Jan Myrdal:Tiden rinner ut (för mänskligheten).


Jan Myrdal är sedan decennier en ledande svensk anti-imperialist och Vänsterman. Han publicerar bl.a. Varje vecka en Skriftställning i tidningen ”Folket i Bild Kulturfront” som han var om att starta 1972, (och där jag blev medlem och sålde första numret av tidningen).

I senaste Skriftställning, som också finns på FIB:s hemsida, behandlar han den centrala frågan om en risken för förintande kärnvapenkrig har ökat. Samt den därtill hörande frågan om hur man ska kunna utveckla det svaga fredsarbetet.
Jan Myrdal:Tiden rinner ut

Hans artikel har väckt en del motreaktioner på olika håll, bl.a. i en debattartikel av Margareta Zetterström. Margareta Zetterström Jag har skickat in en kritisk replik till den artikeln och kommer att publicera min replik senare. Efter Jan Myrdals artikel länkar till några artiklar här om krigsrisken, bl.a. denna USA underlättar för kärnvapenkrig

Artikeln.
USA colliers

Collier’s Magazine ökade sin tryckta upplaga till 3 900 000 exemplar den 27 oktober 1951 för att på 130 sidor kunna skildra det kommande framgångsrika tredje världskrig, nu mot Sovjetunionen, i vilket bland annat Moskva i en magnifik bild förintas under en atomsvamp. Berömda skribenter som Arthur Koestler och Walter Winchell hade med hjälp av ett extra honoraranslag om 40 000 dollar köpts in att skriva texterna. Kodnamnet på denna Förenta staternas operation under Förenta nationernas flagga skulle vara Operation Eggnog. Men bland annat med hjälp av det arbete vi i den dåtida fredsrörelsen världen över utförde var det möjligt förhindra denna världskatastrof. Den 18 mars 1950 hade Världsfredsrådets konferens i Stockholm på fysikern Frédéric Joliot-Curies initiativ antagit appellen:

”Vi kräver ovillkorligt förbud mot atomvapnet, som är ett vapen för terror och för massutrotning av människor”.

Trots offentliga smädelser och politisk förföljelse lyckades vi på gator och torg och genom att knacka dörr i trappuppgångar samla in 330 000 signaturer i Sverige och 400 000 000 till 500 000 000 världen över. Under decennierna har denna kärnvapenkatastrof gång på gång sedan åter varit snubblande nära. Ibland har blott slumpen räddat oss.
Jan Myrdal 90 år.
Mad kallas militärdoktrinen. Vanvettig alltså. Det är en förkortning av Mutual assured destruction, ömsesidig garanterad tillintetgörelse. Insats med kärnvapen utlöser vedergällning med massförintelsevapen och gemensam undergång. Det militärindustriella komplexets krigsdrivande militärer söker utveckla möjligheten till ett avgörande förstaslag, vilket dock med existerande avskjutningsmöjligheter är oss en dödlig illusion. Mänsklig existens efter kärnvapenkrig är tveksam men blir hur som haver vedervärdig. (Slå bland annat på ”nuclear winter”.)

De internationella kärnfysikernas Science and Security Board bedömer nu att ”möjligheten för en global katastrof är mycket stor och handlingar för att minska risken för en sådan måste genomföras mycket snabbt.” Just nu har deras ”domedagsklocka” flyttats fram till ”två och en halv minut före midnatt, klockan tickar, en världskatastrof skymtar”.

Det är den verklighetsbakgrund vi har att förhålla oss till när hos oss i Europa Nato flyttar fram sina raketbaser till Rysslands gräns för att varningstiden ska bli så kort att den ska möjliggöra ett avgörande förstaslag för dem och därmed ett uppfyllande av Collier’s perspektiv från 1951.

I denna situation hölls i december 2017 två mycket viktiga internationella konferenser med politiskt bredast möjliga medverkan. I Beijing samlades fler än 600 delegater från 300 partier och politiska organisationer i 120 länder – däribland statligt ledande företrädare från asiatiska och afrikanska stater – de första dagarna i december till en konferens styrd av Bandungkonferensens fem principer. I Moldaviens huvudstad Chisinau hölls den 15–16 december Den internationella konferensen om alternativa strategier till nyliberala globalismen i det 21:a århundradet. Den öppnades med ett tal av republikens president Igor Dodon om Moldaviens svåra situation och jag talade under inledningen på begäran om att Katastrofer är mer än möjliga men inte oundvikliga.
Dodon
Bortsett från att såväl president Igor Dodons som mitt tal lades ut på nätet av 8 dagar och att Clarté och övriga i allmänna vänstern gjorde rasande och märkliga angrepp mot mig rapporterades ingenting om dessa konferenser i svenska officiella medier. Den svenska allmänheten skulle hållas okunnig. Det är ingen konspirationsföreställning, det är kontrollerbart faktum. Det är heller ingen hemlighet att den makt som i detta vakat över och kontrollerat hur den svenska allmänheten kunnat informera sig är den makt som i Europa genom Nato placerar ut raketbaserna invid Rysslands gräns och arbetar med förstaslagsplaner. De behöver för sina brottsliga planer hålla också svensk publik okunnig. Den som tror att detta är tillfälligt kan själva kontrollera på nätet. De två konferenserna kan hållas hemliga blott på de nät och medier vilka står under Förenta staternas och Natos kontroll. Så eftergivet kuvad var den svenska medievärlden varken under det förra storkriget eller det kalla kriget. Jag var med och vet.

Det svenska utrikesdepartementet hade vad jag kunde se ingen bevakning av Chisinaumötet men jag förutsätter att vår ambassad i Beijing ordentligt bevakade partiernas möte. Jag tror att det gjordes, ty jag vet att det också inom utrikesdepartementet finns oro över att Sveriges utrikespolitik blivit dubbeltydig; att man överger det som kallas Bernadottepolitiken.

Vad den så kallade vänsterns agerande beträffar finns dock sådant som bör sägas. Det första politiska arbete jag deltagit i var solidaritetsinsamlingen för den spanska republiken i Unga örnar för åttio år sedan. När jag några år senare, 1943, tagit direktare politisk ställning genom att gå med i Sverges kommunistiska ungdomsförbund och läste om det spanska kriget frågade jag den socialdemokratiske riksdagsmannen Georg Branting, med vars söner jag var nära vän och som varit ledande i solidaritetsarbetet med den spanska republiken, om POUM och om striderna i Barcelona. Detta med kamp mot kyrkan och direkta insatser mot bourgeoisins ägande beskrevs ju på vissa håll som de verkliga socialisternas och revolutionärernas politik. Han förklarade att deras medvetna splittringsarbete allvarligt försvagade Republikens möjlighet att försvara sig mot Franco. Deras revolutionära fraser tjänade som skalkeskjul för splittringsarbete i Francos tjänst.
Kärnvapen stad 170901
Året efter talade John Scott med mig. Han hade just gett ut en bok om sina erfarenheter från att ha arbetat i Magnitogorsk: Vad gör Ryssland bortom Ural? (Han var ansvarig för OSS i Sverige och sökte nu information om oss ungkommunister vilket jag då inte visste.) Han diskuterade de franska trotskisterna och den europeiska konferens de hade kunnat hålla i det ockuperade Europa och han visade mig deras tidning där de inför Andra fronten i Europa manade till kamp mot såväl den tyska som den allierade imperialismen.

– Både gaullister och de franska kommunisterna ser detta som uppenbart förräderi, sade han.

Vilket jag var överens om.

1954 angrep samma krafter Bandungkonferensen från ”vänster”. Flera deltagande stater var ju allierade med USA eller Storbritannien. De fem principerna för fredlig samlevnad var inte rätt revolutionära. De löd:

Ömsesidig respekt för territoriell okränkbarhet och suveränitet.
Ömsesidig non-aggression,
Icke-inblandning i varandras inre angelägenheter,
Jämlikhet och ömsesidig fördel,
Fredlig samlevnad.

Vietnam var nära
Men dessa fem principer, som blev basen för de avhängiga och koloniserade staternas befrielse fram genom de följande decennierna, var nu giltiga också för 2017 års konferens i Beijing. De är också nu grundläggande:

Så har det fortsatt. De som var med om solidaritetsarbetet mot Frankrikes och Förenta staternas krig i Indokina minns att vi inte bara gick mot den falska frasen ”Fred i Indokina” utan också den lika falska ”vänsterrevolutionära”. Solidariteten var i det gemensamma intresset medvetet en för de politiska och militära mål de i sin kamp formulerade.

Tag ett personligt exempel. 1966 nådde Förenta staternas trupper i Vietnam upp till 400 000. Också i Sverige växte demonstrationerna, ofta var de aktivistiska. Jag minns hur jag blev ombedd att hoppa upp på en kärra utanför Centralen och hålla ett kort agitationstal för att sedan försvinna innan polisen kom. Samtidigt blev jag inbjuden (av Kennedyfolket) till konferensen om Kina i Chicago. Jag reste (fick specialvisum). I Förenta staterna deltog jag i konferensen. (Texten finns också på svenska). Men jag framträdde också i radio och tv med kravet på diplomatiska förbindelser mellan Förenta staterna och Kina. (Också dessa framträdanden finns bevarade, på grammofonskiva.) Tillbaka till Sverige blev agitation i skrift och i demonstrationer en min huvudfråga. Så på två linjer måste man arbeta.
Det är tråkigt och pinsamt att Clarté och liknande vänster hamnat på vad vi som varit med länge känner igen som en typiskt trotskistisk linje. En destruktiv och i verkligheten imperialisttjänande.

Men det är bara att arbeta vidare.

Några artiklar här om kärnvapen.
USA underlättar för kärnvapenkrig
Nato eller kärnvapenförbud – Sverige avgör självt
Nobelpris för kärnvapenstopp: USA planerar kärnvapenattack på alla städer i Ryssland & Kina. Anfallsrätt hos underordnade
Mannen som räddade världen från kärnvapenkrig 1983 död. USA nära detonera vätebomb

i Andra om: , , , , , , , , , , , ,,


39 svar till “Jan Myrdal:Tiden rinner ut (för mänskligheten).”

 1. Det kommer alltid finnas krig – och en risk för krig – så länge imperialismen existerar. Det är imperialismens mekanism och lagar. Om vi verkligen ska kunna stoppa krig så måste vi få bort imperialismen.
  Att samarbeta med fascistiska imperialistiska företrädare för att stoppa ett eventuellt krig är ingen god idé, Myrdal
  Krig är troligen osannolikt – det är enbart en galning som kan trycka på den knappen. Och vem kan hindra en galning? Möjligtvis amerikanarna eller ryssarna själva (och folket i andra länder som har kärnvapen). Men inte vi.
  Det jag befar är att konflikter, liknande Ukraina, Syrien, Palestina, Nordirland etc, kommer att bli ett större problem än det hittills har varit. Jag kan inte glömma hur USA gjorde allt för att få Sovjetunionen att anfalla Afghanistan 1979 (se Operation Cyclone, engelska wikipedia)! Och att hela västvärlden och vänstern i Sverige fördes bakom ljuset!
  Enligt nysläppta dokument försökte brittiska MI5 förmå UVF (en lojalistisk paramilitärgrupp på Nordirland) att mörda den dåvarande irländska premiärministern Charles Haughey året 1985. Detta rapporterar The Times, Irish News och många andra medier.
  UVF vägrade och varnade den irländska pm i ett brev, där de beskrev MI5 som ’Dirty Tricks Departementet!
  Det är sådana konflikter som kommer att bli allt mer vanligare plus drönarattacker – inte kärnvapenkrig.
  Det var genom Dirty Tricks metoder, inre motsättningar, lejda partimedlemmar i Sovjetunionens kommunistparti, korruption och lite annat – allt organiserat från utlandet och av kapitalistiska organisationer – som Sovjetunionen störtades. Och nu befarar alla länder inklusive Ryssland, USA, Sverige, Tyskland, etc att något liknande ska ske med deras länder av en annan makt. Det är därför det tjatas så mycket om troll och fake News i medierna och paranojan sprider sig. Alla varnas i USA och Sverige för ryssar, och ryssarna gör likadant i Ryssland. För att inte tala om hetsen mot Ryssland i Sverige …

  Det är en sak som har dykt upp i fredsdebatten, ett s k ’troll’ som används som ett varnande exempel (om du gör som dom så blir du som – retoriken). Men jag vill inte direkt kalla dom för troll. De jag pratar om är trotskisterna. Eamonn McCann är medlem i det trotskistiska partiet PBP på Nordirland, och han har uttalat sig ganska förnuftigt när det gäller Putin, se engelska Wikipedia (Eamonn McCann).

  Det är inte krig. Vi är inte ockuperade av någon utländsk makt. Vår uppgift som kommunister och socialister är i fredstid först och främst att verka för en socialistisk framtid.
  Och det är enormt märkligt att det enbart är ni s k ’socialister’ och några professorer till som ’inser’ att krig är nära. Inga andra socialister och kommunister i Europa och i världen är av den åsikten.

  Inse – att umgås med allehanda mörka krafter inom extremhögern – är inte populärt inom en stor del av vänstern. Och därför vill vi inte ens ta dig med en tång! Så det du gör är kontraproduktivt för vänstern, för fredsrörelsen och inte minst för dig själv!
  Jag tror inte ens att du, Myrdal, har skrivit en enda artikel som rör arbetarklassen och vårt motstånd till kapitalismen. Kan det inte vara så att du försöker hindra vänstern att arbeta för arbetarklassfrågor genom ditt eviga tjat om att ’kriget är nära och att vi måste stoppa det först och främst’? Det var så VPK gjorde med HBTQ frågor och feminismen – satte dessa frågor främst – så väl att VP helt och totalt glömde bort att arbetarklassen existerade. Detta kallar jag medvetet slänga grus i navet i den socialistiska rörelsen. Enligt dig och andra måste arbetarklassen hållas upptagna med andra frågor än just arbetarklassfrågor. Det finns kapitalister som absolut inte vill att arbetarna ska resa sig – undrar om du inte är en nyttig idiot till dessa kapitalistiska krafter?

  • Det är många ord i olika riktningar här, och lösa antaganden. Krigsrisken är påtagligt ökad, som många analytiker inser. Läs t.ex. de artiklar som nämns efter Myrdals artiklar. Allvarligt att inte upplysa arbetarklassen om det.
   Varför antar du utan vidare att Myrdal och/eller jag inte skrivit om arbetarklassens motstånd mot kapitalismen – mycket är skrivet.

  • Kerstin.
   ”Det var genom Dirty Tricks metoder……som Sovjetunionen störtades” Det tror jag inte en sekund på.
   Sådana metoder användes och används, säkert av alla mäktiga nationer.
   Jag tror att grundorsaken var hur Ryssland såg ut vid tiden för revolutionen. Marx trodde att socialismen skulle byggas i något av dom mest utvecklade kapitalistiska länderna, men nu skedde det istället i det mest efterblivna. Frånvaron av en stor, utbildad och välorganiserad arbetarklass, med demokratiska traditioner gjorde att kommunistiska partiet fick träda i dess ställe. Redan då grundlades en situation med allt för stor makt i ett fåtals händer och en ineffektiv byråkratisk stat utan folklig kontroll byggdes upp. Sedan kom kriget och kalla kriget och det som nu går att studera med en snabb blick på Kina, nämligen marknadsekonomins överlägsna effektivitet när det gäller att bygga upp ett lands teknik och ekonomi. Byråkratsocialismen var för svag jämfört med kapitalismen och sannolikt dödsdömd från första dagen.
   Tydliga materiella omständigheter alltså och inte några idealistiska historier om diverse smutsiga tricks.

   ”Det är inte krig” Nej, inte här, men i mellersta östern, Afrika och i Ukraina är det krig. Olika krig, där väldigt många ser ut att vara underblåsta, eller t.om. planerade av USA.
   Här hemma är det ”bara” krigshets mot Ryssland. Den ingår naturligtvis i USA:s och NATO:s strategi för att försvaga och omringa Ryssland. Syftet är sannolikt inte att starta öppet krig mot Ryssland, utan att tvinga Ryssland på defensiven och kanske till att ännu en gång slå ihjäl sin ekonomi med militära satsningar som dom inte har råd med.
   USA: korrumperade ledning behöver också en tydlig fiende och en hotbild internt, för att fortsätta göda sina uppdragsgivare i det militärindustriella komplexet på bekostnad av välfärden i sitt eget land.

   Sveriges och västvärldens högerspöken hakar på krigshetsen av födsel och ohejdad vana, men dom ser också den potential detta har till att stärka sin egen ställning inför en, även för dom, svårbedömd ekonomisk framtid.
   Således ser vi även i Sverige ett försök till framflyttning av högerns positioner på bekostnad av demokratiska rättigheter, yttrandefrihet, sociala skyddsnät, fackliga rättigheter och annat som kan störa överhetens krav på maximal makt och profit.
   Den här högerkampanjen är en av dom värsta vi sett och den kan, i värsta fall, resultera i ren fascism i flera västeuropeiska länder och den måste utan tvekan vara huvudmåltavlan för alla som vill rättvisa och fred.
   Kallar man sig vänster och spelar med i högerns krigshets genom att kalla alla parter för likvärdiga imperialister så har man blandat ihop betydelsen av orden vänster och höger i politiken.

   • En viktig orsak är nog svagheterna i Sovjetunionens socialism. Alltför liten demokrati och yttrandefrihet. Uppkomsten alltmer av privilegierade skikt. Alltför stark satsning på militärindustrin mm. Gorbatjovs reformer var att genomföra förändringar till det bättre förstås – men de förstärkte kapitalistiska drag om jag förstått det rätt. Är inte så väl insatt i detta. Kinas Kulturrevolution var avsedd att motverka en utveckling med de dåliga drag som fanns i Sovjet. Så var det tänkt i alla fall. Den kom efter den stora polemiken om den socialistiska linjen mellan Kina och Sovjet 1960-63.

    • Så varför har Kuba klarat sig så bra med den sovjetiska socialismen? Om ni har rätt borde Kuba ha kollapsat tillsammans med Sovjetunionen. Kuba hade mycket täta kontakter med Sovjetunionen på 60- 70-talet. Sovjetunionen gjorde så att kubanerna fick åka till Sovjetunionen och andra stater, t ex DDR, för att utbilda sig till läkare, ingenjörer, etc. Och därmed fick kubanerna den sovjetiska socialistiska ideologin med sig hem. Sovjetiska personer åkte till Kuba för att bygga upp Kubas infrastruktur. Antagligen fick Kuba förmånliga lån och liknande av Sovjetunionen. Och med mera. Ett samarbete som Myrdal och andra så föraktfullt för sovjetisk ’social-imperialism’.
     Efter kontrarevolutionen i Sovjetunionen sjönk Kubas BNP. Men det berodde mer på att, eftersom det finns ett amerikanskt embargo mot landet så var Kuba beroende av Sovjetunionen, främst när det gällde importen av energi.
     Men ’kollapsade’ Kubas socialism – som var och är baserad på sovjetisk socialism? Nej! Absolut inte. Den har hittills överlevt. Även om det var många som trodde att den skulle följa med Sovjetunionens öde, särskilt efter 1991.
     Anser du att även Albaniens socialism kollapsade? Den socialism som Myrdal och andra höjde till extrema höjder.

     • Kunba var undantaget då Sovjets allierade i öst snabbt övergick till kapitalismen – vilket var ett misslyckande för Sovjets variant av socialism också. Albaniens och Kinas socialism har också kollapsat.

   • Anders Å,
    Wikipedia ’Secret Intelligence Service’: ”The real scale and impact of SIS activites during the second half of the Cold War remains unknown, however, because the bult of their most successful targeting operations against Soviet officialls were the result of ’Third Country’ Operations recruting Soviet sources travelling abroad in Asia and Africa. These included the defection to SIS Tehan station in 1982 officer Vladimir Kuzichin, the son of a senior Politburo member and a member of the KGB´s internal Second Chief Directorate who provided SIS and the British Government with warning of the mobilisation of KGB´s Alpha Force during the 1991 August Coup […]”
    Tror du att SIS, CIA och med flera andra underrättelsetjänster rullade tummarna under den här tiden? Jag tror inte det.
    Alla revolutionära ledare och tänkare, såsom Lenin, Castro, Che, Mandela, etc, var alla karismatiska personer och hade en kämpaglöd som inte Jeltsin hade.
    Så du kan inte få mig att tro på att en tafsande, ointelligent, okarismatisk idiot som Jeltsin skulle kunna klara av att genomföra en kontrarevolution utan någon hjälp utifrån eller inifrån Sovjetunionen. I t ex Ukraina var extremhögern redan på frammarsch, en organisation som hette UNO, bildades 1990 (se Wikipedia Soviet Coup till höger i rutan om texten). Och det var liknande nationalistiska mestadels högerextrema rörelser som demonstrerade och t o m begick ungefär samtidigt attentat i Sovjetunionen, t ex Alma-Ata. Vem beväpnade dessa organisationer?

    Kallade inte Myrdal sig för vänster i slutet av 70-talet? Det var då han spelade med i högerns krigshets mot ett socialistiskt land (Sovjetunionen). Och då har man blandad ihop betydelsen för orden vänster och höger i politiken.
    Ryssland är idag imperialistiskt – ABSOLUT INTE SOCIALISTISKT!. Som kommunist och socialist ställer vi oss på den ryska arbetarklassen och de ryska kommunistiska partierna. Det är vänster!
    Det är ni som ställer sig på högern – Rysslands höger.

    • Wikipedia engelska Soviet-Coup: ”The UNA [inte UNO som jag skrev] was created on 30 June 1990 in Lviv as the Ukrainian Interparty Assembly (UMA), led by maverick politican and nationalist writer Dmytro Korchynsky. On 3-4 November 1990 a congress of the Ukrainian National Association (UNS) was held in Kiev. On 11 January 1991, UNS squad headed by Yuiry Tyma guarded the Scimas Palace during the January events in Lithuania.” ”During the first Days of the 1991 Soviet Coup d´état attemt UNS squad led by Vietnam veteran Valeriy Bobrovych left for Moscow, the squad later laid the Foundation for the Argo-Battalion. On 19 August 1991, during the truggle aginst the state committee on the state of Emergency, the UNS clreated squad of the Ukrainian People´s Self-Defnece (UNSO) in Kiev.”
     UNA är en enormt högerextrem organisation, Likheterna till nynazisterna här hemma är många.

    • Den stora skillnade gällande Jeltsin var att han stod för kapitalism, emdan Lenin & Co stod för socialism.
     Jan Myrdal och många inom Vänstern kritiserade Sovjetunionens utveckling bort från socialism, och dess krig mot Afghanistan, liksom inmarschen i Tjecoksolvakien 1968. I vissa avseenden kan kritiken ha varit överdriven, men den var nog i stort sett riktig – vilket socialismens snabba kollaps i Sovjetunionen visade. Ryssland har förstås en kapiatlistisk ekomnomi. Men dess imperialistiska drag inom ekonomin är svaga. Deras storföretag kommer långt ned på en lista över storföretag och baseras bl.a. på gamla storföretag i Sovjet. Kapitalexporten är blygsam och går till stor del till f.d. allierade. Rysslands utrikespolitik- och militärpolitik är påtagligt fredligare och skiljer sig mycket från USA:s

     • visst, självklart var Jeltsin kapitalist. Och även Gorbatjov var en kapitalist.
      Men du kritiserade den sovjetiska socialistiska ideologin som i grund och botten var socialistisk. Och det var som sådan ni kritiserade socialismen i Sovjetunionen.
      Skilj mellan ideologi och vad människor gör. Vissa människor – precis som det är i Ryssland, USA, Sverige, Tyskland, etc – använder ett parti som en karriärmöjlighet. Precis som det var i Sovjetunionen – människor använde partiet som en karriärmöjlighet. Men för det behövde de inte vara sympatisörer till den kommunistiska (eller socialistiska när det gäller Socialdemokraterna i Sverige) ideologin. Människor är människor överallt, det finns de som endast ser till sig själv, även i socialistiska stater. Det finns säkert korruption på Kuba, men det innebär inte att det är fel på socialismen på Kuba i sin helhet.
      Den ideologiska socialismen kollapsade inte i Sovjetunionen. Men människorna i kommunistpartiet från mitten av 80-talet såg endast till sina egna intressen i Sovjetunionen – inte till det samhälleliga intresset.
      Jag ska ta ett hypotetiskt exempel:
      Om jag går med t ex i Röda Korset och deltar i deras arbete och ideologi. När det sedan visar sig att tre eller fyra i ledningen skor sig på föreningens pengar så är det inte Röda Korsets ideologi som det är fel på. Utan det är människorna som begår dessa brott. Röda Korset kollapsar inte ideologiskt utan dom sparkar dessa korrupta människorna.
      Så det sovjetiska kommunistpartiet borde ha sparkat både Gorbatjov och Jeltsin och deras anhängare och tagit sig själv i kragen, och det redan tidigt på 80-talet. Men den sovjetiska socialistiska ideologin var och är det inget fel på. Förstår du nu vad jag menar?

      • Uppkomsten av en ny klass eller privilegierat skikt var märkbar redan efter Andra Världskriget fast i mindre skala. Jo det var ett av felen med dess socialism, en annan bristande demokrati.

       • Javisst, det var inte ett kommunistiskt samhälle. Det var ett socialistiskt samhälle, så det fanns fortfarande klasser i Sovjetunionen. Men inte så stora som ni har kritiserat dem för.
        Sovjetunionen hade en löneskala från 1-12 (allt enligt en annan kommentar här i höstas, jag tror det var från Mats Svensson).
        Anser du att klasser ska existera i ett socialistisk samhälle, d v s klasser baserade hur mycket människor har i inkomst och förmåner? Du har tidigare i andra kommentarer propagerat för ett socialistiskt system att t ex läkare ska ha högre lön än en t ex soparbetare. Hur ska det systemet se ut utan att det skapar nya klasser?

        Vad menar du med bristande demokrati? Menar du att det är en juste demokrati som Sverige har, eller USA eller Ryssland där svenska folket endast får rösta på vilket parti var femte år? Där kapitalet har mer att säga än de folkvalda? Eller när två kommunister blir arresterade i Ryssland i somras för att de enbart spridit ett annat version av Det stora Fosterländska Kriget?
        Demokratin i Sovjetunionen på 60- och 70-talet var sannolikt större än i dagens Ryssland. Men eftersom det inte fanns sådan val som finns idag så anklagade dom kapitalistiska medierna i väst för att de inte hade ’fria val’. Idag har inte arbetstagarna på ryska företag, oljeriggar, varv, industrier, inte så mycket att säga till om på deras arbetsplatser. Jag vet inte ens om fackföreningar får förekomma på arbetsplatserna. Och är det så demokratiskt av den ryska regeringen att arrestera kommunister?
        Idag går den s k demokratin med Putin spetsen neråt. Det räcker inte med att ett par eller tio kandidater ställer upp i presidentvalet. Eller att det finns partival. Demokratin ska redan börja på arbetsplatsen, i skolan, sjukvården och i det vardagliga samhället. Men denna demokratin är inte så populär bland kapitalister – de ser sin makt försvinna. Dessutom bryr sig media inte om den socialistiska demokrati som arbetare och pensionärer kräver. Media – vars ägare alla är kapitalister – bryr sig endast om hur kapitalister ska ta makten på ’demokratiskt’ vis.

        • Demokratin kunde ha varit större på olika sätt i Sovjetunionen. Man behöver inte jämföra med kapitalistiska länders demokrati, där ägandet av produktionsmedlen och naturtillgångar och beslut av företagen är undantagna demokratiska val och demokratisk insyn.

    • Kerstin.
     Du tänker i allt för enkla banor här.
     Kuba har, vad jag tror, en mer folkligt förankrad socialism är vad sovjetunionen hade. Dom jag känner som har varit där pratar om ett land där demokratin visserligen kan förbättras, men där det ändå finns ett starkt folkligt inflytande. Dom flesta kubaner ser nog också att dom, på många sätt, har en jämförelsevis hög livskvalitet, t.om. jämfört med USA.

     En löjeväckande figur som Jeltsin hade sannolikt blivit utskrattad i ett land där starka demokratiska arbetarorganisationer hade haft stor makt, men i byråkratsocialismen fann han en väg framåt.
     Utländska agenters möjligheter att påverka beror naturligtvis på styrkan i det land dom försöker infiltrera.
     Myrdal har nog pratat mycket strunt om både Kina, Albanien och Ryssland i sina dagar, men nu verkar han ha blivit lite mer jordnära.

     Du fokuserar nästan helt på enskilda personer här Kerstin och det gör din analys tunn och bristfällig.
     Produktionskrafterna och kanske framför allt teknikens utveckling ser ut att vara historiens röda tråd, inte enskilda individer, även om dom naturligtvis kan påverka vad som händer.

     Tekniken ger hela tiden nya förutsättningar och formar om människans relationer på helt grundläggande sätt. Vid neolitikum skapade tekniken begreppet arbete och därmed klassamhället.
     Tekniken skapade industrin, som skapade arbetarklassen som under en tid varit en politisk kraft att räkna med. Dom kapitalistiska länderna fick ett övertag efter kriget och var effektivare på att utveckla tekniken än dom byråkratsocialistiska som följaktligen till slut gick under.
     Nu är tekniken i full gång med att avskaffa begreppet arbete och om vi kan släppa förlegade tankebanor så kanske vi kan utnyttja teknikens möjligheter till att också avskaffa klassamhället och således sluta cirkeln. Detta är dock än så länge mest önsketänk från min sida då ingen vet hur det slutar. Oavsett det så framstår det som en fullständig självklarhet att bekämpa krigshetsande högerkampanjer med tydligt odemokratiska, kanske rentav fascistiska inslag och det är just i sådana situationer som det visar sig var man står.

     • Jeltsin var inte ens en byråkratsocialist. Det första han gjorde när han kom till makten vara att förbjuda det sovjetiska kommunistpartiet, så hur socialistiskt var detta?

      Vilka enskilda personer? Jeltsin och Gorbatjov? Jovisst, men det var dessa kapitalister som satt i ledningen och t o m var presidenter och som sedan ledde landet till en kontrarevolution. Men givetvis fanns det fler människor i partiet som var anhängare till dessa två personer och som utnyttjade sin ställning. Men detta kallar jag för korruption.

      Allt det du säger om Kuba stämmer, men varför kan jag inte jämföra Sovjetunionen med Kuba? Kuba har ungefär samma socialism och struktur som Sovjetunionen hade. Emellertid skulle det varit roligt och intressant om någon som är insatt i Kuba och i Kubas relation med det socialistiska Sovjetunionen kunde uttala sig om detta,

      Sovjetunionen var inget land eller i teorin inte en stat heller. Det var en union med republiker som var och en hade sitt eget folk och språk. Esterna kunde prata estniska och ukrainarna fick prata ukrainska. Sovjetunionen gjorde allt för att republikerna, ja, även de minoritetsfolk som fanns i t ex Ryssland (t ex samer) skulle ha sin egen kultur och språk. Detta vet jag med säkerhet, eftersom jag prenumererade på ’Nyheter från Sovjetunionen’. De gjorde i varje nummer flera inslag om de olika kulturerna som fanns i Sovjetunionen.
      Det fanns säkert lika stor folklig socialistiskt förankrad inflytande i Sovjetunionen som på Kuba.

      ’Utländska agenters möjligheter att påverka beror naturligtvis på styrkan i det land dom försöker infiltrera’. Njea, det behöver inte vara så. Jag hade en polemik med en annan om Irland som nämnde att en författare hade varnat det irländska folket om att rösta på Sinn Féin. Denna författare hade sagt att det skulle vara som att sätta MI5 i Stormont (Nordirland) och/eller i Dublin Castle (Republiken)!
      USA infiltrerade Sverige redan efter kriget (om inte före), och Sverige var starkt då. Men ett svagt land är alltid lättare att infiltrera än ett starkt.
      Konstigt resonemang vi egentligen för. På 80-talet nämndes järnridån med stor respekt, och det fanns en stor propaganda om att man skulle bli skjuten om man tog sig in eller ut olagligt i Sovjetunionen och att man inte fick ta in tidningar eller annat. Nu pratar du om att Sovjetunionen var svagt. Kanske var det mitt emellan. Jag kommer ihåg när Matthias Rust (tror han hette så) flög olagligen från Tyskland till Moskva för att sedan landa på Röda Torget! Då var det många röda ansikten på båda sidorna om den s k järnridån!

 2. Det kommer INTE att finnas en värld att suga och leka ”exceptional nation” på efter ett kärnvapenkrig. Efter mig i skymningen verkar mottot vara för samling förmätna och fullkomligt galna neokonservativa, allehanda imperiets- och tillika krigsindustrins lakejer.

  • Skulle Loss kunna sätta upp fem punkter som beskriver det samhälle som skulle gynna mänskligheten? Nyfiken eftersom socialism sågas fullständigt.

 3. ”Bortsett från att såväl president Igor Dodons som mitt tal lades ut på nätet av 8 dagar och att Clarté och övriga i allmänna vänstern gjorde rasande och märkliga angrepp mot mig rapporterades ingenting om dessa konferenser i svenska officiella medier. Den svenska allmänheten skulle hållas okunnig. Det är ingen konspirationsföreställning, det är kontrollerbart faktum. Det är heller ingen hemlighet att den makt som i detta vakat över och kontrollerat hur den svenska allmänheten kunnat informera sig är den makt som i Europa genom Nato placerar ut raketbaserna invid Rysslands gräns och arbetar med förstaslagsplaner. De behöver för sina brottsliga planer hålla också svensk publik okunnig. Den som tror att detta är tillfälligt kan själva kontrollera på nätet. De två konferenserna kan hållas hemliga blott på de nät och medier vilka står under Förenta staternas och Natos kontroll. Så eftergivet kuvad var den svenska medievärlden varken under det förra storkriget eller det kalla kriget. Jag var med och vet.”

  Kvalificerat nonsens. Anledningen till att det inte skrivs om Myrdal är att han saknar relevans.

  • Inga argument för din bedömning? Myrdal kritiserar förhållandet att media inte rapporterat om konferensen i Kina, och ej heller om den i Moldavien – inte att de inte rapporterat om honom. Moldavien med en för Sverige efterföljansvärd neutralitetspolitik tycker tydligen att Myrdal är relevant.

   • Fascisten Dugin och andra högerextremister som deltog på konferensen tycker kanske att Myrdal är relevant. Moldavien bryr sig knappast

    • Myrdals synpunkter är relevanta för alla krigsmotståndare, dvs. för den stora majoriteten av världens befolkning.

     • Nej men hans åsikter är relevanta för andra som hyllar massmördarna Stalin, Mao och PolPot. Och nu för tiden även för högerextremister som förenas med vänsterextremisterna i ett djupt förakt för mänskliga rättigheter och demokrati

      • Du verkar ha fått denna om bakfoten. Jan Myrdals varning om ökad risk för storkrig stöds av ”inflytelserika Bulletin of Atomic Scientists”, politiker och forskare i USA, Ryssland och Kina. Särskilt USA visar i dessa dagar ett djupt förakt för mänskliga rättigheter och demokrati”, med sina krig nu i Mellanöstern och sitt stöd till statskupper i många europeiska länder och sedan sin omfattande intervention i olika länder. USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder;USA har olagligt och odemokratiskt påverkat valen i många länder

       Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
       -Mossadeq i Iran 1953;
       -Arbenz i Guatemala 1954;
       -Lumbumba i Kongo 1960;
       -Sukarno i Indonesien 1965;
       -Allende i Chile 1973;
       -Sihanouk i Kambodja 1970;
       -USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
       -USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
       -Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
       -Zelaya i Honduras 2009;
       -Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;
       -Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
       -Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
       -Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

       • Verkar som om Knut har kommit på dig med att uppge alternativa fakta:

        ”Ange källa till dina uppgifter om att den ekonomiska utvecklingen under Mao var lika hög som efter hans död då marknadsekonomiskas reformer infördes. Du använder ju Världsbankens statistik för levnadslängd så du bör kunna använda dess statistik för BNP och befolkning också.

        Om du inte kan ange källa, och det kan du inte eftersom ditt påstående är falskt, så bör du fortsättningsvis låta bli att publicera alternativa fakta om den ekonomiska utvecklingen under Mao”

        Du har inga källor till dina påståenden om den ekonomiska utvecklingen under Mao eftersom du har hittat på det själv. Fake News!

        • En källa är Minqi Lis bok ”The rise of China and the demise of the capitalist world economy. På sidan 29 i Table 2 återges en uppgift för tillväxten 1950-1976 av Maddison (2003) på 4,7 % årligen, medan Chinas State Statistical Burea 1985 anger 6,7 %. Per capita blir förstås siffrorna lägre.
         (Maddison, Angus (2003). The Wolrd Economy: Historical Statistics. Paris, OECD.)

 4. Kjerstin du är så enkelriktad som gått på vänster-höger grejen från de som styr dina tankar. Förstår inte vad hemvisten har att göra med vem man samarbetar med när det kniper. Om några onda typer spöar min morsa och jag är ensam men hittar folk som kan hjälpa mig att rädda henne så frågar jag dem inte först vilket samhälle eller parti de vill ha. För fan det brådskar för freden i detta land och alla som ställer upp mot NATTO är mina bundsförvanter och jag lovar jag frågar inte först om deras syn på samhället vi bor i eller landet vi älskar för att behålla freden. Så sluta med dumheterna och kom ut i verkligheten. Socialismen är död och dog den dagen när Marx sa att han inte är Marxist.

  • Kjell,
   Jag antar högst sannolikt att det är mig du menar – även om du stavar mitt förnamn fel med en bokstav.
   Väldigt vad en del anklagar mig för att vara enkel. Men jag är en enkel människa så det har ni kanske rätt i. Emellertid är jag inte enkelriktad. Det är Myrdal – och andra – som inte kan trafikreglerna! De har helt och totalt kört vilse när Myrdal inte begriper sig på vad vänster och höger är!
   Vilka är dessa ’onda typer’, Kjell, som du nämner i din kommentar? Är det nynazister som du menar och som spöar upp din mor? Nej, det tror jag inte att du menar. För dig är ’onda typer’ andra människor som du anser inte ska höra hemma i det blonda, blåögda och perfekta Sverige med en kung och fosterland.
   Sanningen är att det inte finns och har aldrig funnits ett sådant Sverige! Vi har alltid haft människor som invandrat – och svenskar som utvandrat.
   Tänk om det är människor av en mörk hy, av en annan religion eller av en annan nationalitet som hjälper din mor från att bli attackerad av t ex nynazister.
   Javisst ska vi bekämpa NATO (om det verkligen är det du menar, även här stavar du illa). Vi är för Sveriges neutralitet och suveränitet. Men jag sneglar definitivt åt vänstern och andra socialistiska (marxistiska) för ett samarbete. Nazister och fascister tar jag inte ens med en tång. De är den militanta delen av borgerligheten. Jag glömmer inte att nazister gasade ihjäl tusentals kommunister i Nazityskland.
   Var har du fått det uttrycket ’socialismen är död’ från? Socialism innebär att arbetare ska arbeta åt sig själva och inte åt någon som profiterar på arbetarna – så vad är det för fel med detta? Anser du att arbetare är så pass ointelligenta att de inte kan samarbeta med andra arbetare, och att de måste ha en bas över sig som kan basa över dem? Om det är det du menar – så påstår du att fattig arbetare är en mindre värld än en rik och girig person i överklassen.
   Var är din källa till att Marx själv nämnde att han inte är en marxist?

 5. Det allra vanligaste tricket är att jämföra kapitalistisk praktik med socialistisk fantasi, varvid den socialistiska fantasin vinner varje gång man accepterar upplägget. Nu jämförs socialistisk praktik med kapitalistisk praktik, då vinner kapitalismen varje gång man accepterar upplägget. Hur ska man få debatten att handla om den socialistiska fantasin varje gång dess praktik problematiseras, och är det en bra idé?

  • Fakta: 1) Sovjet utvecklades från ett fattigt, föga industrialiserat land 1917 till Världens andra supermakt omkring 1950, trots att manförlorade 20 miljoner invånare i Andra Världskriget, där Sovjet var huvudkraften i besegrandet av Hitler-Tyskland. Och trots egna fel och övergepp.
   2) Kina och Indien var på ungefär samma nivå 1949. 1980 kunde socialistiska Kina visa en betydligt bättre utveckling.
   Under Maos tid som Kinas ledare 1949-1976:
   nästan fördubblades Kinas befolkning från 542 till 956 miljoner
   • fördubblades livslängden
   • fördubblades kaloriintaget
   • femdubblades BNP
   • fyrdubblades läskunnigheten
   • ökade spannmålsproduktion tre hundra procent
   • ökade bruttoindustriproduktionen fyrtio gånger
   • ökade tungindustrin nittio gånger.Fin utveckling i Kina under Mao

   * Tillväxten i Kina var mycket god under Maos tid, tidvis omkring 6-10 % per år, dvs. lika bra som nu, enligt uppgifter jag sett. Enligt uppgifter från Världsbanken var medellivslängden i Kina 36,3 år 1960 , 66,8 år 1980, 70,3 år 2000. Motsvarande siffror i Indien var 44,3 år, 54,2 år och 62,9 år. Medan medellivslängden i Kina ökade med 30,5 år mellan 1960 och 1980, en period då Maos politik i stort sett tillämpades uppgick ökningen i demokratiska, kapitalistiska Indien till 9,8 år. Källa: Världsbanken. World Development Indicators online. I Minqi Li. The rise of China and the demise of the capitalist world economy. New York:Monthly Review Press, 2008). Vad finns att lära av Kulturrevolutionen

 6. Du uppskattade visst inte att jag kopierade Nisses kommentar från 1 juni där han visar att du presenterar ”fake news” angående den ekonomiska utvecklingen under Mao. Dålig stil Anders.

  ”Nisse
  1 juni, 2017 at 10:35
  Det är alldeles uppenbart att utvecklingen efter Mao har varit betydligt mer gynnsam för det kinesiska folket. Data för 1952-2014 visar för det första att den genomsnittliga årliga BNP-tillväxten efter 1978, det är då marknadsreformer började införas, varit nästan dubbelt så hög som under Maos tid. Utvecklingen under Kulturrevolutionen var sämre än under andra perioder av Maos styre.

  Medan BNP/capita i fasta priser ökade med i genomsnitt 2% per år 1952-1978, och 1% per år under Kulturrevolutionen, så uppgick den genomsnittliga årliga utvecklingen 1978-2014 till 8% per år. Den sämsta utvecklingen ägde dock rum under katastrofen ”Det stora språnget”. Under denna period minskade BNP per capita med i genomsnitt 7% per år. BNP med lika mycket då befolkningen knappt ökade under denna period eftersom antalet nyfödda knappt kunde kompensera för de miljontals kineser dom dog av svält under perioden.

  Fattigdomen började inte minska förrän efter Mao. 1981 levde 88% av befolkningen i extrem fattigdom, definierat som en inkomst lägre än 1.90 $ per dag i 2011 års priser. Det kan jämföras med 2013 då knappt 2% av befolkningen levde i extrem fattigdom. Med 3.1 $ används som gräns för fattigdom, var utvecklingen från 99% 1981 till 11% 2013.

  Maos död och övergången till en ekonomi med mer marknadsekonomiska inslag har alltså betytt att man inte varit tvungen att ingå i Kommunistpartiets elit för att undvika fattigdom.

  Källor: Världsbanken och Penn World Table version 9”

  • Det finns olika uppfattningar, olika värderingar och olika beräkningar av bl.a. Kinas politik och ekonomi. Förefaller ha varit en bra utveckling både under Mao – och senare.

   Tillväxten i Kina var mycket god under en stor del av Maos tid. Enligt uppgifter från Världsbanken var medellivslängden i Kina 36,3 år 1960 , 66,8 år 1980, 70,3 år 2000. Motsvarande siffror i Indien var 44,3 år, 54,2 år och 62,9 år. Medan medellivslängden i Kina ökade med 30,5 år mellan 1960 och 1980, en period då Maos politik i stort sett tillämpades uppgick ökningen i demokratiska, kapitalistiska Indien till 9,8 år. Källa: Världsbanken. World Development Indicators online. I Minqi Li. The rise of China and the demise of the capitalist world economy. New York:Monthly Review Press, 2008).

   * Ur en intervju med den kände vänstermannen och lingvisten professor Noam Chomsky i Counterpunch ”Se på det maoistiska Kina, som alla förväntas avsky. Om man ser på det så sparades 100 miljoner liv jämfört med det demokratiska kapitalistiska Indien, tack vare hälsoprogrammen på landsbygden. 100 000 000 (100 miljoner) människoliv är inget litet antal (motsvarar c:a drygt 15 % av befolkningen, dvs. c:a 1,5 miljoner av Sverige befolkning), och siffran innefattar den stora hungersnöden. Ingen kan tala om det. Och om man ser på de kapitalistiska reformerna så minskade dödligheten mycket kraftigt under Mao, men började plana ut 1979.” Intervju med Noam Chomsky

   Mao Tse Tung noterade att hälso- och sjukvården främst var inriktad på de 15 % som bodde i städerna och initierade en ökad satsning på landsbygden och på förebyggande mediciner. Kinas system med barfotaläkare visade sig framgångsrikt och WHO såg de som ett mönster för utvecklingsländerna. Dessutom genomförde Mao omfattande jordreformer som frigjorde hundratals miljoner kineser från slaveriliknande förhållanden, vilket vi påminns om av Åsmund Egge i Klassekampen 15/12 2012, sid 33.

   Inget vet med säkerhet om Kina hade haft samma, bättre eller sämre BNP om Maos politik fortsatt. Men vi har all anledning att tro att tryggheten, jämlikheten hade varit större och arbetslösheten närmast obefintlig. Många menar att den statliga planekonomin och frånvaron av stor ojämlikhet varit en viktig förutsättning även för framgångar i Kinas kapitalistiska ekonomi.Kina – vad finns att lära av Kulturrevolutionen?

   • ”Tillväxten i Kina var mycket god under en stor del av Maos tid.” Är fake news. Se ovan där Nisses uppgifter från Världsbanken och Penn World Table har använts. Du använder dig av Världsbankens uppgifter för levnadslängd och bör därför inte ha några problem att även använda uppgifterna för BNP och befolkning.

    Tillväxten mellan 1952-1978 uppgick till i genomsnitt 2% per år. Mycket sämre än efteråt då politiken lades om i en marknadsekonomisk inriktning. Vi vet alltså med bestämdhet att en fortsatt Maoistisk politik inte hade kunnat lyfta Kina.

    Synd du inte kan acceptera det. Men kommunister har alltid haft problem med sanningen.

    • Det finns verkligen olika uppgifter om detta. Som jag påminde om i tidigare kommentar var det också en period av stora framgångar i Kina

     • Ange källa till dina uppgifter om att den ekonomiska utvecklingen under Mao var lika hög som efter hans död då marknadsekonomiskas reformer infördes. Du använder ju Världsbankens statistik för levnadslängd så du bör kunna använda dess statistik för BNP och befolkning också.

      Om du inte kan ange källa, och det kan du inte eftersom ditt påstående är falskt, så bör du fortsättningsvis låta bli att publicera alternativa fakta om den ekonomiska utvecklingen under Mao

      • En källa är Minqi Kis bok ”The rise of China and the demise of the capitalist world economy. På sidan 29 i Table 2 återges en uppgift för tillväxten 1950-1976 av Maddison (2003) på 4,7 % årligen, medan Chinas State Statistical Burea 1985 anger 6,7 %. Per capita blir förstås siffrorna lägre.
       (Maddison, Angus (2003). The Wolrd Economy: Historical Statistics. Paris, OECD.)