Är osakliga myndigheter en fara för demokrati och fred?

Denna artikel berör en synnerligen viktig fråga. Titeln kanske uppfattas som provocerande. Läs artikeln får du se!

Den publicerades för precis ett år sedan, och jag anser den lika aktuell idag.

Sveriges Radio skriver 27/7 2016 under rubriken ”Sverige utsätts dagligen för attacker med desinformation” att ”Psykologisk krigföring blir ett allt större hot och Sverige utsätts nu dagligen för attacker med så kallad desinformation, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten utökar nu sin styrka för att möta hotet och Mikael Tofvesson som är enhetschef på MSB säger att utvecklingen är allvarlig. – Det här är någonting som pågår hela tiden. Det mönster som finns nu är ju att pumpa ut ett ständigt berättande som i vissa delar är dåligt för Sverige.
Sveriges radio II
Det är framförallt från Ryssland och Islamiska staten som Mikael Tofvesson ser den stora ökningen av så kallad desinformation.

Ofta är det felaktiga detaljer som göms i annan information. Men det är i så känsliga ämnen som invandring, terrorism eller varför inte Nato-medlemskap, att detaljen kan bidra till att ytterligare polarisera debatten, säger Mikael Tofvesson.
Då kommer man in för att försöka under underblåsa det ytterligare, för att just skapa en större splittring. Jag får ju uppfattningen, när jag tittar på den påverkan som Ryssland gör, att någon där borta tycker att man tjänar på att Sverige ska uppfatta sig själv som instabilt och mindre enat, säger han. Att Sverige utsätts för informationspåverkan från andra länder är inget nytt. Men MSB har märkt en dramatisk upptrappning den senaste tiden. Något som också Säkerhetspolisen varnat för.

Och på uppdrag av regeringen utökar nu MSB sin styrka som ska motarbeta desinformationen.
Nu i närtid så håller vi på att rekrytera sex personer och vi kommer att växa ytterligare. Vi har redan en god kader som jobbar med det här, säger Mikael Tofvesson.
Det finns vissa mer kända fall av desinformation som det falska brev som spreds i rysk media förra hösten. Det såg ut att komma från en svensk chefsåklagare som antydde att Sverige gick Ukrainas ärenden i konflikten mellan Ryssland och Ukraina.
Ett halvår tidigare spreds ett annat falskt brev som såg ut att komma från försvarsminister Peter Hultqvist där han talar sig varm för vapenexport till Ukraina. Det är ganska spektakulära händelser som framförallt påverkar Sveriges rykte internationellt.
MSB logo_msb_200MSB

Men de allra flesta fall av desinformation är mer subtila och riktar sig direkt mot Sverige. Då det snarare är nättroll som med frenesi pumpar ut felaktiga uppgifter i sociala medier, enligt Mikael Tofvesson.

Den typen av desinformation innebär stora risker, säger Lars Nicander som är chef för centrum för asymmetriska hot vid försvarshögskolan
Det är att vi inte kan fatta rationella beslut. Att man påverkar befolkningen som i sin tur påverkar den politiska förmågan till beslutsfattande och att man får en förvanskad bild av verkligheten, om man inte har ett kritiskt tänkande.
Sveriges Radio

Kommentar: Uppgifterna är intressanta och skrämmande, och som vanligt alls inte konkreta. Den vanliga, låga nivån i dokumentation, som MSB delar med SÄPO och MUST (se nedan) förstärks av de oprecisa uppgifterna om falska brev, där inga belägg ges för att staten Ryssland skulle vara engagerat. Medborgarna måste kunna kräva konkret information i demokratins namn och för att kunna ta ställning till påståenden.

I Aftonbladet hade Martin Aagård nyligen en viktig artikel om synen på Ryssland, Invasionen som aldrig inträffade
som utgår från en artikel i Filter ”Invasionen som aldrig inträffade” om det ryska hybridkriget och medierna som hetsade fram paniken”. Filter
Jag återger delar av artikeln i Ab:
”I dagarna utkommer ett nummer av den journalistiskt högprofilerade tidskriften Filter som troligen uppfattas som kontroversiellt av många försvarsvänner. Tidningens chefredaktör Mattias Göransson granskar nämligen hur svenska medier, framförallt Dagens Nyheter, lyckats blåsa upp en helt orimlig skräck för en nära förestående rysk invasion. Under den provocerande rubriken ”Den svenska trollfabriken” går Göransson igenom hur allmänheten lurats att tro att Sverige utsatts för metodiska ubåtskränkningar, överflygningar och kärn­vapenövningar, som vid en närmare granskning visat sig vara, om inte rena fabrikationer, så i alla fall riktiga tidningsankor. Vissa av historierna är närmast parodiskt illa underbyggda.
Filter artikelbild_nytt_nummer_2

Men skräcken för den ryska invasionen har fått många svenska journalister att helt tappa sin kritiska hållning till försvaret. I DN:s fall till den grad att när själva försvarsmakten säger att ingen ubåtskränkning inträffat så försöker tidningen motbevisa dem. Och när kontraspionaget säger att hotbilden mot Sverige inte ökat – då rapporterar de precis tvärtom.
Och alla som inte håller med är på fiendens sida. På ledarplats har tidningen pekat ut den före detta vapeninspektören Hans Blix som en del av ”Putins svenska brigad” för att han förhöll sig en smula kritiskt till tron på ett nära förestående angreppskrig.

Det torde vara ett totalt underbetyg till det svenska psykologiska försvaret, men egentligen är det värre än så. För ironiskt nog beror hysterin delvis på det psykologiska försvarets senaste landvinningar. En av orsakerna är nämligen en helt ny syn på krigföring som blivit mäkta populär både bland militärteoretiker och ­ledarskribenter. När begreppet ”hybridkrig” lanserades för ungefär tio år sedan var det för att beskriva Hizbollahs taktik mot Israel under Libanonkriget. Men ganska snabbt fick ordet en annan, betydligt bredare betydelse. Dataintrång, signalspaning, industrispionage, cyber­attacker, desinformation i sociala medier, lobbying, PR och regimtrogen journalistik – alltihop kunde plötsligt betraktas som en del av det moderna hybridkriget. …
Enligt en rapport från Kennan institute – ett amerikansk forskningsinstitut med fokus på Ryssland – finns ingen rysk militär hybridkrigsdoktrin, tvärtom är ordet mest en trendig men ganska meningslös catchphrase för allt Ryssland gör.
Putin imagesCAAIMOLN
Hybridkrig?
Att kalla propaganda, desinformation och tendentiös journalistik för krig blir ett sätt att efterlysa extraordinära åtgärder. Ett argument för att begränsa yttrandefriheten. Det är också ett ord som fått DN:s Mikael Holmström och Peter Wolodarski att sätta på sig hjälmen och ställa sig i försvarets, ­i stället för läsarnas, tjänst. Och då har vi hamnat riktigt snett.” (Slut på Aagårds artikel i Ab).

Kommentar: Aagårds artikel är bra.
Vi har behandlat frågan om synen på Ryssland hos svenska och utländska myndigheter och politiker och i massmedia i flera artiklar.
Det är uppenbart att uppgifter från Ryssland är mer korrekta än de från USA och svenska myndigheter i centrala frågor som Ukraina och Syrien.
DN och Peter Wolodarski kritiserade jag skarpt för osaklighet i DN: Peter Wolodarski desinformerar grovt. (Icke oväntat har de debattfege Wolodarski sedan tidigare stängt av mig från sitt Twitterkonto).

Jag skrev bland annat I Söndagskrönikan 21/1 slår DN:s chefredaktör Peter Wolodarski nästan rekord i osaklighet. http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-tjansten-som-varldspolis-ar-for-narvarande-vakant/Artikeln har titeln ”Tjänsten som världspolis för närvarande vakant”. Artikeln utannonseras på första sidan med texten ”Utan USA:s närvaro skapas ett vakuum som snabbt riskerar att fyllas av diktaturer”. Jag sände snabbt följande mail till Wolodarski och två journalister på DN, vilka brukar skriva om Syrien. (Blogginlägget behandlar andra delar av krönikan längre ned. Mer finns att kritisera).
Skriften 13-247x350
Mailet.
Hej!

Du skriver i DN idag ”Utan USA:s närvaro skapas ett vakuum som snabbt riskerar att fyllas av diktaturer”
Detta är verklighetsförfalskning och försköning av USA:s brutala krigspolitik som medfört uppemot 2 miljoner dödsfall i Mellanöstern och stora flyktingströmmar till Europa. Vänligen läs nedanstående. Du får gärna publicera det också.

Hälsningar

Anders Romelsjö, publicist, forskare, professor emeritus*2

”Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många statskupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
-Mossadeq i Iran 1953;
-Arbenz i Guatemala 1954;
-Lumbumba i Kongo 1960;
-Sukarno i Indonesien 1965;
-Allende i Chile 1973;
-Sihanouk i Kambodja 1970;
-USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
-USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
-Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
-Zelaya i Honduras 2009;
-Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;
-Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
-Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
-Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

Andra frågor i korthet

* Gå till mitt blogginlägg http://jinge.se/mediekritik/dn-peter-wolodarski-desinformerar-grovt.htm för att läsa vidare.

SÄPO uppvisar samma oförsvarligt låga nivå och enögdhet som talesmannen för MSB i t.ex. sin årsbok som kom i mars, vilket jag kommenterade i två blogginlägg. Det första var Vad vet SÄPO om demokrati och terrorism?, liksom MUST. Jag återger denna kompletterande analys i en separat artikel.
Avslutande kommentar: Vi behöver en bra, saklig säkerhetstjänst med demokratisk inriktning och inte de nuvarande som förmedlar oftast obestyrkta synpunkter från USA-eliten utan konkret analys. Det finns en klar tendens att viktiga fakta och saklig debatt sätts åt sidan av MSB, SÄPO och MUST. Detta är mycket farlig, och en utveckling mot ett samhällsklimat som i McCarty-tidens USA är skönjbar. Var god läs kommande blogginlägg.
Propaganda 150223

Några artiklar före augusti 2016 om (desinformationen) om Ryssland.
Finns förklaring till svenska russofobin
Brev från Frankrike om EU och Ryssland
Rysslands annektering av Krim,, NATO:s bombkrig i Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
EU:s sanktioner mot >Ryssland, och Minskavtalet – bedrägeri på hög nivå
Mer samarbete med Ryssland
Bortom kallt krig – mobilisering för krig mot Ryssland
Europaparlamentet stoppar film som rentvår Rysslands regering
Debatt med Erik Helmersson om yttrandefriheten i Ryssland

i Andra om: , ,
, ,, , DN, , , , ,

Från SÄPO:s hemsida DN 17/3DN 18/3
8 dagar The Saker – Guy Mettans bok måste läsas

DN 22/5 Pierre Gilly 6/4 DN 10/2 Dagens Arena 16/2 SvD 27/5 Aftonbladet 24/5Expressen 27/5
SvD 6/4 The Golani spy DN 6/4 SvD 6/4 Aftonbladet 2/10Svenska Dagbladet 20/9 DN Debatt 2/10 2012, DN Debatt 3/10 2012, DN Debatt 2/10 2012,

  24 comments for “Är osakliga myndigheter en fara för demokrati och fred?

 1. Sanningsministeriet
  3 augusti, 2016 at 07:49

  Israel är en demokrati.
  USA går i krig för fredens skull.
  Allt är Putins fel.

 2. Enqvist
  3 augusti, 2016 at 07:54

  Den där Filter tidningen verkar intressant borde varje svensk läsa.

  Ska man skratta eller gråta om svenska statens propagandister? Rena rama dikturen som skapas mitt framför ansiktet på oss nu.
  Dessa desinformationsmyndigheter skämmer ju ut Sverige men sin censur och propaganda som såklart handlar om att skrämma Sverige för att göra Sverige medlem i Nato.

  .

  • NATO är sanningen. Sanningen är NATO
   3 augusti, 2016 at 09:11

   Samma Nord Atlantiska Terror Organisation (NATO) som förstörde Jugoslavien och sedan falskeligen anklagar Milosevic för det. Nu uppdags det att Milosevic var helt oskyldig och inte den Hitler som den skamlösa samlingen av propagandister och ”Imperial Truth Enforcers” (inklusive sådana svenska nollor som Wolodarski) hävdade.

   https://www.rt.com/op-edge/354362-slobodan-milosevic-exonerated-us-nato/

   Andra ledare som likställdes med Hitler (bara under 2000-talet).

   Hugo Chavez
   Moammar Gaddafi
   Vladimir Putin
   Saddam Hussein
   Robert Mugabe
   Bashar al-Assad

   Lärdomen är: Hitler-kortet är ett klassiskt bondfångeri

 3. Sanningsministeriet
  3 augusti, 2016 at 08:18
 4. 3 augusti, 2016 at 09:58

  En sak är säker. Det finns två versioner av verkligheten och minst NATO eller Ryssland ljuger. Sveriges psykologiska försvar (eller propaganda om det är lögn) står tydligt på NATOs sida och DNs sida, en tidning som placerar journalister i frysboxar enligt: http://www.journalisten.se/nyheter/en-frysbox-30-miljoner.

 5. Martin Kullberg
  3 augusti, 2016 at 10:50

  I förra veckan lyssnade jag på ett inslag i Sveriges radio och mycket skall man höra innan öronen får cancer.

  Vår aldeles egna statsanställda foliehatt David Bergman, grundare av Psyopförbandet berättar för dig hur man vet att någon är fiendespion som är sänd att förvrida huvudet på dig!

  Svart på vitt har ni det från hästens egen mun, från 5.26 in i intervjun:

  ”Sverigeradiojournalist: Men den här dolda påverkan då till exempel i sociala medier? Kan man veta då om det verkligen kommer ifrån Ryssland? Om det är en del av en desinformationskampanj från Ryssland?”

  ”David: Det är självklart alltid svårt att veta ehh, exakt vem som står bakom källan. Men när man ser väldigt tydliga tecken på att det är just säkerhetspolitiska debatter det rör och det är just i en sådan riktning som är fördelaktig för en annan part ja men då har man tydliga indikation som gör att man kan dra slutsatsen att det är med största sannolikhet Ryssland som har ett intresse i det här.”

  Ja, så var det alltså med all den här Ryska psykologiska krigföringen. Den som kritiserar Sverige, svenskt försvar, svenska militärer, NATO och svenska försvarsbloggare är agent för främmande makt och David Bergman har krigsmakten i ryggen för att bekämpa alla sådana yttringar och dem som uttalar dem.

  För att bli extra tydlig så förklarar David Bergman exempel på fientliga handlingar, 6.47:

  ”Sverigesradiojournalist: Men hur effektivt är det som vapen då? Är det.. heh Har det så stor påverkan, så att säga?

  David: Jag skulle säga att all brus som kommer ut minskar ju våran möjlighet att föra en fri och öppen debatt runt frågor som rör Sveriges säkerhet. Och jag skulle vilja säga att alla frö av misstänksamhet som sås mot exempelvis Peter Hultqvist eller Carl Bildt i dom exempel som nämndes minskar också deras möjlighet att prata med förtroende i dom här frågorna.”

  Snackar du skit om Carl Bildt eller Peter Hultqvist är du nationens fiende. För att vi skall kunna ha en ”fri” och ”öppen” debatt i det här landet är det bäst att du håller käften!

  Nu skall man också förstå att David förmodligen skiter rätt hårt i små ”fiender” som mig och de flesta andra som snackat skit om Carl Bildt. David talar här till de svenska medierna, han säger här att de skall vara noga med vilka kommentarer de släpper in, vilka ståndpunkter de tillåter i sin media, annars kommer de att betraktas som fientliga. Han antyder att debatten då kan komma att bli mindre ”öppen” och ”fri” om media inte ser till att hålla riff raffet borta från debatten rörande saker så som Sveriges säkerhetspolitik (till exempel NATO), Carl Bildt och ÖB.

  De säger att Putin har kontroll, här ser ni hur den svenska försvarsmakten riktar ett hotande finger emot hela den svenska median och emot debattörer inom säkerhetspolitik. Den som tror att detta inte fungerar på världens följsammaste media, den har levt sitt liv i nattmössan. Putin har alltså två kanaler, men David, han skall ha koll på alla.

  Davids jobb är att militarisera media. Det är vad Psyopförband betyder, vad du hör här är en operation från detta förband och det har ett syfte. Detta är ett angrepp på fri och öppen debatt, rätt och slätt, detta är ett angrepp på demokrati, från militären själva!

  Han ges ett namn, men ni får aldrig glömma att han i hela denna intervjun var soldat, som lydde order.

  • Martin Kullberg
   3 augusti, 2016 at 11:09

   Radioinslaget jag lyssnade på:
   https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6482453

   MSB har ju blivit en tummelplats för foliehattar. Såg ett inslag där de bjudit in Cornucopia för att visa upp sitt förråd av 800 liter vatten som han har i garderoben. Är det nivån av samhällsberedskap som vi kan förvänta oss från den myndigheten?

 6. ZIP
  3 augusti, 2016 at 12:45

  Bergman är en av sveriges/nato utbildade och avlönade propagandasoldater för regeringen och nato tydligen.

  Bra repotage här:
  ”Sveriges hemliga propagandasoldater”

  http://www.fokus.se/2012/05/sveriges-hemliga-propagandasoldater/

 7. Johnny
  3 augusti, 2016 at 14:49

  Så länge inte svenska regeringen, myndigheter och media kritiserar USA för den blodiga och olagliga statskuppen i Ukraina så vet vi att de ljuger. Vi vet från inspelade telefonsamtal med Victoria Nuland och amerikanska ambassadören i Kiev att USA är inblandad i den blodiga och olagliga statskuppen. NATO media sprider USAs lögnaktiga version som anklagar Ryssland för allt som hänt i Ukraina. Alla nyheter om Ryssland och Putin är därefter negativa. Att döma av kommentarsfälten i Di, när de fanns, så var det ungefär 50/50 som trodde på anti-Rysslands propagandan.

 8. Jan Nybondas
  3 augusti, 2016 at 19:10

  En forskare på Helsingfors universitet, expert på cybersäkerhet, har fått en hel del TV-tid genom att gå ut i intervjuer och deklarera att ”nu måste USA ta i med hårdhandskarna, de kan inte låta det passera att Ryssland lägger sig i den amerikanska valrörelsen”. Vad han syftar på är de läckta Clinton-mejlen som visar att den demokratiska valorganisationen inte varit neutral som den borde, utan favoriserat en av kandidaterna och eventuellt stulit hela nomineringen.
  Forskaren, som jag vill hävda är symptomatisk för det som numera gäller som expertis hos USA:s vasallstater, har således ansett det vara ett bevisat faktum att Ryssland avslöjat oegentligheter som givetvis alla amerikaner har rätt att känna till.
  Vad kan han anföra som bevis ? Ingenting – ei mitään, på finska. Samtidigt, i den verkliga världen, har följande saker hänt, och detta innan forskarens uttalande. Edward Snowden har från Moskva låtit oss veta att det är nästan omöjligt att sopa igen spåren, även om det tar tid och pengar att nysta upp det hela. Om Moskva skulle ligga bakom det hela bör de veta att de kommer att avslöjas, liksom USA och Israel avslöjades då de trängde in i det iranska kärnteknologiprogrammet och förorsakade stor skada. Därtill har en av cheferna för ett av USA:s sexton underrättelseorgan gått ut och sagt ”Stop hyperventilating, I am appalled”, alltså, hör upp med hysterin. Detta säger han till sitt eget lands media, eftersom inga bevis lagts fram och dessutom kanske för att han vet litet mer än han säger. Och för det tredje har en känd person som jobbat trettio år på NSA sagt att han tror att läckan kan spåras just dit, till NSA och någon missnöjd person som förskräckts av Clintons krigiska framtoning.
  Som fakta gäller för experter i Norden således inte endast det som rabblas upp på det amerikanska UD:s pressträffar, och som AP:s Matt Lee regelbundet öppet skrattar åt, fakta är dessutom det som amerikanska politiker slänger ur sig då de hamnat i knipa och måste sopa igen sina spår: ”Det var Putin !”

 9. 3 augusti, 2016 at 19:15

  Utmärkt artikel av Aargård. Jag har bara en kommentar till den sista meningen: ”För de kan väl knappast tycka att poängen med det hela är att vi ska bli mer lika Ryssland?” Jag har bott och undervisat i franska i en public school som var en toppenskola — de finns väl knappt mer — och frankly jag skulle hellre bli mer som ryssarna än som amerikaner. Visst känner jag många amerikaner som inte har skyddslappar för ögonen och som vet att det finns en värld utanför USA’s gränser, men majoriteten vet bara om sitt eget land. Ni tror väl inte att the tea party medlemmarna har en aning om att vi i Europa är ett mycket civiliserat folk (om man nu kan tala om ETT europeiskt folk, vilker givetvis är omöjligt). Nej, jag är gift med en amerikan som är en anti-amerikan och även bland mina vänner ser jag trots allt en tendens att förringa U.S. aggressiva krigföring och propaganda. Ryssarna är ett fredsälskande folk som inte missar ett tillfälle till dans och sång (och vodka givetvis). Det tycks mej som om de vore närmare grekisk mentalitet än vår allvarliga svenska mentalitet som skapar detta behov av att vara rädda. Rädda för vad som helst som möjligtvis kan ha någon mening. Om vi måste gå tillbaka till 1809 för att hitta en fiende, så gör vi det. Jag har bott i USA och i Frankrike sedan 1973 — det verkar nästan som om vi flydde från USA för att komma undan Nixon’s förskräckliga mandat, men så var det nu inte — och jag har kommit mycket långt från den svenska mentaliteten. Jag demonstrerade I Washington D.C. i November ’69 mot JFKs, Lyndon Johnsons och Nixons Vietnam war och jag kände mej som en amerikan med alla dessa fredsälskande människor omkring mej. Vi sjöng under Pete Segers ledning That’s all we are saying, let’s give peace a chance. I would sing it here if I had a sound file ready. Jag var entusiastisk och våra protester hade t.o.m. ett resultat. Men sedan dess tycks sekler ha förflutit och världen har förlorat allt förnuft. Glöm bort Sverige. Vi i Sverige (min familj finns fortfarande där) har ingenting att vara rädda för utom ett stort kärnvapenkrig som definitivt skulle inledas av USA. MEN förmodligen med en Gulf of Tonkin incident för att USA vill försöka få varlden att tro att de handlar i försvar till en rysk offensiv. I have rambled enough. However, I still don’t understand why Swedes have to have a separate enemy, their own enemy, as if you can’t live without a personal or at least a national enemy. (Sorry, I stumlbled into English.) Jag ser USA som en gigantisk fara för världen, för vår planet, men trots ‘freedom fries’ för ‘French fries’ efter 9/11, har jag alls ingen känsla av personligt eller ens nationellt hot.

  My apologies for all the ’typos’ (here corrected), but I am using a french keyboard and it’s very complicated when you write in Swedish. I have to set the keyboard on Swedish, but what I see in front of me is a French keyboard. Sorry about that.

  • M
   3 augusti, 2016 at 20:52

   Hej Siv!

   Du kan få ett svenskt ”keyboard ” av mig om du vill?!

 10. M
  3 augusti, 2016 at 21:08

  En ganska intressant debbat artikel på AB, ”Dubbla måttstockar”, av Per Leander och Aleksej Sachnin:

  ”Många av de styrande i Europa som nu bävar inför tanken att Donald Trump ska vinna och bli en amerikansk Putin, har inga problem att stödja andra Putinkopior, som Erdogan i Turkiet (som i alla fall fram till alldeles nyss välkomnades i den europeiska familjen), eller Ukrainas president, oligarken Petro Porosjenko, som egentligen bara är en spegelbild av Putin genom sina nationalistiska utspel, förföljelser av journalister och fängslande av oppositionella.

  Samtidigt har Donald Trump faktiskt en sorts dubbelgångare i Ryssland som USA och EU stödjer helhjärtat: den kände oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj. Precis som Trump är Navalnyj en högerpopulist, som häver ur sig det ena rasistiska uttalandet efter det andra mot framför allt tjetjener och andra muslimska grupper i Ryssland. Likt Trump, som vill bygga en mur för att stoppa invandring från Mexiko till USA, vill Navalnyj införa visumtvång för att stoppa de fattiga arbetskraftsinvandrarna från de forna sovjetrepublikerna i Asien från att komma till Ryssland.

  Med sin bakgrund som ledare för ”Den nationella ryska befrielserörelsen” (NAROD) och organisatör av den årliga ultranationalistiska ”Ryska marschen” i Moskva, är Navalnyj på många sätt mer extrem än Donald Trump. I en reklamfilm för NAROD poserar Navalnyj med pistol och pratar om att han vill skjuta skadedjur, samtidigt som bilder på människor från Kaukasus visas, varvat med bilder på kackerlackor.

  Men medan omvärlden med rätta fördömer demagogen Donald Trump för hans rasistiska utspel, så framställs Aleksej Navalnyj i västerländska media som en stor demokrat som utmanar Putin. Och medan man korrekt kritiserade Putins massiva valfusk i ryska parlamentsvalet 2011 och presidentvalet 2012, så hörs inte mycket kritik mot Clinton-falangens trixande med Demokraternas primärvalskampanj för att bli av med Bernie Sanders.”

 11. M
  3 augusti, 2016 at 21:11
 12. M
  3 augusti, 2016 at 21:42

  Svenska Gripen-plan övade tillsammans med amerikanska bombplanen B52 och B2 över Östersjöområdet:

  ”Amerikanska flygvapnet genomför just nu den omfattande övningen Polar Roar, med B-52- och B-2-plan. I samband med det övade svenska Gripen-plan tillsammans med de amerikanska bombplanen över Östersjön på måndagen.

  Det var inte första gången: Senast i juni, under övningen Baltops, samövade Sverige med USA:s bombflyg. Detta skedde även sommaren 2015. I kölvattnet av Rysslands agerande gentemot Georgien och Ukraina har den här typen av övningar blivit allt vanligare, säger Jacob Westberg, säkerhetspolitisk expert på Försvarshögskolan:

  – Det ena syftet är att vi behöver träna fortlöpande med Nato-länderna för att upprätthålla förmågan att samarbeta militärt med dem. Det andra syftet att sända politiska signaler till Ryssland.

  Han menar att det ryska militära ingripande i Georgien 2008 blev ”en väckarklocka” för Nato-länderna samt Sverige och Finland. Rysslands inblandning i Ukraina och annekteringen av Krim visade sedan att det ryska agerandet inte var någon engångshändelse.

  Samtidigt understryker Jacob Westberg att ett potentiellt hot från Ryssland inte bara rör de baltiska staterna. Ett angrepp på dessa skulle kunna föregås av ett angrepp på Gotland.”

  http://www.svd.se/jas-plan-ovade-med-amerikanskt-bombflyg

  Enligt EU-rapporten från 2009 (?) var det Georgien som startade kriget

  P Breedlove hackade e-mail avslöjar bluffen med ryska trupper,mm

 13. Нешко
  5 augusti, 2017 at 00:20

  Lika aktuellt idag.
  En mycket och färsk artikel som diskuterar de nya amerikanska sanktioner (en del i det) gällande yttrandefriheten:
  http://www.zerohedge.com/news/2017-08-03/russia-sanctions-and-coming-crackdown-americans

  Från den artikel länkas det även till Hamilton 68:
  http://securingdemocracy.gmfus.org/blog/2017/08/02/hamilton-68-new-tool-track-russian-disinformation-twitter
  http://dashboard.securingdemocracy.org/about

  Tendenserna i USA brukar relativt snabbt fortplanta sig till Sverige … så kan någon gissa hur snabbt det skall lagstiftas mot ”rysk propaganda” och farliga putinlakejer som exempelvis jinge.se vilka undergräver svensk demokrati?

 14. Birger
  6 augusti, 2018 at 09:02

  Vi betalar själva lögnerna vi matas med.

 15. Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
  7 augusti, 2018 at 08:33

  Det är inte bara dom liberala media koncernerna som far med osanning. De antikommunistiska nyliberala och kapitalistiska nationalkonservativa, som Lars Bern, är inte ett dugg bättre – snarare det motsatta. Oftast motsäger de sig själva med tanke på den antikommunism som de stod och står för på 1900-talet. Då och då dyker det upp de nationalkonservativas lögnaktiga påstående att ’Wall Street finansierade (eller stödde) Bolsjevikrevolutionen’. Vilket är totalt absurt när kapitalismens företrädare stödde den vita sidan när de invaderade Sovjetunionen/Ryssland 1918.
  Här är en förklaring till hur det påståendet har uppstått:

  https://youtu.be/i8scfCLLGoE

 16. Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
  7 augusti, 2018 at 09:14

  Även Lars Bern desinformerar – och mera av det här kan vi nog räkna med efter höstens val.
  https://anthropocene.live/2018/08/04/den-forkladda-vansterns-nyttiga-idioter/
  Och du, Anders säger att han är en antiimperialist …

  • 7 augusti, 2018 at 09:42

   Han är antiglobalist men prokapitalist och inte antiimperialist i strikt mening. som jag uppfattar det hela. Därför är han positiv till Trump.

  • Anders Åberg
   7 augusti, 2018 at 10:04

   Bern är en del av SD;s propagandamaskineri och det blev ännu tydligare med det inlägget.
   ”Antiglobalist”! Vad betyder det om man samtidigt är prokapitalist? Varken Bern eller hans uppdragsgivare i SD har någon som helst plan för hur man skall begränsa dom stora multinationella företagens makt. Det innebär i all praktisk mening att dom är precis lika mycket globalister som alla andra högermänniskor. Ingen tror väl på allvar att storföretagens makt kommer att minska om Sverige går ur EU, utan att göra något annat.

   Motsättningen mellan globalister och nationalister är en konstruerad bluff och konstruktörerna är sannolikt globalisterna själva. Dom vet att stora motsättningar är att vänta när robotiseringen accelererar och massor av folk blir arbetslösa. Detta kan att flamma upp redan vid nästa lågkonjunktur då många mindre tekniskt avancerade företag riskerar att slås ut. Nationalismen är bara ett sätt att rikta missnöjet mot folk av annan etnicitet och storföretagen är nog inte dummare än att dom inser behovet.

   • Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
    7 augusti, 2018 at 11:48

    ’Motsättningen mellan globalister och nationalister är en konstruerad bluff och konstruktören är sannolikt globalisterna själva’. Det var verkligen bra sagt, Anders Åberg. Jag tror att jag ska skriva upp den meningen post-it och sätta upp den på min anslagstavla bakom datorn.

    • Anders Åberg
     8 augusti, 2018 at 10:24

     Tack Kerstin. Ja jag tror faktiskt att det är en ren bluff och med tanke på att den frågan tar upp 90% av kommentarerna på Berns blogg så verkar den ha lyckats bra. Det är i sig ett av dom stora problemen idag. Bristen på realistiska alternativ från dom andra riksdagspartierna skapar en spelplan där SD;s bondfångeri fungerar.

Comments are closed.