Storbritanniens Syriensambassadör anser att är Amnesty-rapporten ohållbar

In English further down.
Jag har i tidigare rapporter tyckt mig kunna konstatera att Amnesty saknar bevis för sitt påstående om 5 000 – 13 000 utomrättsliga avrättningar i Saydnaya-fängelset i Syrien. Se länkarna längs ned. Sputnik News har nu publicerat en intervju med Storbritanniens tidigare Syrienambassadör Peter Ford om detta. Ett utdrag nedan kompletterar bilden. Men återfinns knappast i de stora massmedia som utan kritik förmedlade Amnestys rapport.
Intervjun med ambassadör Peter Ford

Amnestys senaste rapport om omfattande utomrättsliga avrättningar i Syrien klarar inte en seriös granskning menar förre brittiske ambassadören till Syrien, Peter Ford.
I en intervju med Sputnik påpekade Peter Ford att det var intressant att se hur rapporten släpptes strax efter att den syriska staden Aleppo befriades av regeringsstyrkorna för två månader sedan, efter de framgångsrika förhandlingarna i Astana och nu när det verkar som Syrien kommer närmare en politisk lösning på det pågående kriget.
Peter Ford, ambassadör
Den pensionerade brittiske diplomaten har besökt Saydnaya-fängelset många gånger då han var ambassadör i Damaskus från 2003 till 2006. Enligt Ford är fängelset var för liten för att innehålla 10 000 – 20 000 fångar på en gång, i motsats till vad Amnesty uppger i rapporten.
”Byggnaden som jag såg på Saydnaya kunde omöjligen ta emot mer än tio procent av dessa siffror.”

Amnesty citerade också källor som säger att Saydnaya blev det viktigaste politiska fängelset under 2011, vilket var lika falskt.

”Det var det redan när jag var i Syrien 2006 och många år innan dess” uppgav Ford. ”När denna uppgift på detaljnivå är fel jag tycker att det är mycket svårt att alls tro på rapporten.” Den tidigare ambassadören hänvisade till Amnesty som en ”spjutspets för liberala interventioner” och påminde om Amnesty Internationals ”sensationella” rapporter om Iraks invasion av Kuwait.
”Amnesty sade att de hade kontrollerat att påståenden om att irakiska soldater stulit kuvöser i Kuwait sjukhus och lämnat barn på golvet för att dö. Det visade sig detta var helt påhittat (och byggde på uppgifter från dottern till USA:s ambassadör, min uppgift). De använde uppgiften för att hjälpa till att motivera kriget i Irak” sa Ford.
Amnesy International har upprepade gånger kritiserats av vissa länder, bland annat Ryssland, Kina och även USA, för att sprida vilseledande information och fungera som ett instrument för propaganda och informationskrig.
År 2013 skrev International Business Times att Amnesty tidigare fått medel från Europeiska kommissionen, från regeringarna i Nederländerna, USA, Norge. Under 2009 fick det 2,5 miljoner euro från statliga myndigheter.
Amnesty untitled
”Amnesty är välkänt bland icke-statliga organisationer (NGOs) för att vara mycket aggressivt, för att vilja skapa sensationer och fokuserar mycket på sin egen insamling.” sa Ford.
”De har blivit en del av den liberala, elit-etablissemanget och en spjutspets för liberal interventionism De har förlorat sin kompas och den senaste rapporten kommer inte att gagna Amnestys anseende.”

In English

Amnesty International’s latest report on mass extrajudicial killings in Syria would not stand scrutiny, according to former British ambassador to Syria, Peter Ford.
In an interview with Sputnik, Ford pointed out that it was interesting how the report was coincidentally released after the Syrian city of Aleppo was liberated by the government forces two months ago, after successful negotiations in Astana and as it appears that Syria is coming closer to a political solution for the ongoing war.

The retired British diplomat had visited Saydnaya numerous times as he served in Damascus from 2003 to 2006. According to Ford, the prison was too small to contain ten to twenty thousand prisoners at one time, contrary to what Amnesty said in the report.
”Ten to twenty thousand is a fair-sized town.” He said in an interview. ”The building which I saw at Saydnaya could not possibly accommodate more than ten percent of those numbers.”
The human rights group also quoted its sources as saying that Saydnaya became the main political prison in 2011, which was just as false.

”It was already, when I was in Syria in 2006 and many years before then, Saydnaya was the main political prison.” Ford clarified. ”When they get this level of detail wrong I find it very hard to believe anything at all.”
The former ambassador referred to the organization as ”the spearheads of liberal interventionism”, citing Amnesty International’s ”sensationalist” reports of the Iraqi invasion of Kuwait.
”Amnesty said that they had verified that claims that Iraqi soldiers had stolen incubators in Kuwaiti hospitals and left babies on the floor to die. Turned out this was a total fabrication…they were gullible and they used it and it helped to justify the Iraqi war.” Ford said.

Amnesty International has been repeatedly criticized by some countries, including Russia, the United States and China, for spreading misleading information and acting as an instrument of propaganda and information wars. In 2013 the International Business Times wrote that in the past Amnesty received funds from the European Commission, from the governments of the Netherlands, the US, Norway and, in 2009, it received 2.5 million euros from government entities.

Några artiklar om Amnestys rapporter om Syrien.
Kan vi lita på Amnestys nya rapport om Syrien
Fler konstigheter i Amnestys otillförlitliga Syrienrapport
Amnesty: Mycket tveksam organisation med dåliga rapporter om Syrien 5/11 2016
Syriens regering tillbakavisar helt Amnestys rapport
Tillförlitlig Amnesty-rapport om Syriens fängelser?22/5 2016
Amnesty:Ny partisk och otillförlitlig rapport om Syrien 22/12 2015 och 1/1 2017
Åtta problem med Amnestys rapport om Syrien22/7 2015
Amnesty om Syrien 9/12 2012
Amnesty:Propagandaorgan för USA,UD och storfinansen 6/9 2012

i Andra om: , ,, , Syrien, , , , , , ,

  7 comments for “Storbritanniens Syriensambassadör anser att är Amnesty-rapporten ohållbar

 1. josteinbjoerkmo2
  16 februari, 2017 at 13:34

  Soros

  • 16 februari, 2017 at 14:06

   Utveckla gärna…

   • josteinbjoerkmo2
    17 februari, 2017 at 02:30

    Var ment som en fråga.

 2. ervin
  16 februari, 2017 at 16:07

  en bissar historia cia och deras goda vänner muslimska mördarskapet kokade ihop en historia att gadafi mördat 1200 fångar och som bevis grävdes det upp benrester en bit från fängelset, amnesty var snabbt på plats och basunerade ut hemskheterna, men när mer normala människor undersökte benresterna upptäcktes det att det var ben från kameler och får, amnesty fick bråttom därifrån utan kommentarer, ej heller en dementi på hemskheterna, tja så går det när cia och halshuggarna slår sina kloka huvuden ihop, men nu till syrien och amnesty, en ohygglig beräkning, 14000 kroppar med genomsnitslig vikt på 75 kilo, 1050 TON , en volym på 1050 KUBIKMETER,, ett dike på två meters bredd,, OCH 1 KILOMETER LÅNGT ,, var är massgravarna ?? om förbränning ??? var är krematoriet, hur kan usa sateliter missat grävningen eller krematoriet, påminner mej om cia och isis har tänkt till återigen

 3. Pingback: Syrien
 4. åke
  20 februari, 2017 at 13:44

  Amnesty fri och oberoende – glöm det.

  Bör nämnas att exempelvis att Suzanne Nossel, ”executive director of Amnesty International USA”, är handplockad från tidigare jobb inom US State Department – säger en del om hur tät kopplingen är i dessa sammanhang – inget är en slump om nu någon tror något sådant. Soros med sina 100 mijoner dollar i bidrag styr upp en hel del därtill.

 5. 27 februari, 2017 at 16:10

  Shamnesty – skrev någon på nätet och det ser ju att stämma med verkligheten.

Comments are closed.