Sverige borde kritisera skammens resolution i FN:s säkerhetsråd!


Denna artikel har skrivits av Roland Hedayat, en av landets främste experter på Jemen-kriget, och ordförande i föreningen Jemensolidaritet. Den publicerades första gången för ett år sedan och då även i Folket i Bild Kulturfront. Alla anhängare av antiimperialism, och yttrandefrihet och som är för en Folkets kultur bör prenumerera på den tidningen och gärna bli medlemmar i föreningen.
Roland har publicerat flera viktiga artiklar tidigare om Jemen här tidigare. Denna artikel skrevs innan Trumps famösa besök i Saudiarabien, för att där ge ökat stöd för fortsatt brutal förstörelsen av Mellanöstern.
Ingen kritik av Sverige har framförts mot ”skammens resolution”. Förstås och tyvärr. Artikeln är därför lika aktuell och återpubliceras.
Trump och Saudis kungTrump och Saudis kung
Artikel
Den 26 mars 2015 anfölls Jemen, ett av världens fattigaste länder, från luften av Saudiarabien och några andra petrodollar-stinna furstendömen inom organisationen GCC (Gulf Cooperation Council). Angreppet kallades ”Operation
Decisive Storm”
och skulle vara en ”quick fix” för att återinsätta en ex-interims-president som hade suttit på övertid och som till sist hade avsatts och flytt till Saudiarabien.

Saudiarabien ansåg att Jemen nu hade ”fel” styre och att den ”legitime”presidenten, som nu satt i ett hotellrum i Riyadh, skulle återinsättas. För att stärka operationens sken av legitimitet fick Saudiarabien, också med sig några fattigare kusiner, bl.a. Egypten, Jordanien, Marocko och Sudan som möjligtvis låtit sig övertalas av petrodollar-bistånd – eller hot om uteblivet dito.
Obama and kung SalmanObama och Saudis kung
Det blev ingen ”quick fix”. Trots invasion av landet med professionella legosoldater från olika hörn av världen så lyckades inte angriparna driva fram något avgörande, och till denna dag har Jemens försvarsstyrkor fortfarande kontroll över Jemens kärnområden, inklusive huvudstaden Sanaa.

Angriparna hade plan B klar. Nyckelord är utsvältning och destruktion. I förbindelse med angreppet belades Jemen med en marinblockad som del i en strategi som riktar in sig på att knäcka befolkningens motståndsvilja genom massutsvältning och nöd. Blockaden har kompletterat luftangreppen som har fokuserat på att försätta befolkningen i chock genom att slå ut infrastruktur, hamnar, mat- och bränsleförsörjning, sjukhus och vårdenheter, skolor och
universitet samt landets anrika världsarv.

Effekten är i färd med att nå historiska proportioner. Världens största svältkatastrof utspelar sig i Jemen. Av en befolkning på 26 miljoner är över 80% i behov av humanitär hjälp. Sju miljoner står på randen till akut svält. UNICEF har estimerat att 60 000 barn har dött av svält eller av sjukdomar orsakade av undernäring enbart under 2016. Denna ofantliga tragedi är alltså orsakad av människor, med fullt och iskallt uppsåt. Jemens svält och destruktion beror på en kontinuerlig serie av första gradens krigsförbrytelser.


jemen-161114
Jemen är en ung stat men en uråldrig nation, hemvist för en av världens äldsta kulturer. Landet var en period delat mellan det Ottomanska riket (Nord-Jemen, självständigt 1918) och Storbritannien (Syd-Jemen, självständigt 1968). Den olika historiska utvecklingen av de två Jemenitiska staterna har gjort återföreningen problematisk och krävt ett antal inbördeskrig som till sist ledde till en återförening år 1994 under president Saleh.

Saudiarabien och västliga stormakter har blandat sig in i landets inre angelägenheter och påverkat landets politiska inriktning i stort sett sedan återföreningen. Detta och olika former av vanstyre har lett till spänningar i landet och flera inbördeskrig mellan centralregeringen och de nordliga provinserna. Saudiarabien har varit involverad i flera av dessa krig. Detta har lett till uppsving för Houthi-rörelsen (officiellt namn Ansarullah), sprungen ur missnöje med situationen i de nordliga provinserna, och med saudiarabiskt och amerikanskt inflytande i landet.

Saudiarabien har de senaste årtionddena betraktat Jemen som sin bakgård, och har för att öka sitt inflytande exporterat sin intoleranta tappning av Islam – Wahabismen – till landet medelst sponsring av Wahabistiska politiska partier och koranskolor. Detta har i sin tur spillt över på än mer extremistiska grupper och lett till uppkomsten av AQAP – Al-Qaida in the Arabic Peninsula – organisationen som tog på sig terroraktionen mot Charlie Hebdo i Paris.
Jemen SalehSaleh
Den pågående konflikten startade som ett landsomfattande uppror 2011 mot president Saleh och regeringens hantering av landets interna motsättningar och problem. Protesterna har kallats för den ”jemenitiska revolutionen”. Efter försök att slå ner upproret med våld tvingades Saleh avgå, och genom manövrer och påtryckningar blev vicepresident Hadi, en korrupt saudi-nickedocka vald till president, och alla förhoppningar som revolutionen hade ingett grusades.
Ansarullah-rörelsen och andra grupperingar i landet var inte beredda på att befinna sig på ruta noll igen. En dynamik hade skapats som kulminerade med att Ansarullah och allierade tog över makten i Sanaa – en casus belli för Saudiarabien.
200px-Abd_Rabbuh_Mansur_Hadi_2013Hadi
USA/Storbritannien och flera EU-länder – bland dem Sverige – är bundsförvanter i angreppskriget mot Jemen, om än i olika grad. Orubblig vänskap med de genomruttna petromonarkierna – speciellt Saudiarabien – samt imperial
geopolitik har gjort USA och Storbritannien till aktiva och oumbärliga deltagare i marinblockaden samt i bombkriget, med underrättelsebistånd, aktiv närvaro i operationernas kommandocentral och med lufttankning av bombplan. Rekordstora optioner på vapen till gulfmonarkierna har bragt västliga länders vapenlobbyister i högvarv för kriget. Så sent som i slutet av september, efter ett och ett halvt år av bombande Jemen så godkände Senaten i USA
en vapenaffär till Saudiarabien värd 1,15 miljarder dollar. Storbritannien har å sin sida sålt vapen för 3,3 miljarder pund sedan Saudiarabiens bombkrig startade. Landet har under samma period beviljat tre (3) procent av detta
belopp för humanitärt bistånd till Jemens befolkning. Också Sverige exporterar vapen till Saudiarabien.

Den 14 april 2015 antog Säkerhetsrådet Resolution 2216 om Jemen, framlagd av Jordanien, ett av angriparländerna. Bombkriget hade pågått i tre veckor i strid med internationell lag. Resolutionen lade hela ansvaret för konflikten
på Houthi-rörelsen och belade denna med ett vapenembargo, vilket sedan har missbrukats för att genomdriva marinblockaden som i stället används för att svälta ut Jemens befolkning.


Saudi Kungen delar ut medaljSveriges statschef ger medalj till Saudis förre statschef
Sverige borde höja sin röst i Säkerhetsrådet och kritisera denna skammens resolution som har används som en frisedel för att pulverisera Jemen och mörda dess civilbefolkning. Till råga på det har den fungerat som ett stöd för utveckling av Al-Qaida/ISIS i Jemen. Men Sverige förmår tyvärr inte agera. Efter den så kallade ”Saudi-affären” var Sveriges vapenexport till Saudiarabien hotad. Under press från sin inhemska vapenindustri fick Sveriges
regering sluta en pakt med Saudiarabien: Ett löfte om Sveriges tystnad om Saudiarabiens förehavanden på den internationella arena i utbyte mot att fortsatt få sälja vapen till detta land. Pakten slöts i Riyadh den 27 mars
2015 mellan Björn von Sydow, ombud för den svenska regeringen och de saudiska prinsarna. Dagen efter starten på operation ”Decisive Storm” mot Jemen.

Björn von Sydow bugar för prins bin SalmanTalman Björn von Sydow i tjänst hos svensk vapenexport och indirekt i Saudis folkmord
Några artiklar om Jemen på bloggen.Motsägelsefullt och missledande om Jemen i SR/’Konflikt’ 6/5
Stopp utsvältningen av Jemen. Häv blockaden nu!
Jemensolidaritet besöker UD
USA är djupt involverat i det brutala kriget i Jemen
SOS-Jemen 13/11
Twitterstorm mot folkmordet i Jemen: Svenska vapen troliga 14/11
Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen 10/19
Glenn Greenwald och Roland Hedayat om USA:s och UK:s aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning 10/19
Varför stödjer USA Saudiarabiens krig i Jemen? Pål Steigan 12/10
Destruktionen av Jemen 10/10 Roland Hedayat
Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA 10/4
Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden. Roland Hedayat 28/4
Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne Roland Hedayat 24/3
USA djupt engagerat i det brutala kriget i Jemen 2/1
Jemen:Brutalt USA-stött krig dödar barn och skapar svält 21/8 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Interventionen Roland Hedayat 24/7 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Bakgrunden Roland Hedayat 23/7 2015
Protestera mot Saudiarabiens USA-stödda anfallskrig mot Jemen 17/5 2015
Saudiarabien anfaller Jemen med stöd av Obama, al-Qaida och ISIS 26/3 2015

intressant Andra om:
, , , , , , , ,