Världens farligaste krigs-dokument blir offentligt. Etablerade svenska media oroas inte.

USA:s nya säkerhetspolitiska doktrin Nuclear Posture Review (NPR) ökar risken för krig och kärnvapenkrig som kan utplåna mänskligheten och en stor del av djurlivet.
Har behandlat detta tidigare. USA:s nationella intressen styr allierade och partners; Välkomna alla i arbetet för fred; och USA underlättar för kärnvapenkrig

Naturligtvis finns det kommentarer av olika slag.

Etablerade svenska media rapporterar utan oro eller egentlig diskussion om den nya doktrinen.

SvT skriver under rubriken ”USA:s nya kärnvapenpolicy: Smartare kärnvapen.”USA:s kärnvapenpolicy:Mindre och mer träffsäkra kärnvapen

USA satsar på kärnvapen med mindre kraftfulla laddningar som är mer träffsäkra, enligt den nya kärnvapenpolicy som Pentagon presenterat.
Men dessa ”mindre” atombomber kan vara i samma storleksordning som de som släpptes över Hiroshima och Nagasaki och dödade 90 000 – 166 000 och 60 000 – 80 000 människor respektive. (Wikipedia).

Användning av en liten andel av USA:s respektive Rysslands kärnvapenpotential kan utplåna allt liv på jorden.

USA:s försvarsdepartement Pentagon har presenterat USA:s nya kärnvapenpolicy. Den är en fortsättning på den modernisering av kärnvapenstyrkorna som den tidigare presidenten Barack Obama inledde 2010.
USA:s kärnvapenstyrkor består av landbaserade missiler, atomubåtar med missiler, och flyg som fäller bomber. Den så kallade ”kärnvapentriaden” som enligt USA syftar till avskräckning.
Venezuela 3 170827 Trump
I den nya policyn ”Nuclear Posture Review” 2018, som presenterades på fredagen, betonas vikten av att USA satsar mer på taktiska kärnvapen. De har mindre kraftfulla laddningar, jämfört med de strategiska kärnvapnen som kan utplåna hela regioner eller länder.

Taktiska kärnvapen benämns även ”slagfältskärnvapen” eftersom de är mer träffsäkra, jämfört med de strategiska kärnvapnen.


Kommentar: Kärnvapen som kanske bara dödar några tiotusentals människor på en gång samt förorenar ett stort område med livsfarlig strålning.

Expressen: USA:s kärnvapenplan upprör Expressen

USA:s planer på att skaffa nya kärnvapen har fått Ryssland, Kina och Iran att reagera kraftigt.
Irans utrikesminister skriver på Twitter att planerna ”för mänskligheten närmare förintelse”.

USA vill skaffa två nya typer av kärnvapen, bland annat med hänvisning till att flera andra kärnvapenmakter rustar upp. Det har fått Iran, Ryssland och Kina att se rött. Kina vänder sig starkt mot USA:s nya linje och uppger att Pentagon ”gissar vilt” om landets avsikter när det gäller kärnvapen. Ryssland uttrycker ”djup besvikelse”, kritiserar vad man kallar den anti-ryska tonen från USA och uppger att man kommer att vidta ”nödvändiga åtgärder” för att värna sin säkerhet, rapporterar BBC. (Slut utdraget).

Jan Öberg reagerar frustrerad över att rapporteringen dröjde ”I skrivande stund fem timmar efter att världens farligaste dokument presenterades har inga större västerländska medier blivit framträdande.” …Den ökande risken för kärnvapenkrig är inte viktigt.” Transnational: The world’s most dangerous document hits the front pages…. Jan Öberg 3/2

Han rekommenderar denna korta video.

PressTV

Washington Post skriver mera kritiskt ”Trump’s nuclear policy is taking us back to the Cold War. The Trump administration has touted its new nuclear policy, released at the end of last week by the Pentagon, as a tough, realistic assessment of foreign threats and U.S. capabilities. The Nuclear Posture Review, the first to be conducted since 2010, purportedly describes “the world as it is, not as we wish it to be” — and calls for an expansion of America’s nuclear arsenal to confront the evolving capabilities of other nuclear powers.

If that is the administration’s view of the world, it is far from a consensus. A legion of critics blasted a potential nuclear buildup as dangerous, fiscally ruinous and redolent of outdated Cold War thinking. Some pointed out that a coterie of nuclear hawks helped draft the NPR, including one academic who argued in 1980 that the United States could defeat the Soviet Union in a nuclear war, while stomaching “approximately 20 million” casualties, “a level compatible with national survival and recovery.”” Washington Post 5/2

New York Times skriver ”Nuclear Posture Review advocates nukes against cyber attack” (NPR föreslår att kärnvapen används mot cyberattack) New York Times 16/1
Vidare ”For decades, American presidents have threatened “first use” of nuclear weapons against enemies in only very narrow and limited circumstances, such as in response to the use of biological weapons against the United States. But the new document is the first to expand that to include attempts to destroy wide-reaching infrastructure, like a country’s power grid or communications, that would be most vulnerable to cyberweapons.”

Antimedia skriver 3/2 Who Let Dr. Strangelove Write the Pentagon’s Nuclear Posture Review?

”“Who in their right mind thinks it’s a good idea to make nuclear weapons ‘more usable’? Who in their right mind thinks we should expand the list of scenarios in which we might launch nuclear weapons? Who let Dr. Strangelove write the Nuclear Posture Review?
“On top of increasing the likelihood of nuclear weapons use, the expansion of our nuclear arsenal called for in the Nuclear Posture Review would cost the American taxpayers an estimated $1.7 trillion adjusted for inflation over the next three decades. With the Doomsday Clock now at 2 minutes to midnight, we’re essentially being asked to pay for our own increasingly likely destruction.”

Dr. Strangelove är en mörk satirisk politisk film av Stanley Kubrick. Filmens titel ”How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb.” kan tjäna som undertitel till NPR. Pål Steigan ”

Dr Strangelove nuclear-strangeloveDr Strangelove

Mer information.
Jag var tidigt ute och skrev om detta 13/1. USA underlättar för kärnvapenkrig
* Även Nato har infört en mer aggressiv kärnvapenpolicy tidigare. ”Nato:s nya, mer aggressiva kärnvapenpolicy”
NATO har nu infört ytterligare krav för att arbeta för en kärnvapenfri värld.
* I 15 NATO-länder har övningar skett som innefattar bruk av kärnvapen. Har detta skett i Sverige?
* NATO:s medlemsländer måste nu åta sig att medverka i beslut om kärnvapenanvändning – går inte ihop med eventuella strävanden efter en kärnvapenfri värld.

* Vidare är det väl belagt att USA under Obama inledde en väldig och dyr modernisering av kärnvapen, och att en ”uppmjukning” av USA:s kärnvapenpolicy skedde redan under Obama.

* De internationella kärnfysikernas Science and Security Board har nyligen flyttat fram sin domedagsklocka från två och en halv minut före midnatt till 2 minuter Washington Post 25/1

Observera också att NPT-avtalen 1971 mellan kärnvapenmakterna USA, Ryssland,Kina, Frankrike och Storbritannien stipulerade att dessa skulle avveckla kärnvapnen – liksom andra avtal. I stället ser vi en betydande upprustning.

Den internationellt aktade Bulletin Atomic Scientists skriver att USA:s nukleära moderniseringsprogram innehåller en revolutionerande ny teknik som ökar risken för kärnvapenkrig. bulletin Atomic Scientists Slagkraften i nya kärnvapen ökar med tre gånger. Den nya tekniken kallas «super-fuze»,”super-tändrör.”
Denna teknik kan kanske slå ut i stort sett hela den ryska systemet av strategiska kärnvapenmissiler.
Diagrammet visar hur djupt dessa kärnvapen slår ner i jordytan.
Kärnvapen stor
Bulletin av Atomic Scientists ställde i januari i år fram den så kallade domedags-klockan en halv minut till två och en halv minut vid midnatt, dvs. ökad risk för kärnvapenkrig med risk för utplåning av mänskligheten.

Under det kalla kriget utvecklade supermakterna USA och Sovjetunionen en politik som heter ”Mutual Assured Destruction” (MAD) som innebar att båda kunde utplåna den andra efter en attack. på sitt absurda sätt bidrog MAD till att minska risken för kärnvapenkrig. Båda parter visste att priset skulle vara fruktansvärt höga.
Men ”superfuze” kan fresta Pentagons planerare att tänka i den riktning att man kan vinna ett kärnvapenkrig genom att angripa. Och Ryssland har inte råd att tro att USA:s planerare inte tänker så.
Kärnvapen 170511 kjernefysisk-angrep
Idag har USA en varningstid på ungefär 30 minuter medan Ryssland bara har 15 minuter på grund av sämre satellitsystem. (Med nya amerikanska missilbatterier i Östeuropa kan varningstiden bli ännu kortare.)
Den korta varningstiden ökar markant risken för att kärnvapenkrig utlöses av misstag.
Denna allvarliga situation tog Vladimir Putin upp i sitt möte med utländska journalister då han sade ”You people in turn do not feel a sense of the impending danger – this is what worries me. How do you not understand that the world is being pulled in an irreversible direction?”

Vidare satsar USA på nya mindre kärnvapen, B 61-12. B 61-12 är styrbart och har därför en träffsäkerhet inom 30 m radie. B 61-12 har en variabel laddning på 0,3-340kt. Bomben förefaller vara kapabel att penetrera mer än 3 m vanlig jord innan den detonerar. Effekten på djupet blir därför flera gånger större än en bomb av motsvarande laddning skulle ge utan penetrerande förmåga.
Kärnvapen B61Kärnvapen B61

Hycklande kärnvapenpolitik.
USA och Ryssland ingick visserligen ett nytt START-avtal i april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om.

Hittills har världen mest av slump och tillfälligheter vid olika tillfällen kunnat besparas kärnvapenkrigskatastrof. Nu innebär denna resolution från 122 stater i Förenta Nationerna ett avgörande steg framåt i fredsarbetet. Denna överväldigande världsmajoritet utgör just när domedagsklockan flyttas fram en medvetenhetens kraft som organiserat kan komma att tvinga även de mest aggressiva kärnvapenstater till kärnvapenavrustning och förbud.

Konkret innebär detta för oss i Sverige att se till att Sverige också formellt genom riksdagsbeslut bekräftar resolutionen trots de inhemska NATO-vännernas motstånd. Det är en huvuduppgift för alla som vill värna vårt folks existens. Det oavsett partipolitisk tillhörighet.

USA dominerar Nato.
Sveriges säkerhet påverkas av nära försvarssamarbetet med USA.
Vi måste pressa Sveriges regering att skriva på FN:s kärnvapenkonvention!
Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.

strong>Några artiklar här om kärnvapen.
USA underlättar för kärnvapenkrig
Nato eller kärnvapenförbud – Sverige avgör självt
Nobelpris för kärnvapenstopp: USA planerar kärnvapenattack på alla städer i Ryssland & Kina. Anfallsrätt hos underordnade
Mannen som räddade världen från kärnvapenkrig 1983 död. USA nära detonera vätebomb

i Andra om: , , , , , , , , , , , ,,

  3 comments for “Världens farligaste krigs-dokument blir offentligt. Etablerade svenska media oroas inte.

  1. 10 februari, 2018 at 19:16

    Här skulle jag vilja se fler kommentarer. Vad är det med människor egentligen? Det är något som inte stämmer här. Fråga gärna alla dina kommentatorer, ex. via e-post, om varför de ligger så lågt i denna extremt viktiga fråga!

Comments are closed.