Hoten mot Iran – som de flesta i USA vill bomba med kärnvapen


Sextio procent är positiva till att bomba Iran med kärnvapen60% av amerikanerna stöder kärnvapen bombningar av Iran – undersökning. Detta visar en opinionsundersökning i augusti, som Nyhetsbanken rapporterar om Nyhetsbanken
Kärnvapen stad 170901
Det är knappast okänt att president Trump hotar att helt riva upp avtalet med Iran 2015, där Iran gjorde ensidiga mycket stora eftergifter. Detta skulle öka möjligheten till framgångsrik kärnvapenbombning av USA, vars krig efter Andra Världskriget dödat omkring 20 miljoner människor i bara 37 länder, och totalt sett fler. USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder
Jag har skrivit om detta:
Upphävda sanktioner mot Iran – bara en framgång?;
Varför kärnvapanavtalet med Iran håller på att gå upp i rök;
Innebär avtalet ett nederlag för Iran?;
Avtalet med Iran. Vinnare och förlorare 4/4 2015
Historiskt avtal med Iran i hamn

Jag återger här ett kapitel ur boken Lagen mot krig (Celanders förlag 2012) som behandlar Irans kärnenergiprogram och hoten mot Iran. Första avsnittet har nyligen publicerats Alliansfriheten medan hela kapitlet finns i här och i boken ”Lagen mot krig”, som kom ut år 2012.

Fortfarande aktuellt fast i artikeln från 2012 diskuteras dåvarande avtal med Iran.
Iran avtalet 2Avtalet slöts i april 2015
Artikeln.
Icke-spridningsfördraget (NPT eller Non-Proliferation Treaty) trädde i kraft 1970. Internationella Atomenergikommissionen (IAEA) fick i uppdrag att övervaka att avtalet följdes. En överväldigande majoritet av världens stater har anslutit sig till avtalet. Iran har undertecknat det. Kärnvapenstater som Israel, Nordkorea, Indien och Pakistan står utanför.
Bakgrunden till icke-spridningsavtalet var kapprustningen mellan kärnvapenmakterna, och en oro för ytterligare spridning av kärnvapen. Avtalet är dock ett ojämlikt fördrag. De stormakter som redan hade kärnvapen ville befästa sitt monopol och finna ett ”attraktivt” sätt att hindra andra stater från att skaffa kärnvapnen. Samtidigt fanns det ett intresse hos ickekärnvapenstaterna att få till stånd ett avtal om nedrustning och begränsning av spridningen, men även av att få del av teknik för fredlig användning av kärnkraft, något som utlovas i avtalet, men endast delvis infriats.
Det är värt att notera att kärnvapenstaterna USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike samtidigt är de fem stater, som har vetorätt i FN:s säkerhetsråd, något som tenderar till att utlämna icke-kärnvapenstater som Iran till dessa stormakters godtycke. (Slut artikeln på Alliansfriheten).

Fortsättning:
IAEA publicerade en rapport om Iran den 8 november 2011. Den har utnyttjats för att på nytt eskalera frågan om Irans kärnteknikprogram. I eskaleringen har ingått införandet av synnerligen drastiska ekonomiska sanktioner från framförallt USA:s sida. Men den har även innefattat hot om krigsåtgärder från
USA och Israel.

Många stater går emot denna aggressiva eskalering. Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, som omfattar nästan hälften av världens befolkning, uttalade gemensamt vid det fjärde BRICS mötet den 29 mars 2012 att situationen rörande Iran ”inte kan tillåtas att eskalera till konflikt” utan måste ”lösas genom
politiska och diplomatiska medel och dialog mellan berörda parter”
. Sveriges utrikesminister Carl Bildt och hans finska kollega har i en artikel den 22 mars 2012 (Bildt 2012) intagit motsvarande ståndpunkt, och även framhållit att ett angrepp mot Iran skulle ”vara ett uppenbart brott mot FN-stadgan.”
Framstående jurister såsom Hans Blix, tidigare generaldirektör för IAEA, och Hans Corell, FN:s tidigare rättschef, har också klargjort att ett sådant angrepp skulle vara oförenligt med FNstadgan.

Var finns folkopinionen?

Lagen mot krig lagen_omsl_2
Fortsättning av texten här

i Andra om: , ,, , ,Andra om: , ,, , , , ,


8 svar till “Hoten mot Iran – som de flesta i USA vill bomba med kärnvapen”

 1. Folkopinionen? Det vet du väl vid det här laget, att det är MSM som styr folkopinionen. Samtidigt har man fått erfara att det är USA ( Goldman Sachs ) som styr även våra medier via Shipstedt!

 2. I bästa fall kan Iran-frågan bli den som leder till att USA isoleras och efter hand måste börja tänka om. I värsta fall kan en krig bli följden. Redan Bush den yngre var på god väg att starta ett krig men det fanns generaler som sparkade bakut. Knappast av humanitära skäl men eftersom de insåg att deras resurser vid tillfället var ansträngda. Och som spiken i kistan för Bushs krigsplaner kom den samfällda bedömningen från underrättelsetjänsterna att Iran saknade ett kärnvapenprogram. I sina memoarer grät Bush över detta papper; hur skulle han då ha kunnat blåsa till attack. Donald Trump har visat att han saknar intresse för sådana små detaljer, ett bra svepskäl duger och den galne hunden Mad Dog Mattis får ordern om anfall.

  Om USA väljer att lämna det färska avtalet om Irans kärnteknologi gjorde både Iran och Europa klokt i att upprätthålla avtalet och ignorera USA. I Europa finns ett stort intresse för återupptaget ekonomiskt samarbete med Iran som har en stor utvecklingspotential. Ryssland har därtill förklarat sig villigt att medla mellan Saudiarabien och Iran. Om fientligheten mellan dem kan avvecklas kan framtiden för Mellanöstern ta en ny vändning mot bättre tider.

 3. Och hotet FRÅN Iran som vill radera Israel från kartan inom 25 år? Enda hindret för Iran är avsaknaden av kärnvapen. Plus Israels egna kärnvapen som ju i detta fallet måste kallas fredsbevarande.

  • New York TimesIsraeli Minister Agrees Ahmadinejad Never Said Israel ‘Must Be Wiped Off the Map’
   BY ROBERT MACKEY APRIL 17, 2012

   Ja, just det, FRÅN KARTAN, men inte utplåna några
   människor.

   Det är efterhand många som tycker att Israel har
   förverkat sin rätt att ha en etniskt baserad
   monsterstat där man inte kan häva ockupationen och ge
   fulla rättigheter till de ockuperade, för då skulle de
   etniska judarna hamna i minoritet. Mellanösterns enda
   demokrati?

   Om du menar Iran har framsatt hot mot Israels
   befolkning så får du belägga det med källor.

   Man kan ju börja med att se på dagens situation för den
   palestinska befolkningen. Det är denna grava orätt som
   Iran vänder sig emot, i solidaritet med palestinierna.
   Inte konstigt att det stör Israels apartheid-projekt.

   När det gäller Israels ”fredsbevarande” kärnvapen, är
   det väl just dessa som har gett Israel råg i ryggen att
   föra alla ”preventiva” angreppskrig de har gjort.

 4. […] Några andra artiklar om Iran som publicerats här: Trumps avslag på JCPOA (Iran) utgör ett stort hot Upphävda sanktioner mot Iran – bara en framgång?; Varför kärnvapanavtalet med Iran håller på att gå upp i rök; Innebär avtalet ett nederlag för Iran?; Avtalet med Iran. Vinnare och förlorare 4/4 2015 Historiskt avtal med Iran i hamn Hoten mot Iran – som de flesta i USA vill bomba med kärnvapen […]