Aftonbladet rekommenderar – Brott mot folkrätten!


Det Socialdemokratiska Arbetarpartiet har en (1) stor ledarsida som stöder partiets politik, och som gärna ligger i framkant när det gäller att tala till medlemmar, framförallt de medlemmar som är ordentligt politiskt intresserade. Ur den aspekten är det bekymmersamt att tidningen ifråga, Aftonbladet, rekommenderar krigshandlingar från NATO:s sida, och att NATO därför ”ska tänja på folkrätten” för att FN inte kan komma fram till ett enigt beslut.

Anders Lindberg/AB: ”Att Ryssland och Kina blockerar FN:s säkerhetsråd är problematiskt men precis som i Kosovo 1999 skulle Nato kunna ingripa utan FN-mandat. Det vore i så fall att tänja på folkrätten men inte orimligt med tanke på att den syriska regimen begår systematiska brott mot mänskligheten, möjligen även folkmord.”

Att en socialdemokratisk ledarskribent propagerar för att NATO ska tänja på folkrätten är sensationellt. Varför skulle vi i så fall inte göra det mot Israel där USA blockerar alla resolutioner från FN:s säkerhetsråd? Israel bryter mot folkrätten kontinuerligt, och det på alla tänkbara sätt. De bryter även mot alla Genève-
konventioner och krigets -samtliga- lagar. Det råder ingen tvekan om att landet begår ett brott mot mänskligheten, men där är Anders Lindberg tyst.

Anders Lindberg är för övrigt den som för Aftonbladets räkning bevakar till-
ställningar som Folk och Försvars årliga konferens, där alla lobbyister och makt-
havare inom försvaret och krigsmaterielindustrin träffas och minglar. Kanske han siktar på ett arbete som stats- eller departementssekreterare efter att socialdemokraterna vunnit valet, vad vet jag.

Partiet förlorar i trovärdighet då en av dess talespersoner, låt vara en ledarskribent, uppmanar NATO att tänja på folkrätten. Det visar dessutom att det stämmer att Sverige står mycket närmare NATO än vad folk i allmänhet anar, och att det Socialdemokratiska Arbetarpartiets nej till NATO inte är annat än politiska charader.

Men ledarskribenter är ju som bekant politruker, men nån jävla ordning måste det väl vara även på sådana?

it Andra om: , , , , , , , , , , , ab1234 ekot1 gp12 dn1234567 svd1234567


7 svar till “Aftonbladet rekommenderar – Brott mot folkrätten!”

 1. Aftonbladets krigshets går nu över alla gränser. Och Anders Lindberg beskyller ensidigt regeringen i Damaskus för alla inbördeskrigets grymheter. Icke ett ord om de av Saudiarabien och Turkiet insända legoknektarnas härjningar. Märk att det blivit tyst i media om massakern i Houla. Detta efter att Rainer Hermann i Frankfurter Allgemeine Zeitung avslöjat att det var ”frihetskämparna” som utfört illdådet. Ger länken till den artikeln här: http://www.faz.net/aktuell/politik/arabische-welt/syrien-eine-ausloeschung-11784434.html
  Jinge skriver ofta att det är nästan omöjligt att utifrån medias rapportering om striderna i Syrien avgöra vad som verkligen hänt och händer. Det är sant. Men vi VET dock att mot Syrien fientliga arabstater (USA:s vasallstater) sänt in legosoldater och religiösa ”krigare” i Syrien. Att regeringen i Damaskus försvarar sig mot dessa är onekligen sann rapportering. Hans Lindberg – och andra journalister i Aftonbladet – hetsar om regeringstruppernas oupphörliga dödande av Syriens barn. Detta kan ju inte vara sant. Vilken regering alienerar sina medborgare med sådana illdåd. Stödet för al-Assad hos medborgarna skulle ju vid mord på barn genast upphöra. Hetsen här påminner om lögnerna kring striderna i Libyen. Aftonbladet ljög lika friskt den gången. Och Hans Lindberg har mage att skriva att ett eventuellt ”ingripande” mot Syrien bör man jämföra med Libyen: ”…där FN ingrep med kraft…”. Skäms han inte. NATO slog sönder Libyen som land och som samhälle. Ett samhälle som nu efter NATO-attackernas ”seger” sjunkit i ett blodigt kaos. Samma öde skall således drabba även Syrien. – Den första kommentaren under Hans Lindbergs ledare skriven av Mikael Jonsson rekommenderar jag alla att läsa. Glasklar analys. Och skön att ta del av. – Jag har för mig att det finns en FN-text som förbjuder krigshets. Även medias krigshets. Kanske finns det någon annan läsare här som är mer kunnig kring detta? Den krigspropaganda Aftonbladet – och andra svenska media – riktar mot Syrien borde ju kunna bedömas som just förbjuden krigshets. Hur kan man ”söka stöd” hos FN i det fallet? – Hans Lindberg resonerar också knepigt kring det nedskjutna turkiska stridsplanet. Menar att länder normalt avvisar gränskränkande flygplan. Inte skjuter ned dem. Men situationen i Syrien är ju inte normal! Landet är angripet. Verkar som Aftonbladets krigshets går in i deras skribenters huvuden så att logiskt tänkande upphör.

  Ulla Johansson

 2. Det var en bra analys.

  Sverige deltar i Afghanistan tillsammans med NATO och FN, samt deltog i Libyen under NATO och deltager på NATO-övningar och försöker som vanligt vara bäst i klassen. Sweden is the best NATO-member we never had. Det verkar som om de stora partierna, M och S, är överens i de flesta viktiga frågorna, ungefär som demokrater och republikaner i USA, folket kan rösta på blåa eller röda laget och politiken blir ändå den samma. Sverige för en väldigt EU och NATO vänlig politik som oftast stämmer överens med Israels och USA’s sionistiska intressen. Saker och ting är inte som förut.

 3. Är NATO freds- eller krigsorganisation?

  Aftonbladets ledare föreslår krigsinsatser mot ett självständigt land, ett brott mot folkrätt. De är inte ensamma i denna alltmer barabariska värld. Reinfeldt, Bildt & Enström framställer i SvD (21/5) att ett nytt positivt NATO växt fram och vill Sverige närma sig NATO ännu mer. Efter Sovjets sammanbrott 1991 har antalet medlemsländer mer än fördubblats till 28. NATO:s roll är ofta svårt att särskilja från NATO-EU-samarbetet då 21 EU-stater är med i NATO.
  Verksamhetsområdet har utvidgats kraftigt. Vid NATO-toppmötet 2010 antogs den 7:e strategin ”NATO 2020” Enligt vilken NATO ska kunna ingripa mot ”instabilitet, inkluderande framväxande av extremism, terrorism och transnationella illegala aktiviteter som smuggling av vapen, människor och narkotika“, slå tillbaka anfall mot ”vitala kommunikations-, transport- och transitvägar som internationell handel, energisäkerheten och välståndet är beroende av“ samt engagera sig i miljöfrågor. Ett stort problem är att uppgifterna definieras främst av USA, världens i särklass mest aggressiva stat efter 1945, och att NATO:s insatser visat sig kränka folkrätt, nationellt självbestämmanderätt ibland utifrån tunt FN-mandat som överskrids kraftigt. Reinfeldt m fl framställer Afghanistankriget som framgångsrik, men det är ett brutalt folkrättsvidrigt krig där svenska soldater strider under ledning av NATO.
  Libyen är ett skrämmande exempel. Gadaffi ledde en diktatur, av samma slag som USA and andra NATO-stater stött i Egypten, Tunisien och som USA upprättat en masse tidigare i Latinamerika och andra delar av världen. Oljepengarna i Libyen har även använts för att förbättra levnadsnivån- Libyen blev ett av de rikaste länderna i Afrika, och förde ofta en självständig politik, ville kontrollera sin olja och inte underordna sig USA militära kommande i Afrika. Då demokratirörelsen i norra Afrika spred sig till Libyen i början av 2011 . beväpnades en del av demokratirörelsen från utlandet enligt rapporter, i motsats till de tämligen fredliga demonstrationerna i Egypten och Tunisien
  FN-resolutionen 1973 mar 2011 där Kina och Ryssland lade ned sina röster bygger på tanken att FN har rätt att skydda” (responsibility to protect, R2P) en befolkningsgrupp i vissa lägen och att detta väger mer än hänsyn till ett lands suveränitet. Enligt FN-stadgan är huvudprincipen att FN och enskilda stater inte får gå in i andra länder. NATO ignorerade helt resolutionens klara begränsning Specialstyrkor från USA, Storbritannien stödde rebellerna på marken, möjligen inkl. anhängare till Al Quaida Flera tusen bombanfall utfördes, ej sällan mot civila mål, och sannolikt dödades många tusen människor. Sverige bidrog med att skicka flygplan. Fredstrevare från Gadaffi avvisades. Libyeninsatsen visar hur NATO åter utvidgar ett begränsat FN-mandat och hur R2P används för att t kunna kontrollera andra länder.. De s.k. rebellerna dödade Gadaffi, i stället för att låta ställa honom inför internationella brottsmålsdomstolen, ICC, dit också i så fall rebellerna och NATO borde ha kallats. Från Libyen har sedan människorättsorganisationer rapporterat om brutala övergrepp och tortyr av rebellerna, en grupp utan demokratisk förankring.
  Mot NATO -för en fredligare värld!

  Se även:
  Karlström U, Romelsjö A.NATO – freds- eller krigsorganisation. Fib-Kulturfron nr 6-7 2007.
  Thierry Messan (War propaganda _ Libya and the end of western illusions. http://www.globalreseacrh.ca/index.php?context=va&aid=26084).
  (http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26255).

 4. För övrigt undrar jag hur länge det dröjer innan EU ”rädda euron/finanspaktens/borgerliga superstatens” NEJ övergår till ett JA i Sverige? Europas Herrar har nu spänt ögonen i ”landet knähund”. Och då brukar det ju inte dröja särskilt länge, allt kan förändras på en månad. Märks inte ett återkommande ”taktiskt mönster” internt: lugna alla först, se till så fölk ”dåsar i soffan” & sedan..?

 5. Dessa krigshetsardebattörer vill inte bara tänja på folkrätten. De vill ersätta folkrätten med nävrätten. I resonemanget ligger att det finns stater som agerar ”världspolis” och anses i grunden goda och inte granskas med samma måttstock som fienderna. Istället bör all hederlig debatt och journalistik om våld börja med att man granskar sitt eget lands och dess allierades krigshandlingar.

 6. Säkert jagar man efter ett sätt att dra med Sverige i NATO, för ber man som svensk NATO att bomba så vill man att Sverige skall göra detsamma. Tyvärr tror jag lika säkert på att målen som väljs ut för denna kampanj inte kommer sig av något annat än att man ser ner på muslimer och ”araber” i allmänhet. Socialdemokraternas ledning lär väl knappast ta avstånd från detta heller?

 7. Brott mot krigets lagar, krig av aggression, brott mot folkrätten, FN-stadgan och att själva mörda massor civila är inga problem? Krig kan man givetvis inte starta i enbart politiska syften. Sverige är undertecknare av romstadgan och kan dömas för eventuella brott och övergrepp vi kan delta i. Kräv att USA och Syrien ska ratificera Romstadgan också. Tyvärr gör nog det Syriska parlamentet det århundraden före USAs som blivit dömda för brott mot mänskligheten men blockat besluten i FN. Det är den exilstyrda Syriska oppositionen och rebellerna som inte deltar i en dialog, legitim oppositionen kan givetvis förhandla fram grejer men ett inbördeskrig gör att även de som gärna kritiserar Baathpartiet och staten tar ställning för regimen. Inget de gör kommer heller att imponera de som brutit med allt förstånd och stödjer enbart våld. Under tiden slåss dom mot terrorgruppen som inte har någon politisk part, som själva begår grövre och grövre människorättsbrott. I andra konflikter har det funnits politiska parter som representerat dom som slåss, det finns inte här och det gör att konflikten kommer pågå tills de som slåss är döda. Tänk vad mycket civilt liv det hade funnits i Tjetjenien idag om beväpnade grupper hade fått behålla sina vapen, de hade attackerat varenda polisstation och postkontor och Ryssland inte hade fått sätta in något alls mot dom. Tyvärr måste vi snarare ta ställning för att staten ska få behålla sitt våldsmonopol och tillsammans med dom ha fredsbevarande/stridande som skyddar samhällen och bekämpar beväpnade grupper. Grupper som inte har någon inriktning har givetvis inget legitimt stöd bland befolkningen och de som vill störta samhället som media gärna talar med är inte representativa för något politiskt alternativ alls, de flesta diggar givetvis inte att skydda personer som springer runt med vapen och granater och förvandlar deras samhällen till laglösa slagfällt. Men det kommer aldrig hända. I andra konflikter hade vi kunnat krävt att rebeller avväpnats men inte här. Det viktigaste för stormakterna är givetvis inte att stoppa övergrepp och våld. Fast Syrien måste nog själva öppna upp för utländsk hjälp vid det här laget. Vad nu den skulle kunna vara inte något under NATO-kommando iaf.

  Det konstiga är ändå att länder som Saudiarabien och Bahrain ska få fritt spelrum här. Någon borde utreda och väcka åtal mot dom. Vilket inte går då inte de heller är med i ICC och inte ratificerat Romstadgan. FN-beslut är nästan omöjligt i säkerhetsrådet också. Bra grejer där. Serbien ratificera romstadgan trotts sina krigsbrott, dessutom beslöt FN-rådet om en tribunal och många har dömts därför. Länder ska inte i det tysta få deklarera krig och slåss i det dolda och med pengar till legosoldater. Att sanktionera Syrien och att inte samtidigt vara öppen för en dialog är dessutom helt galet. Natos ingripande i Jugoslavien 1999 var inget uppdrag för regimskifte och det klarade Serbien och Montenegro fint själva. De stora övergreppen begicks givetvis tidigare när FN var inblandat. Avgår presidenten är det fortfarande samma maskin vid makten och som ska ansvara för säkerheten. En utländskt baserad Quislingregering är helt uteslutet här för fan. Varför skulle det vara mer legitimt med en regering som inte valts via val. Under tiden förtrycks och mördas människor i Bahrain pga inbillade konspirationsteorier från staten. Lögner används för att rättfärdiga det hela där utan att någon talar om det. Det var inga journalister som rapportera från Bahrain genom att smyga in i landet eller bryta mot förbud dessutom. Trotts att viktiga saker kunde hända, i de flesta andra gulfstaterna tillåts inte några fackföreningar alls. Här deltog en i fredliga protester och en femtedel av landets invånare var på gatorna. Tyvärr passar inte riktigt massdemonstrationer i västs bild av regimkritiker. Vi ska bara heja för de konstiga typerna som står utanför vilket samhälle helst och skriker om det. Det allvarliga i att skapa nya lydstater är givetvis att de missköter sig och missnöjet gör att det blir nya Libyen osv.