Tippa TTIP – rädda demokratin och miljön!


I Svenska Dagbladet Därför behöver Sverige TTIPskriver idag
EU-och handelsminister Ann Linde (S) och EU-kommissionär Cecilia Malmström (L) att ”Det är genom handel vi har byggt upp vår ekonomi och vår välfärd. Sverige står särskilt väl rustat för att dra nytta av den ökande handel som kommer kunna möjliggöras genom TTIP-avtalet.”
Kommentar: En mycket förenklad och felaktig förenkling. I grunden handlar det om utveckling av produktion och fördelen av att vara del av den imperialistiska Triaden, som med bl.a. handelsavtal gynnar den rika världen på bekostnad av den fattiga. Handeln har ökat kolossalt under senare decennier bl.a. genom frihandel – och utan TTIP.
De skriver även:
* På tisdagen anordnar vi tillsammans med LO, Svenskt Näringsliv och våra amerikanska motparter dialog om TTIP – det handelsavtal som håller på att förhandlas mellan EU och USA, det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar.
* ”När ett modernt, progressivt och ambitiöst avtal ska slutas mellan världens två största demokratiska ekonomier, är det naturligt med ett stort engagemang och en levande diskussion om vad det innebär.”

Kommentar: Diskussionerna om TTIP har utmärkts av hemlighetsmakeri. Det viktiga som framkommit är via läckor.
untitled (85)

Avtalet innebär minskad demokrati (se mer nedan) och ökad risk för miljöförstöring. I en slutreplik under titeln ”TTIP inget mirakelmedel för jobb och tillväxt” efter diskussion på DN Debatt skriver frihandelsvännerna Annika Jacobson, chef Greenpeace i Sverige och Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen ”Vi är positiva till frihandel. Den centrala frågan gällande TTIP-avtalet är dock huruvida det är rimligt att ge kommersiella särintressen långtgående befogenheter att förhandsgranska miljöregler, stämma stater på miljardbelopp för nya klimatlagar och hämma arbetet mot exempelvis farliga kemikalier. Eftersom påverkan på BNP är osäker och i bästa fall mycket liten är det obegripligt vad som motiverar så stora ingrepp. Handeln klarar sig bra ändå: mellan EU och USA har handeln ökat varje år sedan 2009, och uppgick förra året till över 600 miljarder euro. Helt utan TTIP.”

* ”TTIP skulle bidra till att minska krångel och överlappande byrå­krati vid gränsen. Och det handlar om att se till att det självklara faktum att USA och EU har olika regelverk, om än med samma mål, inte behöver innebära att handeln begränsas i onödan. TTIP är dessutom viktigt eftersom att det ger EU och USA en möjlighet att tillsammans arbeta för att höja våra ambitioner och sätta en global standard, som våra andra handelspartners sedan får förhålla sig till.”

Kommentar: TTIP håller bl.a. Kina och Ryssland utanför och är en del av det av USA upptrappade kalla kriget mot dessa länder.
* ”Ett frihandelsavtal mellan EU och USA handlar om mer handel och ekonomisk tillväxt. Men det handlar också om att ett ökat utbyte mellan demokratier kan fungera som motvikt till förtryck och oro i en instabil värld.”
Kommentar: USA och även EU för INTE en utrikespolitik som är demokratisk. Tvärtom. USA har folkrättsvidrigt invaderat och förstört Irak. Man har helt överskridit FN-resolutioner gällande Afghanistan, där en marionettregim till USA sitter medan talibanerna hela tiden stärkts. Detsamma gäller NATO:s bombningar av Libyen från att vara Afrikas rikaste land till ett splittrat land i kaos, en grogrund för IS och andra terrorister. Undermineringen av den folkvalde presidenten och regeringen i Ukraina, följt av en tydligt fascistinfluerad statskupp har stötts av USA och EU. I USA menar många att demokratin i presidentval har ersatts av en plutokrati, där kandidaterna måste ha backning av miljarder dollar för att ha en chans. Ex-president Carter menar till och med att demokratin försvunnit i USA.

Enligt regeringens hemsida ”Transparens och öppenhet är och ska vara ledord när världens två största marknader förhandlar om ett frihandelsavtal.” EU- och handelsminister Ann Linde kommer delta under dagen, tillsammans med EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och USA:s handelsrepresentant ambassadör Michael Froman. Deltar gör även TTIP-förhandlingarnas båda chefsförhandlare Ignaciao Garcia Bercero (EU) och Dan Mullaney (USA) samt LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och VD för Svenskt Näringsliv Carola Lemne.” Ann Linde deltar i TTIP dialog ovanför medborgarnas huvuden
Kommentar: TTIP-förhandlingarna har utmärkts av slutenhet och hemlighetsmakeri. Kunskap har kommit genom läckor. Och inga TTIP-kritiska är inbjudna. Dvs. osanning samt ointresse eller rentav förakt för demokrati framkommer från regeringen.

Mer om TTIP.
sahra-Wagenknecht
Den parlamentariske ledaren för Die Linke i den tyske förbundsdagen, Sahra Wagenknecht, kräver folkomröstning om TTIP i Tyskland, där en opinionsundersökningar visar att bara 17 % av väljarna stöder TTIP. I USA är det 15 %.
Även i Österrike krävs folkomröstning.
Deutsche-Wirtschafts-Nachrichten 2016/04/25 Ur blogginlägget Folkomröstning om TTIP som försämrar demokrati och ekonomi

Pål Steigan skriver idag Tysklands vicekansler kritiserar Merkels alltför TTIP-positiva attityd. (något förkortat) ”Lederen for Tysklands sosialdemokratiske parti (SPD) Sigmar Gabriel har gått ut og kritisert Angela Merkel for å ha en altfor positiv holdning til TTIP og legge seg altfor tett opp til USA og for å være for ukritisk i sin tilslutning til TTIP. Gabriel er også energi- og næringsminister i koalisjonsregjeringa til Merkel og han er hennes stedfortredende kansler. Det er feilaktig når forbundskansleren i forbindelse med Obamas besøk i Tyskland sa at forhandlingene uansett kan sluttføres i år, og at hun dessuten har gjentatt dette. Gabriel sa videre at en dårlig avtale ikke ville få støtte fra SPD. «Jeg vil aldri stemme for en avtale hvis den innebærer en ikke-transparent voldgiftsdomstol.»
Og nettopp en såkalt Investor-state dispute settlement (ISDS), eller voldgiftsdomstol, er noe av det sentrale i den avtalen USA vil ha på plass. SPD er hardt presset. Dels er det tyske folket sterkt imot TTIP. Hundretusener har demonstrert i gatene, millioner av EU-borgere har undertegnet opprop mot TTIP og SPD faller som en stein på meningsmålingene. I en meningsmåling som er gjort for Bild am Sonntag i mai 2016 ligger SPD så lavt som 21%. Det viser at partiet kan miste sin posisjon i tysk politikk. Og en av årsakene er at arbeidervelgerne forlater partiet i store skarer, ikke minst på grunn av TTIP og sanksjonene mot Russland.”

Bakgrund.
Handelsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) avser handel mellan EU och USA och en del andra länder med redan hög BNP/invånare, och den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS. TTIP utesluter Kina, den ledande ekonomiska konkurrenten till USA, men innefattar stater med totalt 60 % av världens BNP.
På DN Debatt skrev Daniel Suhonen på Katalys och rapportförfattarna ”Syna TTIP. Det nya handelsavtalet mellan EU och USA öppnar för att företag ska kunna stämma stater för demokratiskt fattade beslut. Avgörande frågor om livsmedelssäkerhet, kemikalieanvändning och klimatrisker är utan svar.” I debatten framkom att svenska ”IF Metall tar en, ur fackligt perspektiv, extraordinär position som det till synes mest positiva fackliga förbundet till avtalet i Europa. Detta trots att en rapport från EU-parlamentets utredningsenhet, som släpptes tidigare i år, konstaterar att den europeiska metallsektorn är troliga förlorare av ett avtal.”

* De nordiska konstnärsråden (som företräder drygt 90.000 kulturskapare) uttalande i oktober 2014 till EU-kommissionären för handel – Cecilia Malmström – att EU-kommissionen ”måste säkerställa att TTIP-avtalet inte kommer att påverka vare sig existerande nationella och regionala kultur- och mediepolitiska åtgärder och stödsystem i Europa, eller försvåra möjligheterna att införa nya sådana åtgärder och stöd, t ex på det digitala området.”USA fortsätter dessutom ha mycket offensiva intressen inom film- och mediesektorn – inte minst när det gäller digital distribution – varför vi fortfarande inte kan vara säkra på att dessa områden inte kommer att beröras av TTIP.”
TTIP demonstration hands-off-our-democracy-01-e1413123285999

ETC skrev 28/4″En av de mest kritiserade delarna i förhandlingarna syftar på den rätt företag väntas få att stämma regeringar för uteblivna vinster – i hemliga, autonoma företagstribunaler” -ISDS. Och att föra samtal i hemlighet för medborgare och valda parlamentariker – vad har de med demokrati att göra?
Tvister kommer inte att behandlas i en domstol under demokratisk kontroll utan av särskilda tribunaler med begränsad insyn av allmänheten – Investor-State Dispute Settlements (ISDS). Med detta i ryggen stämde Philip Morris Australien för fräckheten att lagstifta om avskräckande bilder på alla tobakspaket på sjukdomar som orsakas av rökning.
* 17/10 2014 rapporterades att statliga Vattenfall kräver Tyskland på motsvarande närmare 45 miljarder kronor (svenska försvarsbudgeten är mindre) i ett ISDS-fall där Vattenfall stämt tyska staten för beslutet att avveckla kärnkraften.
En delseger för demokratin, arbetarklassen och allierade, samt en motgång för USA- och EU-imperialismen – vanns 10/6 2015 då Europa-parlamentet tvangs uppskjuta ett beslut gällande TTIP, till följd av ökat folkligt motstånd och till ökad oenighet.

TTP är en föregångare till TTIP och den största ekonomiska överenskommelsen någonsin. The Guardian skriver: ”The text of the TPP’s intellectual property chapter confirms advocates warnings that this deal poses a grave threat to global freedom of expression and basic access to things like medicine and information.”
På ungefär samma principer som TTIP bygger CETA och TISA – som får blodet att isa.

CETA (The Comprehensive Economic and Trade Agreement) är ett frihandelsavtal mellan Kanada och EU, som undertecknades hösten 2014. CETA förväntas ersätta NAFTA-avtalet mellan USA, Kanada och Mexiko som Kanadas största handelsavtal. Dagen före undertecknandet publicerade en sammanslutning av drygt ett hundra medborgarrätts-, miljö-, konsument- och fackliga organisationer på båda sidor Atlanten ett upprop där de starkt motsätter sig avtalet. De menar att CETA är ett angrepp på demokratin, begränsar demokratiska staters rätt att lagstifta och skyddar företag framför arbetare. Man menar att ”Den ekonomiska och politiska modell som CETA innebär kommer att leda till ökade orättvisor, stor negativ påverkan på miljöskyddet samt tillåter att transnationella företag får kontroll över våra mest grundläggande ekonomiska, sociala och miljömässiga rättigheter. Ratificeringen av avtalet binder våra stater i årtionden framöver, utan att hänsyn ges till andra förslag som bygger på samarbete och solidaritet. Att ingå ett avtal som CETA är lika oacceptabelt som det är oansvarigt”

”TISA Trade in Services Agreement (handel med tjänster) främjar privatisering av offentliga tjänster, begränsar möjligheten till statliga åtgärder alltifrån säkerhet till miljön genom att använda handeln som en rökridå för att begränsa medborgarnas rättigheter”, säger Larry Cohen, ordförande i Communications Workers of America.
untitled (29)
Efter hemliga förhandlingar mellan 50 länder i ungefär två år, omfattar TISA- pakten USA, EU och 23 andra länder-inklusive Israel, Turkiet och Colombia. BRICS-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika får inte vara med.
TISA är det mest hemlighetsfulla och minst förstådda avtalet av de tre. Wikileaks läcka 4/6 2014 ger viktigaste informationen hittills om TISA och kommer efter två andra läckor förra året, det första från Wikileaks och den andra från Associated whistleblowing Press, en icke-vinstdrivande organisation.
TTIP -stop,

EU-frågetecken imagesCAS1TWS5

ttip-uppskjutet

* Slutord: Den socialdemokratiska handelsministern och EU-kommissionären bortser helt från den mycket allvarliga sakliga kritiken mot TTIP. Avtalet minskar demokratin och ökar inflytandet för USA:s storbolag på bekostnad av andra länders. Handelsministern visar samma okunniga enögdhet som försvarsministern om Värdlandsavtalet. Och samma ointresse för saklig information -varför har regeringen inte bjudit in organisationer som har kritik mot TTIP? De utgör en fara för demokratin och Sveriges nationella oberoende.

* Skriv på namninsamlingen mot TTIP. Tio saker om TTIP
Hittills har 3,7 miljoner invånare i Europa skrivit på, varav c:a 29 000 i Sverige. Stop TTIP, namninsamling

Några artiklar om olika aspekter på TTIP har tidigare publicerats här, till exempel:

* TTIP 26000 namn mot TTIP i Sverige, 250 000 demonstrerar i Berlin
* Tippa TTIP, rädda demokratin och ekonomin
* USA-kapitalet mutar kongressen med 200 miljoner dollar för Obamas TTIP-linje
* Kampen mot TTIP
* Framsteg för demokratin i kamp mot TTIP – tippa TTIP. Särskilt denna innehåller mycket fakta om TTIP.
* Dollar- och EU-imperialismens TTIP mot resten av världen

intressant.se, , , , , , , , ,, , , , , , ,

Canal 2 Pål Steigan 6/10 Pål Steigan 10/10 Frihandel – för vem Pål Steigan 7/10 Ttippen 14/4 Rapport om TTIP från Cogito och Katalys DN Debatt 27/3 Stop TTIP Alliance Ttippen 20/10 Ttippen 22/10 Ttippen 23/10 Det nordiska konstnärsrådets uttalandeDN 28/10 Stop TTIP Bridges News Regeringen om TTIP Democracy Now 26/3 DN 30/9 Pål Steigans blogg Motion av Marine Le Pen m.fl. Fredrik Reinfeldt på DN Debatt Jonas Sjöstedt på DN Debatt DN Debatt januari -Carl Bildt Globalresearch 1 Globalresearch 2 Obama 2008 Obama 2013 OM TTP ETC ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4 USA-bloggen DN 16/10, Obamacare Paul Roberts NE, Sjukt amerikanske lapptäcke DN 7/10 New York Times 5/10
Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen Anders Lindberg i Ab 17/1 DN 17/1 DN 18/1 Erik Helmersson DN 7/11 DN 8/11 SvD AB Expressen SvT SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 DN1 17/10DN 2 17/10 DN 3 17/10DN 4 17/10DN 5 1/10 DN 6 17/10 SvD 17/10 SvD om USA-valetAftonbladet 17/10
AB 17/10Expressen 17/10SvT 17/10 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30 DN Debatt 24/9 Lena Sommestads blogg 24/9 DN recension Rapport 23/9 Dagens Industri 18/9 DN15/3 DN 20/9 recension av Nina Björks bok
SvD
Occupy Wall Street 4/9


6 svar till “Tippa TTIP – rädda demokratin och miljön!”

 1. Man baxnar.

  Okunnigheten hos Annika Jacobson för Greenpeace och Johanna Sandahl för Naturskyddsföreningen är så pass förbluffande att man kan tro att de är någon typ av kapitalist-agenter eller CIA-agenter.

  De ”är positiva till frihandel” trots att ökad handel utan protektionistiska styrmedel såsom tullavgifter och miljökontroller ökar resursförbrukning av alla de resurser som nått toppen av sin framtida förmåga (peak), samt ökar utsläpp av NOX, SOX och CO2, samt försvagar vår totalförsvarsförmåga i händelse av konflikt, men även ökar längden på de djurtransporter som varje normal människa mår illa av att se, samt försvårar kontroller av mängden GMO-gifter såsom det cancerframkallande Roundup, samt slår ut varje land som försöker skapa en rättvis välfärd för sin befolkning genom en progressiv skattepolitik.

  Den förklenande formuleringen om huruvida ”det är rimligt att ge kommersiella särintressen långtgående befogenheter att förhandsgranska miljöregler, stämma stater på miljardbelopp för nya klimatlagar och hämma arbetet mot exempelvis farliga kemikalier” är också förbluffande.

  Svaret är naturligtvis att varje folk, i en riktig demokrati GIVETVIS ska stå över kapitalets rovdrift på människor och miljö. Då menar jag en demokrati i ordets rätta bemärkelse, där folkets åsikt har betydelse för vad politikerna hittar på.

  När det inte är så att folkviljan styr så har vi inte demokrati längre. Vad vi har är ett slags dum-i-huvudet-politik som bygger på kapitalistisk massmedia ägd av extremkapitalistiska amerikaner på Wall Street. Formerna för ”demokratin” finns kvar i väst, men har tömts på sitt innehåll genom politikeradelns korruption och folkets hjärnförsmutsning genom presstituerad kapitalistägd massmedia.

 2. Utanför temat:
  I Lettland har man precis tagit fram lagförslaget där man förbjuder registrering av ”utländska” (läs ryska) namn. För tillfället tvingar man ett ”s” i slutet av varje manligt namn som slutar på en konsonant.
  Redan 2010 har UN:s kommitté för mänskliga rättigheter fördömt Lettland för dess systematiska förvrängning av ”icke lettiska” för- och efternamn i passet. I Lettland har man struntat i detta och bortförklarat fördömandet med att man anser det som en rekommendation och inget villor.
  I justitieministeriet anser man att lagförslaget skyddar ”den demokratiska ordningen i landet” och ”rättigheten för resten av befolkningen att fritt tala sitt modersmål”.
  Vågar någon satsa pengar på att att Sverige/svenska politiker/diplomater … kommer protestera och trycka på att Lettland håller sig till några grundläggande demokratiska principer?
  Förresten ett av de få länder där man förbjudit utländska namn och där man tar enormt mycket betald om någon idag vill rätta till (få tillbaka) sitt påtvingade för- och efternamn (detta i första hand riktat mot den slaviska minoriteten varav de flesta var serber samt greker) är/var Albanien. Ytterligare ett land inom den demokratiska alliansen NATO.
  Ja, Sverige skall militärt alliera sig med sådana samt gulla med saudierna.