Nobelpris för kärnvapenstopp: USA planerar kärnvapenattack på alla städer i Ryssland & Kina. Anfallsrätt hos underordnade


I början av oktober rapporterade media att ”Nobels fredspris år 2017 tilldelas ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), en internationell anti-kärnvapenkoalition. ICAN tilldelas priset ”för deras arbete med att uppmärksamma de katastrofala humanitära konsekvenserna av all användning av kärnvapen”, enligt motiveringen.” Nobels fredspris – bra val denna gång!

ICAN uppmanar till att:
Erkänna att all användning av kärnvapen skulle orsaka katastrofala humanitära och miljöskador.
Erkänna att det är en universellt humanitär nödvändighet att förbjuda kärnvapen, även för stater som inte besitter dem.
Erkänna att kärnvapenstaterna har en skyldighet att eliminera sina kärnvapen.
Skriva under och ratificera FN:s konvention om ett kärnvapenförbud ICAN

ICAN har nu mottagit priset, efter protester främst från USA. Ingen tillfällighet. Läs vidare!

Denna artikel har publicerats nyligen på engelska. Jag har översatt och något förkortat den. Washington’s blog

Jag gör det kanske något djärva antagandet att motsvarande delegeringsförhållanden gäller i USA även sedan Sovjetunionen upphörde att existera och skriver därför Ryssland bl.a. i titeln på artikeln.

Artikeln.
Daniel Ellsberg – Amerikas mest berömda whistleblower, den tidigare militäranalytikern som läckte ”Pentagon Papers” som bidrog till att avsluta Vietnamkriget – har just publicerat en bok som avslöjar att han också var en av de främsta planerarna av kärnvapen för USA på 1960-talet.

Ellsberg sa i en intervju 6/12 på Democracy Now när USA hade planer för ett första kärnvapenangrepp på varje stad i Ryssland och Kina … och att många kommendanter på fältet hade hade befogenhet att starta kärnvapenkriget Armageddon:

Intervjuaren: Så du gjorde kopior av topphemliga rapporter för planer om kärnvapenangrepp innan du kopierade Pentagon papers-

DANIEL ELLSBERG: Det är rätt.

Intervjuaren: Och släppte dem till pressen?

DANIEL ELLSBERG: I huvudsak, mina anteckningar och ibland utdrag, inte hela planerna, men på planer som då inte var kända för presidenten, i detta fall president Kennedy. Jag informerade hans assistent, McGeorge Bundy, i dennes första månad på sin post om planernas karaktär och några av de andra problemen, vilket var ganska chockerande för McGeorge Bundy, även om Kennedy valde att förnya delegationen med kärnvapenansvar, som andra presidenter också gjort. [Detta bekräftar vad Michel Chossudovsky påstod i boken ”Towards a World War III Scenario”: att USA är så positiv till användning av kärnvapen att det har tillåtit kommandanter på låg nivå på fältet att använda dem i stridshot efter eget gottfinnande … utan något godkännande från civila ledare.]

Men jag fick jobbet att förbättra president Eisenhowers planer, vilket inte var så svårt för de var då de värsta planerna i krigshistoriens historia. Ett antal människor men väldigt få civila har någonsin tittat på dem. Faktum är att försvarsgrenscheferna kunde inte få alla uppgifterna från flygvapenchefen general LeMay vid Strategic Air Command.

Och det var en bra anledning till det: Planerna var galna. De krävde planer för ett första direkt angrepp med kärnvapen, vilket var på order av president Eisenhower. Han ville inte ha någon plan för begränsat krig av något slag med Sovjetunionen under några omständigheter, för att det skulle göra det möjligt för armén att begära ett stort antal divisioner eller till och med taktiska kärnvapen mot Sovjetunionen. Därför krävde han att en enda plan för ett stort krig, inlett med kärnvapen, förutsatt att Sovjet inte hade använt kärnvapen.

Och den planen innebar att första anfall på varje stad över 25 000 – i Sovjetunionen och varje stad i Kina. [Ellsberg är inte den första som diskuterar USA: s planer för en kärnvapenförstörelse. I boken ”To Win a Nuclear War: The Pentagon’s Secret War Plans” 1986 avslöjade en av världens ledande fysiker – Michio Kaku – tidigare hemlighetsstämplade planer för USA att inleda ett stort krig mot Ryssland. Förordet skrevs av tidigare justititeministern Ramsey Clarke. Ett krig mot Ryssland skulle oundvikligen involvera omedelbara attacker mot varje stad i Kina. Allt skulle sättas in så snart det gick – det var planerat ett stor kärnvapenangrepp på Sovjetunionen. Men även mot länderna i Östeuropa som var med i Warszawapakten, med attacker mot deras luftförsvar, som var alla nära städer, mot deras transportpunkter och kommunikation. De skulle också bli utrotade.

Det var ingen hypotetisk plan, som min kollega Herman Kahn kanske hade tänkt ut utan en faktisk krigsplan för hur vi skulle använda befintliga vapen, som jag sett många av på den tiden.

Kärnvapen stad 170901
Varje president har delegerat. Jag vet inte vad president Trump har gjort sedan det kalla kriget. Varje president under det kalla kriget, hade faktiskt delegerat kärnvapenansvar till kommandanter om kommunikationen var avskuren. Det innebär att tanken att presidenten är den enda med ensamrätt att utfärda en order om kärnvapenangrepp är helt felaktig.

Hur många hade tillgång till knappar till kärnvapen? Förmodligen har ingen president någonsin känt till detaljerna om det. Jag visste, till exempel, att admiral Harry D. Felt i CINCPAC, överbefälhavare för Stillahavsområdet, för vilken jag arbetade som forskare, hade delegerat det till till olika befälhavare i 7: e flottan, och dessa hade i sin tur delegerat neråt till andra människor.

Så när du undrar ”Hur många har fullständig auktoritet att starta kärnvapenanfall?” om deras kommunikation är avskuren – och det hände varje dag i Stillahavsområdet när jag var där. Kommunikationen blev bättre, men delegationerna ändrades aldrig.

I allmänhet tillåter denna ordning att majorer på ganska låg nivå, och överstar att bestämma, ”Nu är det dags. Vi har förlorat våra befälhavare. Vi måste sätta igång”. (Slut artikeln).

Slutord.
* USA har också övervägt att använda kärnvapen vid flera tillfällen: Mot Kina i Koreakriget, till stöd för fransmännen i Vietnamkriget, i Afghanistan och en del har nu uppfattar att USA hotar att sätta in kärnvapen mot Nordkorea (Trumps uttalande om ”hell and fire”). Gerson har i boken Empire and the Bomb, 2007, uppgifter om olika tillfällen då USA hotat eller seriöst övervägt att använda kärnvapen.

Observera också att NPT-avtalen 1971 mellan kärnvapenmakterna USA, Ryssland,Kina, Frankrike och Storbritannien stipulerade att dessa skulle avveckla kärnvapnen – liksom andra avtal. I stället ser vi en betydande upprustning.

Den internationellt aktade Bulletin Atomic Scientists skriver att USA:s nukleära moderniseringsprogram innehåller en revolutionerande ny teknik som ökar risken för kärnvapenkrig. bulletin Atomic Scientists Slagkraften i nya kärnvapen ökar med tre gånger. Den nya tekniken kallas «super-fuze»,”super-tändrör.”
Denna teknik kan kanske slå ut i stort sett hela den ryska systemet av strategiska kärnvapenmissiler.
Diagrammet visar hur djupt dessa kärnvapen slår ner i jordytan.

Bulletin av Atomic Scientists ställde i januari i år fram den så kallade domedags-klockan en halv minut till två och en halv minut vid midnatt, dvs. ökad risk för kärnvapenkrig med risk för utplåning av mänskligheten.

Under det kalla kriget utvecklade supermakterna USA och Sovjetunionen en politik som heter ”Mutual Assured Destruction” (MAD) som innebar att båda kunde utplåna den andra efter en attack. på sitt absurda sätt bidrog MAD till att minska risken för kärnvapenkrig. Båda parter visste att priset skulle vara fruktansvärt höga.
Men ”superfuze” kan fresta Pentagons planerare att tänka i den riktning att man kan vinna ett kärnvapenkrig genom att angripa. Och Ryssland har inte råd att tro att USA:s planerare inte tänker så.
Kärnvapen 170511 kjernefysisk-angrep
Idag har USA en varningstid på ungefär 30 minuter medan Ryssland bara har 15 minuter på grund av sämre satellitsystem. (Med nya amerikanska missilbatterier i Östeuropa kan varningstiden bli ännu kortare.)
Den korta varningstiden ökar markant risken för att kärnvapenkrig utlöses av misstag.
Denna allvarliga situation tog Vladimir Putin upp i sitt möte med utländska journalister då han sade ”You people in turn do not feel a sense of the impending danger – this is what worries me. How do you not understand that the world is being pulled in an irreversible direction?”

Vidare satsar USA på nya mindre kärnvapen, B 61-12. B 61-12 är styrbart och har därför en träffsäkerhet inom 30 m radie. B 61-12 har en variabel laddning på 0,3-340kt. Bomben förefaller vara kapabel att penetrera mer än 3 m vanlig jord innan den detonerar. Effekten på djupet blir därför flera gånger större än en bomb av motsvarande laddning skulle ge utan penetrerande förmåga.
Kärnvapen B61

Hycklande kärnvapenpolitik.
USA och Ryssland ingick visserligen ett nytt START-avtal i april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om.

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.

i Andra om: , , , , , , , , , , , ,,


9 svar till “Nobelpris för kärnvapenstopp: USA planerar kärnvapenattack på alla städer i Ryssland & Kina. Anfallsrätt hos underordnade”

 1. https://www.democracynow.org/2017/12/6/doomsday_machine_daniel_ellsberg_reveals_he

  Se skakande intervju med Daniel Ellsberg. Ellsberg berättar om hur president Eisenhower ansåg det utsiktslöst att bekämpa Sovjetunionen eller Kina med marktrupper. Därför gav han order om att utarbeta en förstaslagsplan för att slå till mot dessa med kärnvapen vid en hotande stor konflikt. Eisenhower och hans generaler hade en aktionsfärdig plan för att utplåna hela norra halvklotet med undantag för Nord-Amerika. Antalet offer beräknades till 600 miljoner. I Ryssland var alla städer med över 25 000 invånare måltavlor, likadant i Kina. Man räknade med att Sovjet inte skulle kunna slå till mot USA som vedergällning men däremot mot Västeuropa, som alltså även skulle offras. Det sistnämnda som en påminnelse till alla Natovänner. Nato är till för att skydda USA, ingenting annat.
  Ellsberg förklarar även hur rätten att avfyra kärnvapen både i väst och öst delegerats till flera lägre nivåer. Det är inte bara ledarskapet som beslutar. Om dessa attackeras och kommunikationerna bryts kan attack ändå verkställas. Intervjun är helt färsk och finns även utskriven som text.

 2. Så här i Nobeltider och att fredspristagarna är ICAN så kanske ett citat från Albert Einstein kan passa fint: ”Jag vet inte vilka vapen det tredje världskriget kommer att utkämpas, men det fjärde kommer att utkämpas med käppar och stenar …”

  Varför skrev du ’Ryssland’ i artikeln och i texten när det rätta är Sovjetunionen? Även städer och republiker i Sovjetunionen, t ex Ukraina och Kiev, skulle också drabbas.
  När du skriver ’Ryssland’ så uppfattar jag att du menar att det är tiden efter 1990.

   • Har kommandoordningen i t ex Ukraina, Vitryssland, Kazachstan eller andra f d republiker inte ändrats sedan Sovjetunionens tid?
    Det sovjetiska försvaret förde ett gemensamt försvar av alla republiker – inte bara Ryssland!
    Idag har Ryssland en egen kommandoordning som enbart innefattar Ryssland – inte f d sovjetiska republiker. Så givetvis har kommandoordningen ändrats till försvar av Ryssland – inte av Sovjetunionen.

    • Dessutom har de ett militärt såväl som affärsmässiga samarbete med Kina. Vilket Sovjetunionen inte hade. Ryssland har bytt namn på vapenslagen och försvaret. En del av vapnen ser kanske ut som under Sovjetunionens dagar men mycket av detta har även försvunnit. Till och med graden ’Marskalk’ har försvunnit.
     Så det är enbart missvisande och desinformerande att du vill förknippa Ryssland med Sovjetunionen (eller tvärtom). Var det medvetet eller rent misstag?
     Har du en sorts önskan om att Sovjetunionen skulle vara Ryssland? Men Ryssland är inte Sovjetunionen. Ryssland är kapitalistiskt och imperialistiskt. Det var inte Sovjetunionen.
     Hur definiera du kapitalism? Definierar du kapitalism som Kina gör och gjorde under 60- 70- 80-talet?
     Jag anser att du och andra människor måste skilja mellan det Ryssland som finns idag och det Sovjetunionen som fanns före 1990-talet. Du har till och med gjort inlägg om att många invånare i länderna i f d Sovjetunionen föredrar kommunismen än de föredrar kapitalismen.

     Och jag vill ha ett ordentligt svar på varför du missvisande kallade Sovjetunionen för Ryssland i artikeln.

     • Jag utreder inte alls dessa frågor om skillnaden mellan Sovjetunionen och Ryssland. Jag gör det kanske något djärva antagandet att motsvarande delegeringsförhållanden gäller i USA även sedan Sovjetunionen upphörde att existera, och skriver in en mening om det i artikeln.

 3. ”Oroande är den förstaslagsförmåga, som USA nu tillägnar sig och som skapar ett allt starkare tryck på Ryssland att slå till först. Hur skulle USA uppträda mot en fientligt inställd militärallians med kärnvapen och missiler i dess närområde? Kubakrisen 1962 ger ett konkret svar på den frågan.

  Det förefaller sannolikt att en sådan rysk motreaktion i första hand kommer att riktas mot missilbestyckade Natobaser som ligger närmast den ryska gränsen – alltså baser som kan användas för blixtanfall som Ryssland inte hinner reagera på förrän det är för sent.”

  På ett forum i St. Petersburg juni 2016 – vädjade Vladimir Putin till utländska journalister med följande ord: ”Vår amerikanska partner fortsätter att bygga ut sitt missilförsvarssystem, man åberopar ett hot från Iran, man ljuger och man förstår inte hur farligt detta är ”…

  ”En skeptiker kan ställa sig frågan vad Ryssland har att vinna på ett förstaanfall om USA kommer att vedergälla. Lika relevant är frågan huruvida USA är berett att bära riskerna för en vedergällning så länge som landets eget territorium inte kränkts.I bägge situationerna framstår Europa som den stora förloraren.”

  https://www.vk.se/2020134/uppenbar-risk-att-ryssland-provoceras-till-krig-i-europa

 4. Då ICAN fick Nobelpriset i Osolo lyste ambassadörerna från kärnvapenmakterna USA, Frankrike och Storbritannien med sin frånvaro. De representerades av lägre rankade diplomater.