Kristnas symbol – ett mordredskap

Jag har ibland känt mig undrande inför den kristna symbolen, korset. Det är ju ett antikt avrättningsredskap, en anordning som man spikade upp levande människor på för att de skulle dö långsamt.

Jag vet inte om det finns fler religioner som har ett mordredskap som symbol, men islam och judendom har det i alla fall inte. Möjligen är det betecknande för kristendomen, för mig veterligt har ingen religion någonsin använts så mycket för att legitimera folkmord som just den kristna tron. Folkmordet på araber i Irak är väl ett av det senaste, inklusive mördandet av civilpersoner i Afghanistan. George W Bush sade till och med att han fått ett uppdrag av gud, och talade om ”Kriget mot terrorismen” som ett korståg.

Att religionen har problem att samla folk vet alla som sett hur lite folk som kommer till en vanlig högmässa, dessutom står skandalerna kring kyrkan som spön i backen, det är bara att läsa tidningen Dagen som normalt har ett flertal på sin nätlöpsedel. Och var kan man träffa på fulla präster om inte i kyrkan?

Möjligen bör kyrkan byta ut den antika mordsymbolen mot en modernare som t.ex. den elektriska stolen?

intressant Andra om: , , , , , , , , Dagen12 dn hd ex1 sds ab t

giljotin

  45 comments for “Kristnas symbol – ett mordredskap

 1. Sara G
  3 oktober, 2009 at 08:15

  Vad jag vet så finns det ingen annan religion där man symboliskt vid nattvarden äter en gudason och dricker hans blod. ”Kristi blod för dig utgjutet.”

  • 3 oktober, 2009 at 08:23

   Ruggigt!

 2. Anders
  3 oktober, 2009 at 08:22

  Ny vinkel! Det har jag faktiskt aldrig reflekterat över. Idag skriver man på Dagens ledarblogg om det faktum att KD lobbar för vapenindustrin, där även Alf Svensson medverkar som lobbyist. Så var det med det fredsbudskapet.

 3. Göran Johansson
  3 oktober, 2009 at 08:54

  Jag bryr mig inte så mycket om deras vidskepliga symboler men jag är väldigt trött på att höra deras svammel och propaganda framföras i sveriges radio så gott som dagligen. Låt oss slippa denna gratisreklam i offentliga medier.

  • 3 oktober, 2009 at 09:16

   Ja det är helt otroligt att de FÅR framföra det i radio. Vill de sända radio får de skaffa en egen radiostation eller köpa reklamtid.

 4. Heuristics
  3 oktober, 2009 at 08:57

  >George W Bush sade till och med att han fått ett uppdrag av gud
  Inte enligt Mahmoud Abbas eller Bush själv.

  >Folkmordet på araber i Irak är väl ett av det senaste, inklusive mördandet av civilpersoner i Afghanistan.
  Hur kommer du till den slutsatsen?

  • 3 oktober, 2009 at 09:20

   Jag tror inte att det är någon idé att försöka svara dig. Läser man inte ens tidningar så klarar inte jag att stå för de allmänbildande kunskaperna. Jag rekommenderar dig dock att abonnera på en morgontidning så du själv kan skaffa dig kunskap.

 5. Anders 2
  3 oktober, 2009 at 08:58

  Men käre Jesus, det förvånar väl ingen att Alf Svensson är för vapenexport. Han har ju aldrig fattat skillnaden mellan etik och moral, haha.

 6. Sara G
  3 oktober, 2009 at 09:01

  Asarnas årliga glufsande av Särimner kan verka rent av sofistikerat i jämförelsel med de kristnas kannibalistiska måltid på Jesu lekamen och drickande av hans blod. Inte undra på att man gick ur statskyrkan så fort det bara var möjligt. Även symbolen som korset, som Jinge påpekat, är rent rå och otäck. Tycker nog att kristendomens innersta kärna är bestialisk!
  Min Gud min Gud varför har du övergivit mig? ropade stackars Jesus på korset. Och det är nog det mest betecknande för den kristna guden, han överger ständigt de minsta och mest utsatta…

 7. 3 oktober, 2009 at 09:14

  Precis som du har jag länge funderat kring detta kors. Romarnas grymma avrättningsredskap som de kristna har som symbol. Synd och straff och död sammanflätade i symbolen. Korset som samlande tecken en absurditet när man tänker närmare på korsets ”användningsområde” – halvmånen mycket vackrare. Men islam med alla sina förbud är också skrämmande. För att inte tala om hinduismen och dess längtan till utplåning (nirvana). De tre stora religionerna alla lika mörkt galna. Jag har helt enkelt nu svårt att ens gå in i en kristen kyrka. Bilderna och skulpturerna med en upphängd döende man är så otäcka och deprimerande att jag bara vill slippa all kontakt med kristen ideologi. Egentligen konstigt att inte fler människor vaknar till och tänker litet kring detta kors och det mörker det symboliserar. En kontrast till förnuft och ljus.
  Ulla Johansson

 8. Stefan
  3 oktober, 2009 at 09:16

  I sin dyrkan av Jesus bryter kristendomen mot sitt första budord . Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Behövs det sägas mer egentligen. Abderitiskt.

  • Sara G
   3 oktober, 2009 at 09:47

   Stefan, Jesus var guds son, ingen egentlig gud. För, du vet väl det där med treenigheten: Fadern, Sonen och den Heliga Ande, där alla tre tillsammans är lika med en gud. Ibland i alla fall…

 9. mr Biz
  3 oktober, 2009 at 09:32

  Ska väl då nämnas att ryska justitiedepartementet nyligen fyllde på den federala listan över extremistiska symboler med alla flaggor som har ett kors.
  En medborgare som viftar med t ex en svensk flagga riskerar nu 15 dagar i fängelse och en organisation 100 000 rubel i böter.

  Verkar käckt med en prutt-kudde på elstolen.. :) — rätt tillfälle att muntra upp läget med riktig brakare… :))

 10. Palestinier
  3 oktober, 2009 at 10:37

  Ett litet barn som går till kyrkan för första gången kommer att bli förskräckt över den lidande Kristus på väggen , han ser korset för vad egentligen är elände , våld och död då får han en chock och blir påmind om det som sker i naturen och bland djuren
  Vissa kristna fundamentalister verkar ha en ohälsosam fixering om Kristus död och blod
  Korset är så aktad av kristna och påminner de om kostnaden för deras inlösen

  Protestanterna använder korset och ingen beläten , de säger att Kristus är inte på korset längre
  Budeskapet på korset är inte bara våldsamt den är också vilselidande , tänk vad människor går igenom pga religionen

  Om Jesus har levt i modern tid och blir skjuten av en man skulle de kristna gå omkring med en pistol runt halsen eller en giftinjektions nål ?
  Apostel Paulus utryckte de kristnas perspektiv på korset : för budskapet om korset är dårskap för de som är förlorade men för oss som sparas är de guds kraft : 1 kor 1:18

 11. Franke
  3 oktober, 2009 at 11:18

  Frågan är vem som introducerade korset som kristen symbol och när.
  Mig veterligen så användes inte kors för att hänga upp folk för 2 000 år sedan, utan pålar.
  Ordet korsfästelse är en efterkonstruktion och bokstavstroende kristna vill inte veta av något kors.

  Men det är ju alltid enklare att sprida en (irr)lära om man har en enkel och tydlig symbol att använda. Har för mig att det var någon gaphals under första halvan av 1900-talet som med framgång tog fasta på just den metoden.

  • jon
   3 oktober, 2009 at 13:26

   Franke: Kors började användas för ca 2600 år sedan och slutade användas runt år 400. Pålar användes dock flitigt under vikingatiden och medeltiden.

 12. Gripen
  3 oktober, 2009 at 12:45

  Kristendomen är en produkt av en romersk kejsare för att få kontroll över sitt folk.

  Bibeln skrevs run år 400-500 Efter kristus födelse och var en samling texter från många olika religioner, detta skedde under kejsare Constantine.

  Karl den stora skrev om bibeln några hundra år senare och efter det har olika europeiska kungar skrivit om bibeln och lagt till egna saker om och om igen.

  Så hur någon kan tro på vad som står i bibeln är ett mirakel, när man kan bevisa att den är omskriven så många gånger.

  Nu ska jag inte ta upp islam men det är en religion baserad på judism och kristian texter skriven att fylla samma funktion för en krigsherre från mellanöstern. Det enda man kan säga är att åtminstonde så har koranen bara en författare och inte som bibeln en massa, men är baserad på samma skit.

  • J
   3 oktober, 2009 at 23:38

   ”Bibeln skrevs run år 400-500 Efter kristus födelse och var en samling texter från många olika religioner, detta skedde under kejsare Constantine.”
   Var har du läst detta? Märkligt nog så fanns de böcker och brev som Bibeln består av långt före den tid som du anger.

   ”Det enda man kan säga är att åtminstonde så har koranen bara en författare och inte som bibeln en massa”
   ’Åtminstone’ Vad vill du säga med det?
   Kom ihåg att Koranen som bok blev till efter Muhammeds död.

 13. Maja
  3 oktober, 2009 at 13:03

  Läs kommentarsreglerna! / Jinge

 14. alandalus
  3 oktober, 2009 at 14:07

  Davidsstjärnan symboliserar den sköld David bar när han dödade och halshögg Goliat. Såhär betedde han sig i Palestina:

  1 Sam 27:9

  Under sina härjningar i landet [filisteernas land] lämnade David varken män eller kvinnor vid liv Han tog med sig får och kor, åsnor och kameler och kläder och vände så tillbaka till Akish.

  (Man ska dock inte förhasta sig i att koppla detta till Israels nuvarande behandling av palestinierna, ty sionism är i grunden en sekulär ideologi)

 15. Gösta Berling
  3 oktober, 2009 at 14:27

  1. Man kan tro eller inte tro på en religion, t ex kristendomen. Men nästan alla som skriver här grundar sin otro antingen på en djup okunskap eller på grovt missbruk av tron.
  Ja det är nog unikt för just kristendomen att man har det redskap varmed grundaren dödades som sin främsta symbol. Hade Jesus dödats idag hade kanske elektriska stolen blivit de kristnas främsta symbol, men det skedde för 2000 år sedan och följaktligen var det korset som blev denna symbol. Ni tycker att det är märkligt, men för de kristna är detta något oerhört fint, ty det är tecknet på att Jesus gav sitt liv av kärlek till oss. Det är också unikt (och mycket uppbyggande) att kristendomen har en gud som var människa precis som vi, upplevde glädje och sorg precis som vi, t o m led och dog. Därför har varje fattig och förtryckt, kanske på slagfältet eller i flyktinglägren, en broder och bundsförvant i Jesus. Precis som den socialistiska kampsången säger: ”I höjden frälsarn vi ej vänta”. Nej, han finns i våra egna led… Därför vill diktatorerna ibland förbjuda t ex bibelläsning, ty folk som läser Bibeln kan där få stöd för “olämpliga” tankar om frihet o dyl.
  Nattvarden tycks ni också missförstå. Vad som hände var ju att Jesus och de närmaste lärjungarna firade en vanlig judisk påskmåltid (instiftad som erinran om befrielsen ur förtrycket i Egypten) men Jesus inlade en annan betydelse i denna måltid. När de kristna firade nattvard skulle de göra det i åminnelse av att Jesus gav sin kropp och utgjöt sitt blod (dvs dog) för människornas skull, och hämta inspiration för kampen ur detta !
  Treenigheten är inte heller så märklig som ni gör gällande, jämför t ex med treenigheten hos H2O (vatten, is, vattenånga).
  Vad radio/TV beträffar så är det väl mycket liten procent av programutbudet som är religiöst, tål man inte detta kan man byta kanal. Och de troende har väl samma rätt som exempelvis ateister att få lyssna eller titta på sina program, det är vad public service handlar om.
  Att kristendomen (och andra religioner) har missbrukats i historia och nutid är det ingen som förnekar. Men ett missbruk är ju inte symptomatisk för saken i sig. Vad G W Bush säger för dumheter kan användas mot honom men inte mot kristendomen, vars självutnämnda talesman han gjort sig till. Tror ni också att frikyrkopastorer brukar anstifta mord på sina fruar bara därför att Helge Fossmo gjorde det?

  • 3 oktober, 2009 at 14:39

   Vad radio/TV beträffar så är det väl mycket liten procent av programutbudet som är religiöst, tål man inte detta kan man byta kanal.

   Svårt, jag lyssnar bara på P1.

   Tror ni också att frikyrkopastorer brukar anstifta mord på sina fruar bara därför att Helge Fossmo gjorde det?

   Intressant fråga. Jag anser att de flesta präster är skurkar, det finns givetvis undantag men på det stora hela så är de skurkar. Eller suputer som romanfiguren vars alias du använder, eller pedofiler som så ofta katolska präster som inte får gifta sig.

   Kristendomen är huvudsakligen ett antal gamla sagor och sägner som nedtecknats av olika människor vid olika tillfällen. Var det inte bland annat Paulus som satt och skarvade ihop en del av dessa i Rom långt efter att Jesus hade dött?

 16. Gösta Berling
  3 oktober, 2009 at 15:03

  Och P1 är förstås proppfullt av ”religiös propaganda” ? Tillåt mig småle…

  Min erfarenhet av präster är att de har högre ideal än de flesta men när det gäller praktiskt tillämpande är de som folk är mest. Dvs det finns enstaka som är skurkar, suputer eller pedofiler. Vore intressant att ta del av vilken statistik du stödjer dig på, som utmålar avarterna som det vanliga.

  Jo det är väldigt många som har skrivit längre eller kortare delar av Bibeln och det har skett under en lång tidsrymd. Paulus var en av dem, det skedde cirka 20-30 år efter Jesu död. Jag ser inget problem med det.

  • 3 oktober, 2009 at 15:14

   Jo det är väldigt många som har skrivit längre eller kortare delar av Bibeln och det har skett under en lång tidsrymd. Paulus var en av dem, det skedde cirka 20-30 år efter Jesu död. Jag ser inget problem med det.

   Astrid Lindgren skrev sina sagoböcker själv.

   Nåå, nej jag tror inte att alla prällar är skurkar och bedragare, men enligt mitt sätt att se saken så lär de ut en saga och vill att folk ska tro på den sagan. Bara där har du det första brottet mot vad jag anser vara anständigt. Sedan har kyrkan alltid haft en roll i samhället som inte varit till för medborgarnas bästa, om kyrkan har en annan framtoning idag så förlåter inte det alla synder som begåtts förr.

   Men jag antar att du läst vad jag skrivit förr om religion så jag behöver nog inte upprepa mig.

 17. Sara G
  3 oktober, 2009 at 15:05

  Helt nyligen, enligt dagens Aftonblad var det en präst i svenska statskyrkan som var så berusad under en begravning att gästerna blev både påhoppade och smekta av den kärvänlige mannen som under tiden han läste en dikt som bara han själv förstod.
  Som uppvuxen i en prästlig miljö så vet jag att det var många kolleger till min far som berusade sig allt som oftast, rent symtomatiskt, både i tjänsten och privat. Det handlade också om många penningalån och äktenskapsproblem. Min far var dock helnykterist och mycket skötsam. Ingen fläck på hans minne..
  Det kannibalistiska i nattvarden går inte att snacka bort, Man får oblaten på sin tunga och prästen säger. -Jesu lekamen för dig utgjuten och när vinkalken förs till din mun säger han – Jesu blod för dig utgjutet. Helt solklart en symboliskt kannibalisk måltid!

  • Sara G
   3 oktober, 2009 at 15:20

   Ja, jag vet jag borde kolla språket bättre-
   Men som sagt, nattvarden är en kannibalisk rit, vad den stammar från.

 18. Gösta Berling
  3 oktober, 2009 at 16:09

  Hade Astrid Lindgren levt på Jesu tid så hade kanske hennes berättelser också systematiserats efteråt av någon. Ser inget problem med det heller.

  Jinge, ”vill att folk ska tro på den sagan” … Väldigt tendentiöst skrivet. Vad det handlar om är ju vanlig opinionsbildning ! Vill du förbjuda det??? Ett övergrepp vore det ju om man försökte tvinga någon till att dela den opinionen, men det förekommer ju aldrig.

  Förr i tiden var det ju ett enhetssamhälle, staten, kyrkan, kulturen, ja allt, var en enhet. Demokrati i vanlig mening fanns ej, men det var ju enhetssamhällets (som kyrkan var en del av) fel. Och jag menar inte att den nutida framtoningen på något sätt ursäktar detta, men å andra sidan kan de som lever nu knappast heller göras personligt ansvariga för allt möjligt som hände innan de ens var födda.

  Sara, jag skrev ju att präster var ”som folk är mest”. Och folk i allmänhet berusar sig, gör konstiga penningaffärer och har äktenskapsproblem … Detta är förstås inte bra, men (oftast) inte heller kriminellt. Och även på din fars tid var det inte tillåtet att vara berusad i tjänsten, lika lite som idag. Den berusade begravningsprästen som stod om i AB kommer att få sina fiskar varma, tro mina ord!

  Om jag gjorde tolkningen att nattvarden var en symbolisk kannibalism så skulle jag dra precis samma slutsats som du ! Men tanken har inte ens förespeglat mig. Begriper inte hur man kan tolka den på annat sätt än jag gjorde i mitt första inlägg.

  • Sara G
   3 oktober, 2009 at 16:50

   Det är många som tolkar nattvarden som jag gör.

  • 3 oktober, 2009 at 17:22

   ”vill att folk ska tro på den sagan” … Väldigt tendentiöst skrivet.

   Ja, man sjunker snabbt till religionens låga nivå när man diskuterar frågan. Som jag skrev så har jag ingenting egentligen mot präster, det är det de säger som jag motsätter mig. Jag har ju tom besökt inledningen till högmässan här i Handen för att se mur många församlingsbor som dök upp, och numera är det uppenbarligen så få så att prästen går runt och skakar hand med besökarna och önskar dem välkomna.

   Prästen var en äldre kvinna som verkade himla rar, men jag stannade inte och lyssnade.

   Själv är jag både döpt och konfirmerad, men idag undrar jag mer över om jag kan ”avdöpa” mig. Gått ur statskyrkan har jag gjort och min inställning har alltid varit negativ. När jag gick i konfirmationsundervisningen så angav jag min fars förnamn istället för mitt eget (jag heter nämligen det oxo). Det muntrade upp mina kamrater vid varje undervisningstillfälle eftersom de förstås visste mitt riktiga tilltalsnamn.

   Det blev lätt pinsamt när prästen välkomnade mina föräldrar till konfirmationen och sade det namn som jag hade uppgett. Lyckligtvis fick jag min nya Crescent Sport-moppe trots detta, mina päron kände nämligen till min inställning till verksamheten.

   Jag blir ofta tendensiös när jag talar om kristendomen, dock ytterst ogärna om jag diskuterar Islam. Visserligen konstaterar jag att ärkeängeln verkligen tycks vara odödlig eftersom han dyker upp även hos Muhammed i hans grotta, och visst har jag mina funderingar om vad Muhammed hade ätit/rökt med tanke på hans upplevelser på berget, men det bär mig emot att utveckla saken eftersom de flesta av våra nya svenskar med muslimsk bakgrund inte har kommit hit för våra vackra höstar och underbara skidföre.

   Jag vet en hel del om islam eftersom jag intresserat mig för den religionen, tyvärr vet jag nästan ingenting om judendomen. När det gäller religion så är jag fullständigt nollställd för egen del, dock så firar jag ofta midvinterblot men det är mest för att det är en kul grej. Om inte annat så hänger jag upp en sillstrumpa i något träd och tar mig en slurk starkt för att fira den magiska natt då vi åter går mot ljusare tider.

   Så även om jag ibland eller ofta är tendentiös så är jag oxo fullblodsateist. En riktig gudsförnekare. Jag kommer möjligen att gå med i kyrkan igen, men det är för att det inte ska bli något krångel den dagen jag lägger näsan i vädret. Jag vill nämligen bli nedgrävd i en grannförsamling och jag vill att ungarna ska slippa trassel med sådana detaljer.

   Går jag med igen föreställer jag mig att jag kan skriva ett brev till bägge dessa församlingar och begära att de ska skriva in det någonstans så att det finns skrivet någonstans. Det kanske inte behövs, men ändå.

   Som sagt, jag har träffat på flera präster som verkar vara vettiga, seriösa och kloka, men det säger inte mer än att de är duktiga på sitt arbete och vettiga som människor.

   Ditt resonemang om ”enhetssamhälle” vänder jag mig emot. Prästerna och kyrkan gick andras ärenden förr, och de gjorde det medvetet. Och visst ligger det mycket i vad Sara skriver. De gånger jag har tagit nattvarden minns jag talet om kristi lekamen och blod, men sådant var obligatoriskt för konfirmander i nåt läge, minns inte om jag gjort det två gånger eller bara en.

   Däremot så älskar jag kyrkor. Österhaninge kyrka och Ösmo kyrka är två favoriter, fast mest gillar jag kyrkorna i Schweiz, Österrike och Italien. Även utsmyckningen på kyrkogårdarna. Jag har en rejäl bunt med bilder inifrån dessa, och framförallt från ett antal minikyrkor som bara är knutna till en liten by eller gård.

   Jag hoppas att få tummen ur i vår så att jag kan besöka samtliga kyrkor där en av de mest framstående klottrarna har tillåtits härja, Albert Pictor. Man möter verkligen slutet av 1400-talet när man ser hans konst, men överlag så gillar jag äldre kyrkor för att de vittnar om förr, de är ofta välskötta fornminnen. Man hittar inte speciellt många bostadshus från den tiden.

   Ptja, du kan nog utgå ifrån att jag kommer att fortsätta att häckla religionen, ibland oxo tendentiöst… :-) Alltid retar den nån… :-)

   • 3 oktober, 2009 at 17:26

    F.ö. har jag varit inne i många kyrkor i Wermland. En stor del av min mammas släkt ligger begravda i en by som jag har för mig kallas Gustav Adolf, på vägen mellan Filipstad och Hagfors. En träkyrka i Nordmark har min moster predikat i bortsett från då hon var fast prälle i Filipstad. Kyrkan i Rämmen är alldeles speciell, det måste vara landets vackrast belägna kyrka. Kyrkan som Berling skulle ha predikat i har jag nog aldrig besökt dock.

    • Gösta Berling
     4 oktober, 2009 at 15:18

     Du törs väl inte närma dig Berlings kyrka för alla vargarna!

     • 4 oktober, 2009 at 16:00

      Tror du själv på att jag skulle vara rädd för vargar?

   • Isa
    3 oktober, 2009 at 22:46

    Läs kommentarsreglerna! / Jinge

    • Isa
     4 oktober, 2009 at 08:29

     Om du inte förstår kommentarsreglerna, be då någon att förklara dem för dig.

     8. Personliga hälsningar och liknande meningslösheter raderas.
     9. Kommentarsfältet är till för kommentarer, inte för privata meddelanden.

     Du BEGRIPER inte vad det betyder ???

     / Jinge

 19. Sara G
  3 oktober, 2009 at 17:27

  Med risk för att upplevas som tjatig, vidhåller jag att det är naivt att blunda för det hedniska och kannibalistiska inslaget i nattvarden, som faktiskt bygger på tusenåriga hedniska traditioner.
  Prästen bokstavligt lägger oblaten i din mun och säger. -Kristi lekamen för dig utgjuten – och du sväljer ner kakan. Varefter vinkalken medels prästens hand når dina läppar och du dricker en klunk vin under det att prästen fortfar: -Kristi blod för dig utgjutet. Alltså – du äter av
  Kristi kropp och dricker hans blod.
  Helt solklart, det kan inte finnas någon annan adekvat tolkning av ritualen. I så fall är man både blind och döv – eller helt förljugen…

 20. lasse
  3 oktober, 2009 at 18:36

  Jesus på korset som symbol lär först ha uppstått på 800-talet, korset hade iofs konkat omkring med redan tidigare.

  Om Jesus existerat vet man inte, inte ens de teologiska institutionerna på universiteten säger att de vet detta. Kristendomens och de judiska heliga böckerna har för läng sen förpassats till myternas värld av vetenskapen. Likaledes är Islam en tunn soppa om det skall göras en vetenskaplig källkritisk granskning, nu har denna religion inte utsatts för samma nagelfaring av vetenskapen då det är vissa risker med att göra så och de religiösa potentaterna har ju facit vad som hände med kristendomen. Kyrkan var först mycket positiv och initierade en vetenskaplig granskning då man trodde att de heliga böckerna och religionen då skulle vetenskapligt bevisas. Så blev det inte.

  Att dessa politisktideologiska instrument från orientens despotier skulle vara fredsinstrument har knappast något historiskt stöd. Man kan inte slå ihjäl folk i religionens namn under ett antal tusen år och sen när upplysningstiden och humanismen lyckats förändra värderingarna helt plötsligt med sedvanligt russinplockande i de heliga skrifterna hävda att man är symboler för fred och humanism. Även Jesus som freds och kärleksbudskap kräver brukligt religiöst russinplockande med skygglapparna på.

  Som den observante Mark Twain noterad i den utmärkta artikeln “Bible Teachings and Religious Practice” så anpassar man budskapet likt vilken nasare som helst efter vad som går att ”sälja” i sin tid men de ändrar aldrig den heliga skrift, allt det räliga som inte gäller just då finns kvar. Det bör man inte glömma att det mindre trevliga finns kvar orört även om det sägs inte gälla just nu.

  Som även den observante hedningen Hedenius noterade:
  I motsats till vad som är fallet vid ett tankeutbyte med vanliga människor måste man vid en diskussion med de professionella apologeterna misstro varje uppgift, syna varje påstående i sömmarna, kontrollera och åter kontrollera. Det straffar sig nämligen om man glömmer att dessa personer inte är pålitliga.

 21. 3 oktober, 2009 at 18:59

  Källa?

 22. Mikael
  3 oktober, 2009 at 19:32

  Sara G: Det finns olika tolkningar och traditioner i olika kyrkor kring nattvarden. I Bibeln berättas det om när Jesus och hans lärjungar äter den judiska påskmåltiden tillsammans, där Jesus gör någonting nytt. Han tar ett bröd bryter det och säger: tag och ät detta är min kropp, som blir utgiven för er (offrad för er skull), så ofta ni äter av den gör det till min åminnelse, sen tar han kalken tackar Gud och säger åt lärjungarna att de ska dricka, för vinet är hans blod, förbundsblodet, som blir utgjutet till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker det gör det till min åminnelse.

  I de flesta frikyrkor ser man nattvarden som enbart en åminnelse, vi ska genom att fira nattvarden påminnas om Jesu offer, genom hans död på korset och hans uppståndelse. Jesus har sagt att vi ska fira nattvard. Gud är med oss i nattvarden.

  I den lutherska traditionen, Svenska Kyrkan och EFS är nattvarden symbolisk, brödet och vinet är symboler för Kristi kropp och blod, vi får ta del av Guds offer och syndernas förlåtelse genom nattvarden. Gud möter oss i nattvarden.

  I den katolska kyrkan, är brödet och vinet, Kristi kropp och blod genom att instiftelseorden läses upp, brödet och vinet förvandlas till Kristi kropp och blod i nattvarden.

  De flesta kristna i Sverige ser inte nattvarden som ett kannibalistiskt, hedniskt inslag, det är en tradition som finns inom den tidiga kristna kyrkan från ca 30 e Kr. Nattvarden kan ses som ett mysterium, det är kanske därför det verkar kannibalistiskt och hedniskt i den ateistiske ofrälste betraktarens ögon, men för en kristen är det en speciell måltid, ett möte med frälsaren Jesus Kristus.

  Hoppas att jag har kunnat redogöra en del för vad nattvarden är. Om du är intresserad finns det mycket fakta på nätet om nattvarden.

  Frid

  som det är upp till

  • Sara G
   4 oktober, 2009 at 07:31

   Det är precis som jag säger, att att brödet och vinet i nattvarden förvandlas till Jesu kropp och blod. Att man blundar för det kannibalistiska inslaget, så finns det i alla fall där – o,ch jag tycker att det är olustigt…
   Vad man sen anses uppnå är en helt annan sak.

 23. Boris
  3 oktober, 2009 at 22:59

  Kristendomen har under historiens gångbesudlats av förtryckare, konspiratörer och mördare i egensyfte, men jag tycker ni ska visa tolerans mot kristna och deras religion. Jag hoppas att de kan finna tillbaka till sin religions ursprung så som den beskrivs i Koranen: Jesus/Isa var Messias, född av Maria/Maryam genom jungfrufödsel. Jesus bekräftade de tidigare uppenbarelserna och för Jesus uppenbarades boken Injil – en av de fem heliga böckerna i Islam. Jesus var människa och en av Guds profeter men inte Gud.

 24. Sara G
  4 oktober, 2009 at 08:18

  Boris, kristendom har på egen hand besudlat sig själv genom att gå hand i hand med diverse vita och glupska kolonisatörer som ägnat sig åt direkta folkmord. Mest uppenbart och tydligast är det näst fullskaliga utsuddandet av indianerna och deras högkulturer på 1500-talet i Sydamerika.
  I Nordamerika var det inte mycket bättre på 16oo- 1800-talet. Indianstammarna minimerades och de vita
  stal stora landområden, mördade och tog indianerna barn och försökte göra dem till goda kristna.
  Samma sak med aboriginerna och eldsländare.
  Kristendomen har hela tiden funnits intill kolonisatörernas och aldrig försökt mildra de maktfullkomligas övergrepp och mördande av ursprungsbefolkningarna. Däremot var man flitig att döpa den folkrest mördarna lämnade efter sig.
  Sedan kan man kasta ett getöga på alla religionskrig genom historien – och på missionärernas roll i Kina, Indokina och i Afrika, hur alltför många enbart arbetat för att berikasig sj älva och uppträda maktfullkomligt med Jesu ord som vapen..
  Så man kan undrar, varför fanns missionärerna alltid i närheten av de kolonisatörer, kristna engelsmän, belgiare, portugiser m.fl som var ute efter att plundra och oskadliggöra en urbefolkning vars råvaror, eller stora landområden man ville åt?
  Kristendomen har en lång brottslista som sträcker sig från medeltiden och till slutet av 1400-talet in i våra dagar. Jag tycker att en sanningskommission i kristendomens namn vore något för kyrkan att tänka på.
  Kristendomens innersta kärna är rutten om man utgår från Gamla testamentetn och den bygger på diverse otäcka sagor och myter, den är maktfullkomlig och kan gå hur långt som helst i sin våldsutövning. Vi får inte glömma inkvisationen.

  • 4 oktober, 2009 at 08:29

   Jag tycker att en sanningskommission i kristendomens namn vore något för kyrkan att tänka på.

   Hear Hear!!

   Det vore verkligen på tiden. Inte för att döma men för att visa upp den osminkade sanningen.

   • Sara G
    4 oktober, 2009 at 11:28

    Nej, inte döma, Jinge. Det ska Jesus Kristus göra ”…uppstånden igen för att döma levande och döda…”
    Och jag som trodde att vi gick fria från straff eftersom Jesus tog på sig alla vår synder på korset!
    Men si, allt är inte som man tror…
    Inte konstigt att man får en nära scizofren inställning till kristendomen.

 25. lasse
  4 oktober, 2009 at 14:32

  Religionen har alltid stolpat alltid omkring i den absoluta maktens korridorer tillsammans med den reala världsliga makten. En och annan religiös ”revolutionär” som står på folkets sida är smärre historiska undantag.

 26. Sara G
  5 oktober, 2009 at 08:07

  Det är ar alltför många motsägelsefulla uttryck och åsikter som skapar det schizofrena intrycket av kristendomen. Den ena tolkningen suddar ut den andra, man vet inte på vilken stol man ska sitta. Men jag antar att osäkerheten är en del av det hela, en utstuderad taktik, eller också så beror det helt enkelt på kristendomens historia, att det varit allför många kockar vid hopkoket.
  Men man kan som sagt inte stå upp och döma dem man gett strafflindring, amnesti, speciellt inte på det makabra sättet Jesus tvingades göra, genom att dö för oss på korset.
  Och nu kommer det andra som jag tycker är motbjudande: Mea culpa-köret. Vi är fattiga syndfulla människor som ska tvingas känna skuld hela livet, skuld för att vi finns till, skuld för allt: ” i synd född i alla våra livsdagar…
  Nej, ”opp och hoppa Tor, slå på trumman bror, det är dans uppå Valhall i natt…”

Comments are closed.