Hundra år med Balfour


Detta är en artikel om en mycket viktig politisk deklaration som nog bidragit till en ödesdiger utveckling. Den är skriven av Gunnar Olofsson, som är en av landets främsta experter har tidigare förstärkt bloggen genom att tillåta mig publicera flera artiklar om Israel och Palestina.
Balfourdeklarationen skrevs på 2/11 1917, för nästan precis 100 år sedan.

Senaste sex artiklarna här är
Palestinsk försoning vägen till verklig fred 20/10
Gaza tio år senare
Krisen i Gaza måste lösas!, Blockaden av Gaza måste upphöra!, Vem tillhör Jerusalem? 20/4 och dessförinnan Dags att sätta punkt för israelisk apartheid 27/3.

Artikeln.
I år är det hundra år sedan dåvarande brittiske utrikesministern Arthur James Balfour (2 november 1917) deklarerade att kolonialmakten Storbritannien – som sedan (1920) av Nationernas Förbund (föregångaren till FN) fått mandat att förvalta territoriet Palestina – skulle uppmuntra judisk invandring i området.
Balfour
Drömmen om en judisk stat hade levt länge, och efter den första sionistiska världskongressen 1897 kopplats till just de gamla religiösa skrifterna om det ”Heliga landet”
– en gång givet judarna av Gud. Den brittiska deklarationen togs tacksamt emot av sionisterna. Mot slutet av den brittiska mandattiden bodde ungefär 530.000 judar i Palestina, de utgjorde 30% av befolkningen och ägde 6-7% av jorden.
Den olyckliga delningsplanen 1947 – beslutat av ett FN helt kontrollerat av västmakterna – gav den judiska minoriteten 56% (!) av landytan mot 42% till palestinierna. Jerusalem skulle behållas som internationellt övervakat neutralt område.
I samband med delningen genomförde väl förberedda judiska terrorgrupper en omfattande etnisk rensning av delar av den planerade palestinska staten, över 530 samhällen tömdes, invånarna dödades eller sattes att till fots, utan några tillhörigheter, ta sig till Jordanien och Libanon. Omkring 750.000 människor fördrevs på detta sätt och förvandlades till flyktingar, och när Israels landsfader David Ben-Gurion i maj 1948 utropade staten Israel kontrollerade man 78% av Palestina.
Hundra år efter Balfourdeklarationen lever spöket fortfarande. Judar i hela världen har rätt att flytta till och bosätta sig i Israel – medan de fördrivna palestinierna inte tillåts återvända.
För att få mer judiskt livsrum beslagtar Israel allt mer av de återstående 22% palestinskt land, och flyttar över delar av sin egen befolkning dit. I nuläget kontrollerar minst 650.000 bosättare, med stöd av mer än 500 militärposteringar, över 60% av det som skall vara den av FN beslutade, och 135 stater erkända, palestinska staten.
Palestina 8karta2
Det dagliga förtrycket, markstölderna, husrivningarna, förstörelsen av olivlundar och egendom, de nattliga arresteringarna, militärrättegångarna och dödsskjutningarna fortsätter i oförminskad takt. Balfours vålnad svävar ännu över det koloniala projektet som, om det inte stoppas, obönhörligt går mot en slutlig katastrof för palestinierna – och möjligen också israelerna. Och världen, det internationella samfundet, FN, EU och Sveriges regering ser på – och tiger.

i Andra om: , , , , , , , ,


22 svar till “Hundra år med Balfour”

 1. Fattar man inte vad zionismen är, fattar man inte heller varför är det som det är i MÖ och världen.
  Det mest anmärkningsvärda i Balfour deklarationen är att dels britterna hade ingen rätt att sänka någon anans land till en samling marktjuvar.
  Det andra anmärkningsvärda faktumet är att brevet skrevs till den största bankiren då Nathan Rothschild.
  Balfour deklarationen gav Palestina till en bankir!

  https://www.youtube.com/watch?v=wA1lDow-0rk

 2. ren kall fakta , när balfour gav sitt dödliga löfte mot palestinierna 1917 fanns det överhuvudtaget ingen förföljelse av judar i europa, och judarna bestämde sej för att komma som erövrare och inte som flyktingar, facit blev utvisning av palestinierna från sitt eget land, därmed blev balfour-deklarationen en vräkning av palestinierna från sina hem, OM DET JUDISKA EXEMPLET SKA FÖLJAS INTERNATIONELLT ,INNEBÄR DET ATT VARJE FÖRTRYCKT GRUPP ELLER SOM DOM OLYCKLIGA JUDARNA HAR RÄTT ATT UTVISA DEJ OCH MEJ FRÅN VÅRA HEM OCH LAND

  • Nu är du antisemit. Det finns judar som har progressiva åsikter och som vill ha fred med palestinier. De vill leva sida vid sida med palestinier, och palestinier som ville leva sida vid sida med judar. Sedan finns det judar som har lika stora nationalistiska åsikter som vad du har.
   Det enda vi kan göra är att förbise nationaliteten och förena oss med varandras arbetarklasser mot kapitalismen. Om man tittar på Belfast i Nordirland. Den brittiska protestantiska arbetarklassen är lika fattiga som den irländska katolska arbetarklassen. Allt medan nyliberalerna och borgarna på båda sidor om gränsen smörjer kråset.
   Det är borgarna – imperialismen – som bär skulden till splittringen mellan de religiösa och nationella arbetarklassen. Läs Jimmy Dorans artikel ’Unity is strength’ i novembers Socialist Voice. Finns på Irish Communist Partys hemsida.
   Om Irland blir helt så kommer den arbetarklass som anser sig vara brittisk säkerligen stå på socialismens och den irländska arbetarklassens sida mot den irländska borgerligheten.

  • ”överhuvudtaget ingen förföljelse av judar i europa”?? Författaren av kommentaren måste vara blind.

   – Ukraina, långt gående förföljelse under det tidiga 1900-talet. Exempelvis förbjöds rabbiner att verka och i januari 1917 förbjöds innehav av Torahn.
   – Kishinev-pogromen i Moldavien 1903 och även senare 1905.
   – 1918 mördades ca 7 000 judar i Azerbaijan.
   – Odessa 1905, ca 2 500 judar mördade.

   För att inte tala om förfalskningar som Zion vises protokoll, som skrevs ihop runt 1900

   Då ”ervin” förmodligen inte kommer att ta till sig mer fakta stoppar jag här, men det finns ett otal fler exempel på förföljelse under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet, för den som vill förstå.

  • Det man vet med säkerhet är att det var ca 280,00 döda i arbetslägren under andra världskriget. Det är ren fakta som samlades av Röda korset vid andra världskrigets slut vid lägren. Siffran sex miljoner kommer från Ilya Ehrenberg, ledande propagandist under Stalin tiden och känd för sitt tyskhat.

   Anmärkningsvärt är också att siffran sex miljoner förekom flitig i media (och andra sammanhang) långt innan det första världskrigets början (1914). En som ha undersökt historien bakom denna siffra är Don Heddesheimer. I boken ”den första förintelsen” klarlägger han historien om siffran sex miljoner. Boken finns som pdf och kan laddas ner fritt från nätet. En annan som gick till botten med siffran sex miljoner är Professor Dr Arthur Butz i sin bokThe Hoax of the Twentieth Century.

   • Uppfattar inte att vederbörande förnekar Förintelsen, men omfattningen. Inga belägg här för att hen har rätt eller fel. Sven Lindqvist har i boken ”Utrota varenda djävel” påtalat flera förintelser.

 3. I boken hinder för fred: USA: s roll i den israelisk-palestinska konflikten, visar Jeremy R. Hammond, utgivare och redaktör för nätet Foreign Policy Journal, att den amerikanska regeringen rutinmässigt har samarbetat med Israel för att blockera en verklig fredsprocess, undvika överensstämmelse med internationell rätt och samordna de vanliga medierna.
  https://www.sott.net/article/366422-The-US-Israeli-alliance-is-a-devils-bargain-and-obstacle-to-peace

 4. Så länge palestinafrågan är olöst är västvärldens politiska svammel om mänskliga rättigheter ett dåligt skämt. I en mansålder har palestinierna ensamma kämpat för FN:s skrivningar om rätten till liv och egendom. Mot ett kapat FN! Ett FN som inledde sin verksamhet med att bryta mot sina egna högtravande skrivningar. Med den kristne sionisten Trygve Lie som härförare och general.
  Sedan borde européerna sluta med gnället över dagens blygsamma rännil av flyktingar och vänta tills FN upprättar en delningsplan över Sverige där flyktingar tillerkänns det mesta av kusterna plus den lagstiftande och verkställande makten över svenskar som envisas med att leva kvar i de getton som skapats för forskning på levande och döda.
  Det vi bevittnar och deltar i är förmodligen världshistoriens största kollektiva brott. Hittills är det väl bäst att tillägga.

 5. Ett nybildat FN beslutade om delningsplanen av Palestina, vilket innebar, som ovan skrivits, fördrivning av Palestinier. Detta strider mot FN:s deklaration om människors lika värde och mänskilga rättigheter. FN, som organisation, fortsätter att titta på, eller vända bort huvudet, när Israeliska staten bedriver apartheidpolitik mot Palestinier.
  Det finns statschefer i världen som bett om ursäkt för begångna övergrepp mot landets urbefolkning. Det är hög tid för FN att följa dessa goda exempel. Be Palestinierna om ursäkt för sin del i beslutet att ta Palestiniernas land och ge det till den Israeliska staten. Det finns ingenting i FN:s stadgar som legitimerar denna stöld.
  I stora delar av världen skuylle Fn vinna i trovärdighet för visad ångerfullhet.

 6. Oöverträffad helgläsning – Jan Myrdal på rätt spår

  https://www.adlibris.com/se/bok/hidden-history-the-secret-origins-of-the-first-world-war-9781780576305

  I denna välskrivna bok och dessa extremt väl underbyggda avslöjanden framträder Balfour i sin rätta dager. Skriven en skollärare och en läkare, båda skottar. Vilka annars? För etablerade västerländska historiker vore det en professionell dödsdom – att anklaga britterna som anstiftare av första världskriget. Och med detta även det andra! För utan Tysklands fullständiga nederlag då, ingen Hitler! Men den imperialistiska eliten i London såg Tyskland som sin främste konkurrent som med alla medel måste krossas för brittisk världsdominans. Det är den simpla sanningen. Precis som USA visavi Ryssland idag. Historien upprepar sig!

  • Tack för informationen om boken som jag bara hört tala som. En artikel medutgångspunkt från boken är mycket välkommen.

 7. Intresssant artikel om Balfour:

  Blivande kung Faisal skrev 1918-19:
  ”No true Arab can be suspicious or afraid of Jewish nationalism,” Faisal stated, ”and what better intermediary could we find anywhere in the world more suitable than you? For you have all the knowledge of Europe, and are our cousins by blood.”[12]

  ”We Arabs, especially the educated among us, look with the deepest sympathy on the Zionist movement … and we regard [the Zionist demands] as moderate and proper. We will do our best, in so far as we are concerned, to help them through: we will wish the Jews a most hearty welcome home.[13]”

  Artkelns slutsats:
  ”Mahmoud Abbas’s rejection of the Jewish right to national self-determination, which was acknowledged a hundred years ago by the international community, including the world’s foremost Muslim power, leaders of the pan-Arab movement, and ordinary Palestinian Arabs, affords a sad testament to the unchanging nature of the Palestinian leadership’s recalcitrance.”

  http://www.meforum.org/6991/turks-arabs-welcomed-the-balfour-declaration?utm_source=Middle+East+Forum&utm_campaign=01f7cfb500-karsh_efraim_2017_11_02&utm_medium=email&utm_term=0_086cfd423c-01f7cfb500-33661413&goal=0_086cfd423c-01f7cfb500-33661413

  • Abbas erkänner Israels rätt till existens. Men varför ska omvärlden acceptera Israels bosättningar på område som inte tillhör dem? Samt dess apartheid?

  • Shekel-trollen anstränger sig för att sprida lögner. Det osedvanliga avledningsmanöver som denne sysslat med i denna blogg varje gång terroriststaten israel diskutera något som helt annat än det som ämnet gäller. Fakat är att den lömska Balfour deklarationen som skänkte Palestina (vilket Balfour hade ingen rätt att göra) till några européer som absolut ingen rätt till Palestina heller. Israel har inge rätt att existera period! Innebörden av detta skamlösa handling för MÖ & för världsfreden presenteras här.

   https://sputniknews.com/columnists/201711031058782966-balfour-declaration-history-legacy/

   Vi kommer att se om

   • Den brittiske utrikesministern Boris Johnson nyligen:

    ”The Balfour Declaration, he suggested, “paved the way for one of the greatest political triumphs of the 20th century, the creation of the State of Israel.”

    Praising Israel’s democracy and liberal society as “a beacon of hope which shares the values in which I passionately believe,” Johnson labeled the establishment of the Jewish state “an amazing achievement by humanity.”

    https://www.timesofisrael.com/30-years-after-thatchers-rebuff-theresa-may-celebrates-balfour-with-israel/

    • Botten napp att åberopa Boris Johnson. Det visar hur låg lilla-brittaniens politiker har sjunkit. Jeremy Corbyn däremot vägrade buga inför sionisterna. Därför har media maffian rest sig mot honom. Världen har vaknat – sionisternas dagar är räknade. Som den världsberömda journalisten Helen Thompson sade ”marktjuvarna få åka till Polen eller varifrån de är. Och USA kan skänka dem hela Alaska!

 8. Väst har aldrig gett upp den koloniala tanken man kallar det numera bara för att sprida ”demokratin”! Men det är samma unkna kolonialism som är ledstjärnan och givetvis är det jakten på pengar, makt och naturresurser som. Det värsta är att Sverige och de andra nordiska länderna som inte haft så stor del i denna historiska utsugning nuförtiden med hull och hår marscherar i takt med den för närvarande värsta skurkstaten USA. Historiens dom över dagens syltryggar till svenska politiker kommer att bli hård och man blir lite häpen över att det är ett par SD-riksdagsmän som trots allt gör ett försök att informera sig om verkliga förhållanden i Syrien i stället för att lita på MSM:s lögner och propaganda. Troligtvis för all smutskastning mot SD genom åren som gjort att dom vet hur dåligt MSM hanterar sanningen.