Tag Archive for Värmland

Varghatarlobbyn möter sakliga argument

Idag skriver forskaren Gunnar Gillberg från Göteborgs Universitet en debattartikel i Aftonbladet om vargens vara eller icke vara, en artikel som jag tycker är något av det bästa jag läst i ämnet. Den har som rubrik ”En klick jägare ska inte styra vargpolitiken” och då förstår alla besökare på den här hemsidan att jag inte…

Värmlands jägare utmärker sig – som vanligt

Nu har jakten på lodjur avslutats. Resultatet blev att fler djur än tillåtet sköts i Uppsala, Dalarna och Värmlands län. DN: ”Totalt för hela Värmland var kvoten tio djur, fast med förbehållet att tre av dem skulle skjutas i Torsby och Hagfors. Resten av Värmland, i det här samman- hanget hopbuntat under beteckningen södra Värmland,…

Vargfrågan väcker känslor

Det finns få saker som väcker så mycket upprörda känslor som vargfrågan. Om någon dristar sig till att hävda att Sverige ska leva upp till de internationella åtaganden vi bundit oss vid för att inte utrota rödlistade djurarter så bråkar varghatarna högljutt. När natur- och djurvänner säger att vargen har en självklar plats i vår…

Stoppa varghatarna

Den varghatande jägarlobbyn har en vän i Andreas Carlgren, en man som uppenbarligen tror på talet om att vargen är skyddad om den uppnår ett antal om 200 individer. Det är inte sant, det vet Carlgren men det bryr han sig inte om. Han värnar hellre om de centerpartistiska väljarna i landsorten. Men han gör…

Låt jägarna äta Gädda istället

Ibland tänker jag på hur det faktiskt ser ut i Sverige. I dagarna har vi sett hur klimatförändringarna och den ökade temperaturen i havet orsakat en orkan som hotade New Orleans. Nu håller nästa orkan på att torna upp sig, och även den har dödat en massa människor på sin väg mot USA. Tidningarna kommer…

Naturupplevelser och rovdjurshatare

Vetenskapsjournalisten Henrik Ekman skriver idag en artikel i DN om sina björnmöten. Han berättar en del historier åt det mer anekdotiska hållet och kommer in på både jakt och tjuvjakt. Bland de varelser han begett sig till Finland för att filma finns Canis lupus, eller gråben, ulven eller vad man nu brukar kalla vargen. Det…

Torpdrömmen i Tjottaheijti

Ibland undrar jag om jag är född feg. Ja man kan inte annat när man längtar efter att bo på landet men likafullt inte gör det utan sitter kvar i en lägenhet i 08-området. Allt är förstås inte så mycket bättre på landet, men man behöver inte skaffa sig ett hus som kräver en Kirchsteiger…

Rapporterar SvD bra om vargen?

Nej, t.ex. i dagens upplaga av tidningen så finns det all anledning att resa både ett och två frågetecken, inte utifrån den debattartikel jag citerar, mer utifrån vad tidningen bild- redaktör vill förmedla till läsarna. Jag talade igår om den BRÅ-utredning1 som diskuterade lite omkring de kriminella jägargängen, man hävdade bland annat att den verksamhet…

Varghatarnas Riksförbund

Det är lustigt att se vilken reaktion det blir när man skriver något om en urinnevånare som vår kamrat vargen, Canis Lupus. Bara för att en varg åt upp en korv1 så skrevs det närmare fyrtio kommentarer till den blogg- posten igår, men just nu så är det bara trettio som visas. Det har förstås…