Etikett: Jäv

 • Försvarsministerns pressekreterare – fel person? – avgår efter kritik på denna blogg (och i DN)

  SvT rapporterar under eftermiddagen ”Försvarsministerns ifrågasatta pressektreterare avgår Försvarsminister Peter Hultqvists (S) pressekreterare Marinette Nyh Radebo avgår efter kritik mot hennes lobbykopplingar. Försvarsminister Peter Hultqvists (S) pressekreterare avgår efter artiklar i Dagens Nyheter om hennes kopplingar till försvarslobbyism. Hon anser att hon inte gjort något fel. Hon säger att allt för mycket har handlat om […]

 • Hultqvist i försvarsindustrins garn?

  Avgående president Eisenhower, general och f.d. Nato-överbefälhavare varnade i sitt avskedstal 17 januari 1961 för inflytande från det allt starkare militärindustriella komplexet* i en ofta citerad passus: ” Existensen av en väldig samhällsapparat och en stor vapenindustri är en ny företeelse i den amerikanska erfarenheten. Det totala inflytandet – ekonomiskt, politiskt och även ideologiskt – […]

 • Vad är och vad gjorde OCPW? Är OPCW jävig?

  Detta är utdrag ur en kritisk artikel av John Helmer ’The Empire Strikes Backwards’ Sott.net. Det verkar finnas starka skäl att tro att OPCW inte är oberoende, eller fri från jäv. Jag har diskuterat det i tidigare artiklar. FN:s OPCW bekräftar rebellers gasattack i Syrien – efter 6 månader. Är de objektiva? OPCW:s logga Artikeln. […]

 • Är FN-inspektörernas chef Åke Sellström inte objektiv?

  Jag stötte på en artikel från 18/9 om FN-inspektören Åke Sellström på värdefulla Globalresearch av Yoichi Shimatsu, en vetenskapsjournalist baserad i Hong Kong. Den är generellt intressant, men kanske särskilt intressant genom sin värdering av svensk politik. Google Translate och jag har samarbetat i översättningen. Detta innebär inte att jag står bakom Shimatus bedömningar, som […]

 • Amnesty om Syrien

  Att den syriska regeringen använder våld för att försvara staten och landet mot en utlandsstöd intervention, där en stor andel av de stridande kommer från andra länder är inte så konstigt. Det har landet också all rätt till enligt bl.a. FN-stadgan. Det finns starka belägg för att påstådda massakrer av den syriska regeringen i själva […]

 • Är FN och andra internationella organisationer objektiva?

  Att den syriska regeringen använder våld för att försvara staten och landet mot en utlandsstöd intervention, där en stor andel av de stridande kommer från andra länder är inte så konstigt. Det har landet också all rätt till enligt bl.a. FN-stadgan. Det finns starka belägg för att påstådda massakrer av den syriska regeringen i själva […]

 • Carl Bildts kletiga fingrar

  Sverige och den svenska regeringen befinner sig i en utomordentligt konstig situation. Vår utrikes- minister, Carl Bildt, satt i styrelsen för Lundin Oil då företagets engagemang i Ogadenprovinsen började, samma Carl Bildt som nu uttalar sig i TV och tidningar om de svenskar som sitter fängslade i Etiopien för att de velat ta reda på […]

 • Staffan Dopping in i fläkten!

  Försvarsmaktens i stora stycken helt obegripliga annonskampanjer under de senaste åren får nu en delförklaring, den är upphandlad under former som kan liknas vid jäv, det fanns ingen annan att köpa reklamtjänsterna av hävdar Dagens Eko. Ekot: ”I och med övergången till ett yrkesförsvar anser försvaret att man måste lägga stora summor på rekryteringskampanjer. Därför […]

 • Carl Bildts affärer med Gaddafi

  Idag avslöjar Olle Svenning i Aftonbladet att Carl Bildt så sent som i februari sagt att ”vi inte bör stödja den ena eller den andra sidan” i Libyen. Han ville förhålla sig neutral, inte så konstigt kanske sett från hans horisont, han har varit djupt involverad i Lundin Oil, ett företag som är inkopplat på […]