Tag Archive for Jahve

Palestinska bosättningar i Israel?

Jag tycker att det är intressant att tänka tanken, för vad skulle hända om palestinska bosättare begav sig in i Israel, över den av FN proklamerade stilleståndslinjen från 1967, och började bygga bosättningar? Om de helt enkelt körde över små israeliska byar med bulldozers och lät sin armé skydda sina bosättares övertagande av israelisk mark?…

Kosher- & Halalslakt = Låg Kultur

Sven-Bernhard Fast, Caroline Krook, Peter Weiderud och Karin Wiborn frågar idag i en debattartikel i Dagens Nyheter om vi är beredda att älska juden och muslimen. En av de svårigheter de pekar på är att vi i så fall måste acceptera kosher- och halalslakt, något som jag har förstått att dessa grupper fått vissa dispenser…

På spaning efter muslimer

Jag är ständigt lätt förundrad över religion, och religiösa människors tro. Idag börjar Ramadan, den muslimska fastemånaden som förklarats vara helig därför att det anses vara då som ärkeängeln Gabriel började uppenbara sig för Muhammed. Det finns skäl att anta att fastande muslimer på dagtid slänger långa blickar efter de varelser som jag visar på…

Gud finns inte i Haninge

Nu har jag varit ute för att ta några arkivbilder på ytterligare en kyrka. Igår fick jag frågan om jag egentligen inte är lite smygreligiös eftersom jag fotograferar kyrkor, men till sorg för mina belackare så kan jag bara konstatera att gud finns lika mycket som tomtar och troll, i folks huvuden möjligen, men ingen…

Gud i Radio och TV

Nu på morgonen drabbades jag av morgon- andakten i radions P1. I normala fall drar jag ner volymen, men det gjorde jag inte nu. Prästen som höll andakten i radio började plötsligt tala med Gud. Han bad Gud att hjälpa honom att göra rätt saker under dagen, och att ge honom kraft att utföra sina…

Teologiska fakulteter bör avskaffas

I Sverige finansierar skattebetalarna den akademiska utbildningen och forskningen i teologi, inklusive ett antal närbesläktade ämnen som t.ex. religionshistoria. Det är ett märkligt förhållande med tanke på att kyrkan är skild från staten, och det blir inte mindre märkligt av det faktum att det aldrig funnits någon gud. Det man lär ut och forskar kring…

Förbjud GUD i Radio/TV

Jag blir irriterad varje dag när radions P1 sänder morgonandakt, lika störd blir jag över andra liknande företeelser i radio. Det enda rimliga vore att slänga ut sådan vidskepelse ur media, i vart fall de media som betalas via skattebetalare och licenspengar. Besöker man t.ex. en pingstkyrka så kan man få höra människor som tror…