Svensson – ingen antiimperialist II?


Den 1 augusti kritiserade jag här, liksom i en kommentar på dennes blogg-sida, den kände ”vänster”-bloggaren Anders Svensson för hans syn på Mellanöstern under den något provocerande titeln ”Svensson -imperialist?” . Läs gärna detta inlägg 1/8 som också presenterar Svenssons synpunkter! Han har nu svarat med ett långt inlägg på sin bloggsida, ej med kommentar här.

Jag presenterar nu dels hans blogginlägg och dels mitt svar, vilket jag också sänt som kommentar på Svenssons blogg.

Svenssons inlägg på egen blogg idag med titeln ”Att fastna i det förgångna – maoister, imperialism och mellanöstern”

Vanligt bland de som en gång i tiden kunde betraktas som vänster, dvs de gamla maoisterna och stalinisterna är att de liksom fastnat i tiden. Deras världsbild är väldigt enkelspårig och väldigt stelbent. Tillämpad på vår egen region, Norden, för 100 år sen skulle den ha inneburit att de motsatta sig Norges självständighet då en sådan uppsplittring av dubbelkungadömet skulle inneburit ökad makt åt västimperialistiska länder som Storbritannien, Frankrike eller Tyskland på den tiden, genom att små länder blir svagare gentemot de stora.

För det är så de resonerar om andra delar av världen. I Mellanöstern ser vi vad som är en förändring av gränserna i verkligheten. Ett självständigt Kurdistan formerar sig och Irak liksom Syrien tycks splittras upp i två stater vardera, plus Kurdistan. Det är vad som sker och det är ur min synpunkt varken positivt eller negativt. Jag konstaterade detta i ett inlägg och förärades med helt inlägg på en blogg som tycker jag springer USA:s ärenden i mitt skrivande.
Imp Wikipedia 250px-Imperialism_Coverart

Jag stöder självklart upproren mot diktaturerna i Mellanöstern, men jag ger inte fem öre för islamisterna som jag anser är en reaktionär rörelse som försämrar världen och motverkar en demokratisk utveckling. En Mellanösterns religiösa motsvarighet till en europeiska fascismen. Följaktligen är jag motståndare till såväl diktatur, islamister som USA-imperialism. Ett koncept som de tidigare maoisterna inte tycks kunna omfatta eller en förstå. Deras propellermössor och foliehattar gör det antagligen omöjligt.

För de gamla maoisterna är dock analysen enkel. Det är USA som ligger bakom att länderna splittras upp, de har beväpnat islamisterna för att ta över Irak och Syrien, de ligger bakom den arabiska våren, bakom upproret och demonstrationerna mot Assad osv. I deras världsbild har människor i Mellanöstern ingen egen vilja och diktaturer är bra så länge de är emot USA och USA-imperialismen. Den som inte är mot USA stöder USA och reaktionen. Inge mellanlägen finns, världen handlar bar om för och emot USA.
IRAQ-UNREST-BAIJI

Denna syn på världen är inte bara verklighetsfrämmande, stelbent och en kvarleva från en svunnen tid utan också rasistiskt. Att betrakta alla upproriska människor i Mellanösterns om osjälvständiga och lydiga hantlangare åt USA eller okunniga och lättledda är faktiskt befängt, kolonialistiskt och rasistiskt.

För mig är alla människor lika värda, alla människor tänkande och alla människor kan handla oberoende av vad stormakter vill och gör. Det är befängt att tro att USA vill ha islamistiska stater, vare sig det handlar om sunniislamister eller shiaislamister. Att bidrag från USA från början byggde upp många de dessa rörelser i Mellanöstern (ex.vis. Al Qaida och Hamas) för att slå mot vänstern i regionen innebär inte att de idag med nödvändighet går i USA:s ledband.

Det finns naturligtvis andra krafter som arbetar också. Nationalism och religion är starka krafter och i vissa lägen är det lätt att vinna folk för sådant. Därför kan islamister får ökat stöd i Mellanöstern, inget annat tycks ju kunna rå på USA, diktaturer och annat som många ogillar. Motståndet mot USA är ju centralt bland islamister, vilket ju då gör det märkligt att svenska ex-maoister tror att de går USA-imperialismens ärenden. Ännu konstigare blir det när dessa före detta vänstermänniskor anklagar vänsterfolk och vänsterorganisationer här hemma och i Mellanöstern för att gå USA:s ärenden ihop med de islamistiska organisationer som är vänsterns värsta motståndare. Det finns fler dimensioner och fler krafter än bara USA och motstånd mot USA.

Världen är mer komplicerad än den tvådimensionella världsbild tidigare maoister tycks ha och jag är glad att de flesta av dem är gamla övervintrande stötar från vänsterns gyllene epok på 1970-talet. Deras konstiga, världsfrånvända, stelbenta och enkelspåriga uppfattningar kommer i stort sett att dö ut med dem. Det kommer att bli skönt, vänstern försvagas av dessa människor, kampen för demokrati och socialism förstörs av dessa människor och deras världsfrånvända teorier och resonemang medverkar till att ge borgerliga media ammunition för att kritisera vänstern.

Mitt svar idag. I sitt nya inlägg håller Du, Anders Svensson tyvärr kvar vid sina synpunkter. Han ser inte att det är i USA-imperialismens intresse att splittra och försvaga Irak och ser inte heller USA-imperialismens krig via ombud i Syrien, trots alla fakta i frågan. Dessutom skriver han spekulativt och ovidkommande om ”maoister” i stället för att diskutera sakfrågor. Han har ingen kommentar eller egentlig kritik av de uppgifter han anför.

I mitt blogginlägg ”Svensson – antiimperialist?” 1/8 (http://jinge.se/bloggosfaren/svensson-antiimperialist.htm) presenterar jag nämligen många fakta i frågan som Svensson inte kan bemöta.
Wesley Clark untitled

En av flera källor till att krigen mot Irak, Libyen och Syrien m.fl. var planerade långt i förväg är intervjun i Democracy Now 2007 med förre militäre NATO-chefen, och dåvarande presidentkandidaten (D) Wesley Clark (förkortat av mig):
”Omkring tio dagar efter 9/11, träffade jag försvarsminister Rumsfeld och vice försvarsminister Wolfowitz. En av generalerna sa: ”Sir, vi ska gå i krig mot Irak. ”Varför det? Han svarade: ”Jag vet inte, men antar att de inte vet vad de annars ska göra.” Så jag frågade, har de funnit information om kontakter mellan Saddam och al-Qaida? Han sa ”Nej, nej, det finns inga sådana nyheter.
Jag träffade honom några veckor senare, och då hade vi bombat i Afghanistan. Jag frågade ”Ska vi fortfarande gå i krig mot Irak?” Och han sade: ”Åh, det är värre än så. ”Jag fick just ner detta dokument från försvarsministerns kontor. ”Detta är ett PM som beskriver hur vi ska ta oss an sju länder på fem år, först Irak, och sedan Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och slutligen Iran. ”

Snart efter det att USA och Storbritannien intagit större delen av Irak vidtogs också olika åtgärder för att splittra befolkningen efter etniska och religiösa dimensioner. Detta har beskrivits av flera källor. ”Splittra och härska” – Gammal kolonialistisk och imperialistisk taktik. USA:s ställning i Irak är definitivt starkare nu än under Saddam Husseins tid.

Och al-Qaida och under senare tid IS(IS) har kraftigt förstärkts till följd det väl belagda stödet alltsedan 2011 till ”rebellerna” i Syrien. Förståeliga protester och demonstrationer mot regeringen i Syrien våren 2011 ledde snabbt till intervention utifrån, och sedan många månader domineras motståndet mot Syriens regering av islamistiska extremister av typ al-Qaida och ISIS enligt samstämmiga bedömare. Vad man än tycker om Assad så domineras faktiskt den väpnade kampen mot terrorismen i världen av den syriska regeringens strider mot rebeller på marken i Syrien – bland vilka det säkert finns demokratiska element.
Obama president_official_portrait_hiresObama krigare syrian-revolution size-full wp-image-103759″ />

Andra frågor:
• Norges självständighetsförklaring 1905 stöddes av den tidens arbetarrörelse, och av Lenin.
• Kurderna har länge kämpat för självständighet, och många tusen har dödats i strider i Turkiet och Irak. Självständighet är en fråga som inte bara berör kurderna i Irak. Folkomröstning under FN?
Sammanfattningsvis har Ditt, Anders Svenssons långa inlägg inga fakta och argument av betydelse mot mina fakta och min bedömning. Hans synsätt om Irak och Syrien ligger i praktiken nära Obamas, trots retoriken.i Andra om: , , , , , , , , , , , , , , ,

a href=”http://blog.zaramis.se/2014/07/26/kartan-i-mellanostern-ritas-om/” target=”_blank”>Svensson-bloggen 26/7 New York Times 27/6 DN 26/6 SvD 26/6 John Kerry i Kairo Russia Today om ISIS DN 24/6 Globalresearch 18/6 2014 Globalresearch 11/6 DN 12/6 Iraksolidaritet Mike Powers, Iraksolidaritet DN 14/4 Seymour Hersh Blogginlägg om gasattacken 5 april Daily Star Dailykos om Turkiet Democracy Now London Review of Books Nyhetsbanken DN 13/12 Intervju med Putin mm Globalresearch artikelFria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9 ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

  12 comments for “Svensson – ingen antiimperialist II?

 1. 4 augusti, 2014 at 00:22

  Tyvärr vill Anders Svensson inte publicera mitt svar på sin blogg under motivering av att det rör sig om personangrepp. Detta bl.a. , då jag i tidigare version endast skrev ”Svensson ”- nu ändrat till ”Du, Anders Svensson”. Välkommen med kommentar här, Anders Svensson”!

 2. Tom Jensen
  4 augusti, 2014 at 09:26

  Kan inte annat än att hålla med Anders Svensson i hans kritik då den innehåller många kloka ord. Att den kritik som framförs mot dig Anders är identisk både från ”höger” och ”vänster” borde få dig att reflektera över den istället för att bara avfärda den som strunt.

  För att vara mer konkret vad jag menar skall jag nedan sammanfatta kritiken:

  1) Mer eller mindre samtliga inlägg här på bloggen har som syfte att visa att all ondska kan härledas till USA. I alla skeenden i världen så argumenteras det (oftast i absurdum) att det är USA som styr och att det är USA som är orsaken till allt elände.

  2) USAs huvudmotståndare är länder som Ryssland, Kina, Iran, Syrien, Irak under Saddam, Libyen under Gadaffi och Nordkorea. Dessa är länder utan demokrati, utan grundläggande fri och rättigheter och utan respekt för mänskliga rättigheter. Dessa länder står oerhört långt borta från mitt idealsamhälle och de borde stå oerhört långt borta även från ditt idealsamhälle Anders. Därför är det precis som Anders Svensson påpekar oerhört positivt när dessa regimer försvagas och störtas för det ger en chans för dessa folk att få uppleva det vi i Sverige tar som självklart. Att en försvagning/störtning av dessa diktaturer skulle vara positivt för USA är för mig inget argument att stötta dessa brutala regimer (vilket du okritiskt gör Anders) och där är jag helt enig med Anders Svensson.

  För övrigt när det gäller referenser så trot jag du har missuppfattat det helt. Det är inte kvantitet utan kvalitet på referenserna som är viktigt. Det stämmer att kvantitativt har du många referenser Anders, men kvalitativt har du oerhört få.

  • 4 augusti, 2014 at 15:40

   Det är intressant att Tom Jensen, som i många blogginlägg skarpt kritiserat olika inlägg här i vanligen svepande ordalag, som regel från tämligen uttalad högerposition, är så positiv till inlägget från Anders Svensson, Socialistpartiet. Ja, båda har synpunkter som ligger nära Obamas, trots annan retorik av Anders Svensson (som i en del andra frågor har åsikter som ligger nära mina).
   1. De inlägg här som behandlar USA framför konkret kritik, som regel med mycket fakta och referenser. Gäller även andra inlägg. Varken Anders Svensson eller du Tom Jensen (med enstaka undantag) har några konkreta, faktaunderbyggda motargument.
   2. Dessa länder är inga idealländer för mig heller. Men de orsakar mycket mindre skada för andra länder i världen än USA, där demokratin minskat under senare år enligt jurister och experter. Vg se tidigare blogginlägg här – bemöt dem gärna konkret.

   Referenser- Svepande synpunkter som vanligt.

   • 5 augusti, 2014 at 18:40

    Fast han har rätt i sak, du har på tok för många referenser, ingen har möjlighet ens att läsa din länksamling. Jag har ALDRIG gjort det. Man bör länka till 2-3 källor max, förutom de twinglylänkar man ger..

  • Benny H
   6 augusti, 2014 at 08:19

   Tom eftersom USA står bakom ca 80% av alla krig och annat jävelskap på den här planeten ska man också kritiseras för sitt mördande. Du ursäktar alla lögner och sväljer godtroget att USA-propaganda utan förbehåll. Och för din info så håller ditt idealsamhälle USA på att snabbt falla samman det är bara att åka över och se med egna ögon. USA är politiskt, ekonomiskt och moraliskt bankrutt det är bara att svälja den beska sanningen och fösöka stödja de krafter i USA som vill ha bort den kriminella gangsterorganisation som härjar i Washington.

 3. Niklas Lindgren
  4 augusti, 2014 at 19:03

  Ingen förnekar att USA har strategiska intressen och att man som en stark ekonomisk och militär makt har förmåga att stå upp för dessa intressen. Detta innebär dock inte att världen kan förenklas till en modell där det endast finns ”imperialister” och ”anti-imperalister” där dessutom kriterierna för att sorteras in i den sista gruppen är så snäva att stora delar av vänstern inte platsar där (…Anders Svensson gör det uppenbarligen inte och man får väl också förmoda att Vänsterpartiet, landets enda substantiella vänsterparti, diskvalificerat sig genom sin syn på bland annat Syrienfrågan).

  Det är just denna svart-vita och förenklade världsbild som, enligt min uppfattning, Anders Svensson kritiserar och som är hans egentliga huvudpoäng. Du verkar inte förstå denna kritik utan hänger dig reflexmässigt åt ett försvar av detaljer i dina alster. Reflektera lite djupare i följande avsnitt i Anders Svenssons text:

  ”Jag stöder självklart upproren mot diktaturerna i Mellanöstern, men jag ger inte fem öre för islamisterna som jag anser är en reaktionär rörelse som försämrar världen och motverkar en demokratisk utveckling. En Mellanösterns religiösa motsvarighet till en europeiska fascismen. Följaktligen är jag motståndare till såväl diktatur, islamister som USA-imperialism.”

  Om man är motståndare till både diktatur, islamister och USA-imperialism räcker inte din intill banalitet förenklade modell med ”imperialister” och ”anti-imperialister”. Stödjer jag inte islamisterna, som är motståndare USA-imperialisten, definieras jag enligt din svart-vita världsbild, som saknar alla nyanser, är jag definitivt diskvalificerad såsom ”anti-imperialist” vilket enligt denna antingen-eller-modell gör mig till ”imperialist”.

  Världen, och alla de människor som samspelar i den, är en oändligt komplex mekanism, som inte låter sig beskrivas med förenklade modeller. Förkärleken till förenklade samhällsmodeller är, som jag ser det, en av grundorsakerna till socialismens misslyckande i de försök där den prövats men också en viktigt förklaring till vänsterns mycket svaga ställning.

  Utifrån är det lätt att instämma i Anders Svenssons slutord:

  ”…, vänstern försvagas av dessa människor, kampen för demokrati och socialism förstörs av dessa människor och deras världsfrånvända teorier och resonemang medverkar till att ge borgerliga media ammunition för att kritisera vänstern.”

  • 4 augusti, 2014 at 20:59

   Naturligtvis kan inte världen förenklas till imperialister och anti-imperialister. De allra flesta är kanske svårt att placera i någon av dessa fållor. Jag presenterar ingen svart-vit världsbild, lika litet som Anders Svensson. Han är medlem i ett parti som framträder som anti-imperialister och jag kan utifrån hans text konstatera att han missar USA-imperialismens roll i Irak och Syrien. Detta är en central fråga, och absolut ingen detaljfråga. Jag har massor av fakta för att stödja mina åsikter, han har knappast några – lika litet som du. En analys av imperialismen utvecklas i boken ”USA som världspolis” (se bloggsidan). Där kan du se något annat än en ”svart-vit världsbild”, som du utan någon närmare analys anför.
   Kapitel 10 • Är USA imperialistiskt? 282
   10.1 Inledning 282; 10.2 Även i USA talar man om imperialism
   och imperium 283; 10.3 Imperialismbegreppets historik
   286; 10.4. Uppfattningar om imperialism sedan 1970 293;
   10.5 Diskussioner om imperialism under 2000-talet 294; 10.6.
   Ett alternativt synsätt 298; 10.7 Problem kring imperialismteorier
   298; 10.8 USA-imperialismen idag – kännetecken 305;
   10.9 Sammanfattning 307; 10.10 Litteratur 308
   I det citatet du anför uppger sig Anders Svensson vara motståndare även till USA-imperialismen. Detta är bra! Men det kan uppfattas som ganska tom retorik då han inte kan se USA-imperialismens solklara, avgörande roll de Irak och Syrien.

   Anders Svensson slutord är tämligen intetsägande: Ingenstans nämner han det grundläggande problemet i demokratifrågan att ägandet av produktionsmedlen och kontrollen över jordens resurser inte finns i dagens demokrati som den vanligen uppfattas, och som Svensson tycks uppfatta det. ”..dessa människor och deras världsfrånvända teorier (som han inte alls presenterat)” – vad är det om inte flummigt? Jag vill tro att just sådant flummigt minskar intresset för vänstern. Vi måste slå borgerliga media med bättre analyser i stället.

 4. Gustav Wilhelmi
  6 augusti, 2014 at 01:00

  ”Jag stöder självklart upproren mot diktaturerna i Mellanöstern, men jag ger inte fem öre för islamisterna som jag anpser är en reaktionär rörelse som försämrar världen och motverkar en demokratisk utveckling. En Mellanösterns religiösa motsvarighet till en europeiska fascismen. Följaktligen är jag motståndare till såväl diktatur, islamister som USA-imperialism.”

  Just detta stycke fann jag vara det som bäst illustrerar rundgången i Anders Svenssons text, (och tanke?)

  Det första Svensson skriver är att han stöder upproren i Mellanöstern i bestämd form i grammatisk mening vilket så klart pekar på att han syftar på de faktiska upproren som just nu pågår och inte enbart! ett motstånd mot diktatur som statsskick. Det senare håller alla vettiga människor med om. Huruvida uppror är ett lämpligt ord eller ej ska jag inte säga mer om än att jag själv inte tycker att det men använder det ändå nu för åsyftningens skull.

  Alla här kommenterande ogillar starkt diktaturer, islamister och USA-imperialism, eller imperialism rätt och slätt.

  När det är ett faktum att USA stöder ”upproret” i Syrien, vilket Obama, Clinton och Kerry har sagt att de gör bland annat i TV, när de som försöker genomföra ”upproret” är islamister som enligt egen uppgift via bland andra aktuellt på SVT 2 säger att de ska införa sharialagar om de segrar, hur kan man då uttala stöd för ett sådant företag?

  Om ”upprorsmakarna” vinner får Syrien precis det Svensson är motståndare till nämligen diktatur, islamism och USA-imperialism. De två första är tvärgivna och självuttalade, det tredje behöver man först lägga ihop ett plus ett för att komma fram till.

  Där i ligger rundgången i Svenssons tankar. Dessa två ståndpunkter ligger i direkt kollission med varandra oavsett vad övriga världen har att säga om vad som helst.

  Mvh Gustav Wilhelmi

 5. Peter Grafström
  6 augusti, 2014 at 13:07

  Anders Romelsjö skiljer sig från sina kritiker härovan genom att han bedriver en högkvalitativ granskande analys med rikligt refererande till seriösa källor och dessutom bedriver opinionsbildning. Kritikerna med ytliga och svepande kommentarer utan angivande av källor försöker med övertalningsargument.
  Anders Svensson har nog hittat en karriärnisch genom sin hållning gentemot USA. För politiska varelser som inte drivs av sanningslidelse utan av en längtan efter inflytande kan det vara frestande att göra en sån resa. Det behöver inte vara frågan om en medvetet korrupt hållning utan antagligen om önsketänkande. Till det tillkommer att det krävs mer intellektuell ansträngning att genomskåda erfarna angloamerikanska konspiratörer som sedan 1800 talet systematiskt manipulerat progressiva revolutionära krafter överallt. JPMorgan talade om att låta dem ’blow off steam’ i sina organisationer men att lätt kunna stänga av dem om de radikaliserades för mycket. Det finns gott om harmlös akademisk marxistisk verksamhet i Usa som aldrig får några konsekvenser. De utgör en tämjd opposition. När det gäller arabiska våren och andra färgrevolutioner märks det att Anders Rs kritiker helt enkelt inte är några läsande och vetgiriga människor. För den som har ärligt uppsåt finns det överväldigande bevisning mot Usa lätt tillgänglig på många håll. Inte minst från frihetliga, inte ett dugg röda, amerikanska källor. En ofta citerad källa är Seymour Hersh artikel the redirection från 2007 som beskriver hur Usas tankesmedjor planerade att destabilisera MÖ precis som skett.

 6. AA
  8 augusti, 2014 at 02:27

  Det är rätt symptomatiskt för offer för medial hjärntvätt att de missar grundläggande fakta som t ex att USA är en oligarki, inte en demokrati.

  America is an oligarchy, not a democracy or republic, university study finds
  http://www.washingtontimes.com/news/2014/apr/21/americas-oligarchy-not-democracy-or-republic-unive/

  Amerikaner i allmänhet styr alltså inte över den amerikanska utrikespolitik som skapat utan jämförelse flest krigsoffer sedan andra världskriget, utan den klick 1% som occupy wall street protestrerade emot, är de oligarker som tjänar på dessa krig.

  Det är något som bekvämt undviks att ta upp när man pekar finger åt putin och andra ”bad guys” i den mediala serietidningsvärldsbild som pumpas ut dagligen och så många verka leva i.

Comments are closed.