Dags att sätta punkt för israelisk apartheid


Jag har tidigare i två blogginlägg behandlat den av den nye FN-chefen indragna FN-rapporten om apartheid. FN: Israel bedriver apartheid eller inte? 19/3 och FN:s undersekreterare håller stilen, i motsats till FN:s generalsekreterare 20/3.

Rima.KhalafFN:s undersekreterare som tvingats avgå till följd av aparthedirapporten

I denna artikel av Gunnar Olofsson, en av landets främsta experter, klarläggs innebörden av aparthedpolitiken, något som saknades i de två just nämnda artiklarna.

Israel har med sin politik mot palestinierna etablerat ett system av apartheid och systematisk etnisk diskriminering som det definieras enligt internationell lag. Det är slutsatsen i en rapport från ESCWA – FN:s kommission för regionalt samarbete i Västasien – som nyligen lagts fram inför FN.

Enligt FN:s internationella ”Konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering” (1965) ”avses med uttrycket »rasdiskriminering» varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet”. Vidare konstaterar ”Konventionen mot Apartheid” (1973) att apartheid och liknande politik utgör ”brott mot principerna i internationell lag”.
Palestina moder imagesCAMJYQ6M
Enligt ESCWA består den israeliska diskrimineringen av palestinierna av fyra olika delar.

1) Omkring 1,7 miljoner palestinier lever som medborgare i Israel. Från att tidigare ha levt under undantagslagar har de numera medborgerliga rättigheter (som rösträtt) men inte fulla nationella rättigheter – vilka bara tillfaller judiska medborgare. Det innebär bland annat sämre tilldelning av offentliga medel för skolor, infrastruktur och service, utestängning från vissa arbeten, svårigheter att få bygglov och att inte kunna hyra mark.

2) Runt 300.000 palestinier i östra Jerusalem med ”tillstånd” att bo där – många av dem födda och sedan generationer boende i staden! – som, utöver ”normal” diskriminering, också riskerar utvisning till Västbanken eller återkallande av tillstånd om man till exempel lämnar området för en resa.

3) Över 4 miljoner palestinier på Västbanken och i Gaza som lever under ockupation med militära lagar, rörelserestriktioner, ständiga kontroller, razzior och fängslanden där barn ner till 12 års ålder kan dömas i militärdomstolar till långa fängelsestraff för stenkastning. Samtidigt omfattas runt 350.000 judiska bosättare i samma områden av normal civil israelisk lagstiftning.

4) Palestinska flyktingar, de flesta av dem i olika grannländer, som fördrivits eller givit sig av i samband med de olika krigen och – till skillnad från vilken jude var som helst i världen som alla har rätt att bosätta sig i Israel – nekas den av FN fastslagna rätten att återvända.
Apartheid protester

ESCWA konstaterar i sin sammanfattning att det finns ”överväldigande bevis” för att Israel med sin politik gjort sig skyldig till brottet apartheid mot palestinierna, och att det är nödvändigt med snabba åtgärder innan situationen blir ännu värre. Världens stater har här ett eget och kollektivt ansvar att inte erkänna en apartheidregim som legitim, att inte bidra till att systemet upprätthålls och att samarbeta med FN och varandra för att se till att missförhållandena – som tidigare i fallet Sydafrika – får ett slut.

Det är, kort sagt, dags att äntligen sätta punkt för israelisk apartheid, avsluta ockupationen och införa demokrati och mänskliga rättigheter i två stater, Israel och Palestina, sida vid sida i fred. Här har inte minst EU och Sverige en definitiv plikt att se över handels- och annat samarbete med Israel, och införa olika former av sanktioner och påtryckningar, tills Israel rättar sig efter FN:s resolutioner.

Ett orosmoment är att FN:s nyvalde generalsekreterare António Guterres, i stället för att ta till sig informationen, avfärdat ESCWA-rapporten och, efter påtryckningar från USA, sett till att den avlägsnats från världsorganisationens web-plats. Guterres faller därmed redan på första hindret i sitt uppdrag att försvara människor mot förtryck och diskriminering, vilket kan vara olycksbådande. Desto viktigare, således, att andra aktörer – som till exempel vår feministiska regering som hittills tigit om israelisk apartheid – tar sitt ansvar och agerar.

i Andra om: , , , , , , , ,


8 svar till “Dags att sätta punkt för israelisk apartheid”

 1. Den fega politikeradeln kommer inte ta sitt ansvar. Så fort de gör det skriker utlandsägd monopolkapitalistisk media i antisemitism-megafonen.
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/05/23/omkoppling-av-tankemonster-tva-israeler-jamfor-israel-med-nazismen-under-hitler/

  Att alla judar inte är semiter, men tillhör alla möjliga etniciteter, vilket naturligtvis gör att judar alls inte existerar som en folkgrupp, hör till saken. De som är emot semiter som folkgrupp i Nordafrika och i Israel är väldigt få. Det finns sannolikt massvis med palestinier som och också är semiter naturligtvis. Frågan är således om inte Israel i så fall beter sig antisemitiskt på riktigt?

  Israel måste inte enbart tillrättavisas, men även bojkottas tills de uppför sig enligt FN:s krav naturligtvis. Att USA har stående veto mot allt som Israel tar sig för måste resten av världen ignorera fullständigt naturligtvis. Varje människa och varje regering i hela världen måste ta sitt ansvar!

 2. Anders! Ska du inte kommentera gårdagens Syrienfilm och den i filmen och i diskussionen efteråt avhandlade skuldfrågan?

 3. Islamismen är ett senkommet svar på sionismen. Sionismen, som i en FN-resolution 1975 klassades som en rasistisk ideologi. Resolutionen drogs tillbaka 1991 efter att Israel ställt detta som villkor för att delta i ”Madrid Peace Conference”.
  Begreppet antisemitism är kapat och saknar betydelse i sinnevärlden. Ahlbrights 500 000 döda barn borde klassas som antisemitism, liksom den vanvettets människohantering som genom västvärlden drabbat det palestinska folket och på senare tid irakier, libyer och syrier.
  Israels och EU/USA:s industrialiserade våld i Mellanöstern är hundrafalt värre än det religiöst färgade våldet. Symbiosen mellan det ”militärindustriella komplexet”, bankerna och västvärldens politiker är vår tids fascism, och utövas under begreppet demokrati.
  Vad skulle arabiska semiter tjäna på att framställa sig som de offer de är och sedan länge varit i det pågående civilisationskriget? Jag har inte märkt att Gazaborna reser runt i världen och undervisar oss fåkunniga om sina lidanden. Nog finns det anledning, men eftersom de har den moraliska rätten på sin sida får åskådaren friheten att se klart eller intala sig att de egna ögonen vittnar falskt. När man ser övergreppen mot en värnlös befolkning som fråntagits människovärdet och rätten att försvara sig är det förstås en ren självbevarelsedrift att titta åt ett annat håll eller söka tröst hos MSM.

 4. Vill världen ha fred? Svar: Ja, självklart!
  Israel förpestar världsfreden, och alla dessa politiker (från liberalerna till AIPAC) som stödjer Israel.
  Globala sanktioner mot Israel behövs.