USA:s planerar krig mot Iran – ”Driver oss samman med Ryssland & Kina” säger Tysklands utrikesminister.


Reuter’s text in English is further down.

I morse publicerade jag en artikel om Iran. Hoten mot Iran – som de flesta i USA vill bomba med kärnvapen
Trump agiterar 171013President Trump, där Sverige har lagt sin säkerhetspolitik
Det är tydligt att president Trump i USA (

han som har det avgörande ordet för Nato, där Sveriges regering och opposition lägger alla sina kort

) vill bryta kärnenergiavtalet med Iran. Han kommer med uttalanden som ligger nära en krigsförklaring mot landet. Vita Huset:Pressmeddelande och 5 Reasons Why Trump Is Moving Towards War With Iran.

Det är sällan jag publicerar 2 artiklar inom samma ämnesområde samma dag – men det finns starka skäl att göra det, i form av en notis hos Reuters, vilken jag översatt.

Här en bedömning av Tysklands utrikesminister Gabriel. Han har upprepade gånger kommenterat Trumps planer. Hans senaste kommentar var ovanligt kritisk.
Tyvärr är erfarenheterna att liknandde uttalanden tidigare av t.ex. Gabriel inte lett till någon politisk ändring. Förbundskansler Merkel framstår ju i praktiken som en okritisk tjänare och vasall till USA, fast hon skulle vilja ha en mer välpolerad herre än den oborstade Trump. Om hon är anhängare av fred, nationell självständighet, folkrätt och FN-stadga så protesterar hon kraftfullt. Om Sveriges regering stödjer dessa värden så sker en kraftfull protest

Vi får väl se.

Gabriel och Österrikes utrikesminister Kern sa i juni ”Instrument för politiska sanktioner borde inte vara kopplade till ekonomiska intressen.” Att hota europeiska företag ”på amerikanska marknader med straff” om de deltar i eller finansierar projekt som Nord Stream II-oljeledningen med Ryssland skulle införa ”En helt ny och extremt negativ kvalitet i de europeiska-amerikanska relationerna.” och Gabriel har också kritiserat USA:s stöd till Saudiarabien mot Qatar Europeiska protester mot USA:s olagliga sanktioner mot Ryssland

Sigmar GabrielSigmar Gabriel
”USA:s president Donald Trumps förväntade drag att USA ska lämna den internationella kärntekniska överenskommelsen med Iran driver en kil mellan Europa och USA och ger européer närmare Ryssland och Kina” sade Tysklands utrikesminister Sigmar Gabriel igår (12/10). Reuters

”Det är absolut nödvändigt att Europa håller ihop i denna fråga,” sade socialdemokraten Gabriel till den tyska tidningsgruppen RND. ”Vi måste också berätta för amerikanerna att deras beteende i Iranfrågan kommer att driva oss européer till en gemensam ståndpunkt med Ryssland och Kina mot USA.”
Trump väntas presentera en bred strategi för att konfrontera Iran i veckan, inklusive åtgärder att USA lämnar 2015 års överenskommelse, som han har kallat ”förlägenhet” och ”den sämsta överenskommelsen som någonsin förhandlats fram”.

Erfarna amerikanska tjänstemän, europeiska allierade och framstående amerikanska lagstiftare har informerat president Trump att om denne vägrar att godta avtalet så skulle dettta lämna USA isolerat, och riskera att avtalet inte går igenom. FN:s experter har upprepade gånger intygat att Iran håller fast vid begränsningar av det kärnkraftsprogram som avtalet innebär för att säkerställa att Iran inte kan utveckla atombomber.
Undertecknat av USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Ryssland, Kina, Europeiska unionen och Iran, upphävde avtalet sanktioner mot Teheran i utbyte mot detta.
Iran avtalet 2
Tyskland har nära ekonomiska och affärsmässiga band med Ryssland, även om relationerna har försämrats sedan Moskvas ”annektering av Krim” (Moscow’s annexation of Ukraine’s Crimea region). Berlin arbetar också med att utöka förbindelserna med Kina.

Gabriel väntas lämna sin tjänst de närmaste månaderna sedan socialdemokraterna har lovat att gå in i opposition efter valet den 24 september, och inte fortsätta i en obekväm ”stor koalition” med Merkels konservativa.
Gabriel uppmanade starkt Vita huset i måndags att inte äventyra kärnkraftsavtalet och säga att ett sådant drag skulle förvärra instabiliteten i Mellanöstern och göra det svårare att stoppa kärnvapenprogram i andra länder.
I intervjun som släpptes på torsdagen sa han att kärnavtalet behandlades ”som en fotboll” i amerikansk inhemsk politik, men problemet kunde få allvarliga konsekvenser.
Han sa att Ryssland följer utvecklingen nära, inklusive relationerna mellan Europa och USA. ”Det stärker inte just vår position i Europa.”
I slutändan berättade Gabriel för tidningsgruppen att det bara finns tre länder – USA, Ryssland och Kina – som kunde avvärja en ny kärnvapenstrid.
”Men dessa tre länder misstror varandra så mycket nu så de samarbetar inte tillräckligt. Det måste vara i vårt intresse att trycka på för ökat förtroende.”

Text in English


Trump’s Iran plans driving EU toward Russia and China: Germany. Reuters Staff

BERLIN (Reuters) – U.S. President Donald Trump’s expected move to “de-certify” the international nuclear deal with Iran is driving a wedge between Europe and the United States and bringing Europeans closer to Russia and China, Germany said on Thursday.

German Foreign Minister Sigmar Gabriel has spoken out repeatedly against Trump’s likely step, but his latest comments aimed to spell out the impact it would have in starker terms.
“It’s imperative that Europe sticks together on this issue,” Gabriel, a Social Democrat, told the RND German newspaper group. “We also have to tell the Americans that their behavior on the Iran issue will drive us Europeans into a common position with Russia and China against the USA.”
Trump is seen unveiling a broad strategy on confronting Iran this week, likely on Friday, including a move to de-certify Iran’s compliance with the 2015 accord, which he has called an “embarrassment” and the “worst deal ever negotiated.”
Senior U.S. officials, European allies and prominent U.S. lawmakers have told Trump that refusing to certify the deal would leave the U.S. isolated, concede the diplomatic high ground to Tehran, and ultimately risk the unraveling of the agreement.
The U.N. nuclear watchdog has repeatedly certified that Iran is adhering to restrictions on its nuclear energy program mandated by the deal to help ensure it cannot be put to developing atomic bombs.
Signed by the United States, Britain, France, Germany, Russia, China, the European Union and Iran, the deal lifted sanctions on Tehran in exchange for curbs on its nuclear work.
Germany has close economic and business ties with Russia, although relations have soured since Moscow’s annexation of Ukraine’s Crimea region. Berlin is also working to expand ties with China.

Gabriel is expected to leave his post in coming months since his Social Democrats have vowed to go into opposition after slumping badly in the Sept. 24 election, opting not to reprise an awkward “grand coalition” with Merkel’s conservatives.
Gabriel on Monday urged the White House not to jeopardize the nuclear agreement, saying such a move would worsen instability in the Middle East and could make it more difficult to halt nuclear arms programs in other countries.
In the interview released on Thursday, he said the nuclear agreement was being treated “like a football” in U.S. domestic politics, but the issue could have serious consequences.
He said Russia was watching developments closely, including the divisions between Europe and the United States. “That doesn’t exactly strengthen our position in Europe.”
Ultimately, Gabriel told the newspaper group, there were only three countries – the United States, Russia and China – that could avert a new nuclear arms race.
“But those countries mistrust each other so much at the moment that they are not working together sufficiently. It must be in our interest to press for more trust.”


9 svar till “USA:s planerar krig mot Iran – ”Driver oss samman med Ryssland & Kina” säger Tysklands utrikesminister.”

 1. Trump, Obama eller Clinton samtliga befinner sig eller skulle befinna sig i samma situation. Bytesbalansen är grunden i all ekonomi och har gällt sedan apstadiet. Människan har uppfunnit olika transaktionsmetoder för detta utbyte och ett av det senaste är USD. Detta har USA grovt missbrukat och står nu inför det faktum att det gyllene kreditkortet är på väg att klippas itu. Frågan är om de kommer att kapitulera lika fredligt som Sovjetunionen gjorde?

 2. De bör tilläggas att USA:s statsledning visar tecken på splittring även i denna fråga. Försvarsminister Matttis och utrikesminister Tillerson har nyligen offentligt sagt att USA bör hållas fast vid avtalet. ”President Donald Trump was infuriated when Secretary of State Rex Tillerson, Defense Secretary Jim Mattis, and top national security aides pressured him to recertify the landmark 2015 international nuclear agreement with Iran in July, The Washington Post reported. But earlier this month, Mattis publicly broke with the president, telling Congress he believes it is in the US national security interest to remain a party to the agreement, which also involves several other nations. ”If we can confirm that Iran is living by the agreement, if we can determine that this is in our best interest, then clearly we should stay with it,” Mattis said during testimony before the Senate Armed Services Committee on October 3. ”I believe at this point in time, absent indications to the contrary, it is something the president should consider staying with.” Yahoo Finance och Washington Post 11/10 Detta talar emot bedömningen att Trump är den fredlige som bara pressas till krigiska utspel av den djupa staten.

 3. Det verkar bli precis som jag skrev i ett inlägg på Flashback för ett antal år sedan i polemik med frälsta USA-nissar att USA kommer att bli ett stort problem för resten av världen att brottas med, och nu är vi är där med råge kan man konstatera. Problemet är den stora del av befolkningen i USA som genom åratal av hjärntvätt verkligen tror att just USA är en ”utvald nation” som står över alla internationella lagar och förordningar de själva och andra nationer skrivit på. Man anser sig kunna bryta överenskommelser och traktat man skrivit på utan skrupler samtidigt som man kräver att andra ska följa FN:s konventioner till punkt och pricka, ja förutom Israel då som är en av världens värsta fasciststater. (Märkligt med tanke på historien). Och här ser man riskerna för Sverige att liera sig med en skurkstat som USA, man hamnar obönhörligen i bekymmer när man ska stödja deras krig och politiska krumebukter internationellt. Fårskallarna i Bryssel som låtit sig luras av USA verkar närmast handlingsförlamade och vet inte alls hur man ska hantera problemet trots att det knappast kan vara en överraskning om man bara använt hjärnan till annat än att berika sig själv och hur krökta gurkor egentligen får vara inom EU. Trump skrävlar om att Iran skulle vara världens största sponsor av terrorism när Iran i själva verket är småhandlare i terror-branschen jämfört med USA och Saudiarabien. Antingen är Trump korkad som vanligt eller bedriver han ett politiskt spel igen med ”deep state” för att se vad som kommer ut av det.

 4. J Stern skriver på World Wide Web () ”Gabriel’s warnings having nothing to do with pacifism. As the leading spokesperson for German and European militarism, his declared objective is the building of a Berlin-dominated European Army capable of enforcing its global interests independently of NATO and the US and, if necessary, against the latter.
  “Europe’s security is Europe’s own responsibility,” writes the Social Democrat Gabriel in his latest book. “We must become capable of strategizing and acting from a foreign and security policy standpoint, because it is still insufficient. This includes defining our European interests and articulating them independently of the United States. This self-interest also requires to some extent an emancipation from the course charted by Washington.”

 5. Trump har alltid varit kritisk mot den iranska överenskommelsen, som undertecknades 2015 efter många år av förhandlingar från Teheran och en grupp världsmakter som inkluderade USA, Storbritannien, Ryssland, Frankrike, Kina, Tyskland och EU.
  Den amerikanska presidenten sa på fredagen att han ville att kongressen skulle komma fram till en lagstiftning som skulle ändra kärnenergiavtalet. Om förhandlingar med Teheran om ändringarna misslyckas, ”kommer avtalet att avslutas”.
  Efter Trumps uttalande betonade EU:s utrikespolitiska chef Federica Mogherini att ”kärnkraftsavtalet var inte ett bilateralt avtal. Det tillhör inte något enskilt land och det är inte upp till ett enskilt land att säga upp detta”. Dessutom slog det ryska utrikesdepartementet fast ”att USA-ledarens tal om varje användning av ”aggressiv” retorik i internationella relationer är dömda att misslyckas. Någon förnyelse av FN:s sanktioner mot Iran är totalt utesluten. Avtalet kan inte ändras och inga nya klausuler kan läggas till detta”.
  Teheran kommer att hålla fast vid överenskommelsen, men bara medan iranska nationella intressen bevaras. Iran kommer emellertid aldrig att tveka att ge ett korrekt svar om dess intressen bryts. Internationella atomenergiorganets (IAEA) bekräftelse att staten i Mellanöstern uppfyller sina skyldigheter.

  Kärnkraftsrelaterade åtaganden som åtagits av Iran enligt JCPOA (Sammanfattande handlingsplan) genomförs”, säger Yukiya Amano, generaldirektör i IAEA.

 6. Iran nuclear deal: Key details – BBC News
  http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33521655
  Avtalet 2015 mellan Iran och fem världsbefogenheter – USA, Storbritannien, Ryssland, Frankrike, Kina och Tyskland – var undertecknat under Barack Obamas ordförandeskap. Men Obamas nära anknytning till överenskommelsen satte den i korshåren av hans efterträdare Donald Trump, som meddelat att han inte kommer att recertify den. Trump hävdar att överenskommelsen ärr för lindrig och att Iran har brutit delar av avtalet, inklusive tungvattengränser och tillgång till internationella inspektörer. Han bad om nya sanktioner mot Iran, riktat mot polisens revolutionsgardistiska polis, och hänvisar avtalet till kongressen för ändringar i de amerikanska termerna.

 7. Sedan sin presidentkampanj har Trump varit kritiker av det iranska kärnkraftsavtalet och genom att motsätta sig detta avtal vill USA:s president stoppa all form av politisk överenskommelse i Mellanöstern.
  Den amerikanska presidenten Donald Trumps kritik mot Iran och särskilt den iranska kärnkraftsavtalet riskerar omfattande konsekvenser för säkerhet och stabilitet i Mellanöstern, enligt journalisten Marwa Osman, en oberoende journalist och politisk kommentator, till Radio Sputnik.
  Washington tar fel vändning, eftersom Trump vill öka sitt inflytande i regionen genom att placera satsningar på Teherans ”fiender” (Israel och Saudiarabien). Israel har motsatt sig en kärnvapenhandel med Iran från början, sade Osman att USA nu litar på Israel för att skapa en motvikt mot motståndet mot Iran, den enda återstående verkliga makten i Mellanöstern.
  https://sputniknews.com/analysis/201710141058229606-trump-iran-deal-middle-east/

  Osman förklarade dessutom att medan president Trump är beroende av Israel och anklagar Iran för att bryta mot kärnkraften, erkänner statssekreterare Rex Tillerson att Teheran uppfyller sina skyldigheter och detta problem är en av anledningarna till skillnaden mellan Trump och Tillerson, som förmodligen snart tvingas avgå och ersättas av USA:s ambassadör i Förenta Nationerna, Nikki Haley.
  https://sputniknews.com/us/201710141058228297-trump-iran-nuclear-deal-haley/