Debatten om Nordiska fredssamtal rasar inom Socialistpartiet och hos andra


Nordiska fredssamtal i Degerfors, arrangerad av Stockholmsavdelningen av FIB Kulturfront samlar fredsvänner och NATO-motståndare av alla slag, bland annat jag.
Jag har publicerat flera artiklar från fredssamtalen. Drygt hälften av föredragen har publicerats och resten kommer som separata blogginlägg framöver.

I. Socialistpartiets tidning Internationalen organ för det så kallade hade en utförlig (och bra) rapport från mötet som inleds så här”Mot bakgrund av växande krigshot mellan USA/EU och Ryssland samlades fredsaktivister från hela Skandinavien i Degerfors till Nordiska fredsdagarna i mitten av augusti. Folkrörelsekämpen Tord Björk var med och berättar vad som diskuterades.”
Fredssamtalen i Degerfors:Liten men naggande god nordisk verkstad för fred
degerfors1_8887-768x367-jpg-internationalen
II. Men artikeln ledde till kraftig kritik i följande nummer av Internationalen av Håkan Blomqvist, som är tongivande företrädare för Socialistpartiet.Fredsmöte i härskande klassers tjänst
Blomqvist kritiserade bl.a. att det på mötet fanns deltagare som stödde Syriens och Rysslands kamp (mot terrorism) etc. Läs länken själv!

III. Jag kritiserade Blomqvist i ett blogginlägg 14/9 Kritik mot Nordiska fredssamtal Skrev bl.a

* Blomqvist kritiserar alltså Rysslands och Assads kraftfulla krig mot terrorismen, som direkt och indirekt stärkts av den politik som USA & Co fört och för – vilket även Obama och Biden medgivit. Syriens kamp för nationell självständighet och mot terrorism bör alla stödja, även om man har kritik mot bristerna på demokrati. Man bör veta att det skett och sker en smutskastning av Syrien.
Obama och Putin 150929 DN II
* Blomqvist skriver att Degerfors-mötet ”knappast haft kampen för demokratiska fri- och rättigheter som oundgänglig del av fredskampen högt på agendan”.
Kommentar: Det hade den visst. Utan kamp mot huvudfiender mot reell demokrati som USA och NATO kan demokratiska fri- och rättigheter inte förverkligas. Ett viktigt tema i Degerfors var den klart ökade risken för krig, även i Europa och med deltagande av Sverige. Blomqvist förmår inte att göra en elementär analys av huvudmotsättningar i världen då han okunnigt likställer USA-imperialismen med rysk imperialism (som han inte beskriver). ”För en demokratisk antikapitalistisk vänster måste lojaliteten tvärtom vara med de folk som förtrycks av såväl väst- som östimperialism med dessas olika underhuggare.” Det finns ingen anledning att försvara fel i Rysslands politik, men några reflexioner uppstår.
Det är ju så i nuläget att USA-imperialismen, med sina 700 militärbaser i hundratalet länder, och den makt som främst fört krigen detta millenium med uppemot 2 miljoner dödade, fler skadade och på flykt, är särklassigt stark och aggressiv. USA:s militärbudget är 7 gånger större än Rysslands. Vilka utlandskrig för Ryssland?
al-nusra

al-nusra
Tidningen Internationalen kryper till korset och skriver ”Internationalen svarar:
Värderingen när Tord Björks artikel publicerades var att den har ett nyhetsvärde och att sökandet efter en fredsrörelse i dessa krigshetsartider gjorde den relevant. Fredsmötet i Degerfors är emellertid, precis som Håkan skriver en politiskt mycket problematisk sammankomst och det var olyckligt att Internationalen publicerade artikeln med en så positiv inramning och i okommenterat skick. Vi har brustit i vår bedömning, och vi har blivit en erfarenhet rikare.”

IV. Nu har Anders Svensson på Svensson-bloggen, en av landets mest lästa politiska bloggar också kritiserat Håkan Blomqvists kritik av Nordiska fredssamtal.Svensson och Blomqvist är båda kända företrädare för det alltmer V-anknutna Socialistpartiet men har uppenbarligen mycket olika uppfattningar om Nordisk fredssamtal. Anders Svensson,Sp, kritiserar Håkan Blomqvist, Sp

Anders Svensson skriver bland annat:

”Kritik mot NATO och Sveriges närmande till NATO som jag tror att även Håkan Blomqvist håller med om framfördes enligt artikeln på fredsmötet liksom många andra saker som jag inte kan se nåt större problem med inklusive skrivningarna om kriget i Afghanistan. Artikeln platsar enligt vad jag kan se alldeles utmärkt i Internationalen. Blomqvists kritik handlar inte om artikeln och inte om mötet utan om vilka som var på mötet.”…”Politiskt är jag överens med Håkan Blomqvist, men artikeln av Tord Björk försvarar inget av det han kritiserar. Den handlar inte ens om det som Blomqvist skriver om. Blomqvist gör sig skyldig just till det som han inledningsvis kritiserar i sin artikel, han går på folk på grund av vilka de umgås med. Jag kan inte se något fel i att rapportera om fredsmötet i Degerfors trots att en hel del av dem som var där har politiskt problematiska åsikter som jag inte har någon förståelse för.
Artikeln av Tord Björk var som jag ser det helt rimlig att publicera i Internationalen och redaktionen borde istället för att be om ursäkt ha försvarat artikeln.”

V. Jag fann att jag kan instämma i mycket i kritiken av Anders Svensson – vars åsikter om kriget i Syrien jag kritiserat skarpt tidigare.

I en kommentar på ”Svensson-bloggen” skrev jag:
Det är lätt att instämma i mycket av Svenssons kritik av Håkan Blomqvists artikel och ursäkten av tidningen Internationals redaktion. Vid mötet deltog en brokig skara fredsvänner, bl.a. riksdagens förre talman och regeringsledamoten Tage G Peterson, regissören Stina Oscarson, V:s försvarspolitiske talesman Stig Henriksson, samt en massa mindre kända personer. Det är väl utmärkt att människor från olika bakgrund och olika uppfattningar i andra politiska frågor kan samlas för att diskutera hur man ska kunna utveckla arbetet för freden och mot NATO. Man skulle vilja ha mött fler fredsvänner från borgerliga partier, vet inte hur många sådana som fanns. Vet inte heller hur många från Socialistpartiet och Internationalens redaktion som var där.

Bakgrund: Nordiska fredssamtal ordnades för femte året i rad av Folket i Bild Kulturfronts Stockholmsavdelning. Läsaren kan vara intresserad av att veta att av inbjudan framgick:
“Frågor som kommer …att tas upp är bland andra:
• Vad innebär Natos framflyttade positioner och aktiviteter – däribland utökad aktiv militär verksamhet och ett svenskt värdlandsavtal – för freden och säkerheten i regionen?
• Vilken betydelse har den väststödda statskuppen i Kiev, Ukraina, inbördeskriget i Donbass, västmakternas respektive Rysslands agerande och den ryska annekteringen av Krim för säkerheten och stabiliteten i Europa och Norden?
• Hur bör de nordiska länderna förhålla sig till den USA-ledda insatsen i Irak och Syrien, som sägs syfta till att ”förebygga och besegra terrorism och bekämpa ISIS”?
• Hur kan vi bidra till ett stopp för de nordiska ländernas deltagande i kriget i Afghanistan?
• Hur ska man folkrättsligt se ingripandet i Mali, som de nordiska länderna stödjer med roterande system för transportflygplan?
• Vilken roll spelar FN i pågående konflikter?
• Hur kan Nordens folk och länder försvara FN-stadgans och folkrättens principer, särskilt förbudet mot angreppskrig?”

I Anders Svenssons artikel nämns jag som “Romelsjö1 (känd Assad- och Putin-anhängare), Romelsjö2,”. Kan dementera att jag är ingen generell Assad- och Putinanhängare. Däremot stödjer jag Syriens kamp för nationellt oberoende och dess demokratiska initiativ, i kamp mot angrepp från USA & Co och i kamp mot den internationella terrorismen. Jag stödjer också Rysslands kraftfulla insatser mot terrorismen, i legalt samarbete med Syriens regering. Stödjer också beslut från FN-ledda fredsförhandlingar förra hösten om att syrierna själva i FN-övervakade val ska få bestämma själva om sin framtid. Detta är en demokratisk´markering, i kontrast med krav från olika håll att “Assad måste bort”. Möjligheterna till demokratisk utveckling i Syrien torde vara mycket större i ett sekulärt Syrien under Assad – eller annan antiterrorist – än i kalifat med sharialagar. Svensson har referenser till två föredrag från Nordiska fredssamtalen på min blogg. Jag publicerar, liksom andra, gradvis alla föredragen. Gå in, läs och skaffa Dig en egen uppfattning på http://jinge.se.
Jag har där också 14/9 publicerat en kommentar till Håkan Blomqvists artikel, innan jag nu läste detta blogginlägg. (http://jinge.se/allmant/kritik-mot-nordiska-fredssamtalen-i-degerfors.htm)

i , , , , , , , , , , ,


20 svar till “Debatten om Nordiska fredssamtal rasar inom Socialistpartiet och hos andra”

 1. Oj försvara Rysslands krig mot terrorn, oj försvara Syrien när de skyddar sitt land buhu vad hemskt..i Blomkvists värld får man inte göra detta men om fredsmötet hade stött Nato, Obamas krig hade ju samme Blomkvist kanske applåderat.

  Varför byter inte personer som Blomkvist parti? Han och Jan Björklund har ju mer gemensamt med varandra, nej istället förstör och destabiliserar han vänsterns antiimperialism.

  • Blomqvist och samling trassocialister av typen Andreas Malm och allehanda bombvänster: har ni någon ”socialistisk” teori om varför era ”frihetskämpar, d v s, terrorister kastar ut USAs ”speciella styrkor” (som ju är därför att sprida demonens-krati), kallar desamma för korsriddare och otrogna, plus kastar ut de. Terrorister begår fadersmord? Vad säger er läromästare om Leon Strauss texter? Någon utläggning, eller blir det som vanligt tyst?

   Vi andra som redan från början fattat galoschen om vilka som ligger bakom terrorkriget mot Syriens folk.
   https://www.rt.com/op-edge/359633-mercenary-fanatical-us-syria-forces/

 2. Trotskistens roll har alltid varit och kommer troligen alltid att vara att förhindra varje försök till enighet på klasskampens grund mot huvudfienden . De har sin dagordning och vi får dras med dem. Skulle tro att de florerar mest bland förvirrade teoretiker kring universitetsmiljöer.

 3. Enigheten i kampen för solidaritet med antinyliberala oppositionen i Ukraina som samtidigt går emot Natos nya kalla krig manifesteras på olika sätt. Den kvalitativt mest framstående hemsidan som skapar enighet i den kampen är New Cold War, https://www.newcoldwar.org. Den drivs främst av en trotskist.

  Jag har nu ensam från svenskt håll deltagit i Pragvåren 2 nätverket mot högerextremism och populism med aktivister från Ukraina, Ryssland, Österrike, Tjeckien, Ungern och andra länder. Ett litet nätverk men det enda som aktivt arbetat brett för enighet mot kriget och bidragit till solidaritetsarbete vilket inte minst uppskattades på Antinatomötet i Warszawa nyligen. Den tidning som effektivast skrivit om Ukraina, Odessamassakern och högerextrem våldet i Ukraina är Internationalen, på ett sådant sätt att även större tidningar tagit upp saken. En av anledningarna till att Egor Putilov attackerade Internationalenskribenterna för att få dem bort från sammanhang där de kunde skapa solidaritet med oppositionen i Ukraina.

  De sk antiimperialisterna utmärker sig för att isolera sig i sina egna grupper. Det för inte kampen framåt. Stolta ideologiska deklarationer i alla ära men inget går upp mot praktiskt solidaritetsarbete vilket vi i Aktivister för fred som ger ut Ukrainabulletinen bedriver.

  Det är dags att börja organisera 3 årsminnet för Odessamassakern. När antiimperialister börjar synas i gemensamt enande solidaritetsarbete eller slagkraftigt gemensamt opinionsarbete som når ut till allmänheten om Ukrainakonflikten kan jag börja tro att många antiimperialister är mer än pratkvarnar som ägnar mer möda åt att splittra än att göra något i denna fråga. Hör gärna av er om ni vill delta i kampen för solidaritet med antinyliberala oppositionen och krigsmotståndet i Ukraina. tord.bjork (at) gmail.com, redaktör Ukrainabulletinen

  • Din fina artikel i Internationalen fick mycket kraftig kritik av Blomqvist som inte verkar förstå vikten av enighet i solidaritetsarbete.

 4. Det kan vara svårt att ompröva sin politik. Men jag säger som Trotstky skrev
  ”The first characteristic of a revolutionary party is –to be able to look reality in tha face”
  Ser vi resultatet i Libyen efter ”Arabiska revolutionen” så måste vi konstatera att de revolutionära krafterna var svaga/obefintlig.
  Lika så i Syrien är de revolutionära krafterna svaga (om de ens fanns).
  Se bara på en video på youtube hur  Free Syrian Army har förvandlats till reaktionära islamister
  som skriker “We’re going to slaughter you,” the so-called “moderate rebels,” shouted. “Down with America. Get out you pigs.” An individual who appeared to be leading the demonstration shouted, “The collaborators of America are dogs and pigs. They wage a crusader war against Syria and Islam.” Another man shouted, “Christians and Americans have no place among us.”
  se länk
  https://www.youtube.com/watch?v=qRPY49JPPTI

  • Avslöjande att händelsen i al-Rai i stort sett passerat obemärkt i svenska medier. Detta är det enda jag hittat:
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6518817&playaudio=5838288 och nyheten upprepades inte- redaktionellt misstag att händelsen uppmärksammades? ”Boots on the ground” borde vara en stor nyhet! Allmänt gäller att USAs misslyckande i Syrien mörkas i svenska medier. Vapenstöd till sk moderata rebeller som vidareförmedlar vapnen till sina jihadist-kompisar. Moderata rebeller är obetydliga som stridande kraft och tron på denna kraft upprätthålls av Margot Wallström, medierna och de lika obetydliga trotskisterna i Sverige!

   • The US must cooperate with Russia on intelligence matters in Syria, former MI5 agent Annie Machon told RT, expressing doubt over Washington’s explanation for the “unintentional” raid which killed over 60 Syrian soldiers on ISIS’ frontline.
    Islamic State, Russian anti-terror op in Syria, Syria unrest
    “Russia has better human intelligence on the ground because it is cooperating, it is working with the Syrian authorities. So they have access to proper human intelligence, which is much better than the Americans tend to use, which is satellite surveillance and electronic surveillance,” Machon said.
    Cooperation with Russians is “vital” in Syria because of the ever-changing battlefield situation on the ground, which US forces cannot grasp from the air, as they are not working with the government in Damascus. Without this cooperation, Machon fears, the ceasefire achieved by both sides on Monday could falter without securing its main objective.

    Commenting on the actual US strikes which killed at least 62 Syrian soldiers and wounded around 100 others near the eastern city of Deir ez-Zor, on the front line of the struggle against Islamic State (IS, formerly ISIS/ISIL), Machon hinted that Washington’s decision to attack Syrian forces was likely premeditated.

    “I find it slightly unbelievable that the Americans could hit this target thinking this was ISIS when in fact ISIS is laying siege to the city. And the Syrian forces for years now have been known to be holed up in that city. So it seems just strange that the Americans are just saying it was a bit of a mistake,” Machon told RT.

    The former MI5 agent pointed out that Russian role in Syria is clear while the US policymakers are “divided” over their objectives in Syria.
    (https://www.rt.com/op-edge/359690-us-syria-airstrike-unlikely-unintentional/)

   • Dock nu när Ryssland har gått in och bombat sönder och samma terroristerna som försökte vinna mark efter det att USA ”kallhugget” marken för halshuggare (som ju krigar för Israels sak), kommer ansedda lögnmedia i Sverige går på hög varv. Var beredda för deras tröttsamma ”Putin, Putin, Putin” symfoni. En och annan ansedd terror-hitta på expert kommer göra rundan bland tv-sofforna och studion i Svensk media med den andra tröttsamma symfonin ”Assad, Assad, Assad”

    http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13950628000740

 5. Tråkigt att Håkan Blomqvist så grovt missbedömer utvecklingen i Syrien.
  Har han inte hört talas om USAs ”krig genom ombud” , proxy-krig.
  Vad är det för ”demokratisk revolution” som kan komma ur 5 år av angrepp, från en soldatesk av legosoldater?
  Samma som i Afghanistan?
  Som i Kosovo?
  Libyen?

 6. Ja nu när Obama mördar 60 syriska soldater genom flygattacker jublar väl Blomkvist, Bildt och Wallström.

  • Ryssland har begärt att FN:s säkerhetsråd kallas in till ett extramöte efter lördagens flyganfall mot regeringssoldater i östra Syrien. Detta är till klar fördel för IS. Syrien regering har begärt att säkerhetsrådet samlas för att fördöma USA:s flagranta aggression och kräva att Washington respekterar Syriens nationella oberoende.

   Blomqvist och samling trassocialister av typen Andreas Malm och allehanda bombvänster, kommer säker att säga ”det var ett misstag.”

   • Russia Today skriver ”US-led coalition jets have bombed Syrian government forces’ positions near the eastern city of Deir ez-Zor, killing 62 troops and ”paving the way” for Islamic State militants, the Syrian Army General Command told the state television.
    The bombing took place on al-Tharda Mountain in the region of Deir ez-Zor and caused casualties and destruction on the ground, Syria’s official SANA news agency reported on Saturday.
    Sixty-two Syrian soldiers were killed and over 100 injured in the airstrike by the US-led coalition, Russia’s Defense Ministry spokesman, Major-General Igor Konashenkov, said, citing information received from the Syrian General Command.

    The Russian Defense Ministry said that the aircraft which carried out the bombings had entered Syrian airspace from the territory of Iraq.

    Four strikes against Syrian positions was performed by two F-16 jet fighters and two A-10 support aircraft, it added.

    “If the airstrike was caused by the wrong coordinates of targets than it’s a direct consequence of the stubborn unwillingness of the American side to coordinate with Russia in its actions against terrorist groups in Syria,” Konashenkov stressed. (https://www.rt.com/news/359678-us-strikes-syrian-army/)

 7. Det är konstigt att du skriver om detta men aldrig accepterar att Ryssland gör likvärdiga anfall som dödar civila och folk ur den opposition som inte är bunden till jihad?
  Vem och vad tjänar på den inkonsekvensen? Inte din intellektuella trovärdighet i alla fall.

  • I nästan alla krig är majoriteten dödade från civilbefolkningen. Jag behandlar detta sällan i blogginlägg. USA och Ryssland är i Syrien från helt olika utgångspunkter. USA är där enligt kända Pentagonplaner presenterade av bl.a. förre NATO-ÖB och presidentkandidaten Wesley Clark – för att destabilisera. Krig via ombud som jag och andra beskrivit många gånger, och som beskrivs i USA-arméns manualer. Nu har man fullständigt illegalt trupper och flygbas i Syrien, utan officiell krigsförklaring. Ryssland är i Syrien inbjuden av Syriens regering för att bekämpa terrorismen, vilket man uppenbarligen gör.
   Det finns inga belägg för att Ryssland gör ”likvärdiga anfall”. Vad menar du? Källor? ”Dödar folk ur oppositionen som inte tillhör jihad”? Fakta? Källor, tack. Man måste vara medveten om att det pågår en omfattande psykologisk krigföring, som helt domineras av USA.

  • En del har svårt att fatta! Ryssland är där på uppdrag av regeringen i Syrien…USA är där och bombar olagligt bara för att man fått för sig att syrierna inte kan få ha den president man själva vill välja! Nicke, det här kan väl inte vara så svårt att förstå?