Anders

Ecuador – en ”okänd” men viktig positiv valseger

Rafael Correa har valts till president i Ecuador med 15 miljoner invånare för en tredje period, med omkring 60 procent av rösterna, medan den främste medtävlaren bankiren Guillermo Lasso fck 23 % av rösterna. Han fick sedan deinitivt 10 % fler än rösterna vid förra presidentvalet och hans parti fick absoult majoritet i parlementet. Jämfört…

Libyen – 2-årsminne av katastrof som ska upprepas i Syrien

Libyen beskrivs i många rapporter som en misslyckad stat, försvarslös mot exploatering av resurser och människor, som en följd av FN:s säkerhetsråds resolution 1973, och som den kom att förvanskas och genomföras av USA-Nato. Inför de fruktansvärda konsekvenserna av resolution 1973 som antogs då Ryssland och Kina avstod från att rösta försöker de nu förhindra…

Upptrappning i Syrien av EU/NATO samt ensidig rättegång förbereds

Massmedia rapporterar idag 18/2 att EU har idag gjort ett uttalande om Syrien (se länk nedan) och att bland andra de gamla kolonialmakterna Storbritannien, Frankrike och Italien vill beväpna rebellerna än mer. Inte minst Storbritanniens utrikesminister Hague går i bräschen. Andra EU-länder var tveksamma eller emot som Sverige (bra!) och Danmark, vars talesman sa att…

Privatisering innebär dyrare och sämre vård?

På DN Debatt idag skriver Daniel Suhonen och Dany Kessel under rubriken ”Vinsterna i välfärden bra valfråga för oppositionen” att en ny undersökning visar att ”En majoritet svenskar är kritiska till vinster i välfärden och vill att frågan åtgärdas.” De lägger fram ett förslag som förbjuder vinstdrivande företag i välfärdssektorn, vilket tilltalar denne bloggare. De…

Sverige hjälper CIA med tortyren

Av en rapport ”Globalizing Torture: CIA Secret Detention and Extraordinary Rendition (Globalisering av tortyr:CIA:s hemliga kvarhållanden och extraordinära överlämnande)” från Open Society Foundations framgår att Sverige och 53 andra länder har hjälpt CIA med tortyr alltsedan september 2001. Tortyr är förbjudet enligt bl.a. Genevekonventionerna. Massmedia och även denna blogg har tidigare flera gånger hur USA…

Finanskapital & Filippa förstör för folkets framtid

Under senare tid har även andra viktiga aspekter på vårdkrisen än privatiseringar behandlats. I DN Debatt Stockholm skriver barnläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus under rubriken ”Akut platsbrist hotar vården på barnsjukhuset” att ”På barnsjukhusen är patientsäkerheten hotad och det kommer inte att förändras utan fler vårdplatser och adekvat bemanning – det förstnämnda fordrar ökade resurser…

Forskarvärlden till attack mot alkoholindustrin

Inom samhällets olika grenar, inom forskning och vård och inom folkhälsoarbetet pågår en strid mellan å ena sidan vetenskapligt baserad kunskap och å andra sidan Kapitalets strävan efter största möjliga vinst till så gott som vilket pris som helst. I veckan nåddes jag av ett utskick från forskarkolleger i olika länder som efterlyste stöd för…

Ökar eller minskar fattigdomen under Obama?

I sitt tala till nationen (USA) 12/2 sa president Obama bland annat att han vill minska fattigdomen i USA och höja den låga minimilönen med 20 %. Om detta sker kan det förstås bidra till minskad fattigdom i USA. Bra, det behövs! Vad skedde under hans föregående 4 år som president? Uppgifter i detta blogginlägg…

Syrien – brittiskt provokationsförsök läcker ut på internet (Britamgate)

Voltairenet och Nyhetsbanken rapporterar att en ”talande läcka” upp på Internet 22 januari då den brittiska försvarstentreprenören BRITAM fick sin server hackad. Det viktigaste dokumentet är ett mail daterat på julafton 24 december 2012 från en av Britams direktörer David Goulding till en annan chef på företaget, Phillip Doughty, som tidigare varit officer i de…