USA utbildar europeisk militär för kärnvapenangrepp mot Ryssland?

A text in English can be found further down.

USA bedriver har utbildningsprogram som utbildar stater som inte har kärnvapen om hur man använder amerikanska taktiska kärnvapen enligt den ryska utrikesminister Sergey Lavrov som tillägger att detta strider mot kärnkraftsprotokollet. Russia Today: USA tränar för kärnvapenanvändning i Europa

Lavrovs kommentarer upprepar Rysslands kritiska hållning om USA och dess utbildning av NATO-allierade. USA utbildar europeiska stater som inte har egna kärnvapen arsenaler om hur man använder amerikanska kärnvapen stationerade där. Moskva anser att det är ett brott mot NTP, hörnstenen i den nuvarande icke-spridningsavtalet.

Lavrov kritiserade USA:s utplacering av taktiska kärnvapen på europeisk mark och inblandning av icke-nukleära stater i utbildningsprogram, vid en session av FN:s konferens om nedrustning i Genève idag.

”Alla borde förstå att amerikanska militären förbereder militärerna i europeiska stater för att använda taktiska kärnvapen mot Ryssland”, betonade han.

Förenta staterna lagrar uppskattningsvis 200 av sina B61-kärnvapenbombplan i länder som Tyskland, Belgien, Italien, Nederländerna och Turkiet som en del av Natos kärnvapenprogram. Ryssland ser närvaron av amerikanska kärnvapen i andra länder som en fientlig gest. För närvarande uppgraderar USA B61, vilket gör vapnet mer flexibelt och hävdar att det är nödvändigt att motverka Rysslands arsenal av taktiska kärnvapen. Ryssland säger att dess arsenal är nödvändig för att skydda den från Natos överväldigande överlägsenhet när det gäller konventionella vapen.
Kärnvapen 180228 Putin och Merkel
Kommentar: USA har sedan åratal satsat enorma summar på modernisering av sina kärnvapen, och sannolikt moderniserar Ryssland och Kina, fast Ryssland har inte alls samma ekonomiska resurser som USA.

USA lägger sedan flera år ned enorma summor på att modernisera sin kärnvapenarsenal. Man utvecklar små kärnvapen som kan borras ned i marken före en explosion som då blir kraftigare. USA är i färd med att upphäva det gamla INF-avtalet från 1987. ”Om USA kan placera kärnvapenbestyckade medeldistansmissiler vid Rysslands gräns skulle Moskva och andra ryska storstäder kunna ödeläggas på några minuter.
1987 förbjöds därför markbaserade medeldistansmissiler, men det avtalet (INF) är nu på väg att upplösas och världen blir betydligt farligare igen.”

The Guardian skriver 8/1 om detta ”Trumpadministrationen planerar att minska begränsningar av användning av kärnvapen och utveckla ett nytt kärnvapensystem med små missilier för Trident-missiler, enligt Jon Wolfsthal en tidigare tjänsteman hos Obama som har sett det senaste, sannolikt slutgiltiga, utkastet till ny kärnvapenpolicy. Denna är betydligt mer hökaktig än Obamas.” Guardian
Venezuela 3 170827 Trump
Det nya förslaget om att göra mindre, mer ”användbara” kärnvapen gör ett kärnvapenkrig mer sannolikt, särskilt med tanke på Donald Trumps beteende och hot.
Nuclear posture review (NPR), den första på åtta år, förväntas bli publicerad efter Donald Trumps tal till nationen i slutet av januari.
NPR utvidgar också situationer i vilka USA kan använda sin kärnvapenarsenal, för att inkludera ett svar med kärnvapen på en attack utan kärnvapen som orsakat massolyckor, eller som var inriktad på kritisk infrastruktur, eller centra för kärnvapenanvändning.” (Slut på utdrag ur artikeln i The Guardian.)

Och i USA diskuteras hur man ska förbereda befolkningen på kärnvapenkrig.


Democracy Now 8/1

Den internationellt aktade Bulletin Atomic Scientists skriver att USA:s nukleära moderniseringsprogram innehåller en revolutionerande ny teknik som ökar risken för kärnvapenkrig. bulletin Atomic Scientists Slagkraften i nya kärnvapen ökar med tre gånger. Den nya tekniken kallas «super-fuze»,”super-tändrör.”
Denna teknik kan kanske slå ut i stort sett hela den ryska systemet av strategiska kärnvapenmissiler.
Diagrammet visar hur djupt dessa kärnvapen slår ner i jordytan.
Kärnvapen stor

Bulletin av Atomic Scientists ställde i januari i år fram den så kallade domedags-klockan en halv minut till två och en halv minut vid midnatt, dvs. ökad risk för kärnvapenkrig med risk för utplåning av mänskligheten, och senare till två minuter före midnatt.

Under det kalla kriget utvecklade supermakterna USA och Sovjetunionen en politik som heter ”Mutual Assured Destruction” (MAD) som innebar att båda kunde utplåna den andra efter en attack. på sitt absurda sätt bidrog MAD till att minska risken för kärnvapenkrig. Båda parter visste att priset skulle vara fruktansvärt höga.
Men ”superfuze” kan fresta Pentagons planerare att tänka i den riktning att man kan vinna ett kärnvapenkrig genom att angripa. Och Ryssland har inte råd att tro att USA:s planerare inte tänker så.
Kärnvapen 170511 kjernefysisk-angrep
Idag har USA en varningstid på ungefär 30 minuter medan Ryssland bara har 15 minuter på grund av sämre satellitsystem. (Med nya amerikanska missilbatterier i Östeuropa kan varningstiden bli ännu kortare.)
Den korta varningstiden ökar markant risken för att kärnvapenkrig utlöses av misstag.
Denna allvarliga situation tog Vladimir Putin upp i sitt möte med utländska journalister då han sade ”You people in turn do not feel a sense of the impending danger – this is what worries me. How do you not understand that the world is being pulled in an irreversible direction?”

Vidare satsar USA på nya mindre kärnvapen, B 61-12. B 61-12 är styrbart och har därför en träffsäkerhet inom 30 m radie. B 61-12 har en variabel laddning på 0,3-340kt. Bomben förefaller vara kapabel att penetrera mer än 3 m vanlig jord innan den detonerar. Effekten på djupet blir därför flera gånger större än en bomb av motsvarande laddning skulle ge utan penetrerande förmåga.
Kärnvapen B61Kärnvapen B61

Slutord.
Sveriges säkerhet påverkas av nära försvarssamarbetet med USA.
Vi måste pressa Sveriges regering att skriva på FN:s kärnvapenkonvention.
Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.

In English.


US programs which train non-nuclear powers on how to use American tactical nuclear weapons violate the Nuclear Non-Proliferation Treaty, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said.
Lavrov’s comments reiterate Russia’s critical stance regarding the US and its training of NATO allies. The US is training European states who do not possess nuclear arsenals of their own on how to use American nuclear weapons stationed there. Moscow considers it a breach of the NTP, the cornerstone of the current non-proliferation regime.

The US stores an estimated 200 of its B61 nuclear bombs in countries including Germany, Belgium, Italy, the Netherlands and Turkey as part of NATO’s nuclear-sharing program. Russia considers the presence of American nuclear weapons in other nations as a hostile gesture. The US is currently upgrading the B61, making the weapon more flexible in use, claiming it is necessary to counter Russia’s arsenal of tactical nuclear weapons. Russia says its arsenal is necessary to protect it from NATO’s overwhelming superiority in terms of conventional arms.

i Andra om: , , , , , , , , , , , ,,

  5 comments for “USA utbildar europeisk militär för kärnvapenangrepp mot Ryssland?

 1. Korp
  1 mars, 2018 at 12:01

  Det ”ryska hotet” höjde efterfrågan på amerikanska missiler.
  https://russian.rt.com/world/article/486700-ssha-patriot-oruzhie-evropa-rossiya

  ”Rädsla för det ryska hotet höjer försäljningen av amerikanska vapen till europeiska stater för miljarder dollar”, sade CNN-tv-kanalen. Medierna förbinder den ökade efterfrågan på patriotsystem med det faktum att de baltiska staterna påstås hotas av de ryska Iskander-missilsystemen i Kaliningrad, medan Rumänien är rädd för ”aggression” från Krim, från Svarta havet.
  Västs retorik om påstådd eventuell aggression från Ryssland ger påtagliga fördelar för den amerikanska ekonomin. Pentagon rapporterade om en betydande ökning av intäkterna från försäljningen av vapen. Även det ”neutrala” landet Sverige är redo att köpa amerikanska patriots luftförsvarssystem, förhandlingar pågår även med Polen och Rumänien. Dyra patriotkomplex, som tillverkas av det amerikanska försvarsföretaget Raytheon, är i en aldrig tidigare skådad efterfrågan, skriver US Defense News-portalen.
  Så bara från Sverige kommer företaget få 3,3 miljarder dollar – den dagen avtalet godkändes av US Sate Departement. Formellt måste det ”neutrala riket förvärva fyra AN/MPQ-65 radarstationer, nio antenntorn, tio GEM-T-raketer och 200 MSE- missiler.
  Ytterligare 3,9 miljarder dollar för patriotkomplex kommer skickas till Washington från Rumänien- i december 2017 tecknade parterna ett avtal.
  Vid förhandlingsstadiet är inköp av patrioten av Polen. Den 31 januari sa försvarsminister Mariusz Blaszczak att kontraktet skulle undertecknas i slutet av första kvartalet 2018. Inledningsvis var transaktionsbeloppet 10,5 miljarder dollar, men polerna försäkrar att de lyckades minska detta pris. Tillverkare Patriot rapporterar också om förhandlingar med ett annat europeiskt land, vars namn inte avslöjas. Enligt de officiella siffrorna i Pentagon ökade amerikanska vapenexporten med 25% (eller 8,3 miljarder dollar), upp till 41,9 miljarder dollar i 2017 jämfört med 2016.
  Dessutom meddelade Förenta staterna att de planerar att leverera det ”neutrala” Finland med Mk 41-startfartyg för kryssningsmissiler värda 70 miljoner dollar. Rapporter som finnarna köper RGM-84Q-4-fartygsmissilerna Harpoon och RIM-7 Sea Sparrow i Helsingfors har ännu inte bekräftas.
  I början av februari meddelade Rumänien att amerikanska missil- och artillerisystemen M142 HIMARS förvärvades för 1 miljard dollar.
  ”Försäljningen har visat en sådan snabb tillväxt, eftersom USA:s militära system och dess allierade alltid måste vara kompatibla”, skriver The Washington Times. ”Speciellt med tanke på den nuvarande politiska banan i landet, enligt vilken sådana” traditionella ”motståndare som Kina och Ryssland åter anses vara prioriterade hot.”

 2. Korp
  1 mars, 2018 at 12:22

  ”Ingen nation i världshistorien har någonsin hotat mänsklighetens överlevnad, mer än Amerika” betonar den amerikanska författaren Stephen Lendman och tillägger att Washington bär det fulla ansvaret för att ha skapat den ökända islamiska staten.
  Det amerikanska imperiet utkämpar nu sista striden mot en växande multipolär världsordning som leds av Kina, Ryssland och andra snabbt växande makter. Under de senaste månaderna har Nordkorea och Iran blivit öppet hotade på grund av falska påståenden.
  USA är en nation, byggd av av imperialistiska invandrare, med över 1 000 militära baser i mer än 100 länder runt om i världen är på väg att kollapsa och delas upp i ett antal stater. Under alla omständigheter kommer alla imperier kollapsa till slut. Historien är fylld av av otaliga imperiers kollaps. Varför skulle United States of Americas imperium vara annorlunda? USA tvingas gå igenom ett historisk stålbad på samma sätt som Sovjetunionen gjorde när det konfronterades med verkligheten i sitt ohållbara politiska och ekonomiska system.
  Under sju årtionden sedan andra världskriget var ”Pax Americana” det storslagna namnet som gavs till amerikansk imperial design för den globala ordningen. Perioden var långt ifrån så fredlig som namnet antyder. Dussintals krig, proxykonflikter och våldsamma subversioner görs av USA på alla kontinenter för att behålla sitt imperium.
  Hela det amerikanska välståndet och överkonsumtion bygger på att man skuldsatt sig högt över skorstenen. Statsskulden ligger nu på nivåer som är astronomiska nämligen 20 000 000 000 000 dollar och stiger varje år. Skuldsättningen har inte gått till investeringar utan till konsumtion och militära utgifter.
  Amerikanarna importerar varor med en rasande fart och exporterar nytryckta dollarsedlar. Om andra länder kommer överens om att välja en annan valuta till världsvaluta faller USA ihop som ett korthus.

 3. Korp
  1 mars, 2018 at 13:41

  Förutom exportvinster kommer det amerikanska militärindustrins komplex att få ytterligare inhemsk finansiering. I militärbudgeten för nuvarande och nästa år finns en betydande utgiftspost – utveckling av nya vapensystem och modernisering av föråldrade.
  Raytheon (se nedan) mottog den 30 januari 2018 från Pentagon ett kontrakt för 2,3 miljarder dollar för debugging som redan levererades i en del av Patriot-systemen. 2019 kommer för detta ändamål att gå ytterligare 1,6 miljarder dollar.
  Enligt den amerikanska military.com-portalen kommer amerikanska militäravdelningen att spendera 5,1 miljarder dollar för att köpa missilvapen. Samma sak är Patriot-komplexen föråldrade, även om utbytet bara är under utveckling.
  Om man tittar på USA:s nya försvarsstrategi väntar amerikanska militären på återupprustning och modernisering. Därför blir de också av med gamla vapen på bekostnad av andra länder.
  I November 2017 godkände statliga avdelningen försäljningen till Polen på 150 AIM-120 AMRAAM-flygplan. Samtidigt hänvisade den tidigare chefen för US Air Force Command Air Force, General Herbert Carlisle, för några år sedan till dessa missiler som föråldrade och allvarligt reducerade kampkvaliteterna för det nya F-22 Raptor och F-35-flygplanet.
  År 2015 levererade Förenta staterna föråldrad militär utrustning och utrustning (jeepar från 1980-talet, skottsäkra västar, kommunikationssystem) som amerikanerna länge sedan upphört att använda, för 260 miljoner dollar.
  Tillgången till amerikanska vapen bör inte betraktas enbart som en önskan att tjäna. Å ena sidan, för vissa länder, som Polen, är detta en demonstration av lojalitet och å andra sidan – en viktig detalj i utrikespolitiska avtal och avtal, vars villkor inte alltid avslöjas. Sällan är det helt enkelt köpet av amerikanska vapen för att stärka försvarskapaciteten i sitt eget land. Försäljningen av komplexa försvarssystem leder oundvikligen till en intensifiering av det militära samarbetet mellan säljaren och köparen på lång sikt. Oavsett om det är en patriot eller en C-400, är det inte bara leveransen av komplexet själv. Vi kan säga att på detta sätt fortsätter USA sin expansion till den europeiska kontinenten.
  Denna version bekräftas delvis av amerikanerna själva: I en intervju med CNN sade direktören för det transatlantiska säkerhetsinitiativet Magnus Nordeman att vapenförsäljningen också ”stärker samarbetet i försvaret: du köper inte bara en sak, du investerar i utbildning, vilket kommer att vara i årtionden”.
  Analytiker uppmärksammar det amerikanska militärtekniska samarbetet med neutrala Sverige och Finland. Amerikanerna och deras organisation NATO har länge försökt att dra neutrala europeiska länder in i alliansen.

 4. Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti
  1 mars, 2018 at 16:08

  Här är vårt – Sveriges Kommunistiska Parti – systerparti KKE som demonstrerar mot NATO, och mycket annat! Titta på videon! Vem sa att kommunismen var död?!?
  https://inter.kke.gr/en/articles/KKE-Mass-popular-response-to-the-plans-and-wars-of-the-imperialists/

 5. nls
  2 mars, 2018 at 09:59

  ‘Blowback’ Is Real, and We’re Living Through It | The Nation

  https://www.thenation.com/article/blowback-is-real-and-were-living-through-it/

Comments are closed.