al-Qaida samarbetar med USA:s och ”Saudis man i Jemen” (som bor i Riad)


al-Qaida hävdar att man ”kämpar tillsammans med” USA-stödda koalitionsstyrkor i Jemen. Uppgifter från ledare för al Qaida-gruppen i Jemen om dessa de facto-allianser kan försvaga/undergräva jemenitiska regerings-allierade krigare. Uppgifterna kommer från Independent. Independent. Jag har översatt artikeln och kan inte låta bli att kommentera några uppenbart felaktiga uppgifter som dominerar i okritiska etablerade media. En bakgrundsbeskrivning avslutar.
Jemen 170503 Independent

Min kommentar: Med regeringsallierade menas här liksom i vanlig etablerad press de som stödjer Jemens förre president som från Saudiarabiens huvudstad Riad stödjer Saudiarabiens brutala förstörelse av människor och infrastruktur i Jemen.
Civila har enligt uppgift dödats i amerikanska razzior i Jemen. Ledaren för al-Qaida Jemen har sagt att hans soldater har samarbetat med ”regeringsgrupper” (se som strider för att Saudiarabien ska kontrollera Jemen) i inbördeskriget mot deras gemensamma mål att utrota Houthi-rebellerna.
Min kommentar: Detta är inget inbördeskrig utan ett angreppskrig av främst Saudiarabien med stöd av USA och Storbritannien. (Se nedan).
”Qasim al-Rimi, som leder al-Qaida på Arabiska halvön (Aqap) sedan hans föregångare dödades 2015, berättade för gruppmedlemmen al-Malahem på söndagen att hans anhängare samarbetade med en rad krafter i den komplexa konflikten.
Jemen al-RimiQasim al-Rimi
”Vi kämpar tillsammans med alla muslimer i Jemen, tillsammans med olika islamiska grupper”, sade han, inklusive ”det muslimska brödraskapet och även våra bröder bland sunni.”
Medan al-Rimi inte utvecklade vad han menade med ”samarbete”, är många sunniska stam-miliser, liksom det pan-arabiska Muslimska Brödraskapet och konservativa salafister anknutna till den jemenitiska regeringen i exil som kämpar mot shia-rebeller som kallas houthis, vilka kontroll över huvudstaden Sanaa 2014.
Min kommentar: Det finns ingen regering i exil. Sedan augusti förra året finns en bred samlingsregering i Saana, som försöker styra landet och leda kampen mot den utländska aggressionen. (Se nedan)
”Milisen mottar omfattande finansiering och vapen från den USA-stödda Saudi-ledda koalitionen, som har stött president Abed Rabbo Mansour Hadi med flygstrejker och marktrupper sedan mars 2015.”
Min kommentar: Så beskrivs Saudis brutala anfall på Jemen i mars 2015.
”Kriget i Jemen har dödat mer än 10 000 människor hittills och medfört att hälften av befolkningen på 27 miljoner måste leva på livsmedelsbistånd. Det internationella samfundet har fördömt den saudiarabiska bombningskampanjen, som anses vara ansvarig för de flesta civila dödsfall.

Situationen i Jemen
FN varnade vid en givarkonferens i förra månaden att landet är på randen till hungersnöd. Av de 2,1 miljarder dollar som behövs för att avvärja den hotande katastrofen, hade bara hälften utlovats av deltagande regeringar och internationella organ.
Grenen av al-Qaida i Jemen bildades 2009 efter sammanslagningar av mindre militanta grupper. Den har starka allianser med sunnistammar över hela landet.
Sedan Jemen drogs ner i fullskaligt krig 2015 har al-Qaida och andra extremistiska rörelser som Isis utnyttjat kaoset för att kraftigt öka sitt inflytande i landet – särskilt i de södra provinserna.
USA har väsentligt ökat sina drönarattacker i Jemen sedan president Donald Trump tillträdde.
Pentagon har bekräftat att mer än 70 attacker med drönare har genomförts sedan 28 februari – mer än dubbelt så många som under 2016.
Den ökade användningen kom efter det misslyckade Navy Seal-räden mot en Aqap-bas i januari, som tros ha dödat upp till 20 civila, inklusive en 8-årig amerikansk medborgare.”

”Enligt lokala uppgifter är de flesta dödade civila.
Det kraftfulla motståndet från houthi har hindrat ett på pappret militärt överlägset Saudiarabien. Observatörer säger att Riyadh inte bara har misslyckats att nå något av sina mål i kriget mot Jemen, men har också inte kunnat dra ut konflikten utan att kunna tappa ansiktet.
Detta är medan de senaste rapporterna säger att Washington överväger en mer aktiv roll i kriget mot Jemen genom att ge mer hjälp till Riyadh-ledda militära alliansen för en offensiv mot hamnstaden Hudaydah som syftar till att eliminera houthi-krigarna och de folkliga.” här

Bakgrund

Kriget mot Jemen är ett brott mot folkrätten FN-stadgan tillåter inte de krigshandlingar som den Saudiledda koalitionen begår mot Jemen. Bombkriget är illegalt eftersom det systematiskt inriktas på 1) civila mål, bostäder, hälsovård, skolor, marknader, begravningar och 2) livsmedelsförsörjning, livsmedelsimport, livsmedelsproduktion, lagring av livsmedel, vattendammar, 3) historiska minnesmärken och världsarv. T.o.m. det brittiska försvarsdepartementet har konstaterat 252 brott mot folkrätten begångna av den internationella koalitionen mot Jemen. 4) Saudiarabien har dessutom öppet samarbetat med både AQAP och Daesh i kriget mot Jemen. De Saudiledda bombningarna startade redan tre veckor innan FN-resolutionen 2216 antogs. Ingen av representanterna i FN:s säkerhetsråd som citeras i resolution 2216 nämner något om militära åtgärder.

Det framgår också av den ryska positionen. I en artikel i Sputniknews den 2 maj 2015 konstaterade den dåvarande ryske FN-ambassadören Vitalij Tjurkin att ”resolution 2216 inte auktoriserade några flygattacker av den Saudiledda koalitionen… Några kollegor sa att den Saudiledda koalitionen försöker försäkra sig om att resolution 2216 implementeras. Detta är inte fallet. Deras handlingar är helt vid sidan av resolutionen.”

Den Saudiledda interventionen i Jemen står inte i överensstämmelse med FN-stadgan, eftersom president Hadi INTE var någon legitim president när han tvingades bort.

Hadi var en interimspresident och hans mandat löpte ut år 2014; hänvisningen i resolution 2216 till att Hadi har begärt interventionen mot Jemen är därför inte giltig. Den pakistanske akademikern Sikander Ahmed Shah var framgångsrik i sina försök att övertyga sin regering att inte gå med i kriget mot Jemen. Han pekade på att den förre presidenten Hadi hade förlorat kontrollen över huvudstaden Sanaa och territoriet, när han från Aden inkallade den Saudiledda militära interventionen mot sitt eget land.
lofven-och-saudis-kung-161025Stefan Löfven hjälper Wallenberg att tjäna pengar hos en brutal diktatur
Sverige måste omedelbart erkänna Jemens nya regering på följande grunder: (a) En majoritet av parlamentet, som valdes innan kriget började, har återsamlats och godkände den 17 augusti 2016 den nya regeringen under ledning av Saleh Al Samad som ställföreträdande president i avvaktan på det nyval som krävs enligt Jemens konstitution; En ny regering bildades den 28.11 och godkändes av parlamentet den 10.12 (b) Regeringen har den administrativa kontrollen över landets ministerier och myndigheter, inklusive Jemens nationella försvarsstyrkor, och mer än en majoritet av befolkningen; (c) Folket visade ett brett stöd för presidenten och regeringen med den makalösa demonstrationen i Sanaa den 20 augusti 2016 där två miljoner jemeniter deltog trots att de riskerade att bli bombade och blev bombade; (d) Regeringen och dess myndigheter är de enda som kan ta emot nödhjälp utifrån, eftersom hamnstaden Aden och dess omgivning har gjorts för osäker av irreguljära miliser och terrorister för att FN skall kunna komma i land; (e) Regeringen har en plan för landets återuppbyggnad och framtida utveckling.

Den svenska försäljningen av vapen till Saudiarabien och dess allierade måste omedelbart upphöra. Detta gäller i synnerhet Saabs försäljning av det luftburna övervakningssystemet Erieye till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten: (a) eftersom de är i krig och (b) eftersom de bryter mot de mänskliga rättigheterna i kriget mot Jemen. Svensk lag motsätter sig försäljning av vapen i sådana fall, liksom det av Sverige nyligen ratificerade fördraget om vapenhandel ATT.
Jemen-krigsbildKriget i Jemen
Den 25 februari 2016 beslutade Europaparlamentet om en resolution som krävde att Europeiska Unionens representant för utrikesfrågor Federica Mogherini “skall ta ett initiativ med syftet att EU skall införa ett vapenembargo mot Saudiarabien” på grund av dess krigshandlingar i Jemen. Sverige måste redan nu börja förbereda en återuppbyggnad av Jemen. Planeringen för återuppbyggnad är en viktig del av en fredsprocess för att samla landet runt ett framtidsperspektiv i fredligt samarbete mellan alla parter. Potentialen i regionen visas tydligt av att den av Kina initierade Asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken (AIIB) den 8 december 2016 anslog 36 miljoner USD till Omans järnvägsmyndighet för att projektera en järnväg tvärs genom Oman ända fram till gränsen mot Jemen. Det betyder att Kina är på väg att genomföra den länge föreslagna järnvägen genom först Oman och sedan Jemen för att skapa en viktig förbindelse mellan Asien och Afrika.

Söndag den 26 mars kl 14-16 skede en manifestation på Norrmalmstorg i Stockholm med appelltal, utställning och flygblad.


Arrangör är främst den svenska föreningen Jemensolidaritet! Detta skedde i samordning med en jättedemonstration i Jemens huvudstad Sanaa och med demonstrationer i 9 städer i Europa och Nordamerika. Information om kriget i Jemen
Jemendemo20160820Demonstrationen i Jemens huvudstad Saana 26/3 2017

Föreningen Jemensolidaritet kan kontaktas av den som vill veta mer: c/o Hedayat, Långsjövägen 8, 131 33 Nacka, info@jemensolidaritet.se Ordförande Roland Hedayat 0708180769, vice ordförande Walid Almufti 0735574444 och på Facebook.

Jemensolidaritets paroller:
Stoppa angreppskriget mot Jemen!
Stoppa utsvältningen av Jemen
Häv blockaden nu!
Inga svenska vapen till Jemens bödlar!
Stöd till Saudi är stöd till terrorism!
Erkänn Jemens nya regering!
Återuppbygg Jemen!

Några artiklar om Jemen på bloggen.
Stopp utsvältningen av Jemen. Häv blockaden nu!
Jemensolidaritet besöker UD
USA är djupt involverat i det brutala kriget i Jemen
SOS-Jemen 13/11
Twitterstorm mot folkmordet i Jemen: Svenska vapen troliga 14/11
Svenska vapen används i Saudiarabiens brutala krig i Jemen 10/19
Glenn Greenwald och Roland Hedayat om USA:s och UK:s aktiva deltagande i de saudiska krigsbrotten mot Jemens befolkning 10/19
Varför stödjer USA Saudiarabiens krig i Jemen? Pål Steigan 12/10
Destruktionen av Jemen 10/10 Roland Hedayat
Saudierna slaktar i Jemen med vapen och tystnad från Sverige och USA 10/4
Kungspudeln i Riyadh: Den förlorade utrikespolitiska oskulden. Roland Hedayat 28/4
Saudiaffären och Jemen – ett skamligt ettårsminne Roland Hedayat 24/3
USA djupt engagerat i det brutala kriget i Jemen 2/1
Jemen:Brutalt USA-stött krig dödar barn och skapar svält 21/8 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Interventionen Roland Hedayat 24/7 2015
FN-sanktionerat folkmord i Jemen: Bakgrunden Roland Hedayat 23/7 2015
Protestera mot Saudiarabiens USA-stödda anfallskrig mot Jemen 17/5 2015
Saudiarabien anfaller Jemen med stöd av Obama, al-Qaida och ISIS 26/3 2015

intressant Andra om:
, , , , , , , ,


2 svar till “al-Qaida samarbetar med USA:s och ”Saudis man i Jemen” (som bor i Riad)”

 1. Inte bara det,
  Biståndsexpert: ”Biblisk svält hotar Jemen”

  http://www.friatider.se/bist-ndsexpert-biblisk-sv-lt-hotar-jemen

  Kan vi få ett fördömande av Wallström nu? Kanske Löfven?
  Nej just det, samma regering som nyligen gav sitt stöd till Saudiarabien i FN!

  Stackars folk i Jemen, inte nog att de blir bombade av sjuka Saudiarabien, Västvärldens regeringar och dess media ger sitt stöd till samma massmord.

 2. I debaklet kring Saudiarabien och FN:s kvinnokommission vrider sig utrikesminister Margot Wallström som en mask på en krok. Ett svenskt ja är inte ett ja, utan inte ett nej. Eller så.

  Får jag påminna om klippet ovan, från Wallströms tid som EU-kommissionär. När Irland röstade nej till det senaste EU-fördraget – då var ett nej inte ett nej. Då fick irländarna rösta om tills de röstade »rätt«.

  Människan är fullständigt skamlös.

  Hemlighetsmakeri, hårklyverier och översittrarfasoner – från en regering som samtidigt motiverar övervakning av folket med den absurda tesen: Den som inte har något att dölja har inget att frukta.

  Den kognitiva dissonansen ligger tung över den humanitära stormaktens feministiska regering. (http://www.henrik-alexandersson.se/)