Staffan Dopping in i fläkten!
Försvarsmaktens i stora stycken helt obegripliga annonskampanjer under de senaste åren får nu en delförklaring, den är upphandlad under former som kan liknas vid jäv, det fanns ingen annan att köpa reklamtjänsterna av hävdar Dagens Eko.

Ekot: ”I och med övergången till ett yrkesförsvar anser försvaret att man måste lägga stora summor på rekryteringskampanjer. Därför skulle informationsstaben 2010 köpa reklamtjänster för 300 miljoner kronor. Uppdraget gick till mediebyrån Carat.

Men när försvarets revisorer under våren gick igenom upphandlingen visade det sig att kraven var skrivna på ett sådan sätt att det i praktiken bara var Carat som kunde komma i fråga. Dessutom hade de tre ansvariga tjänstemännen vid informationsstaben så nära band till Carat att revisorerna konstaterar att det varit svårt att undvika jäv.”

Själv har jag uppmärksammat Försvars-
maktens annonskampanj åtskilliga gånger, jag har dessutom visat bilder på hur reklamen ser ut och hur den är formulerad. Även om jag saknar reklamutbildning så kan jag konstatera att den har varit minst sagt märklig. Nu talar man på Ekot om jäv, banden mellan anställda på Försvarsmaktens informationsavdelning och reklambyrån Carat har påverkat upphandlingen eftersom avtalen var skrivna på ett sätt som gjorde att Carat fick monopol.

Resumé: ”Försvarsmaktens internrevision har granskat informationsavdelningens upphandlingar och avtal sedan 2007, då Staffan Dopping var informationsdirektör. December 2008 tillträdde Erik Lagersten, som i mars i år fann att rutinerna brast.

Det är främst upphandlingen av mediebyrån Carat som har fått kritik.

– När vi i vinter ändrade våra rutiner upptäckte vi att styrning och kontroll var bristfällig, säger Erik Lagersten. Då bad jag generaldirektören om en genomlysning.

– Det är för jäkligt att man ska behöva göra internrevision för att det ska bli rätt. Mycket har skötts genom ett slags sedvanerätt.”

Idag arbetar Staffan Dopping som egen företagare, som jag har förstått saken. Han ger företag och myndigheter råd om hur de ska hantera media, en kunskap som man kan gissa att han själv behöver använda sig av nu.

it Andra om: , , , , , Ekot Resumé dn svd ab gp
3 svar till “Staffan Dopping in i fläkten!”

  1. att försvarsmakter världen över gör skumma affärer med inköp av tjänster och materiel är inget nytt dock:/

  2. Bra att det har avslöjats i alla fall. Hur f.d. Sovjet vid upplösningen lagstridigt plundrades av privata ”entreprenörer” vet alla, men man hör sällan talas om gamarna som kalasar på den ruttnande svenska offentliga sektorn.

  3. Ja då får de dåliga reklaminslagen åtminstone en trovärdig orsak; att smussla allmänna medel till privata fickor.