Om rasism och invandring


Denna debatt-artikel har skrivits av Åke W Bergh, journalist och översättare. Han har berikat bloggen med flera artiklar i olika ämnen. Bland annat om Gladio, som den här artikeln har viss anknytning till. http://jinge.se/mediekritik/gladio-ater-pa-tapeten.htm Hans tema är mycket aktuellt och mycket kontroversiellt – också inom ”Vänstern”. Jag har tidigare skrivit om detta, liksom Ulf Karlström.

I en artikel i början av september skrev jag följande i ”Flyktingkatastrofen är ingen tillfällighet” som nu är överspelat. http://jinge.se/mediekritik/flyktingkatastrofen-ar-ingen-tillfallighet.htm En generös invandringspolitik har kapsejsat.

Vad bör göras?
1. EU bör på högsta nivå fördöma USA:s krigspolitik och uttala att denna är huvudorsak till flyktingströmmarna och till tillväxten av ISIS och al-Qaida. Bevisen är många och oerhört starka.
2. EU måste kräva att USA tar emot eller betalar för en stor andel av flyktingarna från Mellanöstern (som i princip är utestängda från USA, som tävlar med f.d. öststater i snålhet och inhumanism i flyktingfrågan).
3. EU måste kräva att USA betalar en stor del av flyktingkostnaderna för länder i Europa och i andra världsdelar.
4. EU ska genast slopa de enligt FN-stadgan sanktionerna mot Syrien, Iran och Ryssland.
5. Utforma en solidarisk generös flyktingpolitik inom EU. Kvoter, samt minimikrav på kvalitet i omhändertagandet.
6. Med detta i bagaget kan EU-stater och -partier kraftfullt värna EU:s anseende, demokratin, förbättra situationen för dagens flyktingar och medverka till att minska flyktingströmmen framöver. Dessutom minska inflytandet från SD, Front National etc.

Den 22/11 kom Ulf Karlströms senaste artikel som berör morgonens ämne http://jinge.se/mediekritik/fri-arbetskraftinvandring-ar-det-losningen.htm

Knut Lindelöf publicerade igår inlägget ”Asyl och invandrarfrågan går fint att diskutera” http://www.lindelof.nu/asyl-flykting-och-invandrar-fragan-gar-fint-att-diskutera/ Han skrev ”Den föreläsning av Tino Sanandaji som jag lyfte fram i gårdagens blogginlägg har väckt en storm som jag inte är riktigt van vid. Att ämnet var känsligt och att jag tänkte mig noga för innan jag publicerade framgår tydligt av min text, men att så många (för mig kända personer) faktiskt kommit med uppskattande tillrop var glädjande.”

Nu över till Åke W Berghs artikel!
Artikeln.
Oj, det här kräver en längre utläggning, en hel liten essä:

Svensk vänster som officiell politisk kraft finns inte längre – ersatt av ett nytt ”normaltillstånd” som inleddes redan dagen efter Palmes valförlust 1976. Att Sverige från och med nu skulle sluta bekymra sig om imperialism och allt som skedde i världen, och istället lösa världens problem – i Sverige! Helt utan debatt, än mindre några demokratiskt fattade beslut. Sverige skulle bli mångkulturellt och (i ordets dubbla betydelse) mindre blåögt. Punkt slut.

Först ut att bli nya svenskar redan hösten 1976 var assyrier, som inga visste vilka de var men som en snabbkoll i Wikipedia avslöjar var just det folk som en gång fördrev judarna från Mellanöstern för c:a 2 500 år sedan.
Och fler skulle följa. Många fler – idag två tre miljoner. Den senare siffran enligt ett jublande Expressen härom sommaren. Men ajöss med allt bistånd på plats och allt vad anti-imperialistisk kamp heter. Slut med ekonomisk stöd till nationella frihetsrörelser. Kan vi gissa att nackhåren reste sig unisont hos det statsbärande parti som under Vietnamkriget ställde upp bakom paroller om kamp mot imperialism, och faktiskt även sionism. Det senare just den form av rasism som bedrevs/bedrivs i den judiska staten Israel, världens enda kvarvarande apartheidstat.
Invandringspolitik

Sverige skulle destabiliseras och tystas och ”våra” massmedier var vapnet. Vår idealism (och inte minst kurage) – då så beundrad i den fattiga världen – skulle vändas inåt. Mot oss själva, var och en för sig. Det var budskapet från opinionsskapande medier. Unga människor skulle sluta bekymra sig om övergrepp i världen, upphöra med allt kollektivt organiserande i massrörelser och solidariskt samlas i protester mot imperialisternas folkmord i Indokina och annorstädes, och istället ”satsa på sig själva”. Navelskåda sig själva och gärna skåda i skyn med all sin Fantasy – bara inte se sig om i världen som den såg ut. Bara det privata räknades nu. Man skulle kvalificera sig för lönsam tjänst inom näringslivet – offentliga sektorn redan utdömd och förtalad.

Från och med nu även ”ta hand om” världens fattiga – här i Sverige. Biståndsarbete på plats onödigt. Sånt dämpade bara vår neo-idealism. Bara så kunde vår plötsligt begynnande inhemska ”rasism” bekämpas. Xenofobi och främlingsfientlighet introducerades, tidigare tämligen okända begrepp här. Liksom ”vänsterextremism” som tillkom under falsk flagg under Natos blodiga Operation Gladio, eller Stay Behind, nere i Europa.
Invandrare på båt
Men alas, Alla håller på sitt och har enligt FN full rätt att själva styra sina länder. Det var just Palmes budskap: de små ländernas rätt till självbestämmande. Det är själva idén med suveräna stater, en ordning vi nu ser slås sönder och samman i ett enda kaos av neoliberal kommersiell ”globalism”. Mellanöstern/ Nordafrika bara en handfast början till ett totalt globalt privatägt maktövertagande. Lokala demokratier (liksom ”diktaturer”) maktlösa – helt överflödiga. (Jfr. USAs nya ensidiga handelsavtal vi nu alla ska ställa upp på.)

Så, hur gick det med ”vår” nya inriktning på att internt lösa världens problem här i Sverige? Förstås ett fullständigt utsiktslöst mission impossible – hur man än ser det! Sedan 1976 har världens befolkning fördubblats – så gott som all ökning i den sorts länder varifrån våra flyktingar kommer. Föregående chefen för Världsbanken Robert Zoellick sa för några år sedan att höga matpriser innebär daglig kamp för mer än 2 miljarder människor varje dag. Två dollar/dag ansågs då nödvändigt för att få tillräckligt med mat.

Våra biståndsmedel för att lindra världsfattigdomen går nu till kristen välgörenhet i form av bibelstudier på plats i Afrika etc. Det är i stort sett allt vårt berömda u-landsbistånd idag går till, det som inte direkt slussas direkt till FN/amerikanska Världsbanken/IMF. En fördubbling från 16 till 32 miljarder kr utan minsta förklaring av nytillträdda kristdemokratiska biståndsministern direkt efter riksdagsvalet 2006. SIDAs ständigt omdiskuterade projektbistånd en ständigt krympande andel.

Ändå en droppe i havet. Från två dollar om dagen på plats därhemma till fantasibelopp för försörjning av flyktingar här. Direkt ur vår gemensamma välståndsbudget – enda posten som inte behöver privatiseras. Miljarder årligen i ett land som inte har råd med några enstaka miljarder för allmän tandvårdsförsäkring.

Öppen granskning och debatt verboten. Det är det hela i nötskal som vänstern bör begrunda. Alla annat ovidkommande – alla invändningar om enskilda kostnader förs idag på en nivå som bara tjänar arkitekterna bakom den önskade kosmopolitiska samhället. Enbart allmänt publicerade för att enklare kunna hänföra oss till de onda som måste bekämpas med ”antirasism”.

På 40 år har Sverige förvandlas från de fattiga ländernas ideal till en rasistisk dyngpöl (lyssna på Netanyahu nedan) på stadig väg nedåt i välfärdsligan. Dagens övergripande mål är paradoxalt att samtidigt krossa vår skattebas och att ansluta oss till Nato för att militärt bekämpa det nya ryska ”tsarväldet”. (Det gamla var det som en gång krossade Karl XIIs storstilade dröm om att annektera hela det väldiga Ryssland till lilla Sverige.) Dagens Sverige ett land med tiggare, hänvisade till välgörenhet. Att vi synbarligen inte omfamnar dem och sällan skänker en slant ytterligare bevis på vår omänsklighet. Inte desto mindre utmålas Sverige som paradiset i de länder de hämtas ifrån.

För massinvandringen sker inte spontant – det är ett noga organiserat och systematiskt genomfört angrepp på Sverige, något annat kan man inte kalla det. Inga folk eller länder går frivilligt med på eller satsar på massinvandring. När svenska medlemmar i EU-parlamentet beskriver sin verksamhet att värva andra länders EU-kolleger för den goda saken med fri icke-europeisk invandring möts de av totalt avståndstagande – man vill inte ens lyssna på dem. Så ser det ut i ”vårt” Europa.

Idag är hela Europa drabbat, åtminstone de delar av Nordeuropa som vacklande ser/såg som sin plikt att hysa de planerat storskaliga flyktingströmmarna från Turkiet. Men vår regering orubblig i sina grundsatser, erkänner inte för en sekund att USAs krig mot terrorismen och deras pågående militära avfolkning av delar av världen skapar dessa flyktingströmmar. Lyssna på Margot Wallström – enligt officiella UD är det offren själva i form av sina ”diktatoriska” ledare som ska lastas – och att folken i dessa länder aktivt kräver att deras samhällen raseras och de tvingas fly. Vi lever i en upp- och nedvänd värld. Desinformationen är monumental – ”våra” medier hamrar sin förfalskade världsbild från bittida till sent.
Utredningen den segregerande integrationen

Israel ja – minsta kritik mot deras upprörande övergrepp möts omedelbart av Netanyahu med att Sverige är det sista land att lära Israel moral och medmänsklighet. Detta alltså från ledaren för världens enda apartheidstat – direkt återgivet för oss av svenska folkets public servicemedier! Fräckheten är enastående, helt utan konkurrens. Alla massakrer utförs i rent självförsvar, som svar på palestinska ”raketattacker” (oftast fyrverkeripjäser avfyrade i vanmakt).
Så vilka är rasister, vi eller dem som inte ens kan beblanda sig palestinierna? Som de dessutom snott sitt Israel ifrån! Denna lilla brutala rasiststat som mer än någon annan påverkar världshändelserna genom sin närmast totala kontroll av amerikansk politik; kongressen, militären och media genom sin lobby; AIPAC, ADL och allt vad de heter. Resultatet ser vi i alla dessa krig – stater i Mellanöstern/Nordafrika som nu läggs i ruiner men på intet sätt ”hotar” USA, men väl Israel. Till det all anbefalld ”regime change” som i Ukraina. Flera länder, såsom Makedonien, är nu i neokonservativa Victoria Nulands hårkors för Natoanslutning. Serbien ska styckas ytterligare.

Vänstern, i den mån den ännu existerar, måste ta sig en funderare. Är detta tillstånd, det vi nu ser i allt detta kaos och och all denna skapade misär något vi ska stödja? Vare sig aktivt eller passivt? I ett läge då världen för var dag närmar sig en konfrontation som gör alla miljökonferenser överflödiga – med en omisskännlig doft av Ragnarök, atomvinter framprovocerad av just de krigshetsande krafter med allt detta besinningslösa hat som här beskrivs.

Sammanfattningsvis: vi behöver inte permanent ”ta hand om” några från världens alla hörn. Det tillhör Nya Världens historia – och se hur det gick för ursprungsbefolkningen. Inga länder sysslar med sånt idag, än mindre lägger några resurser på det. Lika okänt i länder från vänster till höger, undantaget Israel. (Om planekonomiska ”vänsterextremister” kan utpekas skulle Nordkorea idag vara världens mest mångkulturella land.) Man ”tar hand om” övergivna katter medan folk har mänskliga rättigheter, fastställda i internationella konventioner undertecknade av FN:s samtliga medlemsstater.
Alla har rätt till ett drägligt liv där man har sina rötter, sin historia, sina traditioner och sitt eget språk, religion, hudfärg och även hårfärg.

Alla länder som vill kalla sig suveräna har ansvar att skydda sina egna medborgare, ett absolut krav i vår moderna värld. Alla moderna trygghetssystem strikt nationella, inga bidrag flyter in utifrån. Öppna gränser för att komma till rätta med massfattigdomen rena dagisdrömmen. Som ett försäkringsbolag som ruinerar sig på att betala ersättningar till oförsäkrade.
Är detta cyniskt är 99 länder av hundra cyniska. (På dem bara ni samvetsömma, ge dem på pälsen hela bunten!) Betalande turister välkomna, inga andra. Inte ens jobbsökare i lägen av nationell arbetslöshet. Inga befolkningar ”behöver” bytas ut mot främlingar. Något som inte skett i större skala på bortåt tre tusen år. Då Sydösteuropa och Mellanöstern stormades av Asiens beridna stäppfolk, plus opportunistiska anhang från Mindre Asien. (Händelsevis just då judendomen sägs ha haft sin födelse i dessa trakter).

Missnöje och inbyggda motsättningar då? De kan med fördel justeras fredligt via ömsesidiga överenskommelser eller skiljedom. (Jfr. Tjeckien – Slovakien och inte minst Sverige – Norge.) Ingen ska behöva fly och ingen ska tillåtas verka för ”destabilisering”, än mindre yttre aggression. Detta senare helt illegalt enligt gängse internationell lag samt FN:s mest grundläggande regler och statuter för en fredlig värld. En värld utan destruktiva konflikter, upprustning och bullrande krigstrummor.
palme
Verka aktivt för det, ni som ännu kallar er vänster! Krig och aggression hör helt andra krafter till, de krafter som skapar terrorism. Låt inte er bedras – vägra lyssna till deras högljudda propaganda!
Idealistiskt? Men lyssna då på Olof Palme – Politik är att Vilja! Vilja att förbättra världen.

i Andra om: , ,, , invandring, , , , , , ,

Bärgslagsbladet Arboga Tidning 27/10 Professorsblog 28/10 Knut Lindelöfs blogg 29/12 Knut Lindelöf 27/12 Pål Steigan 23/10 Putin talar med Saudiarabiens kung New York Times om Rysslands krigSputnik News 23/10 Möte mellan Assad och Omans utrikesminister Sputniknews 26/10 Globalresearch om krig mot ”moderata rebeller” ETC 17=10 Ab om Syrien Synapze-artikeln Newsnow McCain SvD 1/10 Globalresearch 1/9 2015 Guardian 28/9 Washington Post Holland om Putins fredsplan Guardian DN 27/9 Press TV 21/9 Counterpunch 23/9 Ryssland planerar flygattacker mot ISISRyska uttalanden 24/9 Foreign Policy SR Bo-Inge Andersson 25/9 Pål Steigan 19/9
Blogginlägg 13/9 Ryssland hjälper Syrien New York Times 17/9 Opednews ” target=”_blank”> DN 3/9 Russia Today Christian Science Monitor 8/9 The Guardian ABC News Pål Steigan 1/9 DWN USA & Co stödjer ISIS! Intervju med general Flynn Pål Steigan 3/8 Senator Black Todayszaman Aftonbladet 28/7 EU-observer 28/7 Pål Steigan 27/7 Al-monitor Pål Steigan 29/7 Globalresearch om DIA-rapporten Zero-hedge om DIA-rapporten Om DIA-rapporten Pål Steigan 25/5 Daily Mail 26/5 DN 13/5 Pål Steigan 5/5 Clarkes CNN-intervju Newsweek 12/1 Globalresearch 19/2 om ”kriget mot IS” DN 26/2 Joe Bidens medgivande New Eastern Outlook Sveriges radio 20/11 Reuters 7/11 ABC 21/11 Globalresearch 30/9 Daniel Ellsberg SvD 6/10


27 svar till “Om rasism och invandring”

 1. Nog verkar det som om Vänstern inklusive media springer maktens/bankirernas ärenden. Jag instämmer i punkt 1-4. Jag förstår inte er och vänsterns önskan att förinta nationalstaterna, att ta ifrån medborgarnas stolthet över sina länder och ert/vänsterns/maktens behov av att förneka vårt lands historia. Rasismtjatet är urlöjligt. Svenskar är väl bland de minst rasistiska i världen. Riktiga rasister hittar ni i arabvärlden och i Afrika och Korea. Kan nog lägga till Israel där också. Sen förstår jag inte hatet mot Sverigedemokraterna. SD är idag vad Socialdemokraterna var för 60-70 år sen. Medlemmarna består till största delen av vanliga svenska arbetare och egenföretagare. Däremot hittar ni inga ljugande journalister eller vänner av NWO i SD. Två tidigare kollegor till mig kommenterade på Facebook att de tyckte att ISIS borde bombas sönder och samman och att Storbritannien borde neka asyl till män i vapenför ålder eftersom IS-terrorister lätt kan följa med migrantströmmen in i landet. En SFI-lärare ringde upp brittiska UD och krävde att mina kompisar skulle få sparken för att de är ”rasister” och ”islamofober”. De fick sparken samma dag. Det är skrämmande vilken makt dessa fega syltryggar har. Detsamma pågår ju i Sverige. Om man kritiserar regeringens politik eller islam så riskerar man sparken, uteslutning från facket och vräkning från bostaden. Tycker ni som läser här att det ska vara så?

  • Ur den diskussionen:
   ”Leif Törnqvist: Nej i.gen ska behöva fly, det bör vi förvisso arbeta för. Men när nu läger är sådant att många måste fly? Kommer vi verkligen att gå samma öde till mötes som Nordamerikas urbefolkning om vi som Anders föreslår också arbetar för en solidarisk och generös flyktingpolitik?”

   Detta är ett märkligt tänkande, det finns här en tanke om att bevara nuvarande tillstånd in i framtiden och reglera framtida generationer. En konservativ önskan om att bestämma hur framtida generationer skall se ut, under ytan i tänkandet att svensken försvinner finns en rasbiologisk outtalad tanke om vad som är svensk. Där inblandningen av ”främmande” element ses som ett hot, där mannen eller kvinnan som gifter sig med någon ”osvensk” hotar Sverige. De som tänker på detta vis och vill reglera framtida etniska sammansättning och etnisk inblandning i Sverige är just nazister, det finns inget bättre sätt att beskriva denna typ av tänkande. Leif Törnqvist ifrågasätter detta, men han ifrågasätter inte ståndpunkten i sin helhet, han ifrågasätter OM det kommer hända, vad han inte ifrågasätter är den grundläggande premissen varpå detta skulle vara ett hot överhuvudtaget, det är en backad position, det är en gläntad dörr emot det rashygieniska tänkandet(kulturhygieniska blir det väl i dagens nyspråk).

   Vi är alla tacksamma och glada att våra far och morföräldrar inte reglerade kulturen och vad det innebär att vara svensk med statsapparatens maktmetoder fullt ut. Jag gillar rock n roll och annat osvenskt, som numera är svenskare än det mesta. Tänk dig ett Sverige som hade styrts av dagens kulturnationalister om mormor och morfar varit sådana, vad hade ett sådant Sverige fört tankarna till? Just det, Nordkorea.

   • Det är inget fel i att människor från olika länder gifter sig men vad som pågår i Europa och framförallt i Sverige nu är att vi är på väg att bli som Mellanöstern med dess religiösa vanvett och våld. Tysta, blyga svenskar trängs bort, tvingas jobba så mycket att de inte har tid att skaffa barn och svenska arbetare har blivit utsedda av EU och våra styrande att bli löneslavar. Tänk om våra gamla kunde få så påkostad vård som invandrare får. Istället vanvårdas de och flyttas runt så de dör i förtid. Vi har ett fint fungerande land som nu börjar bli en mardröm där svenska flickor blir gruppvåldtagna, gamla rånas och misshandlas, det bränns, sprängs, skjuts och mördas.

    • Typisk rasistisk retorik, där du försöker koppla ihop olika företeelser till invandringen som inte har med den att göra. Du kopplar försöker måla en falsk bild av en trend som faktiskt inte är en trend. Sverige har inte varit tryggare. Ser vi till de trender i brottslighet som spikar uppåt så står nazisterna för dem, mordbrand till exempel.

     • Om vi aldrig varit tryggare varför säljs det mer larm än någonsin, varför har de flesta nu drabbats av inbrott eller rån eller våld av något slag? Varför hörde vi aldrig talas om gruppvåldtäkter, bilbränder, stenkastning mot räddningspersonal, rån och misshandel av gamla för 30 år sen? Varför hörde vi aldrig om bilbomber, handgranater och skjutningar för 30 år sen? Bränder mot tilltänkta boenden är dock troligtvis anlagda av svenskar som oroar sig för att få stora grupper unga män i områden där de har barn och framförallt unga döttrar. Om jag hade unga döttrar så hade jag också oroat mig för deras säkerhet. Hade inte du?

      • Försäljning av larm är alltså det du baserar det på. Har du träffat dessa försäljare, har du sett reklamen på TV? Tror du de baserar sin försäljning på en verklighet eller på den bild de använder för att sälja sina produkter?

       Ditt 80-tal finns inte. Jag levde under 80-talet och allt fanns där, jag var 9 år när jag hade kniven emot strupen första gången. Jag var 7 år när jag och min latinamerikanska kamrat fick gömma oss för knivbeväpnade ligister som nu sitter i Riksdagen för SD och talar om trygghet.

       Du försöker sälja en bild som är falsk. Jag har levt i betong i hela mitt liv, jag föddes där och jag har inte sett något nytt under solen. Jag har sett utvecklingen och jag vet vad som föranleder stenkastningen på polisen. Jag var 6 år gammal när mitt förtroende för polisen slogs sönder av samman i betongen. Inget nytt där, det har bara blivit mer institutionaliserat och systematiskt i angreppet på betongens barn och ungdomar. Jag skulle kunna beskriva exakt hur alla dessa saker uppstått, för jag ser det utanför mitt fönster varje dag.

       • Jag har själv tvingats köpa och installera dyra larm efter att ha haft två inbrott i huset. Du är alltså bitter för att polisen skällde ut dig som barn. Sen tror jag inte på att några Sverigedemokrater som sitter i riksdagen hotade dig med kniv när du var 7 år gammal. Men Gott Nytt År på dig i alla fall!

 2. Ytterligare en som understryker min poäng.

  En sk ”vänster” som önskar upprätta nationalstaten som ett arbetsläger åt transnationellt kapital. Vänsternationalismen är lika tandlös och meningslös som den fascistiska nationalismen. Bägge önskar stänga in folk bakom murar och staket, men ingen nämner ens tanken att stänga in det transnationella kapitalet bakom murar och staket. Nej, det är folkens rörlighet som är problemet, bara vi stoppar dem från att förflytta sig så kommer allt bli bra, det transnationella kapitalet kommer via någon magisk mekanism bli fogligt på den vägen.

  Man anammar samma narrativ som nazisterna om massinvandring, ”systemkollaps” och gud vet allt. Man anammar den nyliberala floskeln om att ”vi inte har råd”. Delar av vänstern har huvudet så långt upp i arslet på kulturnationalisterna att man inte ser var den ene slutar och den andre börjar.

  I ett bunkaslagsmål mellan två internationalistiska vänsterkader av professionella revolutionärer begagnar sig bägge sidor av de vidrigaste tänkbara allierade. Den ena sidan allierad med transnationellt kapital inom CSR gänget (Corporate social responsibility), den andra sidan allierar sig med kulturnationalister och deras kapital. Bägge lika stor del av problemet, bägge lika stora nyttiga idioter.

  Lustrationen blir dock enkel när den dagen kommer.

  • Martin,

   ”Den ena sidan allierad med transnationellt kapital inom CSR gänget (Corporate social responsibility), den andra sidan allierar sig med kulturnationalister och deras kapital.”

   Vanligtvis pratar du klokt, men här undrar jag om jag inte får ha åsikt utan att behöva bli skuldbelagd?

   • Visst får man ha en åsikt. Men jag vill poängtera att man skall skaffa sig den själv, välj inte bara en av de som erbjuds. Välj inte bara ett narrativ som presenteras av de professionella trotskisterna, eller de professionella kulturnationalistiska vänsterdebattörerna. Det är en svår uppgift och jag är långt ifrån färdig med den resan, jag är djupt förvirrad, vilket jag tror många andra också är i dessa dagar.

    Trottarna desillusionerade mig när Libyen bröt, då satt jag flera dagar och tittade på klipp på internet som lades upp av de hyllade motståndsmännen, för att lika snabbt bli censurerade och raderade igen. Vad jag såg var hemskt, man kunde dock inte titta bort, vad jag såg gjorde mig också fly förbannad emot de som sålde oss denna konflikt på vänsterkanten. Det fanns då en del av vänstern kvar för mig, men för 1 år och några månader sedan, som en koordinerad rörelse började delar av denna vänster skriva kulturnationalistiska debattinlägg, en till och med gav uppmärksamhet åt ryska nationalbolsjeviker. Ingen av grupperna kunde förklara för mig deras ståndpunkt, frågade jag framstående trottedebattörer på nätet möttes jag av hån och invektiv, ingen förklaring om hur kaos och västerländska bomber tjänade de förtryckta massorna. Samma på andra sidan, ifrågasatte jag det plötsliga övergivandet av solidariteten, ifrågasatte jag floskler som ”vi har inte råd” och undrade vad som föranledde den nya linjen, så fick jag hån och invektiv, mina kommentarer blev emellanåt helt sonika raderade.

    Jag är långt ifrån klar, jag är på en resa, den tvingades jag till, för jag ville inte känna mig skyldig till imperialistiska anfallskrig som kastade ned människor i blodiga inbördeskrig. Jag ville inte känna mig skyldig till detta, jag ville kunna se liftaren som flytt från Libyen i ögonen, jag ville kunna säga till honom att jag åtminstone inte stödde det som föranlett hans flykt. Jag ville inte heller känna mig skyldig till att stödja de som i sin retorik stödjer en våg av postmodern nationalism, en nationalism som bara är arbetsläger åt transnationellt kapital, en nationalism som nu bygger murar i europa igen. Jag tittade på alla klipp som finns om folksamlingarna vid alla gränser i världen och jag grät. Jag var tvungen att fjärma mig från de som i sin retorik motiverade pepparspray i ögonen på desperata flyktingar fast i ingenmansland, som utmålade dessa nedtrampade fattiga som ett farligt hot, som jämställer dem med koloniala militära flottor som nådde nordamerikas kuster för hundratals år sedan.

    Jag söker ännu efter sinnesfrid, men någon välorganiserad vänster med professionella revolutionärer som jag kan stödja utan skuldkänslor har jag ännu inte hittat. De två lägren finns överallt, de finns i vänsterpartiet, de finns i bland autonoma, de finns hos sossarna. Det gör mig arg, det får mig att skrika ”lustration” och utrensning. Så jag kan inte erbjuda annat än skuldbeläggande, för jag kan inte själv undkomma det.

    • Det fanns vänsterorganisationer som hela tiden haft en riktig bedömning av Libyen- och Syrienkriget. Dit hör Clarté och Kommunistiska Partiet, KP. FIB-Kulturfront har haft flera bra artiklar om Libyen och Syrien.
     Trotskisterna har inte sällan intagit en proimperialistisk ståndpunkt tyvärr. Detta är tydligt hos Socialistpartiet då det gäller Syrien, då man har ungefär samma syn som Obama i synen på Assad och den syriska regeringen. Det gäller också V:s ledning, medan flera aktiva V-partister på basplanet har en riktig bedömning. Trotskisterna är splittrade. En känd svensk trotskistbloggare som Benny Åsman ondgör sig över den som trotskist karakteriserade Tariq Ali har en riktigare syn på kriget i Syrien.

     • Anders,
      De uttalade kommunisterna är nog historiskt sett för smutskastade för att någonsin kunna figurera som ett alternativ hos väldigt många.
      Mainstreamavänsterns ledare och röster har alltför länge övertrasserat sin trovärdighet. Enligt mig vore det bäst att skapa opinion under ny flagg och befria sig från de nuvarande höger- och vänsterbegreppen.

    • Jag tycker att man inte ska känna någon skuld när man blir anklagad för att dela en åsikt med kulturnationalister. Mer eller mindre den enda uppfattning jag delar med dem är att gränserna ska stängas till rejält. För övrigt får många dessa människor mig att vilja spy.

     Med detta sagt kan jag ändå vittna om att jag för över 5 år sedan konstaterade att det var mer konstruktivt att diskutera invandringens fördelar med nazister än invandringens baksidor med chokladbollsvänstern.

     Jag anser att vänstern borde ha drivit verkliga vänster frågor som 6-timmars arbetsdag, medborgarlön, skyddat statliga tillgångar och monopol från utförsäljning, inte att man skulle stödja angreppskrig och sponsra regimskiften, att man skulle strida för en internationell dissident som Julian Assange, osv, osv. HBTQ och feminism är i sig inget ont, men förtjänar inte vara de huvudsakliga stridsfrågorna.

     Jag ifrågasatte redan i samhällskunskapen på högstadiet hur man kan kalla något demokrati med 349 platser i riksdagen, men man måste behöver 4% av rösterna för för att få ta plats. En procent borde gett 3,5 plats. Man svarade mig att skulle det vara så ”skulle det inte fungera så bra och bli som Italien där det var nya regeringar varannan månad”. Men jag blev aldrig övertygad om varför det skulle vara så farligt att låta nya partier få ta plats.

     Trots detta så röstade jag förr, men med tiden så är det inte så noga. Jag undviker att rösta till riksdagen efter blankrösten började sorteras som ogiltig. Då kan jag likaväl visa mitt missnöje, skämma ut landet internationellt genom att sälla mig till de bespottade soffliggarna. Jag röstar dock normalt kommunalt och folkomröstningar då jag upplever att det finns lite mer legitimitet och/eller valfrihet/mening.

     Men riksdagen i dess nuvarande form är dags att förpassa till historiska sophögen. Jag tror att nästa steg i utvecklingen är någon form av direktdemokrati där intresserade medborgare som är intresserade får möjligt delta i det politiska arbetet och besluten.

     Jag välkomnar dock att vänstern nu äntligen börjar vakna gällande invandringen. Det sker verkligen i sista sekunden.
     Jag har länge ifrågasatt invandringens motiv. Samtidigt har hållit avstånd till SD då jag är av uppfattningen att vi måste stå upp för de människor som vi låtit flytta hit, att vi ska leva med inställningen att alla ska behandlas lika och ha samma rättigheter. Jag vill inte dessa människor ska drabbas personligen oavsett om vad jag själv anser vad det är för drivkrafter som ligger bakom att de har flyttat hit.

     Tyvärr är det ett väldigt vanligt retorisk grepp att påstå att en kritiker av invandringspolitiken är missunnsam och inskränkt. Man ser inte särskilt objektivt på begreppet tolerans. Man begär att människor som ogillar utlänningar ska visa tolerans, men själva så vill man inte visa på någon förståelse över att det finns en stark opinion som vill begränsa. Inget kritiskt mainstream alternativ existerar. Istället så tvingar man folk i famnen på SD och dylika alternativ.

     Om jag fortfarande kan tro på något så är det att förbli med de goda människorna och göra mitt för att väcka medvetenhet.
     Men jag förstår att goda människor tröttnar och till slut väljer SD när dom skuldbeläggs för en avvikande åsikt. Likt ett barn som upprepade gånger blir oskyldigt beskylld och bestraffad för stöld riskerar att till slut bli tjuv.

    • ett P.S i frågan om invandringens kostnader

     Hade vi levt i en socialistisk utopi så hade vi haft råd med en långt större invandring.

     Fast vi lever i en marknadsorienterad verklighet och invandringen blir business. Skattemedel förskingras till vinstdrivande verksamhet.

     Svenskarna hade inte haft problem med fler invandrare om det inte vore så att det har blivit så mycket sämre med jobb, bostad och försörjning.

     Sen tror folk normalt tror att detta i huvudsak beror på invandringen.

     Folk inser inte att fördelningspolitiska reformer är största orsaken.

     Fast skulle vänstern lyckas med att klargöra detta så hade man ju samtidigt avslöjat sig som förrädare av sina ursprungliga ideal.

 3. Imperialismens härjande i världen, och särskilt i den arabiska regionen, grundar på den värdegemenskap som USA leder – freedom and democracy.
  Dessa länder är väldigt viktiga för världsekonomin och speciellt för USA som världsmakt och det är ingen slump att terrorangreppen kom just därifrån. Den viktigaste råvaran för den kapitalistiska produktionen, råoljan, finns där. Därför behandlar USA och de europeiska staterna hela regionen som lager till sina nationalekonomiska resurser. Det betyder att den delen av världen, ur imperialistisk syn, krävt ett världspolitiskt betraktningssätt, som föder stora ”säkerhetspolitiska” behov för Västmakterna.
  Dessa stater befinner sig i en motsättning: mella den enorma dollar-rikedom som de lyckats erövra genom oljans stora betydelse för den kapitalistiska världsekonomin; som även förskaffat dem moderna vapensystem och militär, för att de ur strategisk sikt är så viktiga för stormakterna; och att detta inte fört till en kapitalistisk industrialisering av länderna, som kunde frigöra dem från beroendet av västmakterna, som definierar styrkeförhållandena i regionen och i världen.

  Frågan vad ”vänstern” då ska göra, är viktig – men man måste först ha klart för sig, VAD som ska ändras! Då blir första steget att tänka jobbiga tankar…som vad det är värdegemenskapen grundar på: Vad är det för en ekonomi som inte planerar arbetet i samhället för att få fram de produkter som behövs, och som inte reder ut hur mycket av vilket arbete som behövs för att tillfredställa alla behov i samhället, utan har syftet att företagen går med vinst?

  Att arbetare och sömmerskor i textilfabrikerna i Bangladesh får en lön, som de inte kan leva av och därför är tvungna att arbeta så länge, tills de inte orkar längre och sliter sig till döds för att överleva – egentligen kan var och en veta om, varför det är på det viset – kapitalet utnyttjar befolkningens nöd. Det måste inte betala de fattiga stackarna mer; den som kräver mer pengar, blir avskedad och ersatt av den nästa – kapitalet hittar ju sitt mänskliga material i överflöd. Vilket livsuppehälle folk behöver, angår inte företagen. För dom här multiföretagen består världen av mer eller mindre avkastningsrika kapitalplatser, och om kostnadsfaktorn ”lön” är ännu billigare någonstans, så flyttar dom företaget dit – och människor som hittills (t.ex. svenska löntagare) passade så fint in i företagets kalkyl, står plötsligt inför tomma fabrikhallar, för att de – jämförelsevis – blivit dyrare.
  Att producera vinster har alltså onda följder! Att betrakta det utifrån en moralisk synvinkel och tycka att så där får de inte göra, förklarar ju inget, utan tycker att företagarna egentligen skulle ha skyldigheten att ta hänsyn till människorna, som de utnyttjar för profitmaximeringen. Vinst och moral är två skilda världar:
  Fair-trade aktivisterna t. ex. tror att produktionsvillkoren kan ändras genom att konsumenterna ändrar på sig: i stället för att dessa egoistiska konsumenterna bara stirrar på priset och springer efter billigvaror, skulle de göra det svårt för företagen att bedriva en sådan för människan ovärdig produktion, genom att inte köpa deras produkter längre.
  Så klart: En sån ”makt” kan man visst inbilla sig ha som kund. Men om konsumenten inte köper billiga kläder längre, så är han väl tvungen att köpa dyrare… Att bestämma sig för den friheten kan ju var och en göra. Men baksidan av den här friheten är ju att försaka. Ju mindre pengar man har i plånboken, desto svårare blir det att avstå från att köpa billiga grejer, fastän just detta skulle påverka de kapitalistiska gärningsmännen. Bortsett från att fair-trade-rörelsen inte kan bli en massrörelse ( det finns för många lögavlönade här hemma också) – så ignorerar de med sin välmenande köpboykott, orsaken till att det överhuvudtaget finns billiga handelsartiklar:
  Hur uppstår köpkraften, som genom vägran att köpa vissa varor, ska påverka företagarna? Det är inkomsterna som majoriteten av konsumenterna tjänar genom lönarbete. Och de löner som företagarna betalar är även i ”högavlönade” nationer knappt kalkylerade. För övrigt med tendensen, att jämna ut skillnaden med de s.k. ”låglöneländerna”. Konsumentens köpkraft är således beroende av företagens vinstkalkyl och tvingar därför vanliga konsumenter att ”spara”, alltså att ständigt tänka på vad de har råd med, att avstå från nödvändiga grejer när de köper en dyr sak och tvärtom. Och på grund av företagarnas vinstkalkyler växer armeen av människor som ”sparar”och avstår.
  Och var hamnar denna köpkraft? Precis där den kom från: hos affärsföretagen. De konkurrerar om den begränsade köpkraft som de skapat själva, sänker sina produktionskostnader och erbjuder varorna billigt. De sänker inte priserna för att fattiga ska kunna köpa det som behövs; utan det gör de för att även tjäna pengar på de fattiga. Om försäljningen av en handelsartikel inte avkastar profit, så blir den inte tillverkad – det måste ju löna sig! Därför finns det billiga tillverkningsplatser, som t.ex. i Bangladesh: för att dra till sig även den minsta köpkraft med vinst. De som utnyttjar textilarbeterskor i Bangladesh, gör detta för att kunna vinna fattiga köpare i hela världen. Och så finns det två utvecklingar som går hand i hand: växande fattigdom i de ”högavlönade” länderna och en discount industri, som på grund av fattigdomen växer själv och på det viset använder de som är ännu fattigare i världen till sin tillverkning av billigvara.
  Konsumenten, är som inkomsttagare och inkomstutgivare inte något annat än handelskapitalisternas profitkälla!

 4. ”För massinvandringen sker inte spontant – det är ett noga organiserat och systematiskt genomfört angrepp på Sverige, något annat kan man inte kalla det. Inga folk eller länder går frivilligt med på eller satsar på massinvandring.” Vad är det för skillnad mellan sådana formuleringar och sd-rasisternas?

  Det fungerar inte att krypa bakom Clarté och FiB-kf – när du tar in sån skit så är du tydligen också på glid mot den bruna ”vänsternationalismen”. Vänd om, tack!

  • Hannu,
   I mina ögon är vänsterns egna blinda förtryckare utan självinsikt den största belastningen.

 5. Jax skrev: ”Svenskarna hade inte haft problem med fler invandrare om det inte vore så att det har blivit så mycket sämre med jobb, bostad och försörjning. Sen tror folk normalt att detta i huvudsak beror på invandringen. Folk inser inte att fördelningspolitiska reformer är största orsaken.”
  Fördelningspolitiska reformer – vad är det?
  Folk tror, att statens egentliga uppgift vore att främja hela folkets välfärd och skydda sitt riktiga folk mot för många utlänningar. Staten skulle använda sin makt för att tjäna kollektivet – men ”kollektivet” kännetecknas ju av att människorna har olika tillgångar – är arbetsgivare, löntagare, arbetslösa; är rika och fattiga; alltså inte har några gemensamma intressen. I den situationen hjälper det absolut inte att vara patriot: Det är ju den egna statsmakten som sparar pengar på den befolkningsdel som inte kan leva av lön och därför är hänvisade till underhållsbidrag, och som ”inser” att företag måste spara på arbetskostnaderna! Varför gör staten så? Jo, grundvalen för borgerliga staters makt är att kunna disponera över en florerande kapitalistisk ekonomi på nationens territorium, som frambringar skattepengar. Politiken vill förvalta och främja den kapitalistiska egendomens ekonomi, och den har definitivt inte ändamålet att förbättra livsvillkoren för löntagarna.
  Man lever i ett samhälle där rikedomen inte är till för att delas ut till de fattiga, utan för att företagen ska gå med vinst. Samhället vi lever i hanterar sitt folk som en kostnadsfaktor, som måste vara så billig som möjligt. I det här samhället gäller samma regler för alla, både svenskfödda och migranter, nämligen att bli löntagare – om man inte haft turen att födas rik. Motsättningar är alltså oundvikliga, både mellan missnöjda folkgrupper och regeringen, som mellan inhemska och migranter, och mellan företagare och löntagare!
  Flyktingkrisen är en kris som de europeiska staterna inte har beställt. De flyktingar som kommit hit, ska till stor del stanna kvar här – så har regeringarna beslutat; a. kan deras humanism betvivlas, om de skickar tillbaka alla, b. kan de nya människorna vara nyttiga för ekonomin….

  Men en växande del av svenska folket vill inte vänja sig vid utlänningar i sitt vardagsliv. De vill ha kvar ”sin” exklusiva ställning i samhället, där svenska seder och bruk är normen. Deras fosterländska hemvist anser de hotas av främlingarna som har andra vanor, annan klädsel och som inte talar svenska. Migranterna misstänks inte vilja anpassa sig till reglerna här, men regeringen har ju bestämt, att förutsättningen för deras integrering är att de slutar vara en belastning för statens ekonomi och börjar tjäna pengar själva så snart som möjligt: att de nya medborgarna blir del av förvärvslivet främjar deras nya moralföreställningar. För de ska ju inte börja bilda parallellsamhällen, där de lever sina traditioner.
  Statsmakten vet alltså om att detta är en belastning för samhället, med allt det innebär: integration av en massa främmande människor, som måste lära sig språket och anpassa sig till våra seder och bruk och som ska stuvas in vardagslivet här. Och vardagslivet är ju inte precis dansen kring midsommarstången och annan fritidsysselsättning, utan att tjäna pengar, för de flesta alltså att vara löntagare!
  Är patriotismen verkligen lösningen på problemen?

  • Maggan,
   Folk inser inte att fördelningspolitiska reformer är största orsaken.”
   Fördelningspolitiska reformer – vad är det?

   Under minst 30 år så har man konsekvent flyttat fördelningen av resurser från fattiga till rika. Pengar som igår gick som stöd till fattiga människor går idag som stöd till rika.
   Det är i huvudsak därför levnadsvillkoren har blivit sämre. Inte på grund av att det blivit fler invånare.

   Sen när folk upplever det annorlunda så gör vi klokt att ta frågan på allvar även om folk råkar vara inskränkta patrioter, för annars riskerar framtiden bjuda på en ny variant av adolfs gaskranar.

   Gärna fler invånare, men rätta först till de socioekonomiska förutsättningarna för ett skapa vettiga möjligheter till integration.

 6. Jax, jag skrev: ”Politiken vill förvalta och främja den kapitalistiska egendomens ekonomi, och den har definitivt inte ändamålet att förbättra livsvillkoren för löntagarna.
  Man lever i ett samhälle där rikedomen inte är till för att delas ut till de fattiga, utan för att företagen ska gå med vinst. Samhället vi lever i hanterar sitt folk som en kostnadsfaktor, som måste vara så billig som möjligt. I det här samhället gäller samma regler för alla, både svenskfödda och migranter, nämligen att bli löntagare – om man inte haft turen att födas rik. Motsättningar är alltså oundvikliga, både mellan missnöjda folkgrupper och regeringen, som mellan inhemska och migranter, och mellan företagare och löntagare!”
  Om det är så, kan man då rekommendera ett sådant samhälle, som alltid producerar fattiga och rika människor? Är det realistiskt att kräva tillbaka de socioekonomiska förhållanden som gällde för 30 år sen? Fråga dig hur det gick till att reglerna för välfärden blev ändrade och vad det har att göra med kapitalistisk ekonomi! (Mikael Nybergs artikel om Apartheid Light förklarar en hel del)

  • Maggan,
   Jag vet inte om du ser samhället som något oföränderligt?
   Om det skulle det inte skulle gå att att återställa de socioekonomiska förhållanden till den fördelning som var för 30 år sedan kan vi lika väl lägga oss ner och dö nu.
   Jag tror att många fastnar i tankefällan att man försöker se lösningar på problem genom att justera den nuvarande modellen, istället för att kasta den på soptunnan och ersätta med något bättre anpassat för vår tid.

 7. Läser just nu Naomi Kleins senaste bok ”Det här förändrar allt. Kapitalismen kontra klimatet”. En oerhört skärpt och viktig bok. Rekommenderas till alla som famlar i flykting-/invandrardebatten. När det gäller inställningen till flyktingpolitiken är det några saker jag tycker att alla borde ha klart för sig:
  1. Vi måste räkna med stora och växande flyktingströmmar i framtiden, främst då på grund av allvarliga klimatförändringar. Därför är det en illusion om en tror att vi i längden kan stoppa eller minska invandringstrycket från flyende och hungriga människor.
  2. Realistiskt är enda lösningen att planera för en konstruktiv hantering av frågan med grundinställningen att varje människa är en positiv resurs. Annars bäddar vi för olösliga konflikter och krig. Det innebär en generös men inte en helt oreglerad invandring.
  3. En annan grundinställning är att varje människa ska ha möjlighet att bo kvar i sitt eget land. Det är förstås en utopi, men om vi med gemensamma ansträngningar kunde förhindra det pågående imperialistiska våldet mot stater som sätter sig på tvären mot supermakten USAs maktanspråk, skulle människorna i Syrien, Libanon, Irak, Afghanistan med flera kunna leva i fred i sina hemländer. Det är den andra sidan av problemet, som det gäller att ta itu med.
  4. Att tala om ”systemkollaps” och framställa flyktingarna som hot mot vår generella välfärd är antingen enfaldigt eller falskt – att falla för det gamla greppet att ställa fattig mot fattig och lämna de rika ifred. Vi borde ha blivit klokare än så.

  • Britta,
   Saken är ju att man inte tar uti med andra sidan av problemet, utan bara väljer att ta in fler invandrare.
   Det är verkligen frånvänt att prata om fler invandrare idag när läget är sådant att brunskjortor snart patrullerar på gatorna.
   Om och när detta förändras – och det finns sysselsättning och bostad för fler invånare – så kan vi börja prata om fler invandrare igen. Men här och nu är ju den pågående invandringspolitiken redan ett skolboksexempel på det gamla greppet att ställa fattig mot fattig.

   Men när vänstern mestadels intresserar sig för mer invandring till varje pris, hets mot SD, feminism och HBTQ lär det inte ske så mycket förbättringar varken i de fattigas sammanhållning – eller – i kampen för fred och/eller ekonomisk jämställdhet den närmaste framtiden.