Vem har inte använt kemiska vapen i Syrien?


Detta blogginlägg utgår först från en rapport i Time, en ganska konservativ välkänd tidskrift i USA som vanligen framför åsikter som ligger nära USA:s ledning. Rapporten om användningen av kemiska vapen i Syrien konkluderar ”med tydliga och övertygande bevis” för att en attack skedde 21 augusti med kemiska vapen. Generalsekreterare Ban Ki-moon kallade attacken ett ”krigsbrott” i ett inledningsanförande till rapporten, som släpptes igår måndag till FN: s säkerhetsråd.
Ban Ki-Moon 20_si

Artikeln på hemsidan för Time.
”FN-rapporten tar inte upp frågan om vem som använde dessa vapen.
Men det ger en ny känsla av brådska för försök av av USA och Ryssland på en diplomatisk lösning trots USA:s maningar och hot om en militär attack mot Syriens president Bashar Assad. Assad och hans ryska allierade har förnekat anklagelser om att Syriens regering använt kemiska vapen, och anklagade rebellerna i Syrien för att ha använt dessa vapen.

Den 38-sidiga rapporten (som jag inte hunnit läsa pga andra uppgifter igår kväll) anför fem slags bevis för sin slutsats: 1) förekomsten av missilrester som innehöll giftgasen sarin 2) bevis på sarin förorening runt platsen 3) intervjuer med överlevande och hälso-och sjukvårdspersonal som bekräftar användning av kemiska vapen 4) Sarin-relaterade symtom, från kramper till kräkningar, som rapporterats bland överlevande och 5) blod och urinprov från har varit positiva för Sarin.

Utredare nådde platsen, förorten Gouta, den 26 augusti och lämnade landet fem dagar senare. Rapporten säger också att FN kommer att fortsätta att undersöka andra påstådda fall av att kemiska vapen använts i Syrien.”

Read more: http://world.time.com/2013/09/16/u-n-report-confirms-chemical-weapons-were-used-in-syria/#ixzz2f55RVr1E

Vem har då använt kemiska vapen, som dödat 1-1,5 % av de som dödats till följd av kriget i Syrien. Jag vet inte – gör Du? Jag hörde dock den icke helt opartiska utrikeskorrespondenten Agneta Ramberg på radion kl 17 ange att gasen spridits med markrobotar och att detta talar för gasattacken utförts av den syriska regeringen. Men rebellerna har under våren fått ett kraftigt inflöde av olika vapen, enligt bland annat New York Times 25/3. Rambergs tolkning är inte hållbar. ”Naturligtvis” diskuterade hon inte möjligheten att gasttacken kunde ha utförts av rebellerna. Att krigshetsarna USA, Frankrike och Storbritannien påstår att det är den syriska regeringen som utfört attacken, utan nya bevis, är inte överraskande.

Syriens regering uppger att man inte använt kemiska vapen och att rebellerna har gjort det. Ord står mot ord. Hur gå vidare?
Här finns minst två viktiga vägar: Utomstående källor som FN-observatörerna, samt sannolikhetsresonemang.

Utomstående källor- tidigare användning mm

1. Den 14/2 publicerades här inlägget ”Syrien -brittiskt provokationsförsök läcker ut på internet (Britamgate)” vilket bestod av en mailkorrespondens som man snappat upp: ”Phil. Vi har ett nytt erbjudande. Det handlar om Syrien igen. Qatarierna föreslår en attraktiv affär och svär på att idén är godkänd av Washington. Vi måste leverera CW (chemical weapons=kemiska vapen) till Homs, en sovjetisk G-granat (explosiv projektil fylld med gas) från Libyen som liknar dem som Assad bör ha. De vill att vi ska använda våra ukrainska personal som ska tala ryska och göra en videoinspelning. Ärligt talat tror jag inte det är en bra idé men de föreslagna beloppen är enorma. Din åsikt?”
2. I början av maj publicerade en FN-kommission som varit i Syrien under ledning av den kände åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen, ICC Carla del Ponte en rapport ”FN-kommissionen har inte bevis för att regeringsstyrkor har använt kemiska vapen som är förbjudna enligt folkrätten”. ”Våra utredare har varit i grannländerna och intervjuat offer, läkare och på fältsjukhus. Enligt deras rapport finns det starka, konkreta misstankar men ännu inte obestridligt bevis för användningen av sarin, utgående på det sätt som offren behandlades” sade Del Ponte sade i en intervju med schweizisk-italiensk TV. Denna rapport har väsentligen nonchalerats av dominerande massmedia.
3. 30/5 publicerade USA:s Veterans Today artikeln ”Turks Catch al-Nusra with Two Kilos of Sarin gas” där det heter att turkiska säkerhetsstyrkar fann en 2 kilos-cyliner med saringas vid husundersökning i hemmet hos medlemmar som tillhörde al-Qaida-associerade al-Nusrafronten. Avsikten var att den skulle användas i en bomb. Det är inte så svårt att sprida gasvapen enligt olika erfarenheter.
4. 11/7 kunde jag här rapportera att Ryssland uppger att det finns bevis för en projektil som träffar en nordlig syrisk by i mars innehöll nervgasen sarin och var troligen akjuten av rebeller. Moskvas permanenta representant till FN sa till reportrar att man funnit detta vid en oberoende utredning begärd av Damaskus. Ryssland har raporterat detta till FN:s generalsekreterare. Händelsen i Khan al-Assal, utanför Aleppo, den 19 mars lämnade minst 27 döda och dussintals skadade. I maj uppgav FN:s människorättsråds oberoende internationella undersökningskommissionen att det fanns rimliga skäl att anta att ”begränsade mängder giftiga kemikalier” använts vid Khan al-Assal, samt i tre andra attacker.

USA & Co har sedan sommaren 2012 i omgångar anklagat den syriska för regeringen för att den kanske har använt kemiska vapen. Man har aldrig tidigare presenterat bevis. Obama har talat om att användning av sådana vapen skulle innebär att man korsat ”a red line”, som skulle ge USA rätt att använda militära medel mot Syrien. Dock höll han helt tyst om detta vid FN-rapporten i början av maj.

Enligt en artikel i tidningen Foreign Policy tidigare, som ofta är lojal mot USA:s utrikespolitik ”fördes panikartade telefonsamtal strax efter den dödliga gasattacken med chefen för en enhet för kemiska vapen”. Den avlyssnade departementsföreträdaren ska ha krävt en förklaring av uppgiften att ”en stridsgas som dödat över 1 000 personer”. Detta presenterades tidigare som ett hållbart ”bevis”? Men är det inte.Den panikartade reaktionen talar snarast för att detta med gasattack var okänt för tjänstemannen och snarast att den i så fall utförts av rebeller och/eller CIA eller liknande organisation.

Vem har skäl att använda kemiska vapen?

Då rapporten om enevtuell användning kom 22/8 skrev Aftonbladet ”En gasattack mitt framför vapeninspektörerna näsa vore i det närmaste en inbjudan från Assad till USA, Frankrike, Storbritannien med flera att sätta upp en flygförbudszon över Syrien och börja luftbomba syriska arméposteringar. ” Det låter cyniskt men den som har störst intresse av att Syrien använder kemiska vapen är oppositionen eftersom det kan tvinga fram ett internationellt ingripande och därmed stärka rebellernas segerchanser.”

I DN:s ledare ”Släpp fram inspektörerna” skriver man, liksom Aftonbladet, också ”Det skulle vara märkligt om al-Assad genomfört en så omfattande upptrappning av kriget bara ett par dagar efter att FN-inspektörer, ledda av svensken Åke Sellström, anlänt för att undersöka tre andra påstådda incidenter med senapsgas och sarin. Att använda stridsgas i Damaskusområdet vore också ytterst riskabelt eftersom vindar kan föra den även till regimtrogna stadsdelar.”

* Uppgifter från Syriens regering 24/8 att man just påträffat gasrester i rebellers tunnlar verkar inte ha beaktats.
* OBS att FN-inspektörerna kom till Syrien på inbjudan av den syriska regeringen för att undersöka påståenden att rebellerna använt kemiska vapen, något som inte underskötet pga. gasattacken 21/8.

Ja, det är definitivt inte Syriens regering som skulle ha fördel av att använda kemiska vapen. Man hade under våren haft klara framgångar militärt mot rebeller av olika slag. Att då använda kemiska vapen samma dag som FN-observatörer anländer för att undersöka användning av kemiska vapen vore fullständigt idiotiskt.

Obama hök untitled

Rebellerna och USA tjänar på att/om kemiska vapen används.
Kanske har de upprepade påståendena att Syriens regering använt kemiska vapen som syfte att mer öppet kunna stärka ”rebeller” (med stort inslag av antidemokratiska och även al-Qadiaassocierade grupper) med vapen och därmed försvaga möjligheten till en fredlig lösning. Vidare är detta det centrala argumentet för Obama för att få stöd i kongressen och i opinionen för ett angrepp på Syrien – därom tycks de flesta observatörerna. Detta för att fullfölja de mer än 10 år gamla planerna från regeringen om att destabilisera och få kontroll över Irak, Libyen, Syrien och Teheran, vilka dåvarande presidentkandidaten Wesley Clark presenterade i den kända intervjun i Democarcy Now i marsw 2007.
Terrorister tjänar på ett angreppskrig – som är helt i strid med FN-stadga och internationell rätt

Men detta resonemangt ”bevisar” inte att rebellerna använt kemiska vapen denna gång.

Kampen mot terorrismen i världen förs främst i Syrien. Det är väl belagt att al-Qaidaassocierade al-Nosra-fronten är en stark, kanske den starkaste rebellgruppen i Syrien. Talibanerna har sänt dit hundratals man i våras. Kampen mot terrorismen förs främst av den syriska regeringen. Vad gör då USA (och EU). Jo, man beslutar att officiellt sända mer vapen till rebeller i Syrien. Oavsett om de hamnar direkt i händerna på al-Nosra eller hos en annan rebellgrupp försvagar detta kampen mot terrorismen.

Det hela påminner synnerligen mycket om USA:s påståenden om att Irak skulle ha massförstörelsevapen som förevändning att inleda den förfärliga angreppskriget mot Irak De upprepade anklagelserna mot Syriens regering om användning av kemiska vapen passar hur som helst mycket väl in i det viktiga momentet ”desinformation” i ”unconventional warfare”, där ett annat huvudmoment är krig genom ombun. I tidigare blogginlägg har vi i detalj kunnat belägga att USA varit inblandat som central aktör i ett angreppskrig mot Syrien sedan 2011.

Flygplan som bombar images

Sammanfattning
1. Utomstående källor har visat att kemiska vapen finns hos rebeller och sannolikt använts av dem (FN-rapport i maj) – inte av den syriska regeringen
2. Den syriska regeringen har allt att förlora på att använda sådana vapen, särskilt i nuvarande politiska, militära läge och med tanke på opinionen och massmedia.
3. USA & Co har allt att vinna på att hävda och på olika sätt (minns Irak, Libyen och Kosovo mm) ”visa” att Syriens regering använt sådana vapen. Då kan de mer öppet gå till angrepp, då deras satsning på ”egna” rebeller väsentligen misslyckats.
4. Rebeller har allt att vinna på användning av kemiska vapen. De kan få ökat militärt stöd i ett alltmer pressat läge.
5. Rebeller, och inte minst de al-Qaidaassocierade grupperna stärks än mer vid ett angrepp av USA & Co på Syrien.
6. USA:s återkommande anklagelser mot Syriens regering om kemiska vapen är helt i linje med avsnittet ”desinformation” i USA_arméns manualer om ”unconventional warfare”.
7. Sätt även andra länders innehav av kemiska vapen under internationell kontroll och förstörelse. USA har använt kemiska vapen i Irak under och Israel i Gaza under 2000-talet
8. Stoppa det långvariga militära stödet av USA & Co till rebeller, vilket stärkt al-Qaida


i Andra om: , , , ,,, , , , , , , al-Qadia, , , ,, , ,

Time 16/9 om FN:s rapport Reuters 16/9 SvD 3/9 DN 27/8 DN 28/8 DN 2 28/8 Veterans Today 30/5DN om artikeln i Foreign Policy Moon of Alabam DN 24/8 DN 22/8 II Nyhetsbanken 22/8 Aftonbladet 22/8 DN 22/8 DN 21/8 DN:s huvudledare 22/8 Syriens regering kräver FN-utredningDN 11/7 BBC – Rebeller använder gas?Resuters – rebellerna använder gas? Oppositionsledare avgårDaily Star Homs Sveriges Radio International Syriensolidaritet France24Abna Daily StarSydöstran Björnbrum Sveriges Radio 17/6 Nyhetsbanken 17/6 Expressen 27/2 SvD gevärSvenska Freds SvT ambulanserNyhetsbanken V:s uttalande DN 7/3 Bilderblogg 5/3 SvD 7/3 Knut Lindelöfs blogg Karen Leukefeld i Junge Welt Sunday Times 3/3 NyhetsbankenBjörnbrum Foto-LasseTipping Point Moska-mötet DN 2/3 Globalresearch om John Kerry Intervju med Assad 3/3 i Sunday Times New York Times 26/2 SvD 28/2 NY Times 28/2 kl 9.30 DN Dagens Industri 26/2 Wall Street Journal 25/2Daily Star Carl Bildts bloggTrend Nyhetsbanken 25/2 Kildén & ÅsmanSKP-bloggen 26/2 GlobalresearchSvD Nyhetsbanken Björnbrum Läkartidningen kommentarer Läkartidningen Syrien-artikel VoltairenetNyhetsbanken DN 14/2 SVD 14/2 P Giraldi EU om Syrien 18/2 SvD Clark i Democracy Now Middle East Online 18/2 Reuters AB 10/2Expressen 11/2 DN 10/2 SvT Agenda 10/2 kl 21.15SvD Telegraph Guardian Croneman NY Times DN 7/2SvD 9/2 Unconventional warfare dokument UW dokumentDN 22/1 Nyhetsbanken FIB-KulturfrontFIB-Kulturfront Profil Online DN 24/1 BjörnbrumYazbek DN 3/1 Veterans for Peace 19/12 Veterans for peace om Syrien Carla Stea i Globalresearch Hela pingstenSKP-blogg -uttlande från Syriens kommunistparti 5/1 Tarpleys artikel Pepe Escobars artikel Agrab Aron Lunds artikel på engelska USA-bloggen DN 25/12Björnbrum 23/12 SKP-bloggen DOHA-protokollet DN 26/12 SvD 25/12 SvD Clearinghouse SvD 20/12 ClearinghouseSvD 20/12 DN 20/12 SvT 20/12 FIB-KulturfrontCornucopia DN 16/12SvD 16/12 Michel Chossudovsky 14/12SvD II 14/12 Pakistan Observer 16/12 SvD 16/12 SvD 14/12 AB 14/12 Kommunisternas blogg 13/12New York Times 13/12 SvD 16/12 Russia Today 6/12 Turkish Weekly Syrian Perspective DN 11/12 SvD 12/12 Independent USA-bloggen 8 dagar8 dagar 11/12 Globalresearch 8/12 Proletären Flamman 28/11 FredsinitiativetPepprat och Rödgrönt DN 5/12 SvD 5/12 Worldcrunch Russia Today 3/12 Replik i AB 3/12 Einarsprachenvaria Aftonbladet 30/11 Anders Svenssons blogg Ulf Gudmundsson ledare i SvD 1/12 Hogrelius tankar Erik Weimans blogg DN 1/12Bilderblogg M Omars blogg Åtta dagar. Stefan Lindgren Röda Malmö USA-bloggen Björnbrum SvT om al-Qaida-svenskar Nyhetsbanken Sunday Express 19/11 New York Times 16/11 Folket i Bild Kulturfront Mohamed Omars tal på hans blogg Syriensolidaritets hemsida Stefan Lindgrens blogg New York Times 31/10 Washington Post 1/11 Bill Auken Countercurrents 2/10 Konflikt 27/10 S Hersh i The New Yorker 2007 Aftonbladet – Bildts strategiråd FolkrättsbevakningenDN 12/10Anförande av Rysslands ambassadör

Reuters 5/5 War is a crime -blogg DN 5/5 Russia Today NY Times SvD 6/5 SvD 2 6/5 Aftonbladet DN 6/5

  9 comments for “Vem har inte använt kemiska vapen i Syrien?

 1. 17 september, 2013 at 15:29

  I förträffliga Nyhetsbanken (www.nyhetsbanken.se) kan man i ett inlägg idag bland annat läsa
  i artikeln ”Ryska gasraketer i Syrien – eller hemmagjorda”

  I professor Åke Sellströms rapport till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon om kemvapen i Syrien redovisas bl.a. att man undersökt artilleriraketer med den ryska beteckningen ”Г ИШ4 25-67-179К”. Man påträffade även andra projektiler, som kan vara såväl serietillverkade som hantverksmässigt framställda.
  FN-inspektörerna medger att inga säkra slutsatser kan dras. ”Platserna har trafikerats väl av andra individer innan inspektörernas ankomst … sådana potentiella bevis kan ha flyttats och eventuellt manipulerats ”.

 2. jan mellring
  17 september, 2013 at 17:13

  en kritisk undersökning av ”bevis”: http://tarpley.net/docs/20130915-ISTeams-Ghouta-Report.pdf först kidnappar man och gasar barn, sedan arrangeras propagandafilmer och sedan hoppas man obama ska bomba…. nästa trick är gasanfall mot israel

 3. Gunnar
  17 september, 2013 at 17:13

  Efter att ha läst rapporten så kan jag konstatera att sannolikheten för att det var regimen nu är betydligt större. Ibland behövs inga konspirationsteorier utan den enkla lösningen är den korrekta.

  • 17 september, 2013 at 17:53

   Du presenterar tyvärr inga fakta eller argument för din bedömning, lika litet som talesmän för USA, Frankrike och Storbritannien. Inte heller några motargument mot mitt blogginlägg.

 4. Gunnar
  17 september, 2013 at 18:05

  Jag tycker väl rapporten talar för sig själv men om vi skall lyfta ut en sak så är det avskjutningsanordning. Till definitivt en av raketerna så krävs det en raketpjäs som inte rapporterats att oppositionen har (men regimen definitivt har). Visst kan man tillverka raketer på kammaren men dom skall iväg också.

  • 17 september, 2013 at 18:53

   Oppositionen har under året fått mycket stora mängder vapen enligt artiklar i bland annat New York Times och Washington Post. Länkar finns i blogginlägget. Varför skulle de inte ha fått ett så pass basalt vapen då?
   Men du presenterar inga motargument mot mitt resonemang noterar jag.

 5. Ulla Johansson
  17 september, 2013 at 18:15

  Anders resonemang om vem som har att vinna på gasattacken är logiskt och håller hela vägen. Den syriska regeringen har allt att förlora. Riskerar ett anfall från USA. Och självklart har de inte använt stridsgas rätt under ögonen på FN:s inspektörer som då befanns sig i Damaskus. USA och deras ”rebeller” har däremot allt att vinna på den iscensatta gasattacken. Lockar USA att anfalla, understödja dem och i slutändan överlåta Syrien åt ”rebeller”. Al-qaida? Alla bör fråga sig ”cui bono”. Den massiva propaganda som drivs i västs media för att övertyga oss om den syriska regeringens skuld vilar sannerligen inte på några ”hållbara bevis”. Gasattackens scenarion så klumpigt iscensatta att det är svårt att förstå hur så många kunnat köpa dem. Som om USA:s propagandamakare velat prova hur långt man kan lura ”allmänheten”. Ger här länken till en från USA fristående undersökning av gasattacken: https://bsnews.info/wp-content/uploads/2013/09/ISTeams-Ghouta-Rreport.pdf Observera pdf! – Kring all diskussion om vilka som är skyldiga till gasattacken
  glöms på något sätt den fulla tragedin i anfallet på Syrien bort. Hundratusen döda, hundratusentals på flykt. Den tragedin är Saudiarabien-Turkiet-Quatar (dvs USA) skuld till. De som sänt in uppåt hundratusen legosoldater och fanatiska religiösa krigare över Syrien. Och försett dem med sådana mängder av vapen.
  Även tung beväpning. – Den skulden redovisar aldrig västs media.
  Ulla Johansson

 6. Ulla Johansson
  17 september, 2013 at 18:40

  Kompletterar min tidigare kommentar och länk med ”presentationen” av där nämnda och länkade pdf
  http://bsnews.info/independent-investigation-syria-chemical-attack-videos-child-abductions/

  Ulla Johansson

 7. Pingback: 17 sep | Syrien

Comments are closed.