Är FN och andra internationella organisationer objektiva?Att den syriska regeringen använder våld för att försvara staten och landet mot en utlandsstöd intervention, där en stor andel av de stridande kommer från andra länder är inte så konstigt. Det har landet också all rätt till enligt bl.a. FN-stadgan. Det finns starka belägg för att påstådda massakrer av den syriska regeringen i själva verket har utförts av den USA-stödda rebellsidan, vilket vi diskuterat i tidigare blogginlägg.

strong>I krig är det ofta svårt att få tillförlitliga uppgifter, och dessa är också ofta motstridiga, då det finns tillspetsade, motstridiga intressen. Låt oss denna gång fokusera på några av de större rapporterande organisationera, nämligen FN, Al Jazeera, Human Rights Watch, samt från den källan på plats som ofta citerats, nämligen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Det är i ett krigstillstånd viktigt att kort beskriva dessa källor och fundera på om de kan anses vara helt eller delvis fristående, eller om de har bindning till eller intressegemenskap med någon part i striderna. Vi har i tidigare blogginlägg behandlat uppgifter om massaker och övergrepp. Amnesty och Röda Korset behandlas av utrymmesskäl i ett separat blogginlägg.

I krig är det ofta svårt att få tillförlitliga uppgifter, och dessa är också ofta motstridiga, då det finns tillspetsade, motstridiga intressen. Låt oss ändå se närmare på rapporteringen om ”övervåld” och liknande från bland annat FN, Amnesty, Human Rights Watch samt från den källan på plats som ofta citerats, nämligen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Det är i ett krigstillstånd viktigt att kort beskriva dessa källor och fundera på om de kan anses vara helt eller delvis fristående, eller om de har bindning till eller intressegemenskap med någon part i striderna. Vi har i tidigare blogginlägg behandlat uppgifter om massaker och övergrepp. Här fokuserar vi på källorna. Amnesty och Röda Korset behandlas av utrymmesskäl i ett separat blogginlägg.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). SOHR är ett litet kontor i ett samhälle utanför London, med nära band till regeringen i Storbritannien och till det Muslimska Brödraskapet. De gör sina beräkningar av dödsfall på osäkra uppgifter från bl.a. hörsägen, Youtube och Twittermeddelanden. Det är alltså ingen opartisk organisation och tillförlitligheten i deras uppgifter är därför tveksam eller mycket tveksam. SOHR har flera gånger rapporterat om övergrepp från den syriska armén, vilka visat sig sakna stöd.

Al Jazeera är en annan viktig informationskälla, som finansieras av den diktatoriska monarken av Qatar. Iakttagare har noterat att Al Jazeera aldrig nämner att den enorma flygbasen för USA:s centrala kommande ligger i Qatar och att 94 % av arbetsstyrkan i Qatar består av immigranter som väsentligen saknar rättigheter på arbetsmarknaden. Ett uttryck för Al Jazeeras vinklade rapportering är att Ben Jeddo, dess chef för nyhetsrapporteringen avgick i protest mot Al Jazeeras rapportering som innebar en ”förtalskampanj mot Syriens regering, som gjort att Al Jazeera blivit en ”propagandamaskin” (”propaganda outlet”).
Qatar samarbetar nära med USA:s utrikesdepartement i interventionen i Syrien.

Wikileaks. I sin rapportering har Wikileaks bland annat påvisat att USA sedan flera år etablerat hemliga kontakter med opposition i Syrien. I en artikel ”U.S. secretly backed Syrian opposition groups, cables released by Wikileaks show” av Craig Whitlock i Washington Post 18/4 beskrivs detta i detalj och artikelförfattaren menar att de USA-finansierade insatserna utgör en ”långvarigt kampanj för att störta landets ledare.”

Human Rights Watch (HRW). Denna organisation har vid flera tillfällen kritiserat Syriens regering för missbruk av mänskliga rättigheter. Med ökade bevis för att åtminstone en betydande del av de syriska rebellerna i själva verket är beväpnade utländska terrorister som finansieras av andra länder och sedan förs in i Syrien har organisationer som HRW fått minskad legitimitet. I sin senaste rapport med titeln ”Syrien: Stoppa oppositionens användning av tortyr och avrättningar” (Syria: End Opposition Use of Torture, Executions) (http://www.hrw.org/news/2012/09/17/syria-end-opposition-use-torture-executions) medger HRW att ”väpnade oppositionsgrupper har utsatts fångar för misshandel och tortyr och utfört utomrättsliga eller summariska avrättningar i Aleppo, Latakia och Idlib”.

Mycket av den tortyr som beskrivs syftar till att få tortyroffer att erkänna att de tillhör den regeringen närstående shabeeha-milisen enligt HWR. Det verkar nu som dessa offer var oskyldiga och att den västerländska pressen, BBC och CNN i synnerhet, var delaktiga i att dölja flagranta brott mot mänskligheten. Men HRW också uppgivit att de som utför illdåden är samma grupper som finansieras och beväpnas av västerländska nationer och ”uppmanar länder som bistår oppositionsgrupper att offentligt fördöma missbruk av mänskliga rättigheter och humanitär lagar av dessa grupper.”
Rapporter från FN. FN är en oerhört viktig men också en mycket kontroversiell organisation då det gäller oberoende. Då det gäller Libyen har FN stött insatser som inte är förenliga med FN-stadgan enligt juridisk expertis. Det finns tung juridisk kritik av insatserna i Afghanistan och Libyen som ej är förenliga med det mandat som FN gav (professorerna Ståle Eskeland. Västvärlden bryter mot aggressionsförbudet i FN-stadgan. Afghanistan Nu nr 2 2011 och Ola Tunander. Libyens geopolitik. Humanitär intervention eller kolonialkrig? Lund: Celanders förlag, 2012).

Kinas FN-ambassadör Li Baodong föreslog 4/6 att FN skulle begära förstahandsinformation om Houla-massakern av sin personal i Syrien. Detta var i linje med en begäran från säkerhetsrådet 27/5 om en fullständig oberoende och transparent undersökning av Houla-massakern. I stället gav FN:s generalsekreterare vid det informella mötet i generalförsamlingen 7/6 Syriens regering skulden för massakern, vilket alltså visade sig vara felaktigt. Representanter för Indien, Kina och Ryssland som representerar 1/3 av mänskligheten hade en annan uppfattning.

I augusti släppte FN sin senaste rapport om mänskliga rättigheter i Syrien. Enligt Washington Post säger rapporten också att väpnade rebeller begick krigsbrott, även mord, avrättningar utan rättegång och tortyr. Enligt rapporten resulterar sanktionerna i att människor inte får de mest basala mänskliga behoven tillgodosedda. Dit hör dricksvatten, elektricitet, bränsle till matlagning. (http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42909). Den baseras på 1000 intervjuer mellan februari och juli 2012, men det saknas uppgifter om urval och representativiteten för de intervjuade och givetvis om tillförlitligheten i svaren.

FN-rapporten hade som en av huvudförfattarna Karen Koning AbuZayd, direktör vid den Washingtonbaserade tankesmedjan Middle East Policy Council. I dess panel sitter representanter för Exxon, CIA, för Saudi Binladin Group (Osama Bin Laden’s familjs företag) och de tidigare ambassadörerna till Kuwait, Oman och Qatar. Där sitter även presidenten i US-Qatar Business Council, vars medlemmar inkluderar Al Jazeera, Chevron, Exxon, ammunitionstillverkaren Raytheon (vars ammunition användes vid NATO:s operationer i Libyen) och Boeing.

Denna jävssituation medför att FN-rapporteringen måste anses vara tveksam. Varför släpper FN en sådan rapport?
I en rapport 17/9 2012 från FN uppger man att våldet ökat kraftigt och kritiserar både regeringen och oppositionen för detta. Man uppger att 19 000 människor dödats (betydligt färre än SOHR rapporterar). Enligt rapporten har den socio-ekonomiska situationen försämrats med behov av humanitär hjälp för 2,5 miljoner människor. Man uppger att mer än 1,2 miljoner människor är på flykt inom landet, varav hälften är barn.

I forskarvärlden är man mycket noga med jäv. Om man varit perifer medförfattare på en vetenskaplig artikel med annan perifer författare får man inte under de följande fem åren anlitas som granskare av den andres doktorands arbete i kanske annat ämne. Och man lämnar rummet om en ansökan av en medarbetare behandlas i forskningsetikkommittén eller i forskningsråd.

Slutsats:Det föreligger starka bindningar mellan dessa centrala källor (förutom Wikileaks) och USA:s och andra länders politiska och ekonomiska elit. Detta gör att rapporteringen inte är oberoende eller objektiv, även om den ibland kanske kan vara korrekt.


i Andra om: , , ,, , , , , , , , FN-stadgan , , , ,

Röda Malmö USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar
Sara Flounders Syria and US Imperialism om Qatar Tony Cartalucci. Human Rights Watch: “Syrian Rebels” Guilty of Torture, Murder, 19/9 2012 Ronda Hauben. The United Nations and the Houla massacre – the information battlefield. 12/6 2012 Tony Cartalucci. UN expert panel concludes Syria regime, militia have committed war crimes against civilians FN-rapport 17/9 2012 Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11
Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

The Telegraph 7/11 Intervju med Assad Kritik från Rysslands utrikesminister Thierry Messan i Voltaire Network 29/10 FIB-Kulturfront konferensreportage Porelären om Syrien Russia Today Dagens Arena 10/10 Syrien har inte bett om ursäkt DN 8/10 DN2 8/10 SvD 8/10Ab 8/10SvD 9/10Monthly Review DN 6/10 SvD 6/10 Aftonbladet 6/10Expressen 6/10 Sveriges RadioNya Zeeland Inlägg på Syriensolidaritets hemsida Konferensen i Damaskus DN 30/9DN Gunnar Jonssons ledare 28/9SvD 29/9Sveriges RadioSvTExpressenAftonbladetDN 26/9 SvD 26/9SvD 2 26/9Aftonbladet 26/9Expressen 26/9Sveriges Radio SvTAftonbladets ledare 21/9 Folkrättsbevakningens Syrienlathund DN 24/9 DN 20/9 SvD Expressen SvT 7/9 Expressen 17/9 Sunday Times 19/8 Sana 26/8 DN 19/8 SvD 19/8 Aftonbladet 19/8 Expressen 19/8 New York Times 3/8 DN 11/8
NY Times 4/8 SvT DN SvD Aftonbladet Expressen DN ledare 3/8 DN Croneman 31/7 DN 2/8 DN2 2/8 Skelton i the Guardian 12 juli DN 1/8 Aftonbladet 2/8 DN huvudledare 31/7 SvD 1/8 DN ledare 31/7 DN Joscha Fischers kolumn