Vår tids monumentala hyckleri


Detta är en artikel av professor Lars Drake på Synapze, som jag har förmånen att publicera också här. Lars Drake på Synapze
Den behandlar många viktiga frågor som alla journalister, och övriga, borde läsa.

PinocchioPinocchio

Flertalet politiker i flertalet svenska partier har slukat den falska världsbild som svensk och västerländsk press bjuder ut. De baserar sina ställningstaganden på denna bild. Det finns en del som talar för att spridandet av denna världsbild från USA:s sida är krigsförberedande. Det är därför viktigt att visa hur skev denna bild är och att ge en något mer sann motbild.

När terroristerna förlorade i Östra Aleppo gick Västpressen i spinn. Då handlade det om Al Nusra som är en Al Qaida-anknuten rörelse och dessas kompanjoner i diverse andra grupper. Bilder på en förstörd stad visades och det talades om brott mot krigets lagar. Ryssland och ”regimen” ställdes vid skampålen. Vittnen på terroristsidan gavs plats i medierna, men när staden fallit och de civila som utgjort gisslan kunde tala blev det tyst.
Aleppos befrielse 161213Aleppo
Något senare bombades Mosul och Raqqa, men då blev det helt andra kommentarer för då var det Irak, USA och kurder som hade segrat över terrorister, den gången IS. Både Al Nusra och IS har definierats som terrorgrupper av FN:s Säkerhetsråd.

Terrorhotet från extrema islamister mot oss i Sverige är ett annat återkommande tema. Sverige har drabbats en gång av terrorism knutet till extrema islamister. Hotet ska inte förringas eftersom andra länder i Europa har drabbats betydligt värre, Ryssland, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, m.fl.

Om man jämför med hur många som dödats i västländernas krig i Mellanöstern och hur många som dött i terrordåd i Europa som kan ses som svar på dessa krig blir de så ojämnt att man baxnar. Förhållandet är på nivån 1 000 till 1. Antalet döda globalt i terrordåd har ökat dramatiskt efter det att G W Bush startade sitt ”krig mot terror”. Det faktum att USA har Guld, utan egentlig konkurrens, i det globala krigsmästerskapet är inte något som lyfts fram i svensk press.

Flyktingarna som kommit till EU under en följd av år kommer till en stor del från länder som USA någon gång, eller under lång tid, bombat. Det handlar om länder som Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Syrien och Somalia. Just månaden innan Ryssland, som till skillnad från USA bjudits in av sittande regering, gick in aktivt med flyg i Syrien nådde flyktingströmmen sin topp. Nu har hundratusentals återvänt vilket är ett gott tecken, men de som fortfarande är på flykt är fler. Den stora mängden flyktingar som kommit in EU:s länder har skapat spänningar i dessa länder vilket länkar över till nästa tema.
Flyktingarna och krigen III usa-european-union-syria-refugees-war-operamundi
Rasism är av de frågor som det skrivs mest om i svensk press. Det verkas mest vara en fråga som gäller nationalister i Sverige eller Ungern, ofta räknas Donald Trump in i gruppen särskilt otäcka rasister. En av de värsta formerna av rasism finns dock i Israel. Där kan såväl politiskt som religiöst ledande personer uppmana till folkmord på palestinier – helt öppet. När det gäller nynazister och närstående grupper är det i Ukraina de har mest inflytande. Nyligen marscherade uppemot 20 000 anhängare av Bandera, han som samarbetade med nazisterna och deltog aktivt i deras folkmord.

Krim, Krim, KRIM, olaglig annektering påminns vi om dagligen. Det är ett huvudmotiv för de olagliga sanktionerna mot Ryssland det används också som ett slags bevis för att Ryssland är ett hot mot Sverige eller åtminstone de tre baltiska länderna. Det har skrivits ett flertal gånger att de ryska insatserna på Krim var
det avgörande slaget mot den europeiska säkerhetsordningen. Det är fel för den krossades redan 1999 när Natoländer bombade Jugoslavien i 78 dagar för att tvinga landet att avstå från Kosovo. Det blev en vändpunkt för Rysslands tro på Västländernas ärliga avsikter. Om Krim och Kosovo jämförs blir det inte till Västs fördel. Inga bomber mot 78 dagars bombande. Några döda mot några tusen döda. Folkomröstning (vars resultat inte många ifrågasätter) mot ingen folkomröstning. Ryssland garanterade sin enda flottbas i syd mot att USA byggde en ny i Centraleuropa där de redan hade ett överskott. Motivet till Kosovokriget om planer på folkmord från Jugoslaviens sida har visat sig vara felaktigt. Rysslands agerande på Krim ses som helt fel, men Kosovokriget har i allmänhet försvarats i svensk press.

Nu i dagarna firas hundraårsminnet av den ryska revolutionen, en händelse som påverkat världens utveckling mer än de flesta. Då blir det fullt av inlägg i borgerlig press om hur många som dödades. Illa, men den officiella siffran minskade kraftigt efter det att de sovjetiska arkiven öppnats. De astronomiska talen försvann från seriösa skribenters inlägg, men dessa siffror lever kvar bland de mindre seriösa eller okunnigas.
Det finns sällan någon kommentar om att medellivslängden fördubblades i Sovjetunionen mellan 20- och 30talen.
Oktoberrevolutionen 171104Oktoberrevolutionen
Förintelsen, Nazitysklands folkmord som i första hand drabbade judar, får vi ofta höra om. De skribenter som får utrymme i svenska medier har visat mindre intresse att tala om folkmorden i t.ex. norra och södra Amerika, Bengalen, Kongo där andra västeuropeiska nationer var skyldiga.

Upprustning och militära hot är ett eget kapitel. Ryssland blev skarpt och återkommande kritiserat för den upprustning eller modernisering av sitt försvar som just genomförts under några år. Det skedde från ett läge med kraftigt underläge. Efter Rysslands upprustning satsar landet mindre än 10 procent av vad Natoländerna satsar tillsammans. Räknat i betalningskraft inom landet blir det mindre än en femtedel av NATO:s satsning. Om man väger samman de två parternas samlade kapacitet med konventionella vapen visar det sig att Ryssland har ungefär en tredjedel av vad Natoländerna kan ställa upp med. Ryssland ligger under även när det handlar om utplacerade kärnvapen. Natoländernas befolkning är sex gånger större och dess samlade BNP är tjugosju gånger större än Rysslands (tio gånger större räknat i köpkraft). Att tro att Ryssland skulle starta ett stort krig mot Nato är detsamma som att påstå att landet ledning är självmordsbenägen.
Militärutgifter 0053_defense-comparison-crop

Det har ett flertal gånger påståtts att Ryssland isolerat sig, eller är isolerat, internationellt. Jaså, Ryssland har utmärkta kontakter med många länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Beteckningen ”Världssamfundet” används som en falsk varubeteckning när det egentligen är Natoländer och några till närstående som avses, t.ex. Australien, Japan och Sverige. Ett tecken på internationell isolering på ett område är den senaste omröstningen i FN:s Generalförsamling om att fördöma USA:s illegala sanktioner mot Kuba. 191 länder röstade för och ingen nation la ner sin röst, men två röstade mot – USA och Israel.

När frågan om FN:s roll och svaghet att hantera konflikter blir också Ryssland Svarte Petter i svensk press. Ryskt veto i Säkerhetsrådet sägs vara det stora problemet. Det som inte nämns är att det finns tre permanenta medlemmar bland vilket bidrar till att resolutioner som Ryssland för fram har svårt att få majoritet, dvs vetorätten behöver inte användas. Det är heller inte så ofta det nämns att USA:s veto mot insatser eller kritik mot Israel är vanliga.

Ett av många exempel på obalans i redovisning av vad som händer i andra länder är den påstådda ryska inblandningen i USA:s presidentval 2016. I stället för att tala om att det påstås att sådan inblandning skett tas det för givet att så är fallet. Det borde inte handla om enstaka ryska personers inblandning utan om den ryska statens eller den politiska ledningen eventuella inblandning. Annars är det inte en relation mellan länder. Det verkar helt klarlagt att enskilda ryska personer eller företag/organisationer köpt reklamplats på sociala medier i en omfattning som knappt är märkbar i det stora ström av reklam som flödar där. Nu efter ett års utredande har ett åtal väckts. Det är en person som tidigare arbetat som chef för Donald Trump valkampanj. Han och en partner åtalas för att ha tagit emot pengar för lobbyverksamhet i USA, penningtvätt m.m. Det binder dock inte personen till ryska staten eftersom uppdraget kom från Ukraina och Victor Janokowich regering innan Maidankuppen genomfördes. I det sammanhanget var knappast Trump inblandad heller. Därmed inte sagt att det kan komma bevis, vem vet.
usa-inbladning-i-valen-i-45-lander
Det finns en databas vid ett av universiteten i USA där olika länders inblandning i andra länders politiska val finns registrerade. USA har ägnat sig åt sådan påverkan i över 80 fall sedan andra världskriget och Sovjetunionen/Ryssland i 36 fall. Men i svensk press handlar det i stort sett bara om Rysslands inblandning.

Skrev jag att någon part i alla konflikter är fri från skuld? Nej, inte vad jag kan se.

Idag försöker starka krafter i väst demonisera RT och Sputnik för att få folk att inte följa, citera eller länka till dessa kanaler. Jag har följt Al Jazeera tämligen regelbundet i femton år och CNN, BBC, RT i flera år och teleSUR det senaste året. Min bedömning är att alla har en tendens eller ett grundperspektiv. CNN och BBC västligt, Al Jazeera Mellanöstern och sydligt, RT/Sputnik ett ryskt och teleSUR ett latinamerikanskt och socialistiskt perspektiv. De har alla i någon mening en agenda. Det är inte CNN och BBC som är bäst på att lyssna av flera sidor i de konflikter de bevakar. Felaktigheter förekommer i alla kanaler, men den stora skillnaden dem emellan är hur de väljer vad som ska spridas, hur det ska vinklas och vilka källor som ska användas.

Lösningen är inte att demonisera en av de stora internationella nyhetskanalerna och införa censur. Vi borde i stället lyssna på flera kanaler och tänka själva.

Andra artiklar i ämnet.
Sanslös utrikespolitik om Syrien
Hets mot Ryssland, och anslutning till NATO
Konflikt om Konflikt och PK
Rysk propaganda enligt Sveriges Radio
Jag har bidragit med bl.a.:
Vad vet SÄPO om demokrati och terrorism
Efter SÄPO:s rapport – läs OCKSÅ Sputniknews och Russia Today samt.
Igår hörde jag Löfven, Fridolin, Sjöstedt m.fl. ljuga om Syrien

intressant.se , Ukraina, , , , , ,


17 svar till “Vår tids monumentala hyckleri”

 1. Usas fokus på påstådd Rysk interferens i egna valet var troligen en förebyggande attack, i medvetande om allt som Usa själva ämnar göra (och som artikeln nämner att dom gjort i en uppsjö av fall). Med psykologisk insikt förstår Usas pokerbluffande oligarki att när Ryssarna tar upp Usas alla kommande skamgrepp kommer Usa att kalla det för hyckleri. Sanningen spelar ingen roll har många påpekat beträffande Usa. Makt är rätt.

  • Jag har också haft de tankarna sen Russiagate i det amerikanska valet. Om narrativet blir att Ryssland pekas ut som valmanipulatör och som bärare av ”ondska” kan vi, de ”goda” krafterna i väst, manipulera andra val i kontrasyfte samt att avskaffa vår egen demokrati genom att stämpla all inre opposition mot den maktelit som sitter på USAs östkust samt i Bryssel som Putinister. Sorgligt men sant.

 2. En intressant detalj dök upp i veckan. Lobbyistbyrån Fusion GPS är proffs på smutskastningskampanjer. En amerikansk man med ett norskklingande namn berättade i en nyhetssändning om hur hans grupp kommit ett blufföretag i Venezuela på spåren. Detta amerikanska företag hade tecknat ett flermiljardkontrakt om kraftverksleveranser till Venezuela och hade redan håvat in en avsevärd summa. ”Kraftverken” var aldrig tänkta att fungera. När visselblåsaren gick ut med sin varning till Venezuela överöstes han av en smutskastningskampanj som beställts från Fusion GPS. Han påstods vara drogmissbrukare, pedofil o.s.v. Samma företag som tog fram ”The Dirty Dossier” om Trumps påhittade eskapader med prostituerade i Moskva.
  Den intervjuade gjorde ett övertygande intryck och det intressanta var ju inte bara Fusion GPS utan även fallet Venezuela. Det tycks inte finnas några gränser för hur den fattigare delen av världen kan utnyttjas.

 3. Jag och Anders har en del olika uppfattningar om Sovjetunionen och Afghanistan. Jag fann det här på Wikipedia ’Operation Cyclone’: Operation Cyclone was the code name for the United States Central Intelligence Agency (CIA) program to arm and finace the mujahideen, in Afghanistan from 1979 to 1989, prior to and during the military intervention by the USSR in support of its client, the Democratic Republic of Afghanistan.
  The program leaned heavily towards supports militant Islamic Groups that were favored by tthe regime of Muhammad Zia ul-Haq in neighboring Pakistan, rather than other, less ideolological Afgan resistence Groups that had also been fighting Marxist-oriented Democratic Repbulic of Afghanistan regime since Before the Soviet intevention. Operation Cyclone was one of the longest and most expensive CIA operations ever undertaken, funding began with $10-$30 million per year in 1980 and rose to $630 million per year in 1987. Funding continued after 1989 as the mujahideen battled the forces of Muhammad Njibullah´s PDPA during the cicilian war in Afghanistan (1989-1992).”
  ”In mid-1970s, Pakistan intelligence officials began privately lobbying the U.S. and its allies to send material assistance to the islamist insurgents. Pakistani President Muhammad Zia ul.Haq´s ties with U.S. had been strained during Jimmy Carters presidency due to Pakistan´s nuclear program and the execution of Zulfikar Ali Bhutto in April 1979, but Carter told National Security Adviser Zbigniew Bizezinski and Secrety of the State Cyrus Vance as early as January 1979 that it was vital to ’repair our relationshis with Pakistan’ in light of the unrest in Iran. According to former CIA official Robert Gates ’The Carter administration turned to CIA … to counter Soviet and Cuba aggression in the Third World, particulary beginnes in mid-1979. In March 1979, ’CIA sent several covert actions options relating to Afghanistan to the SCC [Special Coordination Committee]’ of the United States Security Council. At a that 30 meeting, U.S. Department of Defense representive Walter B. Slocombe ’asked if there was value in keeping the Afghan insurgencey going, ’sucking the Soviets into a Vietnamese quagmire?’ When asked to clarify this remarke, Slocombe explaines: ’Well, the whole idea was that it the Soviet decided to strike at this ta baby [Afghanistan] we has every interses in maiking sure that they got stuck.’ Yet an April 5 memo from National Intelligence officer Arnold Horelick warned; ’Covert acktion raise the cost to the Soviets and inflame Moslem opinion agianst them in many countries. The risk was that a substantial U.S. covert aid program could raise the stakes and indce Soviet to intervene more directly and vigorously than otherwise intended’. In May 1979, U.S. officials secretly began meeting with rebel leaders through Pakistan govertment Contacts. A former Pakistan military offical claimed that he personally introduce a CUA offical to Gulbeddin Hekmatyar that month (Freedom of Information Act request for records describing thes meetings have been denied). After additional meeting on April 6 and July 3, Carter signed a ’presidential finding’ that ’authorized the CIA to spend just over$500.000’ on non-lethal aid to mujahideen, wich ’seemed at the time a small beginning.”
  Brzezinski later slamed that ’We didn´t push the Russians to intervene, but we knowingly incressed the probability that they would’.
  På sidan ’Reagan Doctrine’ Wikipeda kan man läsa:
  ”Wilson [Charlie Wilson, demokratisk kongressman] teamed with CIA mangaer Gust Avrakotos and formed a team of a few dozen insiders who greatly enhanced the support for Mujahideen, funneling it through Zia ul.Haq´s ISI. Avrakotos and Wilson charmed leaders from various anti-soviet countries, including Egypt, Saudi Arabia, Israel, and China to increase support for the rebels. Avrakotos hired Michael G. Vickers a Young Paramilitary officer, to enhance the guerilla´s odds by revamping the tactics, weapens, logostics, and training used by mujahideen, Michael Pillsbury, a Pentagon official and VincentCannistraro pushed the CIA to supply the stinger Missile to the rebels.”
  Varför samarbetade Kina med USA, Saudi Arabien och Israel i detta kriget? Är det därför du är och var så negativ till Sovjet militära hjälp till Afghanistan? Är det Kina som bestämmer vad du ska tycka och tänka? Och anser du att det är socialistiskt att samarbeta med imperialistiska länder som undergräver ett annat socialistiskt land, som i detta fallet var två – Afghanistan och Sovjetunionen?

  • Kerstin, gå till rubriken ”Ökad censur i USA” där det finns i min kommentar en länk till Sean Gervasis föreläsning från 1992. Han beskriver i denna hur Reagans USA angrep Sovjetunionen på alla upptänkliga sätt, något både du och jag är överens om.
   Historien om 80-talets Afghanistan är inte svartvit. Det kan anföras goda skäl till varför Sovjetunionen kunde ha stöttat regeringen i Kabul. Men det var en strategisk fälla och i Moskva kunde man inte ha haft en aning om vilka resurser som kunde mobiliseras till ett krig mot deras intervention. Moskva tvekade länge och partiledningen var hela tiden oenig i frågan. Författaren André Vltchek skrev nyligen att vill man komma afghanerna nära och bli inbjuden till deras hem skall man presentera sig som ryss. Vilket denne son till en tjeck utnyttjade då en av hans morföräldrar var rysk. Sovjetunionen hjälpte Afghanistan i stor skala före och även under kriget utan baktankar och det minns man alltjämt bland folket. Men den sociala situationen var komplicerad och städernas intellektuella gick inte i samma takt som folket på landsbygden. Här fanns den spricka som kunde utnyttjas för att med hjälp av hela raden arabnationer, Pakistan och USA samla jihadister till ett heligt krig. I denna dag lider Egypten, Algeriet och Pakistan själva av att de uppmuntrade sina egna extremister till krigsturism. När de återvände hem fortsatte de det hantverk de fått lära sig.
   En av de sorgliga ironierna i sammanhanget är att det som blev utslagsgivande för Moskva kan ha varit att de trodde att USA skulle ingripa militärt i Iran efter att shahen störtats och därifrån dra Afghanistan in under sin kontroll. Kinas utrikespolitik, det har du rätt i, var opportunistisk och färgades av den långa oenigheten med Moskva. Det fanns flera sådana virriga turer från deras sida dessa tider.

   • Jan, vi har ibland delade meningar men den kommentaren blev jag glad för. När jag hade läst ’Operation Cyclon’ och den artikeln du hänvisade till undrade jag vem det var först som ’invaderade’ Afghanistan – USA eller Sovjetunionen. Paralleller till Ryssland och Syrien och där USA beväpnar islamiska terroristgrupper (även om USA inte har medgett detta) är förvåningsvärt mycket lika.
    Så jag kan inte förstå varför Anders (och andra) har vänt blad och stödjer nu Rysslands agerande i Syrien när han tidigare var motståndare till Sovjetunionens agerande i Afghanistan.

    När jag skrev ’även om USA inte har medgett detta’ så började jag fundera. Om USA medger att något har skett (kvittar vad) så tror de traditionella medierna på detta. När USA inte medger något så medger inte de traditionella medierna det heller, eller tror kanske på att det inte har skett utan att de kontrollerar saken själva. USA kan beväpna en terroristorganisation hur mycket som helst med hur mycket pengar som helst. Men utan att USA medger det så har det aldrig skett, enligt de traditionella medierna. Att framställa USA som en skurkstat finns inte i deras sinne. Det gick emellertid med Khadaffis Libyen.
    När Sovjetunionen (eller Ryssland) medgav att något har skett så var de traditionella medierna helt och totalt beroende om USA sa om det var sant eller inte. Och sedan publicerades det.
    Det var likadant med Khadaffi och IRA. Alla visste ju att Khadaffi beväpnade IRA. De traditionella medierna var inte sena med att publicera denna informationen (som givetvis kom från USA och CIA). Men hade de bevis för detta? Ja, samma bevis som vi visar upp när det gäller USAs beväpning av islamiska terroristgrupper. Men medierna har alltid varit noga med att inte nämna USA när det gäller USAs inblandning i krig och konflikter. Att publicera Khadaffis namn vid sidan om IRA fungerade alldeles utmärkt, men inte USAs (eller Obamas) namn vid sidan om IS.
    Mitt resonemang låter som då en komiker raljerade med sannolikhetensgraden efter händelsen i kärnkrafts verket i Harrisburg. Jag kan just nu inte komma på hans namn men han var rödhårig, dog i cancer 1985, var ett komikerpar med Hasse Alfredsson och tillsammans med dom spelade han in mänga inspelningar med ’Lindeman’ och filmer (däribland ¨På Saltkråkan’). i morgon kommer jag säker i håg hans namn.
    Ja, hur som helst: Hur stor sannolikhet är det att USA beväpnar islamiska terrororganisationer i MÖ? Jo, den är lika stor som sannolikheten att Khadaffi beväpnade IRA.
    Det är precis som de traditionella medierna vill skydda USA (även när de har Trump som president). Och genom detta kan USA begå de värsta krigsbrotten som helst utan att de traditionella medierna reagerar.

    • Nu kom jag på hans namn – Tage Danielsson!

     Vad säger du, Anders? Vad anser du idag om Sovjetunionens agerande i Afghanistan efter att du har läst ’Operation Cyclon’, ’Reagan Doctrine’ och Sean Gervasis artikel?
     Ska man lägga skulden på Sovjetunionen när skulden ligger på USA? Och vad anser du om Kinas agerande när de samarbetade med USA, Saudi Arabien och Israel? Delar du Jan Nybondas och min uppfattning?

 4. Lars Drake, som är pensionär, var adjungerad professor, hans professur var alltså externfinansierad. Huruvida han har bedömts ha professorskompetens eller inte känner jag inte till. Jag har inte kunnat hitta några uppgifter om att han disputerat heller men jag vet att han har skrivit en licavhandling.

  Spelar det någon roll?
  Ja det kan tänkas att några tvivlare låter sig övertygas om det riktiga i det han skriver, om det står att han är professor. De flesta som läser de här sidorna tycks av kommentarerna att döma dela dina märkliga åsikter och skeva världsuppfattning. Det spelar alltså ingen roll för dem om Drake hade bedömts ha professorskompetens eller inte.

  Det skadar dock inte att alltid sträva efter att uppge korrekta uppgifter. Det ökar trovärdigheten av det du ”publicerar” här. Men av inläggen att döma så verkar du inte vara så intresserad av trovärdighet, snarare är det så att du skriver för en snäv krets av höger- och vänsterextremister som förenas i sin gemensamma beundran av auktoritära ledare som Putin

  • Det viktiga är fakta och värdering med avseende på sådant som folkrätt, objektivitet etc.

   Du har inte anfört något argument eller påtalat eventuellt faktafel eller något som ifrågasätter trovärdigheten.

   För att bli adjungerad professor måste man vara professorskompetent, och vidare ska ens kompetens ha bedömts som värdefull för den institution som adjungeringen avser.

   • Det är lustigt så mycket nato/troll du lockar hit Jinge. De klagar på dig MEN de besöker din sida VARJE dag,
    Det som är gemensamt för dom är hur de står bakom vllket krig nato/usa vill utföra för stunden och för deras psykrig in på din blogg.

    VI ser här exempel även på att propagandakampanjen mot Lars Drake fortsätter.

  • Vlad, tyvärr sällar du till den allt mindre skara som har MSM:s skeva världsbild i bagaget som är byggd på lögner och propaganda. Har du aldrig funderat på hur lögnaktigt media rapporterat om t ex Syrien? Och så visade sig verkligheten vara en helt annan…det borde ju få en normalt tänkande människa att reflektera över vad mer MSM ljuger om. Vlad kanske inte tänkt på att det står faktiskt inte så mycket positivt om Putin heller här men hans politik går ju ut på icke konfrontation och diplomati i stället för vapenskrammel så det finns inte mycket att klaga på. (Det kanske kommer, vem vet?) I stället för att klaga så kan du ju komma med konstruktiv kritik och försöka vederlägga inläggen men som vanligt för natotroll är argumententet att alla som är emot USA:s krig Putinister (vad nu det är?) och därför måste fördömas till förmån för det ”heliga” Natoevangeliet.

 5. Sverige deltar numera ofta aktivt i påverkansoperationer i främmande länder. Ukraina r väl det tydligaste exemplet på detta.

  Där har Sverige deltagit i att hetsa ukrainare att döda andra ukrainare. För vadå? För att upprätta EUs östra tullmur och för rätten för ukrainare att kuska runt i EU och kakla om badrum som en andra klassens polack. Här är en ypperlig artikel från Aktivister för fred om en av de för den enskilde ukrainaren viktigaste konsekvenserna av kuppen i Kiev, tvånget att lämna sitt land för att kunna försörja sin familj. En miljon arbetar redan i Polen och över 10 miljoner ukrainare är beredda att lämna Ukraina för gott.
  https://aktivisterforfred.wordpress.com/2017/11/26/vad-krigar-man-for-i-ukraina-2/

 6. NÅGRA NAKNA SANNINGAR:
  * CIA/Mossad höll i trådarna för den väldiga operationen att avsätta Syriens president och tillsätta en amerikansk marionettregim i landet. Frankrike, Storbritannien, Turkiet, Saudiarabien, Qatar och UAE var alla med i den jättelika operationen. Flera CIA-kolonier i andra delar av världen som Australien och Kanada ställde också upp i den intensiva bombningen av de olika terrorgrupperna i Syrien. Det var många som deltog i DET STORA SPEKTAKLET – skenbombningarna av ISIS. De regionala aktörerna hade lite olika agendor – men det gemensamma målet var att upplösa den syriska staten och få bort Assad från makten.

  * Hela Mordors imperium – inklusive Sverige – hade fått sina order. Sveriges roll var att öppna våra gränser för flyktingarna, erbjuda goda sociala villkor, fina utbildningsmöjligheter o s v. Vi skötte vårt uppdrag till CIA:s stora förtjusning. Carl Bildt gick i spetsen för Sveriges unika öppning för den väntade syriska flyktingvågen.

  * Rysslands beslut att hjälpa till i ”kampen mot ISIS” slog sönder hela ISIS infrastruktur på några få månader. Den förljugna världen tystnade – Putin tänkte bomba ISIS på riktigt. Det syriska folket fick även hjälp av Iran och Hezbollah från Libanon. Kriget vände och den förljugna världens terrorgrupper besegrades i slag efter slag över hela Syriens yta. Freden närmar sig äntligen.

  * Nu börjar fler och fler återvända till sitt älskade hemland. Den extremt smärtsamma sanningen om den förljugna världens agerande skakar nu miljarder människor i världen. Vårt hyckleri är gränslöst.

  * Miljoner gråtande barn har vandrat med sina föräldrar bort från de fasansfulla krigszonerna. De förstår naturligtvis ingenting. Deras ögon stirrar rädda upp mot himlen. Ångesten lyser ur ögonen. Gud hjälp oss bort från all ondska ropar alla inombords.

  * Nästan ingen i den förljugna världen ställer frågan om varför det helt plötsligt väller in miljoner flyktingar från alla de länder där CIA/NATO kämpat för ”de mänskliga rättigheterna”. Vi klarar inte av att utsättas för extremt obehagliga sanningar. Vi är rädda. Vi kortsluter hjärnan.

  * Sverige fick äntligen delta med vårt eget stridsflyg i Libyen. Sveriges Television visade många stolta inslag i TV där det berättades om Jas-Gripens fördelar. Sverige deltog med egna soldater i ”kampen för de mänskliga rättigheterna” i Afghanistan. Massor av artiklar om vikten av flickskolor skrevs av alla ”Gekaufte Journalisten” i vårt land. Vad blev resultatet? Korruptionen exploderade i Afghanistan. Herresäten växte upp i Kabul. Landet förvandlades snart till världens största heroinproducent. Ett kokande helvete blev resultatet.

  (TÄNK OM GUD SER ALLT. Tänk om Gud inte är så förlåtande som vi tror.)

  • Självaste BBC har plötsligt vaknat till. De har ett sk. scoop från Raqqa i Syrien i vilket de hävdar att tusentals jihadister fått fri lejd bort från staden med USA:s överinseende. Lastbilsförare körde ensamma var för sig in till Raqqa och bilarna fullastades med jihadister försedda med sprängbälten ifall något skulle gå snett. Dessa transporter gick i olika riktningar: mot turkiska gränsen, irakiska gränsen och Idlib i Syrien. Utlänningar från alla terroristsponsrande länder dominerade. En fransk jihadist säger att en grupp ”bröder” var på väg mot Frankrike med uppdraget att utkräva hämnd för utebliven seger.
   BBC:s rapport relateras av Eric Zuesse publicerad på flera nätsidor, bl.a. Global Research. Zuesse lägger vikt vid att betona att försvarsministern, general James Mattis genom denna operation handlat precis tvärtemot presidentens offentligt deklarerade uppdrag som löd att inga jihadister skulle tillåtas fly.

 7. @Vlad. Är det ällt du har komma med? Ponera att det inte hade stått någonting annat än skribentens namn. Vilka argument hade du då framfört? Försök och tänka den tanken och återkom.