålder, har klara rättigheter vad gäller närvaro av advokat och föräldrar vid förhör och placeras normalt inte i fängelse utan tas om hand inom det civila sociala nätverket. I det militära systemet är man straffmyndig från 12 års ålder, fängslas och förhörs ofta utan närvaro av advokat eller föräldrar och placeras i fängelser tillsammans med vuxna kriminella.

Israel är det enda land i världen som systematiskt ställer barn inför militärdomstolar. Varje år hanteras runt 700 barn inom det israeliska militära rättssystemet.

FN:s Barnkonvention, som Israel undertecknat (1991), stadgar att ”inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller straff” (artikel 37). Palestinska barn arresteras ofta i sina hem mitt i natten, framför ögonen på sina familjer, förses med handfängsel och ögonbindlar, och transporteras på golvet i ett militärfordon till en polisstation i en olaglig israelisk bosättning där de misshandlas med slag och sparkar, och förödmjukas. De får ingen information om sina rättigheter eller vad de anklagas för, och föräldrar och syskon får inte veta vart de förts. Barnen förhörs utan närvaro av någon vuxen de kan lita på och ställs inför en militärdomstol där de får skriva på ett ”erkännande” på hebreiska – ett språk de inte förstår. Den vanligaste anklagelsen är stenkastning mot soldater och militärfordon – brott som enligt ”Militärorder 1651” kan ge 20 års (!) fängelse. De spärras sedan in i fängelser inne i Israel, där de inte kan få besök av sina anhöriga.

I DCIP:s undersökning av 429 fall hade 98% av barnen fått sina händer bakbundna vid arresteringen, och 88% försetts med ögonbindlar. 97% fick ingen hjälp av advokat och 84% blev aldrig informerade om sina rättigheter. 76% av barnen hade utsatts för fysiskt våld, 70% blivit kroppsvisiterade inpå bara skinnet, 73% blivit nekade mat och vatten och 55% vägrades tillgång till toalett.

Enligt israelisk civil rätt måste en rättsprocess mot en minderårig inledas inom 30 dagar. Palestinska barn kan däremot hållas häktade i upp till ett år utan rättegång, en period som sedan av domstol kan förlängas ytterligare. Ett mindre antal barn hålls inspärrade i så kallat ”administrativt förvar” på obestämd tid utan rättegång eller dom. Vissa barn förvaras i isoleringscell för kortare eller längre tid. I DCIP:s undersökning av 66 sådana fall resulterade behandlingen i över 90% av fallen i ett ”erkännande”. Generellt bygger domarna i militärdomstolarna oftast inte på någon teknisk bevisning utan huvudsakligen på erkännanden som tvingats fram på olika sätt. Barn värvas också som angivare för att förmås att, mot lindring av eget straff, ange andra.
FN generalförsamling 000_was6550800_si
FN har vid flera tillfällen kritiserat Israels behandling av palestinska barn. 2002 uttryckte en FN-kommitté allvarlig oro över ”påståenden och klagomål om inhumant och kränkande förfarande och tortyr och misshandel av palestinska barn” under arrest, förhör och internering. Över 10 år senare sammanfattar en ny FN-undersökning (2014) att den enda skillnaden mot tidigare är att allt blivit värre, och en rapport (2015) av FN:s särkilda rapportör om den humanitära situationen i de ockuperade områdena, Makarim Wibisono, konstaterar att utbredd och systematisk misshandel av palestinska barn är ett allvarligt bekymmer och att ”straffrihet för dessa brott troligen kan föreviga misshandel av barn i framtiden”.

DCIP kräver ett slut på detta. Palestinska barn anklagade för brott måste ha rätt att behandlas som barn, tas om hand inom ett normalt rättssystem och erhålla det stöd från anhöriga och civilsamhället som är en självklarhet i en demokrati. Israel har mycket att leva upp till om man på allvar vill bli respekterad i omvärlden. Sveriges regering, med sin nuvarande plats i FN:s säkerhetsråd, måste föra upp frågan på dagordningen och sätta press på Israel att leva upp till sina förpliktelser. Ockupationen och förtrycket av palestinierna måste upphöra, och landet bli en fungerande demokrati för alla sina medborgare i fred med Palestina.


PALESTINIAN-ISRAEL-GAZA-CONFLICTBarn i Gaza
i Andra om: , , , , , , , ,


10 svar till “Israel torterar och misshandlar barn från Palestina”

 1. Det är verkligen upprörande att vi inte uppfostrar israelerna med vår dialogpolis. Här finns ett gyllene tillfälle, köp in fem ton gränna polkagrisar och lär israelerna att bemöta de små stenkastarna med sockerklubbe-gåva.

 2. Terroriststaten består av bland annat marktjuvar och mördare. Dessutom anser de att Palestinier och vi andra är mindre värda – goyim i deras läte. De anser att de är utvalda av deras Gud. Rasismen började egentligen just i denna idé. Varje dag mördas, fängslas, torteras och lemlästas en Palestinier av dessa sionister. Men de har mage att hävda sin ”rätt till existens” – i klarspråk behålla hela Palestina, stöldgodset som ”deras Gud utlovade till de”! Avskyvärt!!!!

 3. Sionisterna har ju stort medlidande med ”semiter” i läger stängda 1945. Att medlidandet inte räcker till semitiska barn i läger öppnade 1948 förefaller ändå lite egendomligt. Här i den humana, demokratiska och civiliserade delen av världen är det säkraste sättet att undvika tillmälet antisemit när man kommenterar världsläget att i alla lägen försvara vår tids i särklass mest antisemitiska statsbildning och dess väpnade styrkor. Undrar om det kan finnas något samband mellan dessa egendomligheter?

  • Jo. Ordet ”antisemitism” antyder i sin uppbyggnad helt klart en rasism mot folkgruppen semiter, vilka är olika individer med olika tro. Semiterna är helt evident judar, kristna, muslimer och ateister. Varför Rotschild-sionisterna valt just denna term för att beskriva ”anti-judiskhet” är förmodligen flera samverkande orsaker.

   Ordet ”antisemitism” fungerar nämligen som ett ”kontrollord” på fega individer. Ordet ”anti-judisk” skulle inte antyda rasism, men ett generellt motstånd mot ytterligare en i raden av extrema, fascistiska doktriner, inget som går att fördöma, i ett modernt vetenskapligt samhälle.

   Anti-judisk skulle kunna slå in en kil mellan vetenskapliga människor med judisk bakgrund och troende judar, något som Rotschild-sionisterna inte vill, eftersom det försvårar stölden av ”det förlovade landet”.

   Det faktum att man själv bestämmer sin egen tro, antingen genom envishet eller genom eget sökande gör dessutom att det ord som antyder rasism, alltså ”antisemitism”, uppfattas som djupt orättvist, medan motståndet mot en fascistisk doktrin alls inte uppfattas som orättvis eftersom varje jude kan begå apostasi från denna fascism.

 4. Palestinian Media Watch i somras uppmärksammade att centret bytt namn efter terroristen Dalal Mughrabi, uppgav de internationella biståndsgivarna att de skulle sluta finansiera den. Sedan läser man ett gammalt uttalandet från en citat från Yasser Arafat

  ”Israels slut är målet för vår kamp, utan hänsyn till eftergift eller medling… Vi vill inte ha fred, vi vill ha krig, seger. – Yasser Arafat”

  Hur smart är det uttalandetdå från terroristen Yasser ?!

  Trumps beslut har mötts av ett kompakt motstånd över hela världen. Ett motstånd som är helt ologiskt för att inte säga dumt.

  Trump verkställde ett beslut som med stor majoritet antogs av kongressen redan 1995. Det var alltså inte fråga om någon soloåkning av Trump utan ett beslut i demokratisk anda som var förankrat både i senaten och representanthuset.

  Trump motiverade beslutet bland annat med att det handlar om att se sanningen och acceptera den.

  Alla stater har rätt att välja sin egen huvudstad och Jerusalem har varit Israels huvudstad i snart 70 år. Statschefer som besöker Israel besöker naturligtvis Jerusalem där parlamentet, premiärministern och presidenten finns.

  Jerusalem har inte bara varit Israels huvudstad i 70 år, det har varit judarnas politiska och religiösa huvudstad i 3000 år även om judarna haft den politiska makten bara tidvis.

  Ingen annan stat eller annat folk har under denna tidsperiod haft Jerusalem som huvudstad.

  Trots detta är så gott som hela världen förblindad av sina egna lögner som säger att de palestinska araberna måste få ha Jerusalem som huvudstad.

  Palestinier som beteckning på ett folk är inte äldre än 60 år. När FN 1947 gjorde upp ett förslag om att dela Palestinamandatet skulle delningen ske mellan judar och araber, det fanns inget palestinskt folk på den tiden.

  Det har heller aldrig funnits någon palestinsk stat men man försöker skapa en. Ett av de största misstagen man gjort i den processen är att man låtit palestinierna tro att de kan få den redan existerande staten Israels huvudstad till sin huvudstad.

  Judarna, ett folk med mer än 3000 år långa traditioner och historia i Jerusalem förväntas dela eller ge upp sin rätt till staden till araberna, till en stat som inte ännu existerar. En sämre utgångspunkt för fredsförhandlingar får man söka efter. President Trump har rätt när han säger att man inte kan skapa fred om man inte accepterar sanningen.

  • Arafat hade rätt. Palestinier betalar ett mycket högt och grymt pris för att de kräver det som rätteligen är deras.

   Läs här om de dagliga brott som marktjuvarnas begår mot Palestinier. Detta är bara en bråkdel av vad Palestinier få utstå dag in dag ut.

   Välkommen att bemöta med makt, inte påståenden från tagna från luften – alltså inte tomma (metall)-argument.

   Palestina prisoners

 5. Arafat hade och har rätt. Att återerövra det som marktjuven tog från en är det ärofullaste som finns att göra i Palestina. Palestinier har ALL rätt i världen att se till att de får HELA Palestina tillbaka. Om det är någon terrorist i detta det värsta dramat under det 20-seklet och även en bit in i det 21:a är det marktjuvarnas terrorvälde. Varje dag lemlästa, mördas, fängslas och torteras en palestinier av dessa avskyvärda marktjuvar som gör allt för att behålla stöldgodset Palestina. Marktjuvarna följer tjuvens lag – det är mitt då stölder sker under ljusa dagen. Om det inte räcker som hänvisar de till en fastighetsmäklare som säga ha lovat de Palestina för si så där tusentals år sedan. Vanligtvis kör dessa med att de är ”hotade” och att deras existens som står på spel, även om det är de som har uppemot 500 kärnvapen stridsspetsar som kan förinta en hel värld. Marktjuven hävdar att ”Trump verkställde ett beslut som med stor majoritet antogs av kongressen redan 1995,” som om det är Trump(stens) sak att avhöra Jerusalems öde, som om denna det andra Balfour deklarationen skulle bli lag bara för att en nutida fastighetsmäklare skrev under en bit papper. Hela världen skanderar ”Jerusalem är Palestinas och kommer att så förbli”! Nej då säger marktjuven ”hela världen är förblindad”, bara för att världen inte accepterar handel och vandel med stöldgods. Tjuven tror att alla stjäl, sägs det.

  Marktjuven hävdar att ”Jerusalem har inte bara varit Israels huvudstad i 70 år, det har varit judarnas politiska och religiösa huvudstad i 3000 år”. Om man påminner marktjuven att det arkeologerna fann vid det så kallade ”Jakobs grav” är ben rester från hyenor, morrar hen som bara den. Marktjuven lyssnar aldrig på goda råd, som t ex att åka tillbaka ditt man kom ifrån. Den som inte lyssnar på goda råd kan inte heller undvika verklighetens bittra smak …