Avtalet med Iran. Vinnare och förlorare


”Äntligen” verkar det bli ett avtal med Iran som ska hindra landet att bygga upp ett fredligt kärnenergiprogram medan grannen Israel får ha 40-200 atombomber utan protester. Iran, som inte startat krig på flera hundra år är föremål för delvis olagliga sanktioner, medan Israel som startat flera brutala krig inte har några sanktioner. FN:s sanktioner, men ej enskilda länders sanktioner, är däremot lagliga. USA inledde sanktionerna redan 1996 under Clinton, sanktioner som allvarligt skadat Irans ekonomi och dess samarbete med ledande europeiska ekonomier, som Tyskland och Frankrike. Någon kontroll av Israels kärnvapenverksamhet ska inte ske, och inte heller av t.ex. USA:s kraftiga kärnvapenmodernisering. Så sublimt är förhållandena i världen. Och dominerande massmedia framför ingen kritik mot detta hyckleri.
Ja, USA är verkligen fortfarande ”Världspolisen” – se annonsen om en bok på temat på denna bloggsida.
Iran avtalet 2

* Avtalet innebär bland annat att Iran ska stänga 1/3 av de centrifuger som producerar uran och måste goda omfattande internationella inspektioner.
Iran har accepterat att inte anrika uran över 3,67 procent under minst 15 år. För att få fram klyvbart material till en atombomb krävs att uranet anrikas till 90 procent.
• Iran har gått med på att minska sina nuvarande uranlager med omkring 10 000 kilo av låganrikat uran till 300 kilo under femton år.
• Iran har accepterat att inte bygga några nya anläggningar för urananrikning under femton år.
• Iran har gått med på att inte anrika uran vid Fordo-anläggningen under femton år. Den ska omvandlas till en forskningsanläggning för fredliga syften. Iran ska enbart anrika uran för civilt syfte vid anläggningen Natanz. Landet har också gått med på att omvandla tungvattenreaktorn Arak så att inget plutonium produceras.

Man måste vara medveten om att detta bara är första steget. Avtalet kan komma att saboteras av hökar i USA. Troligen lyckas de inte.

Mossad (Israels underrättelsetjänst), CIA och IAEA är alla överens om att Iran inte försöker att tillverka kärnvapen.
Netanyahu untitled

Människor verkar glada i Teheran och hoppas att de mycket skadliga sanktionerna sannolikt ska upphöra ska upphöra. President Obama ser uttryckligen avtalet som en framgång. Israels Netanyahu, ”Gaza slaktare” menar att avtal med Iran hotar Israel (fast det i själva verket är tvärtom), och den krigshetsande USA-senatorn McCain är missnöjda. Vänsterliberala Haaretz är dock positivt till avtalet.
Förlorare är också de som förslagit att USA ska starta krig med Iran. New York Times publicerade 26/3 en kröniska med titeln av John Bolton, f.d. FN-ambassadör och neokonservativ från American Enterprise Institute (AEI). Några dagar tidigare hade Washington Post en artikel med titeln ”War with Iran is probably our best option” av Joshua Muravchik, som också arbetat för AEI, som var den främsta arkitekten för GW Bush politik. Boltons argument är att man ska bomba Iran för att hindra landet att konstruera en atombomb. Med USA:s stöd har Israel sedan länge uppemot 200 atombomber i strid med internationella avtal.

USA och Israel upprepade gånger framfört krigshot mot Iran. Israel bombade 1981 den irakiska kärnreaktorn Osirak och åberopade en långtgående preventiv ”självförsvarsrätt”. Men säkerhetsrådet och generalförsamlingen fördömde attacken som stridande mot FN-stadgan.
* Säkerhetsrådet erkände då fullt ut den suveräna rätten för särskilt utvecklingsländerna att utveckla kärnkraft för fredliga ändamål enligt NTP.

a href=”http://jinge.se/allmant/israel-har-sina-karnvapen-usa-moderniserar-sina-utan-sanktioner-medan-sanktioner-ar-kvar-mot-irans-karnkraftsprogram.htm/attachment/rohani1_1047088c-2″ rel=”attachment wp-att-101815″>Rohani1_1047088c

Kina är mycket nöjt med avtalet och vill öka sitt redan ett omfattande samarbete med Iran inom ramen för ”Shanghai Cooperation Organisation”. Som Pål Steigan påpekar är nog Kina nöjt med att relationen mellan USA och Iran ej återgår till förhållandena under shahens tid, 1979 och tidigare. Kanske finns rädsla att Iran åter blir USA:s främste allierade i Mellanöstern. USA och Iran har inte haft diplomatiska förbindelser med varandra sedan Irans folk störtade den USA-allierade hårde diktatorn=shahen. Ryssland har varit en pådrivare för avtalet och hoppas säkert förbättra sina redan mycket goda relationer med Iran. Man kan anta att europeiska storföretag nu kan och vill satsa mer på Iran. Troligen kommer påtryckningar på storföretag i USA på Obama-administrationen för att öka möjligheten till ökade investeringar i Iran, dvs. minska och avskaffa sanktionerna. Det är möjligt, ja sannolikt, att det blir kamp mellan UA, Kina och Ryssland om inflytande i Iran.

Att sila mygg och svälja kameler.
* Samtidigt innebär detta att Ryssland och Kina gått med på USA:s hycklande taskspel. Har de försökt driva positionen att Israels kärnvapen skulle med i förhandlingarna och få till stånd ett viktigare arbete för Mellanöstern som kärnvapenfri zon. Förmodligen ett lönlöst projekt i detta läge. Syrien intar den positionen,

DN Debatt har idag ett inlägg med titeln ”Hög tid förbjuda kärnvapen på humanitära grunder”Sanktionerna motiveras av Irans kärnenergiprogram.

Icke-spridningsavtalen (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) är internationella överenskommelser som trädde i kraft 1970 och är underskrivna av de flesta staterna. De tre grundpelarna är icke-spridning av kärnvapen, kärnvapensavrustning och möjlighet till fredlig användning av kärnteknologi.
En pelare i NTP-avtalet är att underlätta fredlig användning av kärnkraft, särskilt för utvecklingsländer, vilket knappast skett. Enligt avtalet har alla stater rätt till utveckling och användning av kärnkraft för fredliga ändamål, alltifrån anrikning av råmaterial till anrikning och klyvning av kärnbränsle. Varje stat är skyldig ”att inte tillverka eller på annat sätt förvärva kärnvapen eller andra kärnladdningar”. NTP-avtalet tillåter att en stat blir en ”tröskelstat”, dvs. en stat som inte har kärnvapen men utvecklar förmåga att tillverka sådana.
Irans kärnenergiprogram är enligt många förenligt med NPT-avtalet, men inte Israels kärnvapeninnehav.

Enligt avtalet ska kärnvapenmakterna rusta ned. Detta har skett i viss omfattning, men under detta millenium dominerar kärnvapenupprustning.

Det speciella med Iran är att landet inte är en allierad med USA. Därför straffas man i strid med NPT-avtal och FN-stadgan.

Obama hök untitled

USA:s upprustning av kärnvapen.
Dagens Nyheter skrev 16/9 2012 ”Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.”

Kärnvapen I untitled
USA ingick visserligen ett nytt START-avtal med Ryssland i april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om.

* Och krigsorganisationen NATO:s verksamhet vilar i slutändan på kärnvapeninnehavet.

Det internationella stödet för kärnvapennedrustning ökar då under nedrustningsmötet i FN:s generalförsamling i oktober förra året 126 stater krävde kärnvapennedrustning utifrån ett humanitärt perspektiv. 14/10 stödde 155 stater detta initiativ – även Sveriges nya regering, enligt tidningen ”Läkare mot kärnvapen.”. De fem kärnvapenstaterna (USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien) som undertecknat NTP stretar emot, liksom Indien, Pakistan, Israel och Nordkorera som står utanför NPT är också emot.

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.
Alla stater med kärnenergiprogram och kärnvapen måste behandlas lika – stoppa diskrimineringen av Iran

i Andra om: , ,, , ,Andra om: , ,, , , , ,

Ryssland Röst 3/4DN 4/4 SvD 3/4 Pål Steigan 29/3Robert Parry DN 23/11 DN 24/11DN 25/11 DN 24/11 Pierre Gilly i FIB-K 23/11 DN 24/11 Israels kritik DN 25/11 Björnbrum 24/11 Pierre Gillys blogg 23/11Fotolasses blogg DN 24/9 Counterpunch DN 18/6 Blogg -politisk jordbävning Per Jönsson DN 14/6 DN 14/6 SvD 14/6 Globalresearch 7/6 Annarkia Globalresearch 25/3 Gunnar Westberg Newsmill 2011-11-10Björnbrums rescension 2/4 Pierre Gillys hemsidaBjörnbrums rescension av boken ”Bombdiplomati” Verbal förlag Globalresearch 22/9 2012 Globalresearch 27/5 2012 Nils Bowie Russia Today 8/4 2013 Björnbrum 13/4DN1
DN2
Svenska Dagbladet
Expressen
Aftonbladet
Dokument utifrån 30/9 FIB-Kulturfront DN 22/8 Economy Watch 24/8 Globalresearch 21/8 SvD 22/8 Aftonbladet Expressen 23/8 New York Times 3/8 SvT GP Pierre Gilly


7 svar till “Avtalet med Iran. Vinnare och förlorare”

 1. Hela världen vet att Iran saknar kärnvapen. Alla i väst skriker sig hesa och varnar – ve och fasa – Iran kan möjligen skaffa sig kärnvapen i framtiden. Vilket ofattbart hyckleri!
  Israel vill till varje pris förbli den enda kärnvapenmakten i Mellanöstern. Netanjahu åker till Washington – utan att vara inbjuden av Vita Huset (!) för att vinna stöd för Israels kärnvapenmonopol. Något liknande har aldrig inträffat i amerikansk historia. Obamaregeringen agerar försiktigt – men under ytan kokar det.
  Förhandlingarna om Irans kärnenergiprogram i Schweiz ser ut att bli en historisk vändpunkt. Israel rasar över Obamaregeringens agerande. Bland alla kommentarer finns en som är av speciellt stort intresse – Hans Blix:s åsikter om förhandlingarna. Han har vid upprepade tillfällen yttrat sig i frågan. Hans Blix: ”Hur ska omvärlden kunna övertyga Nordkorea och Iran om att de inte behöver kärnvapen? Ett är säkert: argumenten skulle få större tyngd om USA och Israel själva minskade sina arsenaler”.
  Blix lättad över Iranförhandlingarna (Citat från Aftonbladet)
  ”Beskedet om att en uppgörelse om Irans kärnenergiprogram kan vara nära, togs emot av lättnad på många håll runt om i världen. Inte minst av Hans Blix, tidigare chef för atomenergiorganet IAEA. – Jag har varit orolig för att det skulle gå snett, säger han till TT. Blix pekar på att grunden till den oro som funnits och fortfarande finns på sina håll är att Iran byggt upp ett kärnenergiprogram som är av större dimension än vad landet anses behöva för elproduktionen. – Med det här avtalet har man försökt definiera att så långt får de inte gå. Man får inte ha så många anrikningsanläggningar, långt mer än vad man behöver för ett fredligt program.
  Ett annat viktigt steg är de långtgående inspektionerna. – Här finns betydande restriktioner lagda på deras kärnenergiprogram för att därmed skapa ett lugn i världen om att de inte är på väg mot ett vapen. Samtidigt gäller det att inte kräva så hårda nedskärningar att Iran känner sig djupt förödmjukat. Även om tongångarna är positiva nu påpekar Hans Blix att det är en bit kvar innan en slutlig överenskommelse är på plats. – Det kan hända mycket på bara några månader”.

  Israel riktar svidande kritik kärnenergiavtalet mellan Iran och stormakterna.(Saxat ur pressen)

  – ”Det är ett mycket dåligt avtal, vi måste göra allt för att påverka parterna att skärpa kraven innan det definitiva avtalet signeras i sommar, sade socialdemokraternas strategiske talesman Omer Barlev. Ministern för säkerhetsfrågor, Yuval Steinitz, förkastade avtalet i mycket skarpa ordalag: – Det är sanslöst att ge Iran belöningar samtidigt som det härjar vilt i Mellanöstern, underminerar regimer och finansierar terror i en rad länder”.

  Israel och Saudiarabien hade hoppats att USA skulle påtvinga Iran begränsningar i dess missilprogram. Iran har vägrat, men president Barack Obama meddelade i sitt tal på torsdagskvällen att vissa sanktioner mot Iran kommer att fortsätta så länge missilprogrammet och stödet åt terrorrörelser fortsätter. Obama vände sig speciellt till sina svåraste kritiker, premiärminister Benjamin Netanyahu och den saudiske kungen Salman, och lovade dem att detta avtal kommer att bidra till deras säkerhet mer än något alternativ.

  Tongångarna i USA är hätska. Republikanernas tidigare presidentkandidat Michele Bachmann jämför Barack Obama med ”dödspiloten” Andreas Lubitz. ”En förvirrad pilot som flyger hela sin nation in i klipporna”, skriver hon på Facebook Många republikaner hatar Obamas avtal kring Irans kärnenergiprogram – det avtal som USA och de övriga medlemsländerna i FN:s säkerhetsråd förhandlat fram de senaste dagarna.

  EN HÅRRESANDE SANNING. ISRAEL ÄR VÄRLDENS KÄRNVAPEN-TÄTASTE LAND

  Israels kärnvapeninnehav avslöjades 1986 av den israeliska kärnfysikern Mordechai Vanunu. Straffet för att avslöja sanningen blev grymt. Efter avslöjandet fängslades han av Israel. Vanunu tillbringade 18 år i fängelse, varav 11 år i isoleringscell. Israels kärnvapeninnehav har många gånger bekräftats av andra experter. I en intervju 2005 berättade Vanunu varför han avslöjade Israels kärnvapeninnehav:

  ”[D]et är samma situation som vi har idag, nämligen den att Israel fortsätter att ljuga och lura världen och dess egna invånare. Israel förnekar sanningen. Israel hävdar att de inte har kärnvapen, men jag arbetade där och producerade dem. Vid den tidpunkten hade de 200 kärnvapen, år 1986, och det var vid den tidpunkten de började producera den mest hemska av alla vapen – vätebomben. Allt detta i hemlighet. Genom att ljuga och lura världen och dess invånare. Så jag sa till mig själv: ‘Det är omöjligt för mig att hålla detta hemligt. Jag måste redogöra och erkänna det, och försöka stoppa det.’”

  Från Wikipedia, den fria encyklopedin: Hoppa till: Israel varken bekräftar eller förnekar att de besitter kärnvapen. Även om ingen officiell statistik finns, har man beräknat att Israel har från 75 till så många som 400 kärnvapen, som rapporteras inkluderar termonukleära vapen i megaton området.(Hans Blix har flera gånger nämnt liknande siffror.) Snacka om en obehaglig sanning. Flera hundra kärnvapen på en så liten yta gör Israel till världens mest kärnvapentäta land!

  HÖR OCH HÄPNA – Även den vita apartheitregimen i Sydafrika hade utrustats med amerikanska kärnvapen!

  När rasistregimen föll meddelades officiellt att landets sex kärnvapen hade monterats ned av landet självt – av det vita Sydafrika. Alla experter vet att det var amerikanska kärnvapen som hade installerats i Sydafrika. De sex kärnvapnen ”förstördes” inte av Sydafrika vilket den vita regimen påstod. Det var USA som hämtade hem sina kärnvapen från Sydafrika när den av USA och Israel terrorstämplade Nelson Mandela tog över makten.

  • Väldigt bra inlägg Brage Norin.
   Den EN HÅRRESANDE SANNINGEN OM ATT ISRAEL ÄR VÄRLDENS KÄRNVAPEN-TÄTASTE LAND få INTE sägas, nämnas eller ens (kanske?) tänkas! Det kompakta hyckleriet när det kommer till israel kommer att leda världen till sin avgrund