Korruption inom idrott och samhälle är inget nytt


Ingen har väl undgått att notera att massmedia rapporterar att 14 högt uppsatta personer inom Fifa åtalades i dag för en rad bedrägeri. Under en period på 20 år påstås de ha mottagit närmare motsvarande en miljard kronor i mutor av olika slag. Misstankar riktas mot att FIFA:s president Sepp Blatter är involverad. Denne säger ”Sådana oegentligheter har ingen plats inom fotboll och vi kommer se till att de som ägnar sig åt det får lämna fotbollen”.
original
Tyvärr är korruption eller fusk inom idrott inget nytt. Hur pass omfattande det är vet ingen.

* Inför VM i Brasilien 2013 tvingade FIFA att slopa sin lag som förbjöd alkoholförsäljning vid idrottsevenemang, efter påtryckningar från USA:s öljätte Budweiser.
* Dagens Industri skriver vid lunchtid ”Det amerikanska sportutrustningsföretaget Nike kan vara det bolag som amerikanska myndigheter menar har mutat en brasiliansk fotbollstjänsteman för att erhålla ett sponsoravtal.”

I februari 2013 kom från Europol beskedet att många toppmatcher i fotboll i Europa varit uppgjorda. Svenska Dagbladet skrev 4/2 2013 ”Mer än 600 uppgjorda fotbollsmatcher, bland annat i Champions League och VM-kval. Över 400 domare och spelare inblandade. Det är delar i den gigantiska spelskandal som nu avslöjats av europeisk polis.” Den kommande utredningen blir naturligtvis intressant, och det är inte omöjligt att det finns allmänpolitiska aspekter.

Lance armstrong untitled

* Sommaren 2013 kom beskedet att toppstrinterlöparna Gay and Powell hade positiva dopingprov.

Vi minns hur USA:s älskade, och vackra sprinterdrottning Marion Jones åkte dit för bloddopning för flera år sedan, liksom hennes första man som var en framstående kulstötare. Efter OS i Söul 1988 fann man att ”världens snabbaste man” Ben Johnson hade dopat sig. Och hur många av världsrekorden i kraftsport inom fri idrott och i andra grenar, samt bland hoppare, har satts av dopade frågar man sig – dagens toppatleter ligger en bit under de resultat som presterades av sämre tränade och mindre korrekt nutrierade idrottsmän för 20-30 år sedan. Allt detta är trist. Det är naturligtvis bra och nödvändigt att man bättre kan avslöja dopning och bekämpa problemet.
Marion Jones untitled

ben johnson untitled
”Uppdrag granskning” presenterade i slutet av februari 2013 starka belägg för bloddopning även inom längdskidåkning, och menar att framstående nordiska skidåkare med stor sannolikhet ägnat sig åt detta. Strax innan avslöjade Lance Armstrong, ”världens främste cyklist genom tiderna” att han sysslat med bloddopning, liksom andra framstående cyklister. Den rätta benämningen är nu ”världens främste bland bloddopade cyklister genom tiderna”. Och segrarna i 90-talets VM-tävlingar på skidor var väl ”världens främste bland bloddopade och icke bloddopade skidåkare”.

Vi har inom kapitalismen flera exempel på fusk som Telia och hästkötsskandalerna, tidigare asfaltskartellen och den stora mutan i samband med Bofors Indienaffär för drygt 25 år sedan. Och nu TeliaSoneras misstänkta mutning av presidentfamiljen i Azerbadjan.
Medveten produktion av sämre varor än nödvändigt är vanligt enligt ett chokerande, förbisett TV-program i våras. Ralph Nader rapporterade om detta i USA för decennier sedan. Genom att produkterna är kortlivade kan produktionen, försäljningen och BNP öka. Är inte detta ett slags lurendrejeri? Jag vill fästa uppmärksamheten på likheten med de aktuella kända (hur mycket är okänt?) exemplen på fusk inom idrott med de inom näringslivet.

* OBS – detta innebär inte korruption och mutor inte kan finnas i socialistiska samhällen!

Fusk inom läkemedelsindustrin.

1. LäkemedelsindustrinAndra tråkiga nyhet av liknande slag kom 2013 från läkemedelsindustrin via bl.a SvT. ”Det är ett stort bekymmer när man bara presenterar den positiva datan man har kring sina preparat. Det kan bli vilseledande för den som har till uppgift att komma med rekommendationer kring vilka läkemedel som ska godkännas och inte”, säger Axel Haglund, psykiatriker på S:t Görans Sjukhus. I sex studier visade sig det antidepressiva läkemedlet Reboxetin/Edronax inte vara bättre än sockerpiller.

2. Dagens Medicin rapporterade 12/12 2012 ”Ännu en sammanställning visar att prövningar som finansierats av industrin oftare ger positiva resultat. Den här gången är det forskarnätverket Cochrane som har stått för granskningen.” Läkemedelsbranschens möjligheter att dölja forskningsresultat som skulle kunna stoppa en medicin får kritik från läkare och psykiatriker både i London och Sverige, skriver SvT på sin hemsida.

3. Dagens Medicins nätupplaga presenterade 8/1 2013 en studie sambandet mellan läkemedelsbolagens kontakter med läkare och utskrivning av mediciner högt rankad vetenskaplig tidskrift (JAMA) visade att läkare påverkas av kontakter med läkemedelsindustrin. En studie bland 3 500 amerikanska läkare med sju olika specialiteter visar att läkare som på olika sätt kommit i kontakt med läkemedelsindustrin, oftare än andra läkare skrev ut dyrare originalläkemedel i stället för billigare identiskaläkemedel.

4. Läkare som erbjudits gratis mat och dricka på jobbet av läkemedelsbolag (vilket var mycket vanligt i Sverige) skrev oftare ut originalläkemedel. De läkare som ibland/ofta träffade representanter från industrin skrev 40 procent ut originalläkemedel jämfört med 34 procent bland övriga läkare.

5. Reklam är mycket vanligt inom läkemedelsindustrin och är snarast motsatsen till saklig information.Fördelarna med den utannonserade produkten överdrivs, och nackdelarna nämns knappast. Företag försöker underhålla ett varumärke, vilket Naomi Klein så väl beskrivit i boken No Logo. Då kan man ta särskilt mycket betalt.

Detta är några exempel på hur kapitalismen indirekt påverkar evidensbaserad medicin, och ibland människors moral.
Drivkraften i kapitalismen är kapitalackumulation och största möjliga vinst. Då är låga löner, så få anställda som möjligt, skattefiffel, mutor, vilseledande reklam och nonchalans inför miljöproblem en fördel. Och enligt officiell statistik dominerar ett fåtal aktörer alltmer inom så gott som alla brancher – en koncentration som snedvrider konkurrensen.


Vad bör göras?
I det korta perspektivet är det naturligtvis viktigt att satsa än mer på att avslöja fusk inom bl.a idrott, industri och kommuner (Göteborgsskandalen). Människors moral påverkas som regel av de samhälleliga värderingarna och produktionssystemet. Inom kapitalismen som bygger på att ett fåtal tjänar mycket på andras arbete och sedan använder pengar utan demokratisk insyn kan fusk, mutor och vilseledande reklam ge favörer. (PS. Detta innebär inte att t.ex. dopning och mutor förekommit i socialistiska stater av olika schatteringar). Vi behöver ett annat samhällssystem i världen.

Jag tror att mänskligheten behöver ett annat, demokratiskt ekonomiskt system där vi gemensamt och planmässigt kan utnyttja jordens resurser nu och för framtiden. Detta innebär inte planhushållning i diktatorisk form, utan en kraftig utvecklad demokratisk form av ekonomi, där kreativitet givetvis också ska belönas. Då kan vi snabbt få bort fattigdomen och reellt ta itu med miljöfrågorna. En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över våra gemensamma tillgångar, en förutsättning för rättvis och rationell användning av dessa. Förslag på hur detta kan se ut finns och kommer att presenteras längre fram.

Beredskap kan finnas
* I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. I en aktuell undersökning uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”). Och vi har ”Occupy”-rörelsen i USA.
* En annan opinionsundersökning i USA 2009 med omkring 1000 deltagare fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 April 2009; http://www.clevelandleader.com/node/9655.) Felmarginalen var 3 %.
* I detta sammanhang kan man notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 September 1987. Bellamy Foster J. The age of monopoly finance capital. Monthly Review 2010;61:1-13).
* En frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
* En annan undersökning påvisar minskad tilltro till kapitalismen i bl.a. Sovjetunionen. Detta var en klusterbaserad intervjuundersökning med en felmarginal på 4-4,5 %. (Bild nedan).
Pew Research Anniv-of-Fall-of-Soviet-Union-20110044

Kommentar: Undersökningarna avser olika tidsperioder med olika konjunkturer. Den fria (=privatägda) pressen i USA är unisont negativt till allt som har att göra med socialism – ändå dessa siffror – hoppingivande, liksom ”We are the 99 %” -rörelsen var, innan den splittrades bl.a. genom insatser av infiltratörer. Det är inte socialt önskvärt att kalla sig socialist i USA. Varför röstar man inte på något socialistiskt alternativ i USA? Det finns inget. Och det fordras tillgång till enorma mängder pengar för att kunna delta i de odemokratiska valen i USA, där ”dollarocrazy” ersatt demokrati (Se tidigare blogginlägg).

intressant.se, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , ,, ,

Expressen 27/5Dagens Industri 28/5 DN 15/7 2013 nDN1Gay och Powell förklara sig DN 15/7 SvD 27/2DN 28/2 DN hästkött DN Uppdrag granskning 27/2Bilderblogg AnnarkiaSvenssonbloggen 28/2 Annarkia SvT SvD 5/2 Cochrane – om hälsoundersökningar BilderbloggCochrane Dagens Medicin 12/12Cochrane-rapporten SvT Uppdrag Granskning 12/12 Expressen 12/12 Ab 12/12 Bilderblogg DN 12/12 Svd 12/12 AB 12/12 DN 20/9

SvD 20/9 Aftonbladet 20/9 Expressen 20/9SvT 20/9DN 7/9 SvD 7/9 Aftonbladet Expressen 7/9
SvT 7/9
Sveriges Radio 7/9
DN 6/9 ,
Occupy Wall Street 4/9 ,SvD 6/9 , Expressen 6/9 , Aftonbladet 6/9 , SvT 6/9 , Sveriges Radio 6/9 , DN 2/9 , Aftonbladet 2/9 , SvD 2/9 ,
Observer BBC undersökning 2009 Läkartidningens arkiv


8 svar till “Korruption inom idrott och samhälle är inget nytt”

 1. Vi vet att FIFA är korrupt. Inget nytt där. Den egentliga anledning till varför USA agerar världspolis och ingriper just nu är att på den stundande FIFA kongressen riskerar Israel är uteslutas från FIFA p g a av dess otaliga brott mot palestinier. Allt annat är spel för galleriet. Men ingen i den ”fria” media tar upp detta. Det säger mycket väldigt mycket om hur illa det är ställt …

  http://www.jonathan-cook.net/blog/2015-05-27/us-arrests-as-fifa-mulls-giving-israel-boot/#sthash.b8BwZFZL.uxfs&st_refDomain=t.co&st_refQuery=/A6hT0kCyIn

 2. Hörde dock på Radionyheterna kl. 12.30 (P1) att 5 lag från det av Israel ockuperade Palestina (”bosättningarna”) spelar i israeliska ligan. Ibland har idrottsrörelsen gått före i kamp mot rasismen. PÅ 1960-talet fick apartheid-Sydafrika problem med att delta i internationella fotbollsturneringar och 1970 beslöt Internationella Olympiska Kommittén (IOK) att utesluta Sydafrika.

  Fortfarande är dock apartheid-Israel med i IOK.

  En annan ”fördel” för USA:s lilla härskande elit är att detta är ett bidrag till demoniseringen av Ryssland och Putin, då Ryssland ska få arrangera nästa fotbolls-VM.

 3. Jag hörde samma sändning 12.30 i P1. I ring P1 lite tidigare var det en inringare som berättade just det och sade att våra medier inget berättade om det. Lite överraskad blev man ju då 12.30. Men visst, särskilt fördömande ordalag var det inte om apartheiden i den israeliska fotbollen eller att en palestinsk lanslagsspelare inte kan lämna Gaza för att spela i och med att han är inlåst i världens största utomhusfängelse.

  I ring P1 var det samma hjärtskärande vardagslunk som vanligt. Inringaren berättar om sönderbombade träningsanläggningar och arenor, programledaren påminner om Hamas. Tydligen var hon i Gaza för två veckor sedan, hade varit intressant att höra henne berätta om sina intryck.
  När inringaren sen säger de förbjudna orden ”olaglig ockupation” blir hon avbruten av en programledare som genast och med eftertryck efterlyser inringare med diametralt motsatta åsiktspositioner. Dessbättre fick hon inte som hon ville.

  Tänk att FBI har rätt att utreda korruption bara för att en amerikansk bank har använts. Då slipper sannolikt medarbetarna på den byrån oroa sig över att bli arbetslösa en hyffsad lång tid framöver.

  Hjärntvätten börjar bli skrämmande när Rysslands schlagersångare blir så vilt utbuade att arrangörerna tvingas be publiken att dämpa sig. Har jag hört men inte sett själv. Om det inte stämmer, rätta mig gärna.

 4. Tror alla länder är väl medvetna om korruptionen inom idrottsnomenklaturan, alla har bevis emot dem, problemet är ju att bevisen är den egna bestickningen. :)

  Så för att lösa problemet gäller det att få nån att sitta med Svarte Petter. Man behöver en ”fall guy”.

 5. DN skriver just nu ”Sepp Blatter avgår som ordförande för Fifa, det internationella fotbollsförbundet. Det meddelade han på en direktsänd presskonferens på tisdagskvällen. Sepp Blatter avgår som ordförande för Fifa, det internationella fotbollsförbundet. Det meddelade han på en direktsänd presskonferens på tisdagskvällen. Blatter omvaldes till ordförande för Fifa så sent som i fredags.

  – Jag ställde upp till omval för att jag var övertygad om att det var det bästa för Fifa. Men mitt mandat verkar inte ha fått stöd från fotbollsfans runtom i världen. Som ordförande måste ha ett brett stöd. Därför ställer jag min plats till förfogande och min ersättare kommer att väljas på en Fifa-kongress inom kort.”

  Kommentar: Sepp Blatter gör säkert rätt i att avgå. FIFA behöver en rejäl omstrukturering. På basis av mitt blogginlägg igår om korruptionen inom USA:s politiska ledning påstår jag att det är ännu mycket mer angeläget med en omstrukturering där. Vilket inte kommer att ske utan kraftig klasskamp underifrån.