SVT/Reinfeldts ”Toppmötet” – legitimering av krigsförbrytare. Trist ettårs-minne


Denna artikel publicerades på dagen för ett år sedan. Trist ettårsminne. Har Svt tagit intryck av kritiken från olika håll, som denna?
Nej inte alls. I Toppmötet i höstas intervjuade och legitimerade FN:s förre biträdande generalsekreterare Jan Eliasson bland andra Henry Kissinger, krigsförbrytare enligt vanliga kriterier. Jan Eliasson, Henry Kissinger och SvT skämmer ut FN och Sverige

Artikeln.
Förre statsministern och moderatledaren Fredrik Reinfeldt ska leda det nya TV-programmet ”Toppmötet”. Han ska där intervjua Storbritanniens förre premiärminister Tony Blair, USA:s förra utrikesminister Condoleezza Rice, förra NATO-chefen Anders Fogh Rasmussen och nuvarande NATO-chefen Jens Stoltenberg.

Detta väcker ilska och anstöt hos vänner av fred och demokrati, bland dessa ledande i föreningen Iraksolidaritet. Ordföranden där, Sigyn Meder har riktat kritik mot detta och fått svar

Brev till SVT med anledning av programmet ”Toppmötet” och brevsvar från Helena Olsson
Pressmeddelande 6/12 2016.
Till: hanna.stjarne@svt.se; jan.helin@svt.se
Hanna Stjärne är VD för SvT och Jan Helin är programdirektör på SvT och var tidigare chefredaktör Aftonbladet.

”Bästa Hanna Stjärne och Jan Helin!

Föreningen IrakSolidaritet protesterar kraftfullt mot SVT:s planer att låta Fredrik Reinfeldt intervjua Tony Blair, Condoleezza Rice, Anders Fogh Rasmussen och Jens Stoltenberg för programmet ”Toppmötet”.
Blair inför riksrätt
Tony Blair är, vid sidan av USA:s president George W Bush, den främste ansvarige för den brottsliga USA-ledda invasionen av Irak 2003 och dess följder – raserandet av Iraks samhällsstruktur, dödande, lemlästande och tortyr av hundratusentals människor, fördrivandet av över två miljoner människor som flyktingar utomlands och otaliga internflyktingar samt uppkomsten av terroristgrupper och det fortgående kriget i Irak och Syrien. Hans ansvar har belysts och han har skarpt kritiserats i Sir John Chilcots rapport om Storbritanniens deltagande i detta folkrättsbrott.
Tony Blair

Condoleezza Rice spelade en central roll i den USA-administration som startade den illegala och förödande invasionen och ockupationen av Irak. Hon har också aktivt försvarat användandet av tortyr.
condy-rice
De bägge Natocheferna Anders Fogh Rasmussen och Jens Stoltenberg har aktivt agerat för medverkan till eller försvarat den USA-ledda invasionen i Irak. Även Anders Fogh Rasmussen och Jens Stoltenberg kan förväntas släta över detta och andra folkrättsbrott, till exempel i Libyen och Syrien.

Skrota programmet! Det går helt på tvärs med SVT:s anspråk på att vara ett public service-företag, dvs ett tv-företag i allmänhetens tjänst, självständigt i förhållande till såväl staten som politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.


stoltenberg-fogh
SVT kunde istället bidra till givande och intressanta intervjuer med till exempel Kofi Annan, Hans Blix, kongresskvinnan Barbara Lee från Kalifornien, Frankrikes utrikesminister Dominique de Villepin, eller någon före detta irakisk politiker. Med sådana personer kan man ha ett djuplodande och givande samtal. Krigsförbrytare som Tony Blair och Condoleezza Rice bör höras av åklagare och domare i en domstol och ställas till svars för sina brott i Irak.
hans-blix

Vi kräver att SVT avstår från att undergräva FN-stadgan genom att legitimera grova folkrättsbrott, massmord som kostat miljoner människor livet.

Stockholm, 6 december 2016
Föreningen IrakSolidaritet

Sigyn Meder, ordförande

Kontakt: info@iraksolidaritet.se

Brevsvar från Helena Olsson, programbeställare på SVT

Hej Sigyn

Tack för ditt mejl som jag fått vidarebefordrat från Hanna Stjärne och Jan Helin. Jag heter Helena Olsson och som programbeställare för samhällsutbudet svarar jag för programmet Toppmötet.

Det här är en serie som redan på förhand väckt reaktioner. En del handlar om att dessa före detta toppolitiker är kontroversiella personer. Den oro och kritik som du själv framför – gällande intervjupersonernas inblandning i Irak-kriget – har flera givit uttryck för. Andra är mer generellt oroliga för hur SVT ska klara kravet på opartiskhet i samband med denna serie, givet att Reinfeldt är fd partiledare för Moderaterna.

Våra program, och då särskilt de i samhällsgenren som jag själv ansvarar för, väcker ofta debatt och så ska det vara. Och jag uppskattar att du hör av dig med dina åsikter. Jag delar dock inte din bild av att detta program skulle strida mot kravet om opartiskhet och inte heller att det skulle bidra till att legitimera folkrättsbrott. Oavsett vad man tycker om intervjupersonerna och deras gärningar så är de makthavare som format vår nutidshistoria och som är därför är högintressanta att intervjua, och de är redan intervjuade i en lång rad program och format och kommer sannolikt bli även i framtiden.

Jag har fördjupat mitt resonemang i en bloggtext här, kanske har du redan läst den?

Jag hoppas du vill titta på programmet när det sänds i mellandagarna.

Vänliga hälsningar

Helena Olsson, programbeställare SVT

mejl: helena.olsson@svt.se

Kommentar: Helena Olossn har inget argument i sak mot Sigyn Meders kritik. Det är ett mycket ensidigt urval av personer i ledande ställning, där särskilt tre medverkat i allvarliga brott mot FN-stadgan och folkrätten.

Här föreligger i högsta grad jäv. Vid en radiointervju (P1) på morgonen 3/7 2014 sa statsminister Reinfeldt som svar på en fråga att hans politiska förebilder var Bill Clinton och Tony Blair.
Fredrik-reinfeldt-alliance-cropped

Egen protest

Jag har nu på morgon sänt följande mail till hanna.stjarne@svt.se, jan.helin@svt.se,helena.olsson@svt.se och info@iraksolidaritet.se

Hej!

Jag har i den väl lästa bloggen http://jinge.se (över 105 000 besök hittills i december, nr 2 på www.blogtoplist.se/politik) återgivit ett protestbrev mm mot programmet ”Toppmötet” med intervjuer med främst tre personer som brutit mot FN-stadga, folkrätt och som med all sannolikhet skulle klassifieras som krigsförbrytare om en oberoende juridisk process vore möjligt. Ni borde skämmas! Inga personer med andra personer, med anhängare av folkrätt och FN-stadga sker. Anmälan till Granskningsnämnden har visat sig vara verkningslös i andra relevanta ärenden. Ber Er att sända detta vidare till intervjuaren Fredrik Reinfeldt, vars e-mailadress jag saknas. Ska twittra det till honom.

Hälsningar

Anders Romelsjö, fredsvän, professor emeritus

Jag skrev i bloggartikel 6/7 2014.Vad gjorde Reinfeldts politiska förebilder Bill Clinton och Tony Blair?

* Under sina första sex år beordrade Tony Blair brittiska trupper i strid fem gånger, mer än någon annan premiärminister i brittisk historia. Detta inkluderade Irak både 1998 och 2003, Kosovo (1999), Sierra Leone (2000) och Afghanistan (2001). Från början av kriget mot terrorn 2001, stödde Blair stödde GW Bushs utrikespolitik, och deltog i 2001 års invasion av Afghanistan och invasionen av Irak 2003. Invasionen av Irak var särskilt kontroversiellt, eftersom den medförde utbrett motstånd från allmänheten och 139 av Blairs riksdagsledamöter motsatte sig det. Blair har hela tiden menat att detta folkrättsvidriga och mycket brutala angreppskrig var riktigt.
Han har också sagt att han trodde att världen var säkrare till följd av invasionen i Irak -(Har någon hört talas om ISIS)? – skrev jag i juli 2014.
* Gini-koefficienten (mått på ekonomisk ojämlikhet i ett land) ökade mycket under Margaret Thatchers tid, och låg kvar på samma höga nivå under Tony Blair, som ändå genomförde en del ekonomiska reformer som förbättrade situationen för många. Men den fattigaste tiondelen av befolkningen fick de sämre under Blairs tid. Han behöll Thatchers fackföreningsfientliga lagstiftning. Blair införde omfattande privatiseringar inom utbildning och i hälsosektorn. Han försökte minska socialutgifter.

Tony Blairs utrikespolitik kvalificerar väl för beteckningen ”krigsförbrytare”, liksom Bill Clintons. Både är lysande företrädare för en orättvis, oansvarig ekonomisk politik och en brutal krigspolitik i strid med FN-stadga och folkrätt.

Det mest skrämmande var avsaknaden i massmedia till ens en rapport om Reinfeldts val av förebilder. Avsaknaden av kritisk diskussion av svaret är förväntad då våra dominerande massmedia inte står upp för demokrati, FN-stadgan, fred eller jämlikhet.

i Andra om: , , , ,,, , , , , , ,, , ,


22 svar till “SVT/Reinfeldts ”Toppmötet” – legitimering av krigsförbrytare. Trist ettårs-minne”

 1. Det är två av vår tids förnämsta krigsförbrytare och massmördare. ”Skeeza” Rice och Tony Blair begick alla krigsbrott för att tjäna de rätta sortens ”höre syfte”. ”Skeeza” Rice och Tony Blair kommer aldrig blir åtalad. Tvärtom som vi ser i fallet mördaren Tony Blair inbjuds till TV-soffor och belönas med miljonbelopp uppdrag som fredsmäklare i MÖ. Intervjuare är Reinfeldt en som också sällat sig till de förnäma krigsförbrytare genom att förstöra Libyen. Inte ens Orwell kunde hittat på detta!

  Och vad det gäller SvT den numera bland de främsta imperier propagandamedier i Sverige är det dags att mobilisera för att sluta betala TV-avgiften. SvT har helt sonika kopierat British Brainwashing Corporation [BBC] och som också finansieras via skatt, vad gäller rapportering av utrikesnyheter. Vad är dummare än att betala för att bli hjärntvättad?

 2. Egen protest

  Jag har nu på morgon sänt följande mail till hanna.stjarne@svt.se, jan.helin@svt.se,helena.olsson@svt.se och info@iraksolidaritet.se

  Hej!

  Jag har i den väl lästa bloggen http://jinge.se (över 105 000 besök hittills i december, nr 2 på http://www.blogtoplist.se/politik) återgivit ett protestbrev mm mot programmet ”Toppmötet” med intervjuer med främst tre personer som brutit mot FN-stadga, folkrätt och som med all sannolikhet skulle klassifieras som krigsförbrytare om en oberoende juridisk process vore möjligt. (http://jinge.se/allmant/svtreinfeldts-toppmotet-i-kvall-legitimering-av-krigsforbrytare-brev-till-svt-och-brevsvar.htm) Ni borde skämmas! Inga personer med andra personer, med anhängare av folkrätt och FN-stadga sker. Anmälan till Granskningsnämnden har visat sig vara verkningslös i andra relevanta ärenden. Ber Er att sända detta vidare till intervjuaren Fredrik Reinfeldt, vars e-mailadress jag saknas. Ska twittra det till honom.

  — Reinfeldt har tidigare uppgivit att Tony Blair är en av hans två politiska förebilder. En f.d. statsminister intervjuaren en starkt misstänkt krigsförbrytare… Så jävigt! http://jinge.se/mediekritik/vad-gjorde-reinfeldts-politiska-forebilder-bill-clinton-och-tony-blair.htm?preview=true&preview_id=106602&preview_nonce=9ec2ae4245&post_format=standard

  Hälsningar

  Anders Romelsjö, fredsvän, professor emeritus

 3. Jag ser nu på Twitter att Expressen igår publicerade en bra protestartikel igår (http://www.expressen.se/debatt/reinfeldt-intervjuar-krigshetsare-i-svt/) av tre riksdagsledmöter från V. Den avslutades så här

  ”“Vi är medvetna om att intervjupersonerna är kontroversiella…”, skriver SVT:s ledning och argumenterar för att “Den här nya programformen kompletterar och adderar nya infallsvinklar”. Att de är kontroversiella är en förskönande omskrivning för personer som satte i gång ett krig som skördade 500 000 människors liv och utlöste en humanitär katastrof vi fortfarande i dag inte ser lösningen på. I en värld som gjorde offren rättvisa hade förövarna ställts inför rätta för brott mot freden såsom stadgats för Nürnbergrättegången 1946. Är det detta som är SVT:s “nya infallsvinklar”: Att behandla kontroversiella personer – i klartext krigsförbrytare och folkfördrivare – som “gamla kollegor”?
  Vår förhoppning är att SVT gör avbön och i stället tänder ett ljus av hopp för fred på jorden julen 2016.

  Amineh Kakabaveh
  Wiwi-Anne Johansson
  Stig Henricsson
  Riksdagsledamöter (V)”

  Jag skrev en snabb kommentar

  Ja detta är en skandal. Tony Blair är en av Fredrik Reinfeldts stora förebilder – han är starkt jävig.

  Tony Blair är, vid sidan av USA:s president George W Bush, den främste ansvarige för den brottsliga USA-ledda invasionen av Irak 2003 och dess följder – raserandet av Iraks samhällsstruktur, dödande, lemlästande och tortyr av hundratusentals människor, fördrivandet av över två miljoner människor som flyktingar utomlands och otaliga internflyktingar samt uppkomsten av terroristgrupper och det fortgående kriget i Irak och Syrien. Hans ansvar har belysts och han har skarpt kritiserats i Sir John Chilcots rapport om Storbritanniens deltagande i detta folkrättsbrott.

  I artikeln ”SvT/Reinfeldt ”Toppmötet i kväll: legitimering av krigsförbrytare – debatt med SvT” http://jinge.se/allmant/svtreinfeldts-toppmotet-i-kvall-legitimering-av-krigsforbrytare-brev-till-svt-och-brevsvar.htm
  Återges protestbrev från 6/12 och idag, samt svar från SvT. Därav framgår att SvT inte kan förklara/försvara detta arrangemang.

  Anders Romelsjö, professor emeritus, samhällsdebattör

 4. Dokumentären om maidan Ukraina vad som faktiskt hände stoppades av SVT

  Istället ska nu kuppmakarna bakom bl.a maidan Visas upp på bästa sändningstid.

  Mer politiskt än så blir det inte.

 5. Välkommen till SVT:s program ”Tidsmaskinen” som möjliggör intervjuer med redan bortgångna personer. Ikväll intervjuar Fredrik Reinfeldt ingen mindre än Joseph Goebbels, allas vårt Tysklands färgstarke kulturminister. Att vi fått äran att intervjua denne högt uppsatte person beror på att vi i vår programverksamhet numera starkt lutar oss mot de visionära idéer detta tyska geni har utvecklat för att skapa en programverksamhet som hela folket älskar. Även andra teman kan beröras. Som vi vet är kulturministern far till en stor barnskara och denna hans barnkärlek kommer den gode Fredrik säkert även att beröra med sin uppskattade gäst. Missa inte SVT:s unika sändning ikväll ! (Satirvarning).
  Rättelse: I SVT:s svar står det att: Vi är medvetna om att intervjupersonerna är ”kontroversiella”, de menar givetvis kriminella.

 6. Vid Norrmalmstorgsdramat fick offren, de kidnappade, en diagnos; stocholmssyndromet.
  Här borde de ansvariga för programmen också få en diagnos. Varför inte kalla det sverigesyndromet, innebärande ”ett överdrivet rövslickande av makten utan att vara tvingad därtill”?

 7. Om man absolut måste titta på SVT, titta via datorn så slipper man iaf betala för hjärntvätten från public service. Annars finns det många bättre och framförallt proffsigare alternativ som t.ex Al Jazeera, RT eller France24. Där visas både nyheter och dokumentärer utifrån flera perspektiv .

  Den här serien tv-intervjuer är ingenting annat än en legitimering av vad dessa intervjuade makthavare står för och för de brott de har begått. Det finns ett starkt band mellan dessa och Nato och natochefernas närvaro i serien beror naturligtvis på viljan att föra Sverige in i Nato. Vi som tittar ska bli imponerade av Blair och Rice och hylla deras krigspolitik så generalerna får sin vilja igenom ..

  SVT borde skämmas och Sverige borde skämmas som köper detta! Har SVT inga riktiga journalister kvar längre eftersom de låter en fd statsminister vars politiska hemvist är starkt natovänlig agera som en?

  En fråga, vem äger SVT och vem styr och med vilken rätt? Läge för en utredning kanske med tanke på den makt som media har.

 8. Här är styrelsen för SVT. Ordförande är Helena Stålnert, tidigare informationsdirektör vid Saab som förstås har intresse i de ökade försvarsutgifter som NATO för med sig. Vice ordförande är Mats Johansson, ordförande för tankesmedjan Fri Värld (näringslivets tankesmedja) http://www.forvaltningsstiftelsen.se/stiftelsestyrelsen.html
  http://timbro.se/om-timbro/finansiering

  Man hade kunnat anstränga sig för att hitta mer oberoende och opartiska medlemmar i förhållande till näringsliv och tunga ekonomiska intressenter!

 9. Haha skrattretande men inte förvånande. Natopropagandan som sprids emot Sverige inte minst av SvT går på högtryck. Svensken ska älska NATO, krig, krigsbrottslingar och USA – det är tydligen seriens mål.

  Kan vi gissa att löfven och övriga ministrar kommer och följa och hylla serien?

  Bojkotta svt, finns ju riktig journalism idag.

 10. Nog vill väl Reinfeldt frottera sig med maktens mest suspekta beslutsfattare… För att först ha fått bada i samma vatten som de andra som inget ångrar ser väl frågestunden ut som rena semestern.

  Det sovande folket kan ju rösta å SD istället så att tågordningen inte störs och samhällsomstörtandet kan fortsätta som om ingen nypt sig i armen sedan senaste spiken i den kista välfärden utgör på sin väg ner i djupen tillsammans med våra skatter.

  Gjorde ”Arbeit Macht Frei” líka mycket intryck på dessa fyra om Reinfeldt nämnt att det var en av partiets huvudsakliga paroller i sitt försök att likna nationalsocialismen? Så borde hans gäster fråga sig vad han gör i public service…

  Sin egen Pizzagate levererade Reinfeldt med ”öppna era hjärtan” aldrig någonsin har Åkesson o Co kunnat skopa i sig många nya väljare som efter den pizzan. Så var det ju ett tack för fyra års oförblommerat röststöd av SD.

 11. Av ren nyfikenhet kunde jag inte låta bli att kika på premiäravsnittet som inleddes med en intressant tillbakablick på USA:s rasistiska historia och en någorlunda småmysig intervju. Men det upphörde så snart Reinfeldt styrde över med frågan, som löd ungefär: ”Vad tycker du om Ryssland idag?”
  Därmed drog propagandaapparaten för en svensk natoanslutning igång. Vart tog SVT:s ledstjärnor i linje med ”Opartiskhet, objektivitet, saklighet, neutralitet” vägen?
  Så ensidigt, partiskt och uselt av SVT! Skäms, skäms och åter skäms!
  Tyvärr är Granskningsnämnden även den ett stort skämt så det är ingen idé att göra en anmälan. Det finns många frågor att ställa sig gällande SVT:s ”oberoende”, inte minst efter denna skandalösa partsinlaga som säkerligen kommer att beskrivas som en fantastisk succé på svt.se imorgon. Det hela avspeglar en mycket sorglig utveckling av ”public service” som pågått under lång tid.

 12. […] Andra artiklar om ”Toppmötet”. SvT låter Reinfeldt rentvätta en annan misstänkt krigsförbrytare 3/1 Maj Wechselmann: Stoppa Fredrik Reinfeldts krigsmys i SvT i kväll 2/1 Hur försvarar SvT ”Toppmötet””? 1/1 ”Toppmötet. Fredrik Rice intervjuare krigshetsaren Condloeezza Rice 30/12 SvT:s/Reinfeldts Toppmötet i kväll legitimering av krigsförbrytare. Debatt med SvT 29/12 […]

 13. […] ———————————————————————————————————- Andra artiklar om ”Toppmötet”. SvT låter Reinfeldt rentvätta en annan misstänkt krigsförbrytare 3/1 Maj Wechselmann: Stoppa Fredrik Reinfeldts krigsmys i SvT i kväll 2/1 Hur försvarar SvT ”Toppmötet””? 1/1 ”Toppmötet. Fredrik Rice intervjuare krigshetsaren Condloeezza Rice 30/12 SvT:s/Reinfeldts Toppmötet i kväll legitimering av krigsförbrytare. Debatt med SvT 29/12 […]

 14. […] Andra artiklar om ”Toppmötet”. Fredrik Reinfeldt utses till årets förvillare av Torbjörn Sassersson, Lars Bern, Maj Wechselmann och jag 4/1 Maj Wechselmann: Har Reinfeldts ”Toppmötet” stöd i SVT:s regler? 4/1 SvT låter Reinfeldt rentvätta en annan misstänkt krigsförbrytare 3/1 Maj Wechselmann: Stoppa Fredrik Reinfeldts krigsmys i SvT i kväll 2/1 Hur försvarar SvT ”Toppmötet””? 1/1 ”Toppmötet. Fredrik Rice intervjuare krigshetsaren Condloeezza Rice 30/12 SvT:s/Reinfeldts Toppmötet i kväll legitimering av krigsförbrytare. Debatt med SvT 29/12 […]

 15. […] Andra artiklar om ”Toppmötet”. Fredrik Reinfeldt utses till årets förvillare av Torbjörn Sassersson, Lars Bern, Maj Wechselmann och jag 4/1 Maj Wechselmann: Har Reinfeldts ”Toppmötet” stöd i SVT:s regler? 4/1 SvT låter Reinfeldt rentvätta en annan misstänkt krigsförbrytare 3/1 Maj Wechselmann: Stoppa Fredrik Reinfeldts krigsmys i SvT i kväll 2/1 Hur försvarar SvT ”Toppmötet””? 1/1 ”Toppmötet. Fredrik Rice intervjuare krigshetsaren Condloeezza Rice 30/12 SvT:s/Reinfeldts Toppmötet i kväll legitimering av krigsförbrytare. Debatt med SvT 29/12 […]