Protesterna mot TTIP och CETA och för demokratin idag!


När/var?: kl 11.30 på Norra Bantorget.

Facebook om evenemanget

Fulhandelsavtalet TTIP och dess syskon CETA som just nu förhandlas mellan EU och USA och EU och Kanada kan hota demokratin i Sverige om de går igenom. LO är för detta avtal.

Det värsta för Sverige är att TTIP/CETA kan innebära att företag kan stämma svenska folket på närmast obegränsade summor pengar. Hur då? Jo, om TTIP/CETA går igenom kan företag som ser sina vinster hotade av regleringar så som återkommunalisering, hårdare miljökrav och anständiga villkor för arbetare komma att stämma oss på stora belopp. Men vi har en chans att stoppa dem!
TTIP+CETA-affisch
Men LO:s ledning har sagt att de helt ser att detta system inte ska vara med i TTIP/CETA och har lagt ett förslag tillsammans med TCO och SACO om att denna form ska försvinna ur avtalet.

EU föreslog ett namnbyte på formen och det såg LO som en seger. Men formen innebär fortfarande samma sak – att svenska folket kan stämmas av storbolag.
LO har nu sin kongress med tema “Investera för jämlikhet” och målet full sysselsättning. Om TTIP/CETA går igenom hotas dessa mål av samma avtal som de stöttar.

Kom till Norra Bantorget 11.30 och delta i aktionen för att STOPPA TTIP/CETA och uppmana LO att stå upp för det de säger sig värna!

PÅ AKTIONSPLATSEN KOMMER DET FINNAS:

· Ett läserum där du kan läsa de hemliga dokumenten om TTIP
· En gigantisk domarklubba
· Personer som lajvar Stefan Löfven och Cecilia Malmström
· Bicycle Beat som står för musiken: https://www.facebook.com/bicyclebeatsweden/?fref=ts

INBJUDNA TALARE:

· Anna Nylander, Latinamerikagrupperna
· Andera Söderblom-Tay, Jordens Vänner

*Fler talare kan tillkomma och eventuella uppdateringar kring eventets innehåll.

Detta är en samaktion tillsammans med organisationerna: Greenpeace Stockholm, Latinamerikagrupperna, Jordens Vänner, PUSH, Nätverket Stoppa TTIP

Bakgrund.
Handelsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) avser handel mellan EU och USA och en del andra länder med redan hög BNP/invånare, och den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS. TTIP utesluter Kina, den ledande ekonomiska konkurrenten till USA, men innefattar stater med totalt 60 % av världens BNP.
På DN Debatt skrev Daniel Suhonen på Katalys och rapportförfattarna ”Syna TTIP. Det nya handelsavtalet mellan EU och USA öppnar för att företag ska kunna stämma stater för demokratiskt fattade beslut. Avgörande frågor om livsmedelssäkerhet, kemikalieanvändning och klimatrisker är utan svar.” I debatten framkom att svenska ”IF Metall tar en, ur fackligt perspektiv, extraordinär position som det till synes mest positiva fackliga förbundet till avtalet i Europa. Detta trots att en rapport från EU-parlamentets utredningsenhet, som släpptes tidigare i år, konstaterar att den europeiska metallsektorn är troliga förlorare av ett avtal.”

* De nordiska konstnärsråden (som företräder drygt 90.000 kulturskapare) uttalande i oktober 2014 till EU-kommissionären för handel – Cecilia Malmström – att EU-kommissionen ”måste säkerställa att TTIP-avtalet inte kommer att påverka vare sig existerande nationella och regionala kultur- och mediepolitiska åtgärder och stödsystem i Europa, eller försvåra möjligheterna att införa nya sådana åtgärder och stöd, t ex på det digitala området.”USA fortsätter dessutom ha mycket offensiva intressen inom film- och mediesektorn – inte minst när det gäller digital distribution – varför vi fortfarande inte kan vara säkra på att dessa områden inte kommer att beröras av TTIP.”
TTIP demonstration hands-off-our-democracy-01-e1413123285999

ETC skrev 28/4″En av de mest kritiserade delarna i förhandlingarna syftar på den rätt företag väntas få att stämma regeringar för uteblivna vinster – i hemliga, autonoma företagstribunaler” -ISDS. Och att föra samtal i hemlighet för medborgare och valda parlamentariker – vad har de med demokrati att göra?
Tvister kommer inte att behandlas i en domstol under demokratisk kontroll utan av särskilda tribunaler med begränsad insyn av allmänheten – Investor-State Dispute Settlements (ISDS). Med detta i ryggen stämde Philip Morris Australien för fräckheten att lagstifta om avskräckande bilder på alla tobakspaket på sjukdomar som orsakas av rökning.
* 17/10 2014 rapporterades att statliga Vattenfall kräver Tyskland på motsvarande närmare 45 miljarder kronor (svenska försvarsbudgeten är mindre) i ett ISDS-fall där Vattenfall stämt tyska staten för beslutet att avveckla kärnkraften.
En delseger för demokratin, arbetarklassen och allierade, samt en motgång för USA- och EU-imperialismen – vanns 10/6 2015 då Europa-parlamentet tvangs uppskjuta ett beslut gällande TTIP, till följd av ökat folkligt motstånd och till ökad oenighet.

TTP är en föregångare till TTIP och den största ekonomiska överenskommelsen någonsin. The Guardian skriver: ”The text of the TPP’s intellectual property chapter confirms advocates warnings that this deal poses a grave threat to global freedom of expression and basic access to things like medicine and information.”
På ungefär samma principer som TTIP bygger CETA och TISA – som får blodet att isa.

CETA (The Comprehensive Economic and Trade Agreement) är ett frihandelsavtal mellan Kanada och EU, som undertecknades hösten 2014. CETA förväntas ersätta NAFTA-avtalet mellan USA, Kanada och Mexiko som Kanadas största handelsavtal. Dagen före undertecknandet publicerade en sammanslutning av drygt ett hundra medborgarrätts-, miljö-, konsument- och fackliga organisationer på båda sidor Atlanten ett upprop där de starkt motsätter sig avtalet. De menar att CETA är ett angrepp på demokratin, begränsar demokratiska staters rätt att lagstifta och skyddar företag framför arbetare. Man menar att ”Den ekonomiska och politiska modell som CETA innebär kommer att leda till ökade orättvisor, stor negativ påverkan på miljöskyddet samt tillåter att transnationella företag får kontroll över våra mest grundläggande ekonomiska, sociala och miljömässiga rättigheter. Ratificeringen av avtalet binder våra stater i årtionden framöver, utan att hänsyn ges till andra förslag som bygger på samarbete och solidaritet. Att ingå ett avtal som CETA är lika oacceptabelt som det är oansvarigt”

”TISA Trade in Services Agreement (handel med tjänster) främjar privatisering av offentliga tjänster, begränsar möjligheten till statliga åtgärder alltifrån säkerhet till miljön genom att använda handeln som en rökridå för att begränsa medborgarnas rättigheter”, säger Larry Cohen, ordförande i Communications Workers of America.
untitled (29)
Efter hemliga förhandlingar mellan 50 länder i ungefär två år, omfattar TISA- pakten USA, EU och 23 andra länder-inklusive Israel, Turkiet och Colombia. BRICS-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika får inte vara med.
TISA är det mest hemlighetsfulla och minst förstådda avtalet av de tre. Wikileaks läcka 4/6 2014 ger viktigaste informationen hittills om TISA och kommer efter två andra läckor förra året, det första från Wikileaks och den andra från Associated whistleblowing Press, en icke-vinstdrivande organisation.
TTIP -stop,

EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

ttip-uppskjutet

* Slutord: Den socialdemokratiska handelsministern och EU-kommissionären bortser helt från den mycket allvarliga sakliga kritiken mot TTIP. Avtalet minskar demokratin och ökar inflytandet för USA:s storbolag på bekostnad av andra länders. Handelsministern visar samma okunniga enögdhet som försvarsministern om Värdlandsavtalet. Och samma ointresse för saklig information -varför har regeringen inte bjudit in organisationer som har kritik mot TTIP? De utgör en fara för demokratin och Sveriges nationella oberoende.

* Skriv på namninsamlingen mot TTIP. Tio saker om TTIP
Hittills har 3,7 miljoner invånare i Europa skrivit på, varav c:a 29 000 i Sverige. Stop TTIP, namninsamling

Några artiklar om olika aspekter på TTIP har tidigare publicerats här, till exempel:

* Tippa TTIP: rädda demokratin och miljön
* TTIP 26000 namn mot TTIP i Sverige, 250 000 demonstrerar i Berlin
* Tippa TTIP, rädda demokratin och ekonomin
* USA-kapitalet mutar kongressen med 200 miljoner dollar för Obamas TTIP-linje
* Kampen mot TTIP
* Framsteg för demokratin i kamp mot TTIP – tippa TTIP. Särskilt denna innehåller mycket fakta om TTIP.
* Dollar- och EU-imperialismens TTIP mot resten av världen

intressant.se, , , , , , , , ,, , , , , , ,

Canal 2 Pål Steigan 6/10 Pål Steigan 10/10 Frihandel – för vem Pål Steigan 7/10 Ttippen 14/4 Rapport om TTIP från Cogito och Katalys DN Debatt 27/3 Stop TTIP Alliance Ttippen 20/10 Ttippen 22/10 Ttippen 23/10 Det nordiska konstnärsrådets uttalandeDN 28/10 Stop TTIP Bridges News Regeringen om TTIP Democracy Now 26/3 DN 30/9 Pål Steigans blogg Motion av Marine Le Pen m.fl. Fredrik Reinfeldt på DN Debatt Jonas Sjöstedt på DN Debatt DN Debatt januari -Carl Bildt Globalresearch 1 Globalresearch 2 Obama 2008 Obama 2013 OM TTP ETC ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4 USA-bloggen DN 16/10, Obamacare Paul Roberts NE, Sjukt amerikanske lapptäcke DN 7/10 New York Times 5/10
Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9


3 svar till “Protesterna mot TTIP och CETA och för demokratin idag!”

  1. Leo Calandrella Rudberg
    den 17 juni kl 13:04

    100 DEMONSTRERAR MOT TTIP – SKRIV PÅ DU MED! Just nu är vi 100 miljöaktivister, demokratikämpar, djurvänner och andra progressiva eldsjälar utanför LO-kongressen som demonstrerar mot TTIP och CETA – fulhandelsavtal som skulle innebära att storföretag får stämma stater för demokratiskt fattade beslut. Du kan också skriva under för att rädda demokratin från storföretagen: https://kampanj.skiftet.org/page/s/ttip. Kampen fortsätter!

    TTIP 160617