Naturupplevelser och rovdjurshatare


Vetenskapsjournalisten Henrik Ekman skriver idag en artikel i DN om sina björnmöten. Han berättar en del historier åt det mer anekdotiska hållet och kommer in på både jakt och tjuvjakt.

Bland de varelser han begett sig till Finland för att filma finns Canis lupus, eller gråben, ulven eller vad man nu brukar kalla vargen. Det är en berömd naturfotograf där som brukar ta dit turister för att låta dem få filma i nordens mest björntäta område, där han som extra lockbete har en åtel, man lägger ut döda grisar för att få bättre möjlighet att filma eller se björn eller varg.

DN: ”Åtel får alltså våra björnjägare inte använda. (i Sverige) I stället jagar de med hjälp av särskilt tränade hundar, eller helt enkelt i samband med älgjakten… …Högst 233 björnar får skjutas. Det tycker rovdjursvännerna är för mycket medan jägarna hade begärt att få skjuta fler. Naturvårdsverket bedömer att ökningen kanske kommer att avstanna totalt sett, men har inget emot det i så fall. Riksdagens mål från 2001 om hundra föryngringar per år, eller cirka tusen björnar, är uppfyllt med råge.”

Jag har själv hittat en åtel, troligen avsedd för varg, strax norr om Lesjöfors. Den var placerad så att skytten kunde sitta i sin bil och vänta på vargen. Det är en av de metoder som de kriminella jägargängen använder för att förbättra älgjakten, för det är vad det handlar om. Några månader senare hörde jag ryktesvägen att man hittat en skjuten varg på platsen, något som bekräftar att fårkadavret som jag såg inte var det första och inte heller det sista som var utlagt.

Det är en rätt absurd sak att de olika jaktvårdsföreningarna och jägarnas organisationer har medlemmar som helt sätter sig över lagar och förordningar, det gör de dessutom med vapen i hand. Devisen Skjut, Gräv och Tig är det som gäller och det är sällsynt att polisen får tag i den skyldige trots att alla oftast vet vem det är.

En del har framfört önskemål om att varje jaktvapen i landet skulle provskjutas så att man i efterhand kunde leta efter vapnet om man hittar kulan. Personligen tror jag bara att man på det sättet skulle öka antalet illegala vapen. För kan man ge sig till att skjuta ett fridlyst djur så har man inte några moraliska skrupler när det gäller illegala vapen heller.

Varg

Jag har tillbringat åtskilliga somrar i vargtrakter, och det går inte många dagar mellan de tillfällen man hör skottlossning. Vem som skjuter och på vad är oftast omöjligt att bedöma, det enda man känner till är att det knappast är älgjakt i alla fall.

Det är en skam att ett mindre antal idioter drar på sig kritik som sedan vänds mot hela jägarkåren. De flesta jägare är sannolikt naturvänner, även om man kan tvivla när man ser omfattningen på illegal jakt. Och man kan inte kallas djurvän när man lägger ut förgiftat kött i skogen, man är bara kriminell.

Läs också: Fotolasse-Skolan Motbilder-Israel Rawia-Egyptier Tomas RJ-Pigavsdrag Alliansfritt-Kristdemokrater it

Andra om: , , , , , , , , , , , , , ,

[tags]Varg, Canis Lupus, Varghatare, Rovdjurshatare, Jägarkåren, Rovdjur, Vargfrågan, Lesjöfors, Långban, Rämmen, Värmland, Vargrevir, Jägarlobbyn, Politik, Henrik Ekman[/tags]