Vad ligger bakom Skripal-hysterin?


Detta är andra delen av artikeln ”The Skripals: Victims or Pawns in a Wider Geopolitical Game”(Skripals: Offer eller pjäser i ett bredare geopolitiskt spel) som har skrivits av den australiensiske juristen och geopolitisk analytikern James O’Neill (se mer nederst). Första delen har nyligen publicerats här. Skripals: Offer eller pjäser i ett bredare geopolitiskt spel? En juristprofessors bedömning
Den har just innan publicerats på NEO The Skripals: Victims or Pawns in a Wider Geopolitical Game

Denna del av den ursprungliga artikeln har översatts av Christine Vaple.
Denna första delen diskuterar olika faser i Skripalhistorien med fokus på Storbritanniens regering.

Artikeln – del 2


Den extraordinära och bedrägliga omfattningen av aktioner som den brittiska regeringen har vidtagit i sin obevekliga kampanj mot Ryssland gör det mycket troligt att detta fall har har föga eller intet att göra med Skripals.

De är helt enkelt offer (collateral damage)för Storbritanniens och dess allierades vidare geopolitiska mål. Den våldsamhet med vilken ett antal västerländska regeringar accepterade alla Storbritanniens regerings absurditeter och utvisade diplomater, införde sanktioner och förenade sig i den anti-ryska kören visar också på mer omfattande och djupare motiv. De dysfunktionella australiensiska och amerikanska regeringarna saknar inte möjlighet till kvalificerad och rationell rådgivning, vilken de tydligen valt att ignorera.
Sergei och Julia Skripal. Bild från Pål Steigans blogg.

Vad är då som egentligen ligger bakom Skripal-hysterin? Det finns inget enkelt enkelt svar på den frågan, men det finns ett antal faktorer som enligt min mening har koppling till den ivriga russofobin som underhålls. Korrelation är uppenbarligen inte detsamma som orsakssamband, men man kan se vissa mönster som säkerligen är mer än rena tillfälligheter. Några av dem är värda ett kort särskilt omnämnande.

Det har sedan länge pågått en debatt inom USAs maktkretsar om vilken taktik som ska användas i konfrontationen med Ryssland och Kina, som härrör från åtminstone Brzezinskis och Kissingers argument på 1970-talet. Det var alltid bara ett argument om taktik: huruvida man skulle bli vän med Ryssland för att begränsa Kina eller vice versa. Slutmålet var alltid detsamma, att förhindra endera eller båda från att utmana USAs hegemoni.

Ett tag tycktes denna taktik fungera. Kina hade ännu inte helt framstått som ett potentiellt hot mot USA. Ryssland tycktes ha varit en ’seger’ från deras perspektiv, med Sovjetunionens sammanbrott följt av de katastrofala åren under Jeltsin.

När Putin-eran inleddes omkullkastades allt detta. Han har varit ett hatobjekt i de västerländska medierna och politiska klasserna sedan dess.

Putin räddade inte bara Ryssland från den västerländska kapitalismens härjningar, han återställde också rysk nationell stolthet och viktigast av allt skapade en formidabel militär kapacitet som är oöverträffad i Väst.

Allt tyder på att Putin sökte samarbete med Väst, men en rad systematiska förräderier, inklusive men inte begränsat till NATOs stadiga utvidgning österut trots Bushs löften till Gorbachev, och det ensidiga återkallandet av fördraget om anti-ballistiska missiler, var tillräckligt för att övertyga Putin om att Väst inte bara var ”non-agreement capable”, utan att det utgjorde ett existentiellt hot mot Ryssland.

Den framgångsrika och (till skillnad från USAs och dess ”koalition”) helt lagliga intervention i Syrien-kriget var ett hårt slag mot USAs ambitioner att inte bara ersätta Assad-regeringen med en smidig marionett utan även att kontrollera Mellanösterns olja och gas. Invasionen av Irak, i sig uppenbart olaglig och på helt falska grunder, hade också samma motiv att kontrollera olja och gas.

Kontrollen av Qatars gasreserver och rörledningen till Europa hade en extra bonus ur USAs synvinkel, då den undergräver Europas beroende av rysk naturgas. USAs senaste sanktioner och hot med avseende på Nord Stream II-projektet stärker bara denna bedömning.

Rysslands framgångsrika intervention i Syrien (tillsammans med Iran och Hizbollah) bidrog till att öka den anti-ryska hysterin. Det har förekommit minst tre false-flag kemiska attacker som skyllts på Assad-regeringen och i förlängningen på dess ryska allierade, och Trumps vändning nyligen från den tidigare politiken att dra sig ur Syrien i samband med en annan allmänt omtalad false-flag kemisk attack förstärker också denna bedömning.

Det faktum att den påstådda kemiska vapenangreppet mot Skripal inträffade två dagar efter Putins tal till det ryska parlamentet, där han tillkännagav ett antal vapen som var vida överlägset allt i Västs arsenal, var enligt min mening ingen tillfällighet. Det är här som en rad händelser uppstått med några intressanta beröringspunkter.

Skripal beskrivs ofta i Västmedia som en pensionerad f.d. spion, som lever tillbakadraget i en engelsk småstad. Han verkar dock vara väldigt mycket mer. Det finns rapporter om att han fortsätter med ospecificerad underrättelseverksamhet åt minst två västeuropeiska (NATO) länder.

Ännu mer intressant är att när Skripal arbetade som dubbelagent med Rysslands GRU och förrådde ryska hemligheter, var hans kontaktperson Pablo Miller. Miller bor också i Salisbury, inte långt från Skripal. Det var Miller som var föremål för den brittiska regeringens ”DSMA-Notice” (Defence and Security Media Advisory Notice – en officiell begäran att av säkerhetsskäl inte publicera viss information), vilket förhindrat diskussion i brittiska media om Millers existens och hans nuvarande roll(er).

Miller är också affärspartner till Christopher Steele, en annan brittisk spion, som tillskrivs författandet av den så kallade Steele-akten – en fiskdamm av snaskiga anklagelser mot USAs dåvarande presidentkandidat Donald Trump.

Dossiern, beställd av krafter som stödde Hillary Clintons kandidatur, har sedan dess använts som en del av det pågående undergrävandet av Trumps presidentskap genom den farsartade ”Russiagate”-undersökningen.

Det är visserligen spekulation, men Skripals nära förbindelser med Miller och Steele, och hans kunskaper om åtminstone några ryska kontakter, skulle ge honom tillgång till potentiellt skadlig information. Alltså skadlig för de krafter som går emot Trump och som bestämt sig för att underminera hans presidentskap.

Den andra faktorn som måste beaktas är Kinas roll, och i synnerhet det växande strategiska förhållandet mellan Kina och Ryssland. Ju fler sanktioner och andra former av hybrid-krigföring som utnyttjas mot Ryssland, desto starkare blir det strategiska partnerskapet mellan de två nationerna. De båda ländernas ledare är akut medvetna om att den enas nederlag säkerligen leder till en attack och ett potentiellt nederlag för den andra.

Trots västmedias fortsatta försök att beskriva Kinas uppgång som ett ”hot” mot Väst, kommer det verkliga hotet från USAs och dess allierades reaktion på Kinas uppgång.

Detta är uppenbart på ett antal områden, inklusive ständiga provokationer i Sydkinesiska sjön; mot Kinas hela tiden utvidgade ekonomiska och politiska räckvidd till områden som södra Stilla havet, vilket tidigare betraktats som Australiens och USAs exklusiva bakgård; USAs användning av olika jihadistiska allierade för att underblåsa oro i Central- och Sydasien; och en hänsynslös negativ mediekampanj mot Kinas initiativ Nya Sidenvägen.

Deltagare från länder i Afrika vid möte i BRICS sommaren 2018

Nya Sidenvägen är en del av en rad omdanande projekt i hela Eurasien, inklusive den alltmer inflytelserika Shanghai Cooperation Organisation och de ekonomiska och geopolitiska kopplingarna med den ryskledda EAEU. Den senare har nyligen tecknat ett frihandelsavtal med Iran, ett annat av USAs främsta mål. Ryssland, Kina och Iran arbetar också för att kringgå den senaste rundan av USAs ensidiga sanktioner. De leder ansträngningarna för att ersätta USA-dollarn som betalningsmedel i internationell handel och därmed USAs förmåga att utmana ekonomisk logik.

Den nyligen genomförda konferensen mellan Kina och Afrika samt Eastern Economic Forum i Vladivostok förstärker de förändringar som pågår. Det nära samarbetet mellan Ryssland och Kina i dessa och andra projekt innebär stora förändringar i det geopolitiska landskapet. förstärker de förändringar som pågår. Det nära samarbetet mellan Ryssland och Kina i dessa och andra projekt innebär stora förändringar i det geopolitiska landskapet.

Det är i detta sammanhang man måste se de utomordentligt uppblåsta och falska anklagelserna mot Ryssland om Skripal-incidenten. Att britterna, med sina allierades samtycke, är villiga att trotsa långvariga rättsliga processer, dölja viktig information, ignorera internationella skyldigheter såsom konsulära fördrag, censurera sina egna medier, be allmänheten att acceptera en rad osannolikheter, motsägelser och absoluta fabrikationer – allt detta visar att mycket mer står på spel än en hittills obskyr och lågnivåförrädares öde.

Skripal utgör en sidoskada (collateral damage) i en mycket bredare geopolitisk strategi som riskerar att spridas långt bortom de lugna gatorna i en engelsk småstad. (Slut på artikeln)

James O’Neill är en Australisk barrister (jurist) och en geopolitisk analytiker.
Han var tidigare en akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), universitetslektor vid universitetet i Waikato (NZ) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’ Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.


27 svar till “Vad ligger bakom Skripal-hysterin?”

 1. Efter att ha följt på alla avsnitt av ”The Skripals”, drar jag följande slutsats. Skribenterna av den farsartade serien ”The Skripals”, Theresa May och Blowjobb Johnson måste ha sniffat lite novichok när de skrev pjäsen. Det är förklaringen till varför storyn inte håller och att ”The Skripals” föll som ett kort hus strax efter premiären.

  Att BBC trodde pjäsen skulle gå hem är inte förvånande, tvärtom. Att hela västmedia kören skulle också gå på det gör att man börjar undra om Novichok är den nya partidrogen. Vi få vänta tills polisen är färdiga med sina undersökningar – i mån av tid vill säga ty det finns tecken på att även polisen sniffar.

 2. Kontrollen över Eurasien är som O’Neill säger det grundläggande. Det har Kissinger och Brzezinski anammat från strateger som verkade för över hundra år sedan. Kontrollen över Mellanöstern är den andra delen.
  Brzezinski var Obamas mentor och det är nog honom man får tacka Ukraina-krisen för. Medan det förefaller att vara en helt korrekt bedömning att Eurasien har en central betydelse geopolitiskt, jämfört med Nord-Amerika, så var Ukraina Brzezinskis fixa idé. Brzezinski överskattade Ukrainas roll, vilket ukrainarna nu får betala dyrt för. USA såg enligt Brzezinskis teser Ukraina som en murbräcka genom vilken man kunde skada Ryssland.

  Drev som detta kring en dumpad agent vars enda talang bestått i att läcka uppgifter skulle heller inte uppstå om det inte ingick som ett led i en mer omfattande smutskastningskampanj. Det är svårt att bilda sig en uppfattning om omfattningen av skepsisen bland den brittiska allmänheten men antalet kritiska kommentarer är mycket stort. Theresa May kan ha skjutit sig själv i foten på ett sätt som får konsekvenser långt utöver själva fallet.
  Däremot, vill man få kalla kårar skall man se tyska utrikesministeriets pressinfo. En journalist från tyska RT ställer frågor till ministeriets talesmän om Skripals. Maken till arrogans och maken till blind tilltro på överhetens budskap får man leta efter. Buga uppåt, trampa nedåt så blir man belönad – och så skapas diktaturer.

  • Visst Jan Nybondas, Eurasien är grundläggande. Problemet är att det gällde inte Euarasien EF
   i Vladivostok, utan Eastern EF. Hur en person som utger sig för att vara geopolitisk analytiker
   kan blanda ihop så olika begrepp övergår mitt förstånd.

   Korrigeringen i texten är helt och hållet min, i både kommentar och privat mail
   till Romelsjö. I vanlig anständig text hade jag givits kredit för korrigeringen in en
   hakparentes.

   • Tack Mats för din hjälp, vilket jag även framfört via e-mail. Medförde att jag dels korrigerat uttrycket i bloggen och dels att jag underrättat en tacksam James O’Neill. Skrivfelet ganska betydelselöst för den som skaffar sig kunskap om mötet i Vladivostok. Intressant att du inte framfört någon kritik mot innehållet i James O’Neills två artiklar.

 3. James O’Neill berör i sin artikel båda frågorna. Eurasien-perspektivet är över hundra år gammalt och upptogs av Kissinger och Brzezinski som centralt verktyg i deras kalla-krigspolitik. EEF är en helt annan sak, Zukunftsmusik som de säger i Tyskland och O’Neill berättar om konferensen i sin artikel.
  Jag kan inte se att vi blandar ihop någonting då vi skriver om två separata frågor. Men alla kan missta sig. Hittills har endast finske veteranpolitikern Paavo Väyrynen lyckats med konststycket att aldrig ha misstagit sig. Ständigt på resa genom landet med egen bil hände det en gång att han körde av vägen. Vid närmare analys framkom att vägen hade en krök mot höger där den egentligen hade bort gå rakt fram. Vägen hade således fel och Väyrynen är fortsatt ofelbar.

 4. BBC rapporterar Salisbury incident: Hoax (Bluff, bedrägeri) ’likely’ to be one line of inquiry” Alex King, 42, was admitted to hospital with his wife, six months after a nerve agent attack in the same city.
  Mr King is a convicted criminal and once hoaxed Prince Charles.
  Police sources said until the man had been spoken to, ”we can’t rule anything in or out”.
  On Tuesday, Mr King’s wife, Anna Shapiro, 30, told the Sun that the Russian state had poisoned her and her husband in Prezzo.

  The paper reported it was ”what security sources fear was a suspected rat poison attack”.

  Ms Shapiro is a model and an Israeli citizen of Russian heritage.

  A spokesman for the Sun told the BBC: ”Like any newspaper, we were keen to talk to those at the centre of the incident and give them the opportunity to share with the public their version of events.”

  The article has since been removed from the newspaper’s website ”for legal reasons”.

 5. Anna-Lena Laurén har plockat upp samma sak:

  https://www.dn.se/nyheter/varlden/anna-lena-lauren-ryssland-hamnar-alltmer-i-en-atervandsgrand-i-fallet-skripal/

  Bellingcat samarbetar med The Insider – Russia.

  Jag tror att om Anders Romelsjö vill fortsätta diskutera Skripal-fallet måste han seriöst
  förhålla sig till de nya uppgifterna, inte bara avfärda dem med ”Är känd som opålitlig…”.

  Jag håller med Anna-Lena Laurén, Ryssland börjar allt mer hamna i en återvändsgränd.
  Min gissning är att det inte kommer att komma så mycket av substans i ärendet på
  denna blogg i framtiden. Romelsjö får väl bevisa att jag har fel.

  • Anna-Lena Lauren har inga fakta eller substans som talar för att Ryssland skulle vara skyldig. Hon är otilllåtet okritisk – som så ofta.

   Jag skrev på DN Ifrågasätt ”Det saknas helt belägg för att Ryssland är inblandat. Och motiv: Att detta sker just före presidentvalet och Putins stora tal skulle skada och skadade Rysslands anseende. Bellingcat är (ö)känd för sin partiskhet och osaklighet. Fallet skulle inte klara en elementär domstolsprövning i rättsstat. (http://jinge.se/politik/skripals-offer-eller-pjaser-i-ett-bredare-geopolitiskt-spel-en-juristprofessors-bedomning.htm)

   Dessa basala juridiska principer inkluderar:
   * antagande om oskuld;
   * att inte beskylla någon för ett brott förrän det finns åtminstone tillräckliga bevis för att skapa ett prima facie-fall (Anders: ungefär tillräckliga skäl för åtal);
   * rätten för den anklagade till noggrann testning av anklagelserna med avseende på sanning, tillåtlighet i förhållande till lag och vetenskaplig trovärdighet;
   * och viktigare i det här fallet avslöjande av bevisen för den anklagade, som då har rätt att få försvara åtalet inför en opartisk domstol.
   Av ytterligare grundläggande betydelse är att bevisbördan ligger på den som anklagar. Fru Mays krav på att Ryssland ”förklarar” vad som hände är en travesti av denna överordnade princip. Det vänder helt på bevisbördan, en förvånande avvikelse från etablerade principer som ändå helt ignoreras av de västerländska medierna.
   Ingen av ovannämnda juridiska principer har tillämpats i Skripal-fallet. ” Fått några kommentarer i DN som avfärdar detta -utan sakargument, och en som uppskattar mina synpunkter. DN

   * Inte hella du har presenterat några fakta eller diskussion som motsäger uppgifter och bedömning i de artiklar om Skripals som jag presenterat i september.

   Bellingcat är (ö)känd som okritiskt förmedlare av uppgifter som passar USA-etablissemanget och dess allierade – och nämns positivt av Anna-Lena Laurén.Craig Murray 24/9; Robert Parry om MH17 och Bellingcat;Professor Theodore Postol, MIT: Inga av New York Times påståenden om gasattacken i april 2017 är hållbara.

   • Jag följde bara en av länkarna, det räcker. Global research, bredvid Russia Today den främsta engelskspråkiga ryska propagandakanalen citerar du som om den vore en sanningskälla. Global Research och Russia Today är internationella desinformatörer som ibland talar sanning i ärenden som inte gäller Ryssland och dess utrikes ambitioner under Putin. De ljuger som hästar travar.

    Attentatsmannen, Anatoliy Chepiga, rysk överste i säkerhetstjänsten, är funnen. Motiv är funnet. Gift är funnet. Den ryska säkerhetstjänsten har hämnats på en förrädare bosatt i UK. Det är hela saken.

    • Ingen av dessa är propagandakanaler. Du presenterar inga belägg för det. Jag följer dem, liksom jag följer SvT, SR,DN,SvD m.fl.

     Källa för Anatoliy Chepiga är Bellingcat som är känd desinformatör. Och som inte kan bevisa något.

     Bellingcat är (ö)känd som okritiskt förmedlare av uppgifter som passar USA-etablissemanget och dess allierade – och nämns positivt av Anna-Lena Laurén.Craig Murray 24/9; Robert Parry om MH17 och Bellingcat;Professor Theodore Postol, MIT: Inga av New York Times påståenden om gasattacken i april 2017 är hållbara.

     Några frågor:

     1) Qui bono? Vilka motiv kan Ryssland ha haft för att genomföra en åtgärd mot en f.d. spion som man lämnat för några år sedan just före presidentvalet i Ryssland.
     2) Har dessa basala juridiska principer för en rättsstat tillämpats?
     * antagande om oskuld;
     * att inte beskylla någon för ett brott förrän det finns åtminstone tillräckliga bevis för att skapa ett prima facie-fall
     * rätten för den anklagade till noggrann testning av anklagelserna med avseende på sanning, tillåtlighet i förhållande till lag och vetenskaplig trovärdighet;
     * och viktigare i det här fallet avslöjande av bevisen för den anklagade, som då har rätt att få försvara åtalet inför en opartisk domstol.
     3) Hur ser du på uppgifterna om att flera andra länder, bl.a. Storbritannien och USA hade Novichock?
     4) Hur ser du på uppgifterna att Ryssland förstört sina kemvapen 2017 enligt OPCW?
     5) ”Novichok”, 8 till 10 gånger kraftigare än VX, uppgavs nästan att vara nästan alltid dödlig. Hur kunde då Skripals återhämta sig ganska snabbt och fullständigt?
     6) Har du någon tänkbar förklaring till att Skripals inte framträder? Kan du tänka dig politiska intressen bakom det?
     7) Hur ser du på bevisvärdet av uppgiften om CCTV-fotografier av de två männen som vandrade runt centrala Salisbury (aldrig närmare 500 meter till Skripal-huset)?) Hur ser du på uppgiften om livsfarliga ”Novichok” i sovrummet i London-hotellet som de bodde i. ”Den senare påståendet skulle skrattas ut av domstol” menar juristen James O’ Neill.
     9) Hur ser du på denna uppgift? Skripals lämnade sitt hem den morgonen och det finns inga bevis för att de någonsin återvände. Ändå anlände de två ryssarna som anklagades för att vara försöket mördare inte i Salisbury förrän strax före klockan 12.00.
     Hur kunde de då smörja in dörrhandtaget (utan att upptäckas och utan skyddskläder) och infektera Skripals när dessa inte var hemma och därför inte kunde ha rört dörrhandtaget mellan 12.00 och när de insjuknade (samtidigt) nästan fyra timmar senare?
     10) Hur ser du på uppgiften att två narkotikamissbrukare insjuknade några månader senare, och enligt uppgift från brittisk polis till följd av Novichock i relation till uppgifterna om förgiftning av Skripals av ryska agenter?
     11) Kan du se något samband mellan allvarliga kritik mot Ryssland i Skripal-fallet, i fallet med nedskjutningen av MH17, gällande Russiagate och för att ha trupper i Ukraina?
     12) Hur ser du på ”bevisen” för att de två männen var eller har ryska GRU-agenter? (Jag VET naturligtvis inte, gör du det?)

 6. Min uppfattning är att följande är fakta eller nära fakta:

  1) Substansen är fastställd. Jag kan ha synpunkter på hur laboratorier arbetar och vilka kriterier de använder, men direkt manipulation av data har jag aldrig uppfattat att de ägnar sig åt.

  2) Substansens renhetsgrad är fastställd och kvantifierad. Substansen är professionellt framställd, och de enda som framställt substansen, såvitt känt, är Ryssland.

  3) Vi vet vidare att Iran 9 månader efter Rysslands inträde i Syrienkriget publicerade allt som behövs för identifiering av substansen, och överlämnade resultaten till OPCW. Var iraniernas agerande en tillfällighet, eller hade de fått veta något under den tid som de koordinerade sig med ryssarna i Syrien?

  4) Vi vet att de två utpekade personerna kom från Ryssland och besökte Salisbury samma dag som Skripals blev förgiftade.

  5) England gick ut med fotografier, men den verkliga mediacirkusen stod Ryssland för. Att man i Ryssland identifierat dem offentliggjordes av Putin personligen under maximal mediabevakning. Deras namn och foton visades i statlig rysk TV på bästa sändningstid, och de ”tvingades” framträda i en bisarr intervju i RT.

  Jag förutsätter vidare att Russia Insider, inte Bellingcat, stod för det mesta av grävandet i Ryssland.

  Man kan naturligtvis räkna upp en massa formalia som inte är uppfyllda. Min uppfattning är i fall att Ryssland hamnat i en återvändsgränd, som jag tror att det kommer att bli svårt att komma ur.

  Ska diskutera Skripal-fallet med ryssar under de kommande veckorna, så får vi se om jag har anledning att ändra uppfattning. Min gissning är dock att det blir tvärtom.

  • 1) Säger ingenting i sakfrågan eller vem som är förövare. Lab identifierade Novichock eller -liknande substans
   2) Känt sedan länge att flera länder kan tillverka Novichock och sannolikt relaterade substanser
   3) Ren speukation
   4) Säger inget som helst om samband. Motiv saknas också. Antimotiv snarast för Ryssland. Dina argument väger påtagligt lätt mot O’Neills och Murrays artiklar.http://jinge.se/politik/skripals-offer-eller-pjaser-i-ett-bredare-geopolitiskt-spel-en-juristprofessors-bedomning.htm; http://jinge.se/mediekritik/skripal-mysteriet-klarnar-och-tatnar.htm; The Skripal Affair: The Incredible Case of Boshirov and Petrov’s Visas
   5) Englands fotografier säger inget som helst i sakfrågan.

   Mycket skrämmande är:
   Hur kan Västpolitiker och etablerad press så okritiskt tro på Mays substanslösa uttalande i mars? Uttalande utan belägg? Antag att Putin kommit med lika huvudlösa uttalanden. Hur kade ”Världssamfundet” då reagerat?
   USA vidtar nya illegala sanktioner mot Ryssland under hänvisning till Skripal, innan bilderna på de två ryssarna publicerades.
   Jag har fått ökad förståelse för att man kunde lura i folk att det fanns häxor, som lämpligen borde brännas.

   Varför uttalar sig inte Skripals? De är med stor sannolikhet under kontroll i Storbritannien.

   • Ett försök till svar. Alla som läser din blogg vet att jag återkommer, punkt för punkt, I detalj.

    • Här några punkter:

     1) Qui bono? Vilka motiv kan Ryssland ha haft för att genomföra en åtgärd mot en f.d. spion som man lämnat för några år sedan just före presidentvalet i Ryssland.
     2) Har dessa basala juridiska principer för en rättsstat tillämpats?
     * antagande om oskuld;
     * att inte beskylla någon för ett brott förrän det finns åtminstone tillräckliga bevis för att skapa ett prima facie-fall
     * rätten för den anklagade till noggrann testning av anklagelserna med avseende på sanning, tillåtlighet i förhållande till lag och vetenskaplig trovärdighet;
     * och viktigare i det här fallet avslöjande av bevisen för den anklagade, som då har rätt att få försvara åtalet inför en opartisk domstol.
     3) Hur ser du på uppgifterna om att flera andra länder, bl.a. Storbritannien och USA hade Novichock?
     4) Hur ser du på uppgifterna att Ryssland förstört sina kemvapen 2017 enligt OPCW?
     5) ”Novichok”, 8 till 10 gånger kraftigare än VX, uppgavs nästan att vara nästan alltid dödlig. Hur kunde då Skripals återhämta sig ganska snabbt och fullständigt?
     6) Har du någon tänkbar förklaring till att Skripals inte framträder? Kan du tänka dig politiska intressen bakom det?
     7) Hur ser du på bevisvärdet av uppgiften om CCTV-fotografier av de två männen som vandrade runt centrala Salisbury (aldrig närmare 500 meter till Skripal-huset)?) Hur ser du på uppgiften om livsfarliga ”Novichok” i sovrummet i London-hotellet som de bodde i. ”Den senare påståendet skulle skrattas ut av domstol” menar juristen James O’ Neill.
     9) Hur ser du på denna uppgift? Skripals lämnade sitt hem den morgonen och det finns inga bevis för att de någonsin återvände. Ändå anlände de två ryssarna som anklagades för att vara försöket mördare inte i Salisbury förrän strax före klockan 12.00.
     Hur kunde de då smörja in dörrhandtaget (utan att upptäckas och utan skyddskläder) och infektera Skripals när dessa inte var hemma och därför inte kunde ha rört dörrhandtaget mellan 12.00 och när de insjuknade (samtidigt) nästan fyra timmar senare?
     10) Hur ser du på uppgiften att två narkotikamissbrukare insjuknade några månader senare, och enligt uppgift från brittisk polis till följd av Novichock i relation till uppgifterna om förgiftning av Skripals av ryska agenter?
     11) Kan du se något samband mellan allvarliga kritik mot Ryssland i Skripal-fallet, i fallet med nedskjutningen av MH17, gällande Russiagate och för att ha trupper i Ukraina?
     12) Hur ser du på ”bevisen” för att de två männen var eller har ryska GRU-agenter? (Jag VET naturligtvis inte, gör du det?)

 7. Vill förmedla synpunkter från en kommentator i artikeln i DN om detta:

  Motivet är fortfarande kärnfrågan som ingen kommit förbi, och som därför sopas under mattan.

  Att den ryska ledningen skulle likvidera en förbrukad och harmlös före detta spion i ett främmande land, en person man kunde gjort sig av med när som helst under alla hans år i ryskt fängelse (ryssarna har ju inga skrupler mot sådant, det vet vi ju alla).

  Att man för attentatet skulle använda ett nervgift med ett ryskt namn och göra det i full visshet om att rysshatet i världen skulle explodera.

  Att man skulle göra det inför VM i fotboll som omhuldades av alla i Ryssland som ett efterlängtat erkännande (och som ju blev rätt lyckat, för övrigt).

  För att genomföra något sådant måste den ryska ledningen bestå en samling självhatande masochister, besatta av att förstöra varje uns av ryskt avseende i världen, Hur troligt är det? Lyssna t.ex. på niotimmarsversionen av Oliver Stones intervju med Vladimir Putin, och gör en bedömning.

  För att inte tala om GRU:s inkompetens! Att skicka ut två agenter som knallar omkring i fullt dagsljus i ett land pudrat med övervakningskameror! Astrid Lindgrens agenter skulle åtminstone ha åkt i en bil och haft keps och solglasögon, och troligen lösskägg.

  Den enklaste lösningen är mestadels den rätta (Ockhams rakkniv), i det här fallet att någon (stat, grupp, individ) med intresse av att skada Ryssland ligger bakom mordförsöket. Men åt detta, det mest sannolika scenariot, ägnas inte ett ord eller en tanke. visa mindre.DN:s Anna-Lena Laurén

 8. Nu har jag haft tid att diskutera Skripal-fallet med rysk medicinsk
  expertis. En fråga många ställt är ”varför dog in Skripals
  omgående när de utsattes för världen dödligaste nervgift”.
  Förklaringen ligger i utspädningsgraden. Tillräckligt utspätt
  är novichok inte omedelbart dödligt, och det var precis det
  som var poängen. Det skulle se ut som om Skripal dä avlidit
  i hjärtinfarkt.

  Novichok är känsligt för fukt, och det var fuktigt i luften
  den aktuella dagen. Precisionen minskade något, och Skripals
  kunde räddas till livet.

  Det finns naturligtvis många frågor som återstår, men huvuddragen
  börjar bli tydliga.

  Även för Craig Murray börjar mönstren framträda. Han skriver

  ”The evidence mounts that Russia is not telling the truth about “Boshirov” and “Petrov”. If those were real identities, they would have been substantiated in depth by now. As we know of Yulia Skripal’s boyfriend, cat, cousin and grandmother, real depth on the lives and milieu of “Boshirov” and “Petrov” would be got out. It is plainly in the interests of Russia’s state and its oligarchy to establish that they truly exist, and concern for the privacy of individuals would be outweighed by that. The rights of the
  individual are not prioritised over the state interest in Russia.”

  https://www.craigmurray.org.uk/

   • Citat Anders Romelsjö:

    ”Att den ryska ledningen skulle likvidera en förbrukad och harmlös före detta spion i ett främmande land, en person man kunde gjort sig av med när som helst under alla hans år i ryskt fängelse (ryssarna har ju inga skrupler mot sådant, det vet vi ju alla).”

    Förbrukad och harmlös? Uppenbarligen inte enligt Putin! Skripal-fallet är för min del avslutat,
    hela händelsekedjan går att följa för den som vill. Imponerande att Iran var så förutseende, något
    som jag skrev om på denna blogg i fallets inledning. Craig Murray kommer väl att fortsätta tjafsa lite med Bellingcat, men det ändrar inget i sak.

    Att Jan Nybondas på denna blogg försökt peka ut Ukraina som skyldig kommer givetvis sent att glömmas (av mig, kanske ska tilläggas).

    • Varken Storbritannien eller du har presenterat några belägg för att Ryssland är inblandat i detta. Jag ställde tidigare på din begäran en antal frågor till dig att besvara.

     Här några punkter:

     1) Qui bono? Vilka motiv kan Ryssland ha haft för att genomföra en åtgärd mot en f.d. spion som man lämnat för några år sedan just före presidentvalet i Ryssland.
     2) Har dessa basala juridiska principer för en rättsstat tillämpats?
     * antagande om oskuld;
     * att inte beskylla någon för ett brott förrän det finns åtminstone tillräckliga bevis för att skapa ett prima facie-fall
     * rätten för den anklagade till noggrann testning av anklagelserna med avseende på sanning, tillåtlighet i förhållande till lag och vetenskaplig trovärdighet;
     * och viktigare i det här fallet avslöjande av bevisen för den anklagade, som då har rätt att få försvara åtalet inför en opartisk domstol.
     3) Hur ser du på uppgifterna om att flera andra länder, bl.a. Storbritannien och USA hade Novichock?
     4) Hur ser du på uppgifterna att Ryssland förstört sina kemvapen 2017 enligt OPCW?
     5) ”Novichok”, 8 till 10 gånger kraftigare än VX, uppgavs nästan att vara nästan alltid dödlig. Hur kunde då Skripals återhämta sig ganska snabbt och fullständigt?
     6) Har du någon tänkbar förklaring till att Skripals inte framträder? Kan du tänka dig politiska intressen bakom det?
     7) Hur ser du på bevisvärdet av uppgiften om CCTV-fotografier av de två männen som vandrade runt centrala Salisbury (aldrig närmare 500 meter till Skripal-huset)?) Hur ser du på uppgiften om livsfarliga ”Novichok” i sovrummet i London-hotellet som de bodde i. ”Den senare påståendet skulle skrattas ut av domstol” menar juristen James O’ Neill.
     9) Hur ser du på denna uppgift? Skripals lämnade sitt hem den morgonen och det finns inga bevis för att de någonsin återvände. Ändå anlände de två ryssarna som anklagades för att vara försöket mördare inte i Salisbury förrän strax före klockan 12.00.
     Hur kunde de då smörja in dörrhandtaget (utan att upptäckas och utan skyddskläder) och infektera Skripals när dessa inte var hemma och därför inte kunde ha rört dörrhandtaget mellan 12.00 och när de insjuknade (samtidigt) nästan fyra timmar senare?
     10) Hur ser du på uppgiften att två narkotikamissbrukare insjuknade några månader senare, och enligt uppgift från brittisk polis till följd av Novichock i relation till uppgifterna om förgiftning av Skripals av ryska agenter?
     11) Kan du se något samband mellan allvarliga kritik mot Ryssland i Skripal-fallet, i fallet med nedskjutningen av MH17, gällande Russiagate och för att ha trupper i Ukraina?
     12) Hur ser du på ”bevisen” för att de två männen var eller har ryska GRU-agenter? (Jag VET naturligtvis inte, gör du det?)

     • Efter Putins utspel i Peryj Kanal om Skripal, på bästa sändningstid, i samband med en internationell konferens, så är detaljfrågor i mina ögon ointressanta. Ingen, säger ingen, som såg Putin i går kväll kan tveka om att han är mycket personligt engagerad.

      För att svara på 11): Jag läste ett uttalande från en rysk general (som jag tyvärr inte kan hitta nu), som efter nedskjutningen av Il-20 var hjärtligt trött på alla ryska undanflykter. ”Ukraina sköt ned MH17, engelsmännen förgiftade Skripal, och det var Israels fel att Il-20 sköts ned.”

      Vi kommer säkert att återkomma till MH17, inväntar vad den holländska juristen har att säga.
      Jag har sagt det tidigare här, men säger det igen. Intelligenta och kunniga ryssar boende i Ryssland förstår mycket väl alla dimridåer som Ryssland försöker sig på med jämna mellanrum. En del tittar aldrig på Pervyj Kanal.

      Jag har personligen, i motsats till alla som läser och skriver på denna blogg, och som inte har någon insikt i frågan, upplevt hur Ryssland behandlas i dopingsammanhang. Min uppfattning är att rövarhistorier om MH17 och Skripal kraftigt försvårar arbetet med att försöka få en rättvis bedömning av ryska idrottares skuld i dopingärenden. Och jag kan garantera att Moskva i dopingsammanhang är totalt ointresserade av synpunkter från jurister från Australien.

      Ryssland är inte det minsta hjälpt av bloggare som ”ända in i kaklet” (som det heter numera) försvarar Putin. Man är i behov av bra internationella kontakter på alla områden, varav jag har kontakter inom tre (personliga, doping, och, framförallt, vetenskapliga).

 9. Putins uttalande i RT (https://www.rt.com/news/440211-putin-calls-skripal-traitor-scum/) fick stort utrymme i Pervyj Kanals långa nyhetssändning ikväll.

  Med Putin i närbild upprepade han [om Skripal dä], ”Predatel rodina” (ung. landsförrädare) två gånger.
  Ett av de mest känslomässiga uttalanden jag har hört Putin göra, och RT skriver också ”In a rare personal comment…”.

 10. Jag har nyligen sett någonstans påståenden att Skripal fortsatte att avslöja ryska agenter i Europa. Alltså fanns det ett skäl att tysta honom. Kanske var de två männen GRU-agenter? Men det besvarar inte Anders R:s lista på vettiga invändningar emot mediernas påståenden. Om nu Skripal skulle tystas, varför inte vänta till över presidentvalet? Varför också söka mörda hans dotter, det skulle ju bara ge upphov till mer, och äkta uppståndelse? Och varför uppträdde de två ryssarna så demonstrativt öppet i Salisbury? Sant är att världen är full av klantskallar, också Ryssland.

  Någon annanstans har jag sett ett rykte att det verkligen var GRU som låg bakom historien, utan klartecken från KGB, eller FSA som de heter numera, och givetvis Putin. Det skulle därför nu pågå ett internt politiskt krig mellan de två organisationerna. Det smått aggressiva sätt de två ryssarna blev intervjuade i RT skulle också tala för att de och deras organisation ligger illa till. ”-Klantskallar!”