Krigsfaran och hur ska fredsarbetet bedrivas? Jan Myrdal replikerar.


Här har flera artiklar behandlat krigsfaran. Den senaste kom 29/1 Välkomna alla i arbetet för fred I denna diskuterade jag utan namns nämnande olika uppfattningar om fredsarbetet, och kritiserade uppfattningen att t.ex. så kallade ”högerpopulister” inte borde få vara med. Jag hänvisade också till Jan Myrdals Skriftställning i Folket i Bild Kulturfront nr 1 2018 som också berörde detta. Jan Myrdal: Tiden rinner ut (för mänskligheten).

Myrdals synpunkter kritiserades av Dan Israel på Clarte-bloggen 21/1 som går ut på att faran för en väpnad konfrontation USA/Nato och Ryssland inte är så stor..Varför skulle krigsfaran vara akut? Följdes av debatt med bl.a. några inlägg av mig.

Jan Myrdal hänvisade i sin senaste Skriftställning i FiB/K till att de internationella kärnfysikernas Science and Security Board flyttat fram sin domedagsklocka till två och en halv minut före midnatt. Men vad mer finns bakom det omdömet?
Vidare, ett par dagar efter Skriftställning ökade känfysikerna alarmnivån till 2 minuter! Washington Post 25/1
Detta motiveras bland annat av USA:s utveckling av mindre, effektivare kärnvapen, vilket jag skrivit om i olika artiklar. Å andra sidan skulle ett kärnvapenkrig kunna vara förödande också för USA och dess ställning i världen. Jag tror att själva hotet om kärnvapenkrig från mer utvecklade kärnvapen, och från en situation där ena parten (rimligen USA) verkar ha fått ett visst övertag och rubbat ”balansen” kan vara ett mäktigt politskt vapen i diskussioner och konflikter på andra områden. Som då det gällerkonfliktområden och politiken visavi Iran, Syrien, Irak. Som då det gäller dollarns ställning som världsvaluta. Kan innebära att krafter som lutar åt anpassning till USA på initialt begränsad minskning av den egna självständigheten etc kan få ökat utrymme. Modernare kärnvapen är alltså ett mäktigt politiskt påtryckningsmedel – kanske är det det viktigaste.
Det finns stark empiri och goda skäl att mena att maximal kontroll över råvaror och resurser på jorden är det centrala målet för USA:s politik.
Men tron att det egna landet har ett reellt övertag kan medför att vissa politiker och militärer blir benägna att tänka att kärnvapen kan vara användbara. Och parat med att beslut om att använda kärnvapen har delegerats nedåt är risken för kärnvapenkrig nog ändå ökad. Flera gånger har det varit nära att kärnvapen använts av misstag.

Nu har Jan Myrdal replikerat på Dan Israels inlägg.8 Dagar

Jag återger repliken något nedbantad. Dan Israels artikel
Jan Myrdal 90 år.
Jag Myrdals replik.
Dan Israel skriver mörkt på Clartés blogg:

”Jan Myrdal påstår i senaste numret av FiB att USA och Nato nu håller på att förbereda en situation som ska ’möjliggöra ett avgörande förstaslag’ och kunna bomba Ryssland med atomvapen innan de har möjlighet att svara. Den enda ’verklighetsbakgrund’ han anger är att de internationella kärnfysikernas Science and Security Board flyttat fram sin domedagsklocka till två och en halv minut före midnatt.”

Men det jag skrev i FIB/K var:

”Det är den verklighetsbakgrund vi har att förhålla oss till när hos oss i Europa NATO flyttar fram sina raketbaser till Rysslands gräns för att varningstiden skall bli så kort att den skall möjliggöra ett avgörande förstaslag för dem och därmed ett uppfyllande av Collier´s perspektiv från 1951.”

Och i mitt svar til Oksanen i Expressen skrev jag: Putins lakejer finns både till höger och vänster

”När nu NATO flyttat baser till Rysslands gräns och avtalet om medeldistansrobotar tycks abrogeras sjunker varningstiden drastiskt för Rysslands kärnområden och risken för att någondera lockas till ett offensivt eller defensivt förstaslag ökar. Hur Sverige som stat eller samhälle skulle överleva en följande ’nuclear winter’ vet ingen. Men vad vi vet är att världen upprepade gånger under senare decennier balanserat på gränsen till en katastrof. Att den hittills undvikits beror mindre på klok politik än på slump eller på att någon militärt ansvarig självsvåldigt beslutat inte handla enligt reglementet.
Kärnfysikernas ’Domedagsklocka’ har nu flyttats fram till två minuter i tolv. ”

Kärnvapen stor
Det jag skrivit var inte det Dan Israel refererar utan är korrekt och bidrar till att förklara varför 122 stater av helt olika politisk färg – även Sverige – i Förenta Nationerna röstade för det totala och juridiskt bindande förbudet mot kärnvapen. Alltså det krav som Stockholmsappellen ställde. De fem kärnvapenmakter vilka är ständiga medlemmar av Förenta Nationernas säkerhetsråd samt de fyra andra kärnvapenmakterna, Demokratiska Folkrepubliken Korea, Indien, Israel och Pakistan var, med olika kraft dock, motståndare till resolutionen.

Hittills har världen mest av slump och tillfälligheter vid olika tillfällen kunnat besparas kärnvapenkrigskatastrof. Nu innebär denna resolution från 122 stater i Förenta Nationerna ett avgörande steg framåt i fredsarbetet. Denna överväldigande världsmajoritet utgör just när domedagsklockan flyttas fram en medvetenhetens kraft som organiserat kan komma att tvinga även de mest aggressiva kärnvapenstater till kärnvapenavrustning och förbud.

Konkret innebär detta för oss i Sverige att se till att Sverige också formellt genom riksdagsbeslut bekräftar resolutionen trots de inhemska NATO-vännernas motstånd. Det är en huvuduppgift för alla som vill värna vårt folks existens. Det oavsett partipolitisk tillhörighet.

Ty liksom de 122 staterna i Förenta Nationerna är helt olika kan bland oss i Sverige en kapitalist, en general, en högerfilosof, en som definierar sig som identitär nationalist också inse detta och handla därefter. Det tjänar i så fall vårt folks existensrätt. Men en ”vänster” som tiger, som talar om annat och ställer sig vid sidan om blir i praktiken en som allierar sig med de farligaste kärnvapenspelarna i organisationer krigsdrivande och folkfientliga som NATO.

Utdrag ur Dan Israels artikel 21/1. Varför skulle krigsfaran vara akut?

Jan Myrdal påstår i senaste numret av FiB att USA och Nato nu håller på att förbereda en situation som ska ”möjliggöra ett avgörande förstaslag” och kunna bomba Ryssland med atomvapen innan de har möjlighet att svara. Den enda ”verklighetsbakgrund” han anger är att de internationella kärnfysikernas Science and Security Board flyttat fram sin domedagsklocka till två och en halv minut före midnatt.
Anders: Påminner om kärnfysikernas ’Domedagsklocka’ nu har flyttats fram till två minuter i tolv.
Hotet mot USA:s världsherravälde kommer knappast från Ryssland utan från Kina. Kina har redan passerat USA som världens starkaste ekonomi om man tar hänsyn till köpkraftsindex och kommer snart att ha gjort det även i absoluta tal. Det är inte längre amerikanska företag som som står för de viktigaste investeringarna i Afrika eller Europa utan Kina. Medan Trump pratar om America first sluter kineserna de ena viktiga handelsavtalet efter det andra.
Kärnvapen Doomsday clockBild från BBC
Jag skulle kunna förstå om den amerikanska imperialismen skulle starta krig mot Kina för att hindra denna utveckling. Men varför ska de ta omvägen över Ryssland och därigenom riskera sin egen existens?

Kommentar:Jan Myrdal bemöter inte denna fråga från Dan Israel. Jag skrev i en av mina kommentarer på Clarté-bloggen: ”USA ser strategiskt Kina som den kommande huvudfienden, starkt influerad av Brzezinsks ”The Great Chessboard”. Men vägen dit går via råvarurika och kärnvapentekniskt mer utvecklade Ryssland. Vägen till Sovjet gick för Hitler via krig i främst Väst, och man ka se att USA:s krig i Irak och Syrien är etapper på väg mot Iran. ” Kommentar till artikel på Clarté-bloggen
En huvudfråga i debatten är om alla ska få vara med i arbetet mot krig, eller om vissa, t.ex. i den diffusa gruppen ”högerpopulister” ska utestängas. Välkomna alla i arbetet för fred

Några artiklar här om kärnvapen.
USA underlättar för kärnvapenkrig
Nato eller kärnvapenförbud – Sverige avgör självt
Nobelpris för kärnvapenstopp: USA planerar kärnvapenattack på alla städer i Ryssland & Kina. Anfallsrätt hos underordnade
Mannen som räddade världen från kärnvapenkrig 1983 död. USA nära detonera vätebomb

i Andra om: , , , , , , , , , , , ,,


7 svar till “Krigsfaran och hur ska fredsarbetet bedrivas? Jan Myrdal replikerar.”

 1. Omvägen via Ryssland tas för att USA försöker att där återupprätta 90-talets oligarkvälde. Lyckas man med detta har man helt andra förutsättningar att utöva påtryckning mot Kina. Den ryske presidenten åtnjuter mycket stor popularitet speciellt bland vanligt folk i den tidigare sk. tredje världen. Detta faktum bland flera andra, som framgångarna i Syrien och Rysslands växande roll som stabiliserande faktor i Mellanöstern, undanskymmer den reella situationen i Ryssland, vilken är att oligarkerna fortsatt utövar stort inflytande och utgör en femtekolonn som om tillfälle erbjuds mycket väl kan sälja ut sitt lands intressen till västmakterna.

  Det skall även observeras att generalskåren i USA befinner sig på glid från ont till värre. När amiral Fallon sade till George Bush om dennes planer att angripa Iran: ”Not on my watch” och Bush fick lägga i backväxeln, skulle vid samma tidpunkt Mad Dog Mattis ha velat starta krig. Och nu är samme Mattis försvarsminister.

  Vänner av kritisk journalistik led en stor förlust förra veckan då Robert Parry gick ur tiden. Parry (inte Perry) hade som ett av sina sista intresseområden kuppen i Ukraina och dess följder. Parrys nätpublikation consortiumnews.com drivs åtminstone tillsvidare av hans son.

 2. Ola Inghe har skrivit idag en artikel om SD kontra vänstern. En mycket bra artikel på Clartebloggen.
  På 80-talet sökte vi ett samarbete med vänstern och sossarna när det gällde freden – och vi var många då. Det fanns fredskommittéer överallt.
  Detta trots att VPK enbart hade 4-5 procent i valen.
  Jag tror inte att VP och fredsälskande människor inom sossarna skulle ställa upp om SD och/eller nynazister tågar tillsammans med Dessa ’högerpopulister’ är livsfarliga!!!

 3. Man ska inte lita på eller ens diskutera med människor som har ytterst sannolika kopplingar till mentalt sjuka sekter som tror de är speciellt utvalda av Gud, skär i helt oskyldiga barns genitalier, eller är för den etniska rensningen av otrogna,, kanske t.o.m. drömmer våta drömmar om den yttersta dagen. Det har naturligtvis inte den minsta potential att leda till något som helst vettigt att föra en diskurs med sådana gravt indoktrinerade vilseledda människor. Först måste de ta trovärdigt avstånd från sin sekteristiska bakgrund.

 4. Kerstin,
  Ska man gå till samma nivå som de som exkluderar och dömer människor eller ska man se till det som man har gemensamt och bygga något utifrån det. Det finns en stor andel sd-folk som är proletärer och ser på världen ifrån ett vänsterperspektiv och det är det vi måste bygga relationera på och inte leta efter det som skiljer oss åt som människor. Det är kontraproduktivt. Läs lindelöfs blogg även om du är portad därifrån så kan du lära dig av andra även om vissa perspektiv är svåra att ta till sig.

  • Robert, jag brukade gå in på Lindelöfs blogg (jag läser förresten alla vänsterbloggar, även Romelsjös föregångare som Bilderbloggen). Lindelöf är enligt egen utsago ingen socialist men jag läste bloggen i alla fall. Ända tills för någon vecka sedan då min dator varnade mig för att sajten inte var säker att gå in på (jag försökte tre gånger, och alla tre gångerna kom det meddelandet upp).
   Javisst, sd har en hel del sympatisörer som är av arbetarklassen. Men sd är ett som Romelsjö nämner ett högerparti (förutom att vara fascistiskt). Det finns säkert arbetare som även röstar på moderater, folkpartister, centern, kristdemokrater – de som ni (och jag) benämner som etablissemanget. Högern är m, sd, l, c, och kd (jag kan räkna även in s i den högen men jag går hellre med s-sympatisörer än några hatiska järnrörs sd:are i en fredsdemonstration). Högern har alltid kört över arbetare och de som är för fred. Det syntes mycket väl när sd gjorde en kovändning enbart timmarna innan röstningen och röstade för värdlandsavtalet. Så högern i sig själv är opålitliga.

   Det är kontraproduktivt att ta med någotdera högerparti i en fredsrörelse. Vi skulle bli många fler om vi sökte stöd av s, vp, mp och fi. Det är som Ola säger. Om vi skulle söka stöd hos sd så skulle det exkludera många människor i en fredsrörelse som har en utländsk bakgrund.
   Dessutom är sd och nynazisterna mycket hatade inom befolkningen (vilket även jag gör, jag går absolut inte i någon demonstration tillsammans med sd:are, och det är många fler som anser så). Mer hatade än t ex NATO. Det syntes mycket väl i Gbg. Fredsdemonstrationen samlade ungefär 3000-5000 människor (allt beror vem som räknar) medan en spontan demonstration mot nazisterna samlade över 10 000 människor.
   Ni får gärna starta en fredsrörelse med sd och nazister men räkna inte in mig i den rörelsen!
   Andres beskrev sd och nazisterna i väl godtroget och positiva ordalag som högerpopulister. men för mig är dom helt enkelt fascister.
   Och har vi något gemensamt med fascister? De var emot interventionen av Libyen, vilket även jag var. Men det är förmodligen det enda. De har, vad jag kan se, absolut inga intressen att vara med i en fredsrörelse. Om de hade varit det så hade de säkert själva (så stora som de är) startat en egen fredsrörelse.

   • Hej Kerstin
    Jag uppfattar Sverigedemokraterna som ett arbetareparti men ett blått sådant. Alltså ett högerparti. Därmed kan inte Sverigedemokraterna ställas bland och jämföras med de borgerliga partierna som inte är arbetarepartier. Sverigedemokraterna har en egen profil som inte accepteras av något av de övriga partierna i riksdagen utom möjligen moderaterna (när ingen hör på). Sverigedemokraterna tillhör en nyuppkommen åsiktsbildning som brukar kallas althögern och är en reaktion på samhällsförändringar liksom socialismen var när den uppstod och blev en folkrörelse för omkring hundra år sedan.

    • SD har profilerat sig som ett arbetarparti och ett parti för ’vanligt’ folk. Men är dom det?
     – SD röstar nästan alltid med alliansen i riskdagen. Dom ställer sig på dom borgliga partiernas sida.
     – SD är fientliga mot facket. De vill försvaga fackföreningarna och anser att dom har spelat ut sin roll i samhället.
     – SD vägrar att svara på vad dom anser om kollektivavtal.
     – SD har sagt nej till nollvision mot dödsolyckor på arbetet.
     – SD har sagt nej till förstärkt företagshälsovård.
     – SD har sagt nej till meddelarfrihet.
     – SD motsätter sig rimliga löner, säger ja till lönedumpning.
     Och så vidare.
     Så har de en egen profil? De är kapitalister – precis som moderaterna, etc. Kapitalismens ideologi är att göra så mycket profit som möjligt oavsett hur detta sker.
     Jag börjar ana mig till att du delar samma åsikt som vänsterpartiet om kapitalister. VP anser att det finns två sorters kapitalister – de som är långsiktiga och seriösa, sedan finns det de som gör snabba klipp.
     Althögern är ingen nyuppkommen åsiktsbildning. Alternativa högern är detsamma som fascister, strasseister, euraianister, nationalbolsjevikerna, etc. Eller som Anders Romelsjö beskriver dom – ’högerpopulistiska’. Men det är ungefär samma sak. Den rasistiska Ku Klux Klan i Sydstaterna i USA sympatiserar med Altright rörelsen. Så rörelsen är definitivt inte nyuppkommen. Den har det gamla mörka bruna rasismen som ansikte – men i en ny förpackning.