Är FN-inspektörernas chef Åke Sellström inte objektiv?Jag stötte på en artikel från 18/9 om FN-inspektören Åke Sellström på värdefulla Globalresearch av Yoichi Shimatsu, en vetenskapsjournalist baserad i Hong Kong. Den är generellt intressant, men kanske särskilt intressant genom sin värdering av svensk politik. Google Translate och jag har samarbetat i översättningen. Detta innebär inte att jag står bakom Shimatus bedömningar, som berör områden där jag har liten kunskap. Men informationen och resonemanget är av betydelse och förtjänar att studeras. Shimatsu ledde en grupp undersökande reportrar hos Japan Times Weekly och tjänstgjorde som konsult under gasincidenten med sarin år 1995 i Tokyo. Han har alltså viss sakkunskap.

Artikeln: Syriens FN-inspektör är inte ojävig i förhållande till Nato och Israel.

”Istället för en icke-politiserat undersökning och laboratorieanalys av den då påstådda gasattacke inne i Syrien lät man den ledas av professor Åke Sellström, en hemlighetsfull som håller en slöja av hemlighetsmakeri kring sin forskning och sina politiska och militära relationer. Sellström FN-rapport om Syrien och hans tidigare inspektionsinsatser i Irak är minst sagt tvivelaktiga. I ögonen på lekmän bygger hans skenbara objektivitet på myten om Sveriges neutralitet. Allmänheten antar – felaktigt – att Sverige aldrig tar ställning i krig eller geopolitiska konflikter.
Sellström untitled

Bedrägeri av neutralitet
Denna kosmetiska fernissa av den svensk neutralitet har skickligt utnyttjats av Israel och NATO för att lämna oriktiga uppgifter om Sellströms arbete för FN, bland annat förnekandet av kemiska och biologiska orsaker till ” Gulf War Syndrome ” och transporter av amerikanska kemiska vapen till Saddam Husseins regim. Hans Blix och Åke Sellströms inspektionsgrupper i Irak undersökte inte de bunkrar som bombades med särskilda bomber av amerikanska stridsflygplan under USA:s invasion. Sellström

Sellström heller aldrig gjort något försök att undersöka de USA -producerade 20 – fot långa kanistrar med VX nervgas som upptäcktes vid Balad flygbas i Iraik. Hans uppdrag var inte att bevisa irakisk skuld utan att få Washington bort från uppgifter om leverans av massor av nervgas till Bagdad. Därmed räddades amerikanska ledande tjänstemän som Donald Rumsfeld från kritik.
En allvarlig kritik riktades mot FN:s inspektioner i Irak av den amerikanske inspektören Scott Ritter som rentav anklagade undersökningsgruppen i Irak för spioneri för Washington och Nato. Samma fråga hänger över Sellström rapport om Syrien. Agerar Sellström på uppdrag av Washington och Tel Aviv?

Sellström är biokemisten som leder det europeiska CBRNE Center [Centrum för avancerade studier av samhällelig säkerhet och sårbarhet, särskilt större incidenter med kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen vid Umeå universitet i norra Sverige, som får anslag av det svenska försvarsdepartementet. Även om Sverige är inte Nato-medlem med den svenska militären och polisen har en ledande roll i europeiska säkerhetsfrågor som författarna till 2009 EU:s repressiva handlingsplan baserat på Stockholms kontraterrorismprogram. Större anslag till CBRNE:s tvärvetenskapliga forskningsprojekt kommer från EU:s budget för kriget mot terrorismen.

Sveriges militära-industriella komplex, som omfattar Saab och Bofors, är allt annat än fredsälskande och neutrala. Landets täckmantel av neutralitet är mest användbar för israeliska intressen, vilka har utnyttjat bilden av Skandinaviens neutralitet och renhet till en skev internationell politik mot palestinierna och arabstaterna, vilket framgick av de halvfärdiga Osloavtalet .

Umeå universitet är djupt involverat i forskning i samarbete med Israel Institute of Technology, det Haifa-baserade universitet som ger state-of-art teknik till Israels militär och dess underrättelsetjänster .

Det israeliska-svenska forskningssamarbetet stöds av Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, som ger stipendier och anslag för att närma och utveckla samarbete mellan industrier och universitet i de två länderna. I år kommer staten Israel att stöda ”Start Tel Aviv-programmet” för utökade kulturella band, i sin kampanj för att närma sig Skandinavien. Den politiska dagordningen och militära förbindelser bakom det bilaterala samarbetet har lett till en anti-Israelisk bojkott av samvetsbetänkligheter bland svenska akademiker.
Kemiska vapen 799px-155mmMustardGasShells

Saknar trovärdighet då det gäller Syrien.
Uttrycket ”relativt storskalig” attack med kemiska vapen används i inledningen till FN-rapporten om Syrien är en överdrift, eftersom en större attack med sarin skulle ha resulterat i tiotusentals dödsfall, särskilt om den spreds av militära raketer. De första videoinspelningarna från Ghouta visade invånare som kom ut på gatan från sina hem och kippade efter frisk luft. Om verkligen högeffektiva raketer hade använts skulle var och en av dem har dödats ögonblickligen. Den gasutspridningen måste ha varit ett utsläpp inomhus, troligen från en dold rebell arsenal.

Kemiska rester från de påstådda raketer skulle ha oxiderats av värmen vid nedslaget och inga inga intakta organiskt fosforspår skulle kunna upptäckas, eftersom sarin är designad att brytas ned efter 20 minuter. Raketer är utformade för att använda ett binärt system där två kemiska prekursorer blandas under ”mellanlufts-spridning”. Således finns det inget behov av stabilisatorer eller dispergeringsmedel, vilket innebär frånvaro av identifierbara kemikalier. FN:s inspektörer kom långt senare för provtagningar. Det är möjligt att sajten och raketedelar kan ha manipulerats med förfalskade bevis av rebellerna och deras utländska militära rådgivare .

Förlustsiffrorna kan inte kontrolleras. Ingen av videoinspelningar visade mer än ett dussin lik i taget. Scenerna med orörliga spädbarn är typiskt för krigspropaganda, absolut inte trovärdiga när endast ett fåtal ansikten var synliga. Dessa bilder ligger närmare teatern än en trovärdig rapportering. Sellström strategi är att peka finger om skuld mot den syriska regimen och samtidigt undvika all möjlighet till alternativa och mer sannolika scenarier.

Dold Agenda.

USA:s FN-inspektör Samantha Powers gjorde eftertryckligt klart att ”den nervgas som användes i Syrien var mer koncentrerad än den irakiska nervgasen.” Hennes uttalande kan omformuleras som ” Saddam kan ha fört in nervgas från USA till Syrien, men det var inte vår nervgas som användes mot syriska civila.”
Samantah Powers imagesCACXY34H

Det huvudsakliga budskapet i Sellström rapport är att föra undan Washington som främsta leverantör av nervgasprekursorer, teknologi och lagringssystem till Mellanöstern, inkluderande Israel, Egypten, Libyen Irak och mycket möjligen Syrien (under Clinton-eran med good will) .

FN-rapporten om kemiska vapen om Syrien saknar grundläggande trovärdighet på grund arbetshistoriken för dess chef Åke Sellström, som är politiskt och ekonomiskt kompromotterad. En opartisk undersökningsgrupp av trovärdiga internationella experter krävs, men den skulle inte ha någon chans att göra en rättvis undersökning så länge som Washington ger vapen och politiskt stöd till upproret, inklusive dess al-Qaida fraktion.

Det geopolitiska målet bakom Vita Huset ambition med Syrien är att beröva Damaskus dess begränsade förmåga till vedergällning mot Israels kärnvapen. Nervgas är kanske inte så mycket att sätta emot ett kärnvapenanfall, men det verkar vara Israels mål att ha absolut strategisk överlägsenhet gentemot arabstaterna och Iran. Med den nya FN-rapporten om Syrien, är Tel Aviv ett jättekliv närmare drömmen om att göra alla sina grannar försvarslösa och splittrade.i Andra om: , , , , , , , , , , , , ,, , , ,, , , ,

Globalresearch artikel Fria Tidningen 13/9 FIB-KulturfrontAron Lund 24/9 Björnbrum 27/9 ISTEAMS Ghoutarapport 16/9Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 SvD 24/3 Cold Lazarus Expressen Washington Post 24/3 DN 25/3 Nyhetsbanken om gaskrig Nyhetsbanken om kidnappning av FN-observatörer EU fördömer terrorister DN 23/3 DN 19/3 AFP China Daily Common Dream DN 24/3 SvD 24/3 Björnbrum Kildén & ÅsmanDN 21/3 SvD 22/3Svensson-bloggen Guardian Independent Amnesty SvD 15/3 Knut Lindelöfs blogg Aron Lund SKP-bloggen AFP V:s uttalande SvD 13/3 om Amnesty SvT Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-Lasse Tipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & Åsman SKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 Björnbrum Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör


6 svar till “Är FN-inspektörernas chef Åke Sellström inte objektiv?”

 1. En sak är helt klart, du är inte rädd för att stick ut hakan. Du inte bara sågar din forskar kollega Åke Sellströms arbetsinsats längs fotknölarna, du begår också ett karaktärsmord på honom genom att anklaga honom att arbeta för främmande makt

 2. Jag varken sågar hans forskning eller anklagar honom att arbeta för främmande makt. Du övertolkar våldsamt. Hans forskning kan jag inte bedöma. Den är kanske utmärkt. Jag tycker uppgifterna som jag hämtat till blogginlägget är intressanta. Antag att han haft samma förbindelser med Ryssland eller Iran? I en forskningsetikkommitté skulle man anse att han är i en tydlig jävsposition och inte skulle komma i fråga för det uppdrag han har, oberoende om han de facto influeras av sina kontakter med Israel och anslagsbeviljare.

 3. Inte riktigt direkt relaterat till denna artikel men det är den nyaste som är någorlunda relevant så jag skriver det här.
  En sida av kriget som få i väst (och vad jag vet ingen i Sverige) har tankar på att belysa.
  Forced Marriage in Syria – 14 years old girl marries 70 year old Saudi Sheikh (original är nog på tyska dvs. rapporten gjordes av någon tysk media):
  http://www.liveleak.com/view?i=7d3_1380560762
  Hur är det nu med alla dessa människorättsorganisationer i Sverige och världen (Amnesty, HRW, kvinnorättsorganisationer osv.) som så villigt ställer sig i USA-led när man skall svartmåla utpekade mål? Är inte detta ytterst vidrigt? Förtjänar inte det en stor publicitet? Eller man måste heta Julian Assange för att hängas ut i media (nog gärna i trädet också om man läser mellan raderna)?